Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőkovácsháza civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

A Kovácsházi Reformátusokért Alapítvány

(szociális)

5800 Mezőkovácsháza, Táncsics utca 43.
képviselő: elnök Kitlingerné Lengyel Erika
Hitéleti jellegű rendezvények szervezése, szociálisan rászorulók támogatása, karitatív tevékenység, e célok eléréséhez anyagi feltételek megteremtése. További célok a református egyházközség - a hitélet és a kegyesség céljait szolgáló ingatlanainak helyreállítása, fenntartása, bővítése, felszerelése, a hitélet gyakorlásához szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnáziumért és Szakközépiskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

5800 Mezőkovácsháza, Sármezei E. u. 63.
képviselő: elnök Berka Róbert
A Mezőkovácsházi Hunyadi János Gimnázium és Szakközépiskola tanulói részére tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezése, lebonyolítása, az oktatás anyagi, technikai feltételeinek bővítése, kiemelt tanulmányi programok támogatása, nyelvi-, szakmai képzések ösztönzése, a diáksport széles körben történő szervezése, a szociális helyzetük miatt hátrányos körülmények között élő tehetséges tanulók segítése, a célok elérése érdekében kiemelkedő eredményt teljesítők anyagi- és erkölcsi támogatása. ... >>

Csillag üstöke Szociális Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

5800 Mezőkovácsháza, Vásárhelyi S. u. 2.
képviselő: elnök Bajkán Istvánné
A Dél-Békési Kistérséghez tartozó települések szociális és egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű lakosainak segítése, élethelyzetük és esélyeik javítása, a társadalmi szocializációhoz szükséges képességük fejlesztése. ... >>

Dél-Békési Óvodák Kistérségi Szövetsége

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági ltp. 1.
képviselő: Kovalik Istvánné
Érdekképviselet, szakmai szolgáltatás kistérségi fejlesztése. ... >>

Hunyadi Diák Sport Kör

(sport)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 16.
képviselő: Németh István ... >>

Ipari Máktermelők és Termelésszervezők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 53.
képviselő: Bíró Vilmos
Tagjai máktermeléssel összefüggú tevékenységéhez kapcsolódó szakmai érdekképviselet, a vállalkozások támogatása, pályázatokra való felkészítése, nemzetközi kapcsolatainak bővítése. ... >>

Irene SOS Gyermekfalu

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány út 19.
képviselő: Dr. Irene Bogdandy, Sári Zsuzsanna elnök
A Battonyai SOS Gyermekfaluban élő állami gondozott gyermekek támogatása. Kulturális fejlődésüknek oktatási színvonaluknak az emelése. A diák és tömegsport rendezvények, az egészségügyi ellátás magasabb szinten való biztosítása. Az állami gondozásból eredő hátrányok csökkentése, az önálló életre nevelés. ... >>

Jövőnk Záloga Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 184.
képviselő: elnök Hoffmann Lászlóné, Szívós Tibor
A Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény tanulóinak sokoldalú segítése. A tanulmányi-, sport- és egyéb versenyeken résztvevő tanulók és tanulócsoportok támogatása. Alapítványi díj létrehozása - szorgalom és közösségi munka alapján a végzős 8. osztályból 1 fő. Egyéni és csoportos tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása. Belső diákpályázatok támogatása. Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Az iskola szakmai munkájának támogatása pályázatok útján nyert pénzből. Az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztése pályázatok útján nyert pénzből. Egészséges életmód, biztonságos közlekedés, környezeti nevelés és ezek megvílósítása pályázatok útján nyert pénzből. ... >>

Korszerű Műszerekkel a Régió Betegeiért Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38.
képviselő: Dr. Várkonyi László elnök
Mezőkovácsháza, Kaszaper, Végegyháza, Nagybánhegyes, Battonya, Mezőhegyes, és Magyarbánhegyes járóbetegei ellátásának javítása érdekében az önkormányzatok kötelező egészségügyi feladatainak átvállalásával a társadalombiztosítás szolgáltatásaira szerződött és ezáltal közvetlenül finanszírozott VIS MEDICA Kft. részére a feladatátvállalással használatába adott de a mezőkovácsházi önkormányzat tulajdonát képező műszerpark működési feltételeinek szintentartása a szükséges javítások korszerűsítések és fejlesztések elősegítése, a betegeállátásban résztvevők továbbképzéseinek a lakosság felvilágosítását szolgáló anyagoknak a biztosítása. ... >>

Közalkalmazottak Szakszervezete Mezőkovácsházi Alapszervezete

(sport,érdekképviselet)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
képviselő: elnök Dudaszeginé dr. Lajos Tímea, Mucsi Tiborné titkár
Az alapszervezet munkavállalóinak érdekvédelme, érdekképviselete, a nyugdíjas tagok érdekeinek érvényesítése. Az alapszervezet tagjai üdülési, sportolási és szociális igényeinek kielégítése. ... >>

Magyar Agrárvállalkozók Egyesülete

()

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
képviselő: Dr. Forrai József
A magyar agrárvállalkozók felkészítése az informatikai társadalom eszközrendszerének alkalmazására. ... >>

Mezőkovácsháza és Térségéért Tűzoltóalapítvány

(tűzoltó,egyéb)

5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági lakótelep 1/B. III./12.
képviselő: elnök Gábor József
Mezőkovácsháza és térsége tűzmegelőzési és tűzoltási feladatainak ellátásához szükséges feltételek javítása, szakmai programok rendezése, a Mezőkovácsházi Tűzoltóparancsnokságon dolgozók munkakörülményeinek javítása. ... >>

Mezőkovácsháza Jövőjéért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176.
képviselő: elnök Szekeres Lajosné
Mezőkovácsháza oktatási, közművelődési, sport, ifjúsági, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, környezeti infrastruktúra fejlesztésének elősegítése, valamint Csanád vezér szobrának felállítása. ... >>

Mezőkovácsházi Calgary Lovas Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

5800 Mezőkovácsháza, Béke utca 10.
képviselő: Janiga András
Szabadidős és hobbitevékenység, a sportélet támogatása, kulturális tevékenység. ... >>

Mezőkovácsházi Fitness Club

(egyéb)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 39.
képviselő: elnök Takács József
Egészséges életmódra nevelés, rendszeres testedzés biztosítása. ... >>

Mezőkovácsházi Ipartestület

(érdekképviselet)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 224.
képviselő: Varga Lászlóné elnök, Vidovenyecz Mihály titkár
A kisiparosok és más egyéni vállalkozók gazdasági és szakmai érdekeinek képviselete. ... >>

Mezőkovácsházi Kyokushin Karate Sportegyesület

(sport,egyéb)

5800 Mezőkovácsháza, Szabadság utca 25.
képviselő: elnök Szöllősi Péter
Mezőkovácsháza és vonzáskörzetében a kyokushin karate és más sportágak népszerűsítése. ... >>

Mezőkovácsházi Mentőalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 167.
képviselő: elnök Folytyik János
Mezőkovácsháza és a vonzáskörzetében lévő községek falvak mentőellátásnak fejlesztése, mentéstechnikai eszközök beszerzése, fejlesztése, új eljárások, eszközök előállításának finanszírozása, a mezőkovácsházi mentőállomás körzetében a betegek gyors ellátása. Pályázatok kiírása, oktatás, szakképzés. ... >>

Mezőkovácsházi Polgári Egyesület

(kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Bethlen Gábor utca 36.
képviselő: elnök Kardos Sándor
Helyi közösségek fejlesztése, regionális együttműködés támogatása. Társadalmi kezdeményezések összefogása. Fórumok szervezése. ... >>

Mezőkovácsházi Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Dózsa Gy. u. 90.
képviselő: Cselényi Péter elnök
Postagalambsport hagyományai ápolása, továbbfejlesztése, tenyésztés szakszerű segítése, versenyszervezés, kiállításrendezés. ... >>

Mezőkovácsházi Szivárvány Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány út 63.
képviselő: elnök Pasek Mihályné
Kulturális, sport és hobbitevékenység szervezése. ... >>

Mezőkovácsházi Torna Egylet

(sport,oktatási)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 60.
képviselő: elnök Sári Zsuzsanna
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Mezőkovácsházi Unió Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188.
képviselő: elnök Dr. Turcsán Zsolt
Kulturális és sport rendezvények szervezése, rendezése, lebonyolítása. ... >>

Naphajnal Lovasíjász Hagyományőrző, Honismereti, Kulturális és Sportegyesület

(sport,kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Kossuth L. utca 266/A.
képviselő: elnök Birtyik Csaba
Népszerűsítése a hagyományos műveltség tárgyi- és szellemi kulturájának, a tradicionális íjászatnak és lovasíjászatnak. ... >>

Ovimező Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

5800 Mezőkovácsháza, Ifjúsági lakótelep 1.
képviselő: Bohus Tiborné elnök
A mezőkovácsházi óvodás gyermekek részére: humán erőforrás fejlesztése, az oktatás anyagi-, technikai feltételeinek biztosítása, óvoda szakmai munkájának támogatása, óvodai eszközrendszer bővítése, pótlása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés feltételeinek biztosítása. Óvodai játékok folyamatos pótlása és játékok vásárlása. Hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Gyermeksport szervezése. Természetvédelemre, állatvédelemre, környezetvédelemre való nevelés. ... >>

PANNONLIVER Baromfifeldolgozó Részvénytársaság Munkástanácsa

(érdekképviselet)

5800 Mezőkovácsháza, Zalka M. u. 4/1.
képviselő: Kardos Sándor
A munkavállalói érdekek meghatározása, összehangolása. Egyeztetés a munkaadóval, egyezség megkötése. Egyéni és csoportos érdekképviselet. ... >>

PANNONLIVER Rt. "Összefogás" Segélyező és Kulturális Egyesület Mezőkovácsháza

(kulturális,szociális)

5800 Mezőkovácsháza, Zalka M. u. 4/1.
képviselő: elnök Takács Imréné, elnök Vincze Ágnes
A részvénytársaság alkalmazottainak szociális segélyezése, ellátása, valamint a munkavállalói önsegélyezés formáinak kialakítása és fejlesztése. ... >>

Sporthorgász Egyesület

(sport)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
képviselő: Dalicsek Zoltán elnök
Az egyesület célja tagjai horgász érdekeinek képviselete, valamint kedvező horgász lehetőség biztosítása.A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

(sport)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 56.
képviselő: elnök Gonda Zsolt
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás, tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Szelíd Szavak Alapítvány

(kulturális)

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 50.
képviselő: Farkas Károly
A Mezőkovácsházi Kisboldogasszony Római Katolikus egyházközség hitéleti támogatása, a keresztény szellemiségű gondolkodás és cselekvő szándék elősegítése, a humán értékrend, kultúra és keresztény szellemiség terjesztése. ... >>

Tehetséges Fiatalok Egyesülete

(oktatási)

5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184.
képviselő: Szeder Attila Zsolt
oktatási tevékenység, ismeretterjesztés, támogatás ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41