Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Medina civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

Fiatalok Medináért Egyesüet

(kulturális)

7057 Medina, Zrínyi utca 24.
képviselő: elnök Barta Zalán
Medina kulturális életének fellendítése, a fiatalok szórakozásának, szabadidejük színvonalas eltöltésének biztosiítása és az ahhoz szükséges fetételek megteremtése, Medinán élő roma és szerb kisebbségek hagyományőrzésének biztosítása, a faluban minél szélesebb köben az internetes hálózathoz való hozzáférés és használat biztosítása. ... >>

Medina Községért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

7057 Medina, Kossuth u. 59. utca 59.
képviselő: kuratórium elnöke Götzné Ükös Renáta
a községben lévő oktatási és kulturális intzémények támogatása ... >>

Medinai Gazdakör

(érdekképviselet)

7054 Medina, Kossuth u. 11.
képviselő: Mester Béla ... >>

MEDINAI HELYTÖRTÉNETI ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

(kulturális)

7057 Medina, Kossuth utca 81.
képviselő: elnök Konrád László
Medina község történetér vonatkozó források felkutatása, kiadványban történő rendezése és kiadása; a község történetéhez kapcsolódó tárgyi emlékek gyűjtése, rendezése, állandó helyi kiállítás létrehozása; a Medinai Tájház és Falutörténeti Múzeum létrehozása; a helyi hagyományok felélesztése és ápolása. ... >>

Medinai Nyugdíjasok Érdekszövetsége

(egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

7057 Medina, Kossuth utca 59
képviselő: elnök Sárdiné Iker Anna
Medina községben élő nyugdíjasok érdekeinek széleskörű védelme érdekében, közéleti kulturális, szociális egészségügyi problémáik szervezete megoldása segítségnyújtással. ... >>

Medinai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,sport,természetvédelem,szociális,egyéb)

7057 Medina, Kossuth L. utca 59.
képviselő: elnök Parrag Istvánné
Hogy tevékenységével elősegítse a bűncselekmények elkövetésének megelőzését, segítse a személy- és vagyonvédelmet, ifjúságvédelmi feladatokat, összefogja mindazok önkéntes tevékenységét, akik e célok érdekében kívánnak működni, elősegítse a lakosság és bűnmegelőző szervek közötti bizalmat, közreműködjön a lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalmat, közreműködjön a lakosság biztonságérzetének növelésében és együttműködjön minden olyan szervezettel és személlyel, aki az egyesület céljainak megvalósításához támogatást tud nyújtani.
- Törekszik a természet és a környezet szeretétére nevelés, a természet, környezet és állatvédelmi jogszabályok megismertetése és tiszetelben tartása érdekében.
- Nevelő és felvilágosító tevékenységet fejt ki annak érdekében, hogy a fiatalok megismerkedjenek a korosztályukra jellemző dieviáns viselkedési módokkal, valamint a rájuk veszélyt jelentő kábítószer és alkohol fogyasztás káros hatásaival. Az egyesület részt vállal a hátrányos helyzetű fiatalok érdekképviseletében.
- Törekszik arra, hogy az állampolgárokat minél széleseb körben megismertesse emberi és állapmpolgári jogaikkal, illetve kötelezettségeikkel.
- Az egészséges életmódra nevelés érdekében tömegsport rendezvényeket szervez.
- A közrend védelme érdekében felvilágosító tevékenységet végez a lakosság körében. Tűz, illetve természeti csapások esetén részt vesz a kárelhárításban és vagyonvédelem.
- A bűnmegelőzés érdekében megszervezi elsősorban Medina Község közigazgatási területén a polgávédelem járőrszolgálatot. Segítséget nyújt a bűncselekmények során áldozattá vált személyeknek a sértetti jogaik érvényesítésében. ... >>

Sarenac Medinai Zenész és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7057 Medina, Kossuth u. 12.
képviselő: elnök Siklósi Krisztián ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41