Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőhegyes civil szervezetek


Találatok száma: 32
1. oldal

614. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola Diák Sportköre

(intézményi,sport,oktatási)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 23.
képviselő: Varga Sándor elnök
Az adott intézmény nevelő-oktató munkájával összhangban tagjainak renszeres helyi - intézményen belüli, intézmények között - játék, turisztikai versenylehetőségek szervezése. ... >>

A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ Gyermekeiért Alapítvány

(szociális)

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
képviselő: kuratórimi elnök Maczák Andrásné
A Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központban tanuló gyermekek és fiatalok részére hazai és nemzetközi táborok szervezése, üdülőtelep, üdülőtáborok, üdülőház létrehozása, felállítása, a gyermekek üdültetése, előadások, tanfolyamok szervezése. ... >>

APRÓNÉP Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5820 Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
képviselő: Hollósné Havasi Helén
A mezőhegyesi ÁMK 4.sz. Óvodájában alkalmazott nevelési program fejlesztése, tehetséggondozás megvalósítása. A Mezőhegyes város ifjúságának szabadidős foglalkoztatásának elősegítése. ... >>

Erdélyi Udvarház Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5820 Mezőhegyes, Hild János utca 29.
képviselő: Bodrogi István, Szabados Imre
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása, a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

GRÉTI Időseket Támogató és Gondozó Alapítvány

()

5820 Mezőhegyes, Komlósi út 14.
képviselő: Palacsik Béla
Szociális tevékenység, időskorúak gondozása, ellátása, bentlakásos idősek házának fenntartása. ... >>

Maroshátsági Kistérség Turizmusáért Egyesület

(oktatási,egyéb)

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
képviselő: elnök Lőrincz Tibor, titkár Krucsóné Gergely Erzsébet
A térség idegenforgalmi helyzetének felmérése, a kínálat folyamatos bővítése, a leendő turizmussal kapcsolatos képzési programok szervezése. ... >>

Mezőhegyes Birkózó Sportjáért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

5820 Mezőhegyes, Rákóczi u. 39.
képviselő: Dr. Guti Pál
A mezőhegyesi tehetséges fiatalok segítése, jutalmazása, rendszeres versenyek szervezése. Sport támogatása, kirándulások, túrák, országjárás, kiemelkedő sporteredmény jutalmazása. A bírkózó sport hagyományait ápoló rendezvények támogatása. A fiatalok egészséges életmódra történő nevelési programok támogatása. A mezőhegyesi birkózó szakosztály segítése, eszközellátottságának növelése. Az alaptevékenységen túli oktatási és nevelési tevékenységek támogatása, külföldi utakhoz történő hozzájárulás. ... >>

Mezőhegyes Fúvószenekaráért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5820 Mezőhegyes, Deák F. u. 29.
képviselő: Krcsméri Tibor
Mezőhegyes város fúvoszenei mozgalmának támogatása, ennek során elsősorban a településen működő fúvószenekar működési feltételeinek biztosítása, a településen működő fúvószenekar hangszerekkel történő ellátása, a hazai és nemzetközi fúvószenek rendezvényeken való részvételének támogatása. Miden olyan egyéb feltétel támogatása és elősegítése, mely a település fúvószenei mozgalmának fennmaradását és további fejlődését szolgálja. A hátrányos helyzetű, tehetséges fúvószenekari tagok zenei tanulmányának ... >>

Mezőhegyes Közműfejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 11.
képviselő: elnök Zsótér Mihály
Mezőhegyes területén önkormányzati közműberuházások megvalósításának elősegítése, településfejlesztés, a közműberuházások során a lakossági terhek csökkentése. ... >>

Mezőhegyes Sportjáért Alapítvány

(sport)

5820 Mezőhegyes, Kossuth L. u. 20.
képviselő: Sebők Antal elnök
A Mezőhegyesi Sportegyesület keretein belül folyó sporttevékenység segítése, Mezőhegyes városban működő egyéb sportszervezetek anyagi támogatása és minden olyan tevékenység támogatása, amely a mezőhegyesi fiatalság egészséges életmódjának kialakítására irányul. ... >>

Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület

(természetvédelem)

5820 Mezőhegyes, Jókai u. 4.
képviselő: Kövesdi Sándorné elnök
Az idegenforgalmi tevékenység bővítése a településen. A természeti környezet és az egyéb adottságok által kínálkozó lehetőségek minél szélesebb körű kihasználása vendégek és vendégfogadók számára. A település vonzerejének bemutatása. Az itt élők és a tevékenységbe bekapcsolódni szándékozók kiegészítő jövedelemhez juttatása. ... >>

Mezőhegyes Városért Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
képviselő: Malya András elnök
Városrendezés, városfejlesztés elősegítése, műemlékvédelem, természetvédelem, tehetségkutatás. ... >>

Mezőhegyesért Polgári Egyesület

()

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
képviselő: Dr. Várkonyi László elnök
Mezőhegyesért tenni akarók összefogása. ... >>

Mezőhegyesi Állatvédők Egyesülete

(környezetvédelmi)

5820 Mezőhegyes, Zala Gy. lakótelep 5. A. III./12.
képviselő: Nagy Tünde, titkár Varga Alexandra
állatvédelem ... >>

Mezőhegyesi Bűnmegelőzési, Önvédelmi és Vagyonvédelmi Egyesület

()

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 20.
képviselő: Balogh Lajos elnök, elnökhelyettes Kovács Imre
Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
képviselő: elnök Paulikné Szabó Ildikó
A mazsorett kulturális tevékenység folyamatos fenntartása, oktatása, ezzel kapcsolatos programok szervezése, a városi és testvérvárosi rendezvényeken a mazsorett népszerűsítése. ... >>

Mezőhegyesi Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

5820 Mezőhegyes, Szent György tér 3.
képviselő: Kovács Csaba elnök
Egészséges életmódra nevelés. ... >>

Mezőhegyesi Lovassport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

5820 Mezőhegyes, Komlósfecskéspuszta 27/2.
képviselő: Pap István, Poljakné Szuszekár Erzsébet, Sovák Péter
A lovassport mezőhegyesi tradícióinak ápolása, továbbvitele, a lovaglás és a lovassport népszerűsítése és minőségi fejlesztése, amely elősegíti minden korosztály egészséges életszemléletének kialakítását. A lovaglás által minden olyan tevékenység amely a betegségmegelőzéssel foglalkozik, minden olyan tevékenység, amely elősegíti a fogyatékkal élők életminőségének javulását. Környezet- és természetvédelem, oktatás, nevelés a lóval foglalkozás által. ... >>

Mezőhegyesi Ménes Sportegyesület

(sport,kulturális)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 30.
képviselő: elnök Kovács János
A nagymultú, történelmi hagyományokkal rendelkező mezőhegyesi lótenyésztés alapjainak felhasználásával a lovas versenysport szervezése, támogatása. A Mezőhegyei Ménesbirtok Rt. által tenyésztett sportlóállomány magasabb szinten történő versenyeztetése és sportkipróbálása, valamint reklámozása. ... >>

Mezőhegyesi PLATÁN Sportegyesület

(sport)

5820 Mezőhegyes, Kórház utca 36.
képviselő: Mráz Tamás
Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás megkedveltetése, lehetőség biztosítása a magasabb szintű, minőségi sporteredményekhez, a feltételek állandó javítása, össztevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Lehetőséget biztosítani a mezőhegyesi gyerekeknek,illetve a sportolni vágyó felnőtteknek a rendszeres testedzésre, sportolásra. ... >>

Mezőhegyesi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság)

5820 Mezőhegyes, Vasút u. 17.
képviselő: Dombi János elnök
Közösségi, személyi tulajdon védelme, közbiztonság fejlesztése. ... >>

Mezőhegyesi Sport Egyesület

(sport)

5820 Mezőhegyes, Hild János u. 19.
képviselő: Új Zoltán elnök
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása ... >>

Mezőhegyesi Sportló Tenyésztők Országos Egyesülete

(sport,egyéb)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.
képviselő: Dr. Kruzsic Pál elnök
A mezőhegyesi sportló múltbeli és jelenlegi tenyészértékének megőrzése, magasabb követelményeknek is megfelelő, dijugrató és dijlovagló sportágakban nemzetközi szinten is eredményesen használható nemes, szilárd szervezető, magyar melegvérű lófajta tenyésztése. ... >>

Mezőhegyesi Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 23.
képviselő: Nagy István kuratóriumi elnök
A Mezőhegyesi Szakképző Intézményben folyó munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. Iskolai eszközös, felszerelések beszerzése, nyári táborok, tanulmányi kirándulások támogatása, kiemelkedő munkát végző alkalmazottak, jó tanuló diákok jutalmazása. ... >>

Mezőhegyesi Technikai és Tömegsport Klub

(sport)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 23.
képviselő: Antal János, Boros János, elnök Varga János, Marosvölgyiné Posztós Klára, Török István
A megfelelő szabadidős, tömeg- és versenysportok rendezvényeinek szervezése, rendezése, azok anyagi finanszírozása a tanintézettel együttműködve. ... >>

Mezőhegyesi Vadásztársaság

()

5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 11.
képviselő: Szabó György ... >>

Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete

(szociális,érdekképviselet)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 20.
képviselő: elnök Robotka Mária
A működési területén élő mozgáskorlátozottak szociális érdekvédelme, rehabilitációja, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Palmetta Tudományos, Szociokulturális, Szabadidős, Ökológiai és Terápiás Egyesület

(kulturális,egyéb)

5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 9.
képviselő: Dénes Zoltán elnök
Euroatlanti integráció erősítése ... >>

Sporthorgász Egyesület Mezőhegyes

(sport)

5820 Mezőhegyes, Kozma F. utca 11.
képviselő: elnök Farkas Csaba Elek
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Szabadidő-tömegsport és turisztikai Egyesület Mezőhegyes

(sport)

5820 Mezőhegyes, Gárdonyi utca 12/A.
képviselő: elnök Házi András
Mezőhegyes város területén a tömegsport tevékenység népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása. Mindenki számára az egészséges életmódra, testedzésre nevelés, a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Tuti Horgásztanya Tó Egyesület

(sport)

5820 Mezőhegyes, Hild János út 29.
képviselő: Szabados Imre, Szabó Sándor
Az aktív horgászsport élet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos horgász versenyek szervezése, a tagok részvételének ösztönzése, a kulturált horgászás és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Város- és Környezetvédő Egyesület Mezőhegyes

(természetvédelem,kulturális)

5820 Mezőhegyes, Vörösmarty utca 6.
képviselő: alelnök Krucsóné Gergely Erzsébet, elnök Kerekes György
Segíti a város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlődését, szépítését. Ápolja a lakóhely hagyományait, szellemi örökségét, erősíti a lakosság szeretét szülőhelyéhez, otthont adó környezetéhez. Műemlékvédelem, környezetvédelem. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41