Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mélykút civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

6449 Mélykút, Kossuth utca 6.
képviselő: Agócs János elnök
Szociális és kultúrális tevékenység az alapszabály II/a-b.pontjai szerint. ... >>

Budai Géza Diáksport Közhasznú Egyesület

(sport)

6449 Mélykút, Rákóczi u. 1.
képviselő: Darócziné Tokodi Mária titkár, Dr. Sztantics Péter (eln.hely.), Velez Attila elnök
A diáksport egyesület sajátos lehetőségeit felhasználva a község tanulóifjúságát és felnőtt lakosságát megnyerni a sport és szabadidő hasznos eltöltésére az egészséges életmód kilakítása érdekében az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Csergezán Pál Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6449 Mélykút, Rákóczi utca 13.
képviselő: Szöllősi Ferenc elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és a lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Községi Önvédelmi Alapítvány

(közbiztonság)

6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
képviselő: Dr. Márainé Dr. Kérdő Mária titkár, Kiss Csepregi Ákos elnök
Mélykút nagyközség kül- és belterületén a közbiztonság megszilárdításának elősegítése érdekében működtetett önvédelmi csopéort munkája anyagi fedezetének megteremtése. ... >>

Kútfő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6449 Mélykút, Béke u. 6/a.
képviselő: Zakupszki Tünde
Az oktatás és nevelés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezeti, kultúrális értékek feltárása és védelmi, tájékoztatás információszolgáltatás az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Mélykút Művelődéséért Közalapítvány

(kulturális)

6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
képviselő: Dr.Rauzs József elnök
Mélykút nagyközség kulturális életének támogatása. ... >>

Mélykúti Cigány Érdekképviseleti Szervezet

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

6449 Mélykút, Jánoshalmi út 32.
képviselő: Burai Béla elnök
A szervezet célja a Mélykúton élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekeinek képviselete, érdekérvényesítése, szociális szolgáltatásnyújtás, egészség-, közösség- és ifjúságfejlesztés, sport- és szabadidős programok szervezése, a cigányság kultúrájának, hagyományainak megőrzése, ápolása. ... >>

Mélykúti Cigányokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6449 Mélykút, Széchenyi utca 110.
képviselő: Kovács Árpád kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja, hogy ösztönözze, segítse, sokoldalúan támogassa különösen: A mélykúti cigányság megélhetését célzó mezőgazdasági, vagy más jellegű kezdeményezéseket, programokat, az őket érintő munkanélküliség mérséklését, az iskolai és iskolán kívüli oktatásban esélyeik növelését, egészségük megőrzését és emberi jogaik védelmét. A cigány gyermekek, fiatalok tanulmányainak sikeres folytatását a cigányság jobb érdekérvényesítése érdekében a közéleti képzését. Az időskorúak gondozását, hátrányos helyzetű cigány családok szociális segítését. ... >>

Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány

(szociális)

6449 Mélykút, Petőfi tér 15.
képviselő: Bolvári János elnök
Az ifjúság keresztény szellemű nevelése. Rászorulók segítése, gondozása. Mélykúton az Egyház tulajdonában lévő ingatlanok állagmegóvása és azok bővítése, fejlesztése, az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Mélykúti Galamb-, Díszmadár-, Kisállattenyésztő és Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6449 Mélykút, Rákóczi utca 1-3.
képviselő: Vlasics János elnök
A galamb-, díszmadár-, kisállattenyésztők és természetvédők társadalmi összefogása, célkitűzéseinek megvalósítása, szakmai ismeretek gyarapítása. ... >>

Mélykúti Gazdakör

(oktatási)

6449 Mélykút, Tópart 6.
képviselő: Mikó József ... >>

Mélykúti Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6449 Mélykút, Rákóczi u. 2.
képviselő: Kiss Csepregi Ákos elnök, Kovács Edit titkár, Radvánszki József alelnök
A helyi általános iskolában a számítógépes oktatás megalapozása, oktatás támogatása. ... >>

Mélykúti Lovas Egyesület

(sport,kulturális)

6449 Mélykút, Rákóczi utca 13.
képviselő: Holka István elnök
A lovas-hagyományok ápolása, a lovassport (díjugratás, fogatsport) támogatása, a lovassportot szerető fiatalok összefogása és újakkal megismertetése. A lótenyésztés olyirányú támogatása, hogy a gazdasági ló mellett inkább sportcélokra alkalmas lovak előállítása, felnevelése. ... >>

Mélykúti Női Röplabda Egyesület

(sport)

6449 Mélykút, Nagy u. 8.
képviselő: Kissné Csanyik Éva elnök
Elsősorban a mélykúti, de más állampolgárok sportolási, ezen belül röplabdázási lehetőségeinek megteremtése és támogatása, utánpótlás nevelés, egészséges életmódra nevelés az alapszabály II. pontja szerint ... >>

Mélykúti Sportegyesület

(sport)

6449 Mélykút, Tópart 57/4.
képviselő: Szöllősi Ferenc elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása. ... >>

Mélykúti Szabadidősport Egyesület

(sport,kulturális)

6449 Mélykút, Tópart 58.
képviselő: Torma László elnök
Sport és kulturális rendezvények szervezése, rendszeres testedzés biztosítása. ... >>

Mélykúti Szederinda Népzenei Egyesület

(oktatási,kulturális)

6449 Mélykút, Petőfi tér 2.
képviselő: Balázs Józsefné alelnök, Sári Béla elnök
A bácskai népzenei hagyományok értékeinek megismertetése, a megértésmegértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a Szederinda Citerazenekar és az utánpótlás mint ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek működése, szellemi, anyagi és tárgyi feltételeinek javítása, a citerazenekar részvétele a népzenei mozgalmakban, népzenei táborokban, fellépések más településeken, a népzenei hagyományokat őrző ápoló helyi és más településeken működő közösségek közötti kapcsolattartás, új kapcsolatok létesítése, kulturális kapcsolattartás Mélykút község testvér településeivel, népzenei rendezvények szervezése és lebonyolítása, a hagyományok ápolásának, a népzenei tevékenységeknek reklámozása, a citerazenekar zene- és műsorszolgáltatása, hangfelvételek készítése, kiadása egyéb kiadói ... >>

Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete

(sport,oktatási,szociális)

6449 Mélykút, Petőfi tér 17.
képviselő: Holka Istvánné elnök, Rasztik Tibor titkár
Az egészségmegőrzés, rehabilitációs képességfejlesztő, ismeretterjesztő, a mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét, emberi és állampolgári jogaik védelmét, sportolását szolgáló tevékenységgel - a működési területen élő mozgáskorlátozott emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, önálló életvitelük, emberi és állmpolgári jogaik érvényesülésének elősegítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, életminőségük javítása az egyéni erőfeszítések összefogásával és a társadalmi környezet anyagi, tevőleges erkölcsi támogatásával az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Nagycsaládosok Mélykúti Egyesülete

(szociális)

6449 Mélykút, Tópart 58.
képviselő: Kiss Györgyné elnök
Az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése., Nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata., Felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek., A nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. ... >>

Rockenbauer Pál Természetjáró Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

6449 Mélykút, Tópart 58
képviselő: Belányi Józsefné titkár, Iván Zsolt elnökségi tag, Katona László alelnök, Mánik István elnökségi tag, Mészáros Ferenc elnök ... >>

Rodostó Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6449 Mélykút, Tópart u.56.
képviselő: Felső József elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver- és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Sirályka Egyesület 2007

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

6449 Mélykút, Tópart 58.
képviselő: Nagyváradi Zsolt elnök
Galamb, díszmadár, kisállattenyésztés ? ezen belül a hazai fajok és fajták ? tenyésztésének elősegítése, népszerűsítése, és fejlesztése. A tenyésztési és gazdasági tanácsok adása, értekezletek, kurzusok szervezése, a szakember ? és szaktanácsadó- képzés aktív támogatása, szórakoztató és oktató kiállítások szervezése. A kisállattenyésztő gyerekek, a fiatal generáció támogatása (ismeretterjesztés). Önként vállalt, illetve együttműködésen alapuló környezet, természet-, és állatvédelmi feladatok ellátása, szervezése. A Washingtoni Egyezmény és az állatvédelmi Törvény betartása. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. Jogszabályokban előírt, az egyesület működését meghatározó egyéb feladatok ellátása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41