Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Medgyesegyháza civil szervezetek


Találatok száma: 20
1. oldal

A Románság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
képviselő: Sütő Mária Márta
A román nemzetiség anyanyelvének, hagyományainak megőrzése, fejlesztése, nemzetiségi jogok védelme, politikai képviselet, közösségek oktatási és kulturális tevékenységének fejlesztése. ... >>

"Boldog Otthon" Alapítvány

(szociális)

5666 Medgyesegyháza, Zsilinszki utca 57.
képviselő: Baloghné Süli Beáta Anikó
A családok testi-lelki egészségéért, gyermekeik boldogságáért kíván tenni az alapítvány. ... >>

Dél-Alföldi Innovációs Tanári Egyesület

(oktatási)

5666 Medgyesegyháza, Rákóczi utca 1.
képviselő: Boldog Krisztina Anikó, elnök
A pedagógia munkában fellelhető újszerű folyamatok, mintaprogramok kialakítása, megvalósítása és az oktatás segítségével a foglalkoztatáspolitika segítése. ... >>

Élhető Medgyesegyházáért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5666 Medgyesegyháza, Zsilinszky utca 43/A.
képviselő: Halász Mihály
A település természetes és épített környezetének védelme, helyi hagyományok ápolása. ... >>

Horgász Egyesület Csabaszabadi

()

5666 Medgyesegyháza, Sport utca 8.
képviselő: elnök Zana Mihály
Biztosítani az egyesület tagjai számára a kulturált és hasznos szabadidő eltöltését. Biztosítani az egyesület tagjai számára Csabaszabadi község területén a horgászás lehetőségét. Az egyesület tagjainak egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. ... >>

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

(egyéb)

5666 Medgyesegyháza, Dózsa utca 26.
képviselő: Ruck Márton
A vidéki gazdaság fejlesztése, vidékfejlesztés, foglalkoztatás elősegítése, közösségi terek, rendezvények támogatása. ... >>

Közösség a Jövőért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
képviselő: Molnár József
A környezet-, a természet-, az egészség-, az épített környezet védelme, sport, kulturális, oktatási, nevelési, és képzési feladatok ellátása. ... >>

"Magyar Dinnye Szövetsége" Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

5666 Medgyesegyháza, Dózsa György utca 26.
képviselő: Simonka György
A magyar dinnyevédjegy bevezetésének elősegítése és általánossá tétele, környezetbarát dinnyetermesztési technológiák elterjedésének elősegítése, ennek érdekében képzések szervezése, az uniós és magyar jogszabályi feltételeknek megfelelő kereskedelmi tevékenység elősegítése, a magyar dinnye népszerűsítése az európai unióban, a dinnyetermesztéshez kapcsolódó minőségi rendszerek elterjedésének elősegítése, a dinnyefogyasztás népszerűsítése, tudományos konferenciák, tanulmányutak szervezése, hatástanulmányok készítése, a termelők, kereskedők és felvásárlók érdekegyeztetésének elősegítése. ... >>

Magyar Turul Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5666 Medgyesegyháza, Wesselényi utca 4.
képviselő: Plástyik Zsolt Endre
A bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények elkövetésének megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása, valamint a vagyonvédelem javítása. Az élet és a testi épség óvásával a lakossági biztonságérzet növelése, ezen keresztül a közösségi kapcsolatok erősítése. ... >>

Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete

(szociális)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.
képviselő: elnök Madari Imréné
egészségmegőrzés, esélyegyenlőség biztosítása, szociális tevékenység, rehabilitáció, érdekképiselet ... >>

Medgyesegyháza Sport Egyesület

(sport)

5666 Medgyesegyháza, Önkormányzati Hivatal
képviselő: Bali Máté, Medovarszki László ... >>

Medgyesegyháza Sportegyesület

(sport)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1.
képviselő: elnök Botás György
Rendszeres sportolás versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Medgyesegyházi Bűnmegelőző, Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület

()

képviselő: Pintér Attila
A közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, bűnalkalmak csökkentése. A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése. A közösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 25.
képviselő: Ruck Márton elnök, titkár Petrovszki Attila
Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, sport, természetjárás, egészséges életmódra nevelés, szenvedélybetegségek prevenciója. ... >>

Medgyesegyházi Hubertus Vadásztársaság

(sport,kulturális)

5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 4.
képviselő: elnök Horváth András
A jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturális vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Medgyesegyházi NEBULÓKÉRT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5666 Medgyesegyháza, Luther utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Gácsér Béláné
Az általános iskola és óvoda intézményeiben folyó oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. ... >>

Medgyesegyházi Zöld Kéz Környezet- és Műemlékvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 1.
képviselő: elnök Dr. Karsai Ervin, titkár Serfőző Sándor
A természeti környezetünk védelme, ápolása. A civilizáció környezetromboló hatásának ellensúlyozása, az emberibb környezet megteremtése. Műemlékvédelem. ... >>

Összefogás Medgyesegyházáért Egyesület

(szociális)

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 2.
képviselő: Veres-Ravai Csaba Endre elnök
Gyermek- és ifjúságvédelem, érdekképviselet, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, emberi- és állampolgári jogok védelme. ... >>

Viharsarki Tarolók Biliárd Klub

(sport,oktatási)

5666 Medgyesegyháza, Virág utca 8.
képviselő: Csicsely György, Tarr István
Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos bábus biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése, a bábus biliárd játékvezetők képzésének elősegítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41