Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mezőberény civil szervezetek


Találatok száma: 64
1. oldal

1. számú Általános Iskola Diák sport Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási)

5650 Mezőberény, 1.sz. Általános Iskola
képviselő: Henger Péter
Az egyesület célja tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség, szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. ... >>

A Mezőberényi Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Csendes köz 4.
képviselő: Olejné Mertz Judit
Óvodai kirándulások, színházlátogatások, egyéb kulturális programok költségeinek részbeni, vagy teljes átvállalása estenként. Jó minőségű és tartós berendezési tárgyak (asztalok, székek, fektetők, stb.) beszerzése. Az óvodák udvarának természetbarát, természetes anyagból álló játékszerekkel való felszerelésének támogatása. Az óvodák könyvtárának fejlesztése - szakmai és gyermekirodalmi - könyvekkel. A csoportszobák esztétikus díszítését szolgáló tárgyak, berendezések beszerzése. Olyan tisztító és takarítógépek vásárlása, melyek lehetővé teszik a csoportszobák levegőjének, bútorainak, játékainak hatékony fertőtlenítését, takarítását. Jó minőségű és tartós képességfejlesztő játékok beszerzése. Óvodai fejlesztőszobák, tornaszobák ... >>

Alapítvány az Ázsiai Missziókért

(szociális)

5650 Mezőberény, Kereki utca 103.
képviselő: elnök Dr. Dolgos Sándor
Az alapítvány elő kívánja segíteni a hátrányos helyzetű rétegek, elmaradott sorban élők, katasztrófa sújtotta területen élő emberek és gyermekek, valamint az őket segítő szakemberek, misszionáriusok, tanárok körülményeinek javítását, felkészülsét, odajuttatását és azt, hogy a kisebb-nagyobb közösségek megértőbbek, segítőkészebbek legyenek a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek iránt. ... >>

Alföld Turista Egyesület Mezőberény

(sport,természetvédelem)

5650 Mezőberény, Vasút u. 22.
képviselő: elnök Földes Péter
Sport, természetjárás, túrák szervezése ... >>

Baráti Egylet Mezőberényért

(kulturális)

5650 Mezőberény, Fő utca 4-6.
képviselő: elnök Nagy Ferenc
Támaszkodva a széles társadalmi réteg aktív tevékenységére arra törekszik, hogy támogatója legyen a helyi hagyományok ápolásának, a hagyományteremtésnek, és lehetőséget adjon minden olyan önálló kezdeményezésnek, amely Mezőberény város és annak lakói javát szolgálja. ... >>

Berény Táncegyüttes Egyesület

(oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Fortuna tér 2.
képviselő: elnök Ábelovszky Marianna
Berény táncegyüttes néven működő táncegyüttes létrehozása, fenntartása, a néptánckultúra ápolása és népszerűsítése, néptáncoktatás, Mezőberény és régiója népi hagyományainak ápolása, a néptánckultúra népszerűsítése, népi játékhagyományok ápolása. ... >>

Berényi Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5650 Mezőberény, Gyóni Géza utca 6.
képviselő: elnök Simcsik László, titkár Czirbuly Zoltán
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése. Bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása. A kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>

Berényi Gyermek Futball Club Utánpótlás Nevelő Egyesület

(sport,oktatási)

5650 Mezőberény, Kunhalom u. 6.
képviselő: Vrbovszki Zoltán elnök
Gyermek labdarúgó-sport népszerűsítése, oktatás, tehetségkutatás, utánpótlás nevelés, versenyeztetés. ... >>

Berényi "Lovas Barátok" Egyesülete

(sport)

5650 Mezőberény, Fő utca 4-6.
képviselő: elnök Madarász Ferenc
Lótenyésztés, lovas sportágak segítése, lovakat és lovas sportokat szerető emberek összefogása. ... >>

Cukorbetegek Mezőberényi Egyesülete

(egészségügyi)

5650 Mezőberény, Fő utca 4-6.
képviselő: elnök Kis Sándorné
A cukorbetegek érdekképviselete. Segíti a cukorbeteg-gondozás színvonalának és hatékonyságának növelését, a késői szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a diabetes megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő, felvilágosító tevékenységben. ... >>

Erős Vár Alapítvány

(oktatási)

5650 Mezőberény, Kossuth tér 6.
képviselő: Erdős Józsefné, Speckné Jászfalvi Zsuzsanna elnök, Székely Istvánné
A mezőberényi I. kerületi Evangélikus Egyházközség működési területén élő, illetőleg látókörébe eső szellemi fogyatékos gyermekek képzése, foglalkoztatásának, társadalmi beilleszkedésének elősegítése, a nehéz anyagi körülmények között élő jó szellemi képességű gyermekek továbbtanulásának támogatása, szükség szerint ösztöndíj vagy egyszeri segély folyósításával. Idős korú, egyedülálló gyülekezeti tagok szociális segélyezése. ... >>

Erős Vár Alapítvány /Mezőberény/

(oktatási)

5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 6.
képviselő: Bácskai Károly elnökhelyettes, Schön Mihály, Vécsei Dániel elnök
A mezőberényi I. ker. evangélikus egyházközség működési területén élő szellemi fogyatékos gyermekek képzése, nehéz anyagi körülmények között élő, jó szellemi képességű gyermekek továbbtanulásának támogatása, idős, egyedülálló gyülekezeti tagok szociális segélyezése, stb. ... >>

Fogjunk össze Közhasznú Egyesület

()

5650 Mezőberény, Luther utca 7.
képviselő: Miklósik Béláné
Szociális tevékenység, családsegítés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Fogyatékosok nappali ellátása feltételeinek megteremtése, napközi otthon működtetése. A gondozottak számára munkarehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás bevezetése. Tankötelezett, értelmi akadályozott fiatalok fejlesztő felkészítése. Fogyatékkal élő, csökkent munkaképességű felnőttek számára munkalehetőség biztosítása. ... >>

Hátrányos Helyzetű Embereket Segítők Egyesülete

(szociális,kulturális)

5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.
képviselő: elnök Horváth János
Mezőberényi hátrányos helyzetű gyermekek szociális és kulturális felzárkóztatása. ... >>

Intercaritas Hungary Ifjúsági Egyesület Mezőberény

(természetvédelem,szociális)

5650 Mezőberény, Hősök u. 8/D.
képviselő: Szászné Sziklai Cili
A szervezet célja a társadalmi és természeti környezet "humánus" alakítása, a tagság szellemi és fizikai készségeinek fejlesztése. Karitatív tevékenység, elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály, a kisebbségi magyarság a helyi hátrányos helyzetűek körében. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5650 Mezőberény, Népköztársaság u. 4.
képviselő: Pallagi Mária
A könyvtári közművelődési rendezvények anyagi támogatása, a könyvtár szolgáltatásainak fejlesztése. Az alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése. ... >>

Magyar Szalmaépítők Egyesülete

(környezetvédelmi)

5650 Mezőberény, Jókai utca 14.
képviselő: Adamikné Karcagi Eszter
Egy magasan környezetbarát építésmód, a szalmaépítés hazai elterjedésének segítése. ... >>

Magyarországi Freinet Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5650 Mezőberény, Kinizsi út 13.
képviselő: elnök Császi Imréné, Földesi Lajosné ügyvezető elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a hazai Freinet pedagógia támogatása. ... >>

MAZSORETT VARÁZS Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Belencéresi u. 14.
képviselő: Mezei József
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység. ... >>

Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete

(egészségügyi,szociális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. utca 54.
képviselő: Kocsis Nagy Zsolt elnök
Állami gondozott gyermekek számára lakóotthonok, utógondozó önálló otthonok kialakítása, a megfelelő házak megkeresése, azok rendbetételének irányítása, azok működésének megszervezése. Ugyanígy értelmi fogyatékos gyermekek és fiatalok részére is lakóotthonok létrehozása, mint végleges otthon. Marketing és manageri szolgáltatás kialakítása az otthonokban lakó gyerekek és már felnőtté vált fiatalok felé, amellyel piacot keresünk az általuk előállított termékeknek (fonott kosár, szőttesek, rongyszőnyegek...) Egy Mécses Szolgáló Ház létrehozása, átmeneti otthonként. Felvilágosító tanfolyamokat szervezni és propagandát fejteni ki a kábítószer, a HIV vírus terjedéséről és egyéb problémákról. Egészségmegőrzés, szociális tevékenység, érdekképviselet, gyermek- ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok támogatása, foglalkoztatottság előmozdítása. Pszichiátriai betegek és deviáns fiatalok, szenvedélybetegek felé való szolgálat, ellátások kialakítása. Érdekképviselet és tájékoztatás. Az egyesület a tevékenységét az egész országra kiterjedően fejti ki. ... >>

Mezőberény és Körzete Ipartestület

(érdekképviselet)

5650 Mezőberény, Népköztársaság u. 14.
képviselő: Tiba Mihály elnök
Az tagságot magába foglaló vállalkozók gazdasági, szakmai érdekképviselete és védelme. ... >>

Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány

(környezetvédelmi)

5650 Mezőberény, Kossuth tér 1.
képviselő: Hoffmann Dániel Péter elnök
Önkormányzati közműberuházások megvalósítása, támogatása. A lakosság egyéb jellegű közműterheinek csökkentése. ... >>

Mezőberény Nyilvánosságáért Egyesület

(egyéb)

5650 Mezőberény, Fő u. 4-6.
képviselő: Siklósi István elnök
Az Egyesület pártoktól és politikai csoportolásoktól független, önkéntes tagság alapján működő, önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet. Nyílvánosságot teremtsen a várost, annak lakóit érintő döntések ... >>

Mezőberény Vadásztársaság

()

5650 Mezőberény, Luther utca 23.
képviselő: elnök Gál Imre
A vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Mezőberény Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete

(sport,oktatási,szociális)

5650 Mezőberény, Fő út 7.
képviselő: Hajdú Ernőné
Egészségmegőrzés, szociális képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogaik védelmét, sportolását, rehabilitációs foglalkoztatását segítő tevékenység. ... >>

Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5650 Mezőberény, 2.sz. Általános Iskola
képviselő: elnök Henger Péter
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség, szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Részvétel a Diákolimpia versenyrendszerben. Nemzetközi cserekapcsolatok bonyolítása. A diáksport-csoportok működésének segítése, öntevékenységük kibontakoztatásának és kiterjesztésének ösztönzése, segítése. Az állami és társadalmi erőforrások szervezése. Sporttanfolyamok működtetése. ... >>

Mezőberényért Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület

(egyéb)

5650 Mezőberény, Fő utca 5.
képviselő: Bobály András
A közrend és közbiztonság védelme. ... >>

Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 17-19.
képviselő: elnök Schäferné Kéki Márta
Az iskolában folyó idegennyelvi képzés elősegítése, diáksportfejlesztés, kiemelkedő képességű tanulók jutalmazása, versenyeken való részvétel anyagi biztosítása. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökségmegóvás, környezetvédelem, gyermek- ifjúságvédelem, érdekképviselet. ... >>

Mezőberényi Erdélyi Kör

(kulturális)

5650 Mezőberény, Fő u. 4-6.
képviselő: Deák András, Dr. Dóczi Balázs, Dr. Péter Sándor, Kajlik Péter elnök, Koncsag Ferenc
Az erdélyi menekültek és áttelepültek letelepedésének segítése, olyan baráti közösségek kialakítása, amely az élet minden területén pótolni igyekszik a megszokott, de elveszített környezet hiányát. Az Erdélyben élő magyarság szellemi, kulturális, politikai és anyagi támogatása. Rendezvények, találkozások, előadások szervezése, erdélyi és magyarországi művészek fellépéseivel. ... >>

Mezőberényi Football Club

(sport,kulturális)

5650 Mezőberény, Sport utca 1.
képviselő: elnök Zolnai György
A versenysportban résztvevő csapatok működtetése, utánpótlás nevelés, a közönség kulturált igényeinek kiszolgálása. A fiatalokban az egészséges életszemlélet, a sportszerű életmód és magatartás fejlesztése, erősítése. Az egyesület tagjainak közösségi életre való nevelése, a hagyományok ápolása. ... >>

Mezőberényi Fúvószenekarért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1.
képviselő: Matajsz János
A fiatalok zenei műveltségének növelése, a fúvószenekari hagyományok ápolása, a fúvószene megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Mezőberényi Gazdakör

()

5650 Mezőberény, Fő u. 4/6.
képviselő: elnök Kovács László
Érdekképviselet, szakmai ismeretek fejlesztése, termelés és termékértékesítés szervezése, közös géphasználat előmozdítása ... >>

Mezőberényi Gyermekfoci - Iskolai Labdarúgást Támogató Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5650 Mezőberény, Petőfi S. út 9.
képviselő: Búzás József, Kajlik Péter elnök
A Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Zene- és Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálatnál működő labdarugó osztályokhoz tartozó gyermekek (6-14 éves korosztály) iskolai labdarugásának szervezése és támogatása, a helyi ifjúság sportszerű életvitelre nevelése. A labdarugó mérközések, a belföldi és külföldi tornákra utazása anyagi fedezetének biztosítása. A gyermekek fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása. ... >>

Mezőberényi Helytörténei és Tájvédelmi Egyesület

(kulturális)

5650 Mezőberény, Kölcsey lakótelep 1 A I/4.
képviselő: elnök Henger Péter
Kulturális tevékenység, környezetvédelem, turisztikai tevékenység. ... >>

Mezőberényi Horgász Egyesület

(sport)

5650 Mezőberény, Petőfi u. 8.
képviselő: elnök Adamík Jánosné
Az egyesület célja: tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. ... >>

Mezőberényi Ipar Szabadidős Sportegyesület

(sport,kulturális)

5650 Mezőberény, Fő út 14.
képviselő: elnök Frey Péter
Közösségi kulturális, szabadidős és sport programok szervezése, sportolási, edzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Mezőberényi Kosárlabda Klub

(sport)

5650 Mezőberény, Luther tér 1-2.
képviselő: elnök Iványi László
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőség szabadidő-sport rendezvények tervezése, szervezése. Rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása. Versenyszakosztályok szerepeltetése, sporttanfolyamok működtetése. ... >>

Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület

(kulturális)

5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 6.
képviselő: Wagner Márton elnök
A Mezőberényben és környékén élő német nemzetiség, német kissebbség érdekeinek képviselete, a német nyelv őrzése és ápolása. Az Egyesület a városban és környékén élő német kissebbség érdekeit jeleníti meg, és vállalja azok képviseletét. ... >>

Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 13-15.
képviselő: Egeresiné Vas Ildikó
A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium tehetséges tanulóinak, közösségi csoportjainak és nevelőinek olyan lehetőséget biztosítani, mely közvetlenül, vagy közvetve a tanulók személyiségét fejleszti, majdani életük érvényesülési esélyét növeli és az intézmény működését biztosító állami költségvetésből nem valósítható meg. ... >>

Mezőberényi Polgárőr Egyesület Közhasznú Szervezet

(közbiztonság,egyéb)

5650 Mezőberény, Petőfi S. u. 12.
képviselő: elnök Szota Róbert
A bűncselekmények megelőzése érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok összefogása, összehangolása. A bűnalkalmak korlátozása, vagyonvédelem javítása. A lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése. ... >>

Mezőberényi Református Gyülekezet Növelése Érdekében Alapítvány

()

5650 Mezőberény, Kálvin tér 9.
képviselő: Vágvölgyi Mihályné
Jutalmazás és segélyezés az alapítvány kamataiból az arra rászorultak részére. "A mindenkinek szüksége szerint" bibliai gyakorlatnak megfelelően. ... >>

Mezőberényi Sakk Egyesület

(sport)

5650 Mezőberény, Puskin utca 44.
képviselő: elnök Jozaf Csaba
A mezőberényi sakk sport összefogása, versenyszervezés, szabadidős és hobbitevékenység. ... >>

Mezőberényi Szektorlabda Egyesület

(sport)

5650 Mezőberény, Fő utca 4-6.
képviselő: Hicz András
A szektorlabda sportági tevékenységet folytatók összefogása szabadidő-, diák- és versenysport szervezése, a sportág népszerűsítése, eredetének kutatása. ... >>

Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Organizácia Slovákov v Polnom Berincoku

(kulturális)

5650 Mezőberény, Jeszenszky u. 21.
képviselő: Borgula Györgyné
Ösztönözze a Mezőberényben élő szlovákságot azonosságtudatának megtartására, anyanyelvének tanulására, használatára, segítse kultúrája megőrzését, fellendítését, hagyományai ápolását. ... >>

Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

5650 Mezőberény, Fő út 4-6.
képviselő: alelnök Öreg István, Kovács Lászlóné elnök
Mezőberény város fejlődésének, arculata formálásának elősegítése. A városias jelleg formálásában való tevékeny részvétel, szakmai véleményalkotással és tervek, programok előkészítésével. A város értékeinek védelme, megóvása, az épített és természetes környezet emberléptékű őrzése, a műemlékek és városképi jelentőségű épületek, építmények, védett területek óvása. A város kulturális, helytörténeti hagyományainak gyűjtése, őrzése. ... >>

Mezőberényi Vasasok Munkástanácsa

(érdekképviselet)

5650 Mezőberény, Békési utca 6. 3./10.
képviselő: Kovács László
munkavállalói érdekképviselet. ... >>

Motorosok Baráti Köre Mezőberény

(egyéb)

5650 Mezőberény, Bonyhai utca 2/a.
képviselő: Szikora András
Helyi és környékbeli motoros élet szervezetten történő összekovácsolása. ... >>

Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete

(szociális)

5650 Mezőberény, Fő utca 4.
képviselő: Hack Ákosné
Szociális tevékenység, családsegítés, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41