Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mátészalka civil szervezetek


Találatok száma: 143
1. oldal

6-os Iskoláért Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 96-98.
képviselő: Fülöp István
Az iskola tanulóinak sokoldalú segítése. Nevelés, oktatás. Képességfejlesztés. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

"A boldog gyermekévekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 15.
képviselő: Pankotainé Kőhalmi Judit
Az óvodai nevelés, oktatás színvonalának emelése, tehetséggondozás, hátrányos helyzetű, a nagycsaládban élő gyermekek esélyegyenlőségének javítása, tehetséggondozás, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Mátészalkai 4.sz. tagóvodába járó gyermekekért "Kerekecske dombocska" alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Móricz Zsigmond utca 17.
képviselő: Tárkányiné Budai Éva
A nevelés, a személyiségfejlesztés tárgyi feltételeinek javítása. Óvodai és szabadidős tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű és etnikai kisebbségekhez tartozó gyermekek segítése. Játékok, szemléltető és személyiségfejlesztő eszközök beszerzése. Az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapítvány alapító okiratának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

A MÁTÉSZALKAI GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKJAIÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey út 12
képviselő: Baráth Szilvia, László Attila, Pankotai Ferenc
A kollégium rászoruló diákjainak anyagi támogatása, szociális tevékenység, nevelés-oktatás, kulturális tevékenység, egyéb az alapszabály szerint ... >>

A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központ Hátrányos Helyzetű Gyermekeiért

(szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Képes Géza utca 2.
képviselő: Szabó Bertalanné elnök
A Mátészalkai Gyermekvédelmi Központban élő gyermekek támogatása. Gyermek és ifjúságvédelem és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

A Megújuló Társadalomért Alapítvány

(oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

4700 Mátészalka, Munkácsy Mihály utca 25.
képviselő: Dr. Szilágyi Dénes
Kulturális, tudományos, oktatási, környezetvédelmi és állampolgári jogok támogatását, biztosítását célzó tevékenység. ... >>

A Nagymajtényi Falumúzeumért és a hagyományok ápolásáért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Balassi B. utca 45. III/2.
képviselő: Pap János
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló cél szerinti tevékenységek. Kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Műemlékvédelem. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A neurológia támogatására Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

4700 Mátészalka, Kórház utca 2.
képviselő: Nagy Gyula
A Mátészalkai Területi Kórház Neurológiai Osztály és Szakrendelő betegellátási körülményeinek javítása, az itt dolgozók szakmai képzésének, továbbképzésének támogatása. A célok megvalósítását elősegítők felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

A Nyugodt Családi Háttérért Alapítvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel F. utca 19/b.
képviselő: Jakubinyi Róbert László
A fiatalok családalapításának elősegítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

A Zenebarátok Kórusáért Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 28. I./5.
képviselő: Dr. Hadi Éva elnök
A mátészalkai Zenebarátok Kórusa művészeti tevékenységének, hangversenyeinek, rendezvényeinek támogatása ... >>

Ádám Jenő Pedagógus Kórus Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Bojer György
A térség kórusmozgalmának szervezése, támogatása. Zenei élethez kapcsolodó kulturális események kezdeményezése, szervezése, koordinálása, támogatása. Világi és egyázi ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyományok ápolása. Kórusok hazai és külföldi fellépéseinek szerezése. Határon túli magyar kórusokkal val cserekapcsolatok felvétele, ápolása. A kórusmozgalom és a komolyzene népszerűsítése. Egyéb az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

AMARO TRAJO- Életünk Roma Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

4700 Mátészalka, Jármi köz 1.
képviselő: Varga Erika
A romák kulturális önállóságának elősegítése. Az önvállalás erősítése. A romák kulturális értékeinek megismertetése a többségi társadalommal, ezáltal a romákkal szembeni előítélet csökkentése. A kihalófélben lévő kulturális értékek újraélesztése. Állandó kulturális programokat kínálni a térség nagyszámú roma lakosai számára. Szorgalmazni a romák egymással, valamint a többségi társadalom tagjaival való találkozását, megismerkedését és kapcsolattartását. Kulturális tevékenység. Továbbá az alapító okiratban foglaltak szerint. ... >>

Az Információs Társadalomért, Szatmár Ifjúságáért Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Alkotmány út 37 2/8
képviselő: Opris Attila
Többfunkciós, nyitott profilú, kisközösségi információs és telekommunikációs szolgáltató központok létrehozása, és bárki számára hozzáférhetővé tétele. Internet elérési lehetőség biztosítása, lektronikus levelezési lehetőség biztosítása, közhasznú tájékoztatás, irodai szolgáltatás, számitógépes munkák elvégzése, távmunkalehetőségek biztosítása, munkaügyi szolgáltatások (állásajánlatok közzététele, képzésajánlatok közzététele) jogi ismeretek közvetítése, stb. az alapító okirat szerint
Új cél: hátrányos helyzetűek, tartós munkanélkülivé válásuk folytán perifériára sodródott emberek munkához való juttatása, ennek elméleti, gyakorlati képzéssel, munkaerő piaci felméréssel - elősegítése. A térség fiatalságának kulturális, sport, művelődési igényeinek kiemelt támogatása. ... >>

Az Újtelepi Emberek Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

4700 Mátészalka, Petőfi út 14.
képviselő: Pénzes Ottó
Az újtelepi városrészben élő emberek egészségügyi ellátása feltételeinek javítása, az egészségügyi kultura fejlődése és egyéb az alapszabályban foglaltak ... >>

Baross László Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

4700 Mátészalka, Baross L. utca 12-14.
képviselő: Kerti Lilla
Az iskolában a korszerű mezőgazdasági és nyelvi oktatás tárgyi feltételeinek megteremtése, illetőleg javítása. Nyelvi és egyéb szakkörök, valamint nyári kül- és belföldi nyelvi táborok szervezése, támogatása. Tehetséges, de anyagilag rászoruló tanulók anyagi támogatása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Bérlakásokat Megvásárló Mátészalka Egyesület

()

Mátészalka, Alkotmány u.40.
képviselő: Dr.Vékony Miklós ... >>

DAMJANICH JÁNOS Tömegsportklub

(sport,oktatási)

4700 Mátészalka, Arany János utca 1./ A.
képviselő: Zatik László elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A Sportegyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

"Diákönkormányzatot támogató" Egyesület

()

Mátészalka, Kazinczy u.7.
képviselő: Szilágyi Katalin ... >>

Dorgay Károly Egyesület

(kulturális)

4700 Mátészalka, Bajcsy-Zs. út 27
képviselő: Dr. Miklós Ildikó, Dr. Olasz Pál, Siketné Varga Malvin
kulturális tevékenység, érdekképviselet és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Észak-Alföldi Humán Innováviós Közhasznú Egyesület

(egyéb)

4700 Mátészalka, Kalmár út 84.
képviselő: Filpe Judit
tudományos tevékenység, kutatás, egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

Esze Tamás Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Bodorné Misley Tünde
A gimnázium és a város középiskolásai hátrányos helyzetének csökkentése érdekében oktatási, képzési, egészségügyi, hagyományos értékeket közvetítő kulturális, helyi közösségépítő, szociális, ifjúságvédelmi, sport és környezetvédelmi programok szervezése és megvalósítása. Továbbá az alapító okirat 4/1.; 4/2.; 4/3.; 4/4. pontjában foglaltak szerint. ... >>

ESZE TAMÁS Diáksportegyesület

(sport)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Rozgonyi Dezső
Sport, játék, versenylehetőség szervezése, intézmények közötti versenyek szervezése, sporttanfolyamok működtetése, szervezése és egyéb az alapszabályban foglaltak szerint ... >>

ÉSZKI FÉNY Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Szalkai L. utca 9.
képviselő: Kristin Róbert
A Mátészalkai életszínvonal emelkedésének elősegítése. Környezetvédelem, a környezeti állapotok javítása. Az idegenforgalmi szerepkör erősítése. Sport és szabadidő tevékenység szervezése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem. A település fejlődésének segítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Ezüstkor Egyesület

(szociális,kulturális)

4700 Mátészalka, Móricz Zs. utca 73.
képviselő: Bráder Zoltánné
Minőségi jóléti szolgáltatások nyújtása Mátészalkán és térségében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, társadalmi kirekesztés elleni programok, rendezvények szervezése, egészségmegőrzés, népi hagyományok felelevenítése, ápolása, a generációk közötti együttműködés elősegítése. ... >>

Fehér Galamb Nyílt Alapítvány

(oktatási,szociális)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 12
képviselő: Dolezsár Mihály
Mátészallán és vonzáskörzetébe tartozó települések karatatív, szociális, kuturális tevékenység szervezése, támogatása és a perifériára szorult emberek gazdasági, morális rehabilitációjának elősegítése. Ismeretterjesztő, felvilágosító és tanácsadó tevékenység és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

"FOGD A KEZEM" Alapítvány

()

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 4.
képviselő: . közhasznú, Dr. Varga Sándor ... >>

GMV Mátészalkai Takarmánykeverő Üzem Munkás-tanácsa

()

Mátészalka, Szovjet Hősök u.6-8.
képviselő: Oláh Gusztáv ... >>

GÓLIÁT Testépítő és Erőemelő SE Mátészalka

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Nádor tér 4. I/3.
képviselő: Énekes Csaba
A sport minél szélesebb rétegekkel való megismertetése, a szabadidő egészséges és kultúrált eltöltése. Felüdülés és pihenés biztosítása, a kulturális és szórakozási igények kielégítése. ... >>

Gróf Széchenyi István Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

4700 Mátészalka, Széchenyi út 7.
képviselő: Fülöp István
Az iskolai tehetséggondozás feltételeinek elősegítése és javítása, hátrányos helyzetű tehetséges tanulók segítése, és egyéb az alapító okirat szerint. ... >>

HABITAT Jóléti Közalapítvány

(kulturális,szociális)

4700 Mátészalka, Hősök tere 9.
képviselő: Szűcs Sándor kuratórium elnök
településfejlesztés és lakásgazdálkodás, támogat minden olyan törekvést, mely az elérhető árú lakások tervezését, finanszírozását és kivitelezését a mindenkori hagyományok és adottságok figyelembevételével élérhetővé teszi a lakásra várók igényeit ... >>

Holdsugár Nyugdíjas Egyesület

(egészségügyi,kulturális)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2.
képviselő: Heizer György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Kulturális tevékenység. Környezetvédelem. Fogyasztóvédelem. Továbbá az alapszabály 2.§. pontjában foglaltak szerint. ... >>

HUBERTUS Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

4700 Mátészalka, Meggyesi utca 2.
képviselő: Siket Vilmos
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a természetvédelemre, a fegyver és lőszertartására, valamint használattára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával tagjai számára kultúrált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Hunor Sportegyesület

(sport,egyéb)

4700 Mátészalka, Arany J. sor 17
képviselő: dr Ungvári Zsigmond
egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, igények szerint vesenyzés feltételeinek biztosítása, a tagok nevelése, tagjai és kívülállók, egészségesek és fogyatékkal élők számára a rendszeres sportolás, testedzés, a szabadidő hasznos eltöltése stb. az alapszabály szerint ... >>

HÚZD A HARANGOT Alapitvány

(egyéb)

4700 Mátészalka, Erkel F. utca 42.
képviselő: Siket Tibor
Nagygéc községben lévő Árpád-kori műemlék templom rekonstrukciója. A civil társadalom erősítése. Mátészalka szépítése. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Idegennyelvi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4700 Mátészalka, Kazinczy út 7.
képviselő: Dr. Kelemen Barnáné a kuratórium elnöke
kölföldi- és belföldi nyelvtanulás támogatása, iskolai nyelvoktatás színvonalának támogatása, tehetséges tanulók részére támogatások, ösztöndíjak biztosítása, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

INDIVIDUUM Közművelődési Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

4700 Mátészalka, Erkel F. út 42.
képviselő: Siket Tibor Sándor
Érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet, amely az ország egész területén fejti ki tevékenységét, helyi népi hagyományok feltámasztása, ápolása, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, természetvédelem, és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Inner Wheel Klub Mátészalka

(szociális)

4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2.
képviselő: Ihanus Sirpa Hannele új elnök
Kölcsönös segítségnyújtás és embertársaink szolgálata a mindennapi életben. A nemzetközi megértés előmozdítása. A jó szándék és a béke ápolása. Gazdálkodó és hivatásukat gyakorló személyek által a segítés és szolgálatkészség eszméje. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

INTERREG Média Alapítvány

(kulturális,egyéb)

4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2
képviselő: Varga Zsolt
A határmenti kistérségek euroatlanti integrációjának elősegítése, a határon átnyuló rendezvények és egyének közötti kapcsolatépítő tevékenységek támogatása, közös kulturális és közösségi események támogatása, a közös gondolkodás kialakításának támogatása, az intézmények és szervezetek együttmüködésének elősegítése, különböző területeken szerzett ismeretek és tapasztalatok átadásának támogatása. ... >>

"JÁRMI-PAPOS-ŐR FÖLDTULAJDONOSOK Vadászó ésTermészetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

4700 Mátészalka, Dózsa Gy. út 141
képviselő: Kiss Ferenc
vadászat, vadásztalálkozók szervezeése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

"Kálvin János Református Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

4700 Mátészalka, Nagykárolyi út 5.
képviselő: Becsei Miklós elnök
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

KAPOCS Alapítvány

(sport,kulturális)

4700 Mátészalka, Ipari utca 27.
képviselő: Varga Melinda
Mátészalka város és környéke kulturális- és sport életének, tevékenységének szintentartása, és továbbfejlesztése érdekében kulturális rendezvények szervezése. Az alapítvány célja továbbá az egészséges és környezettudatos életmód népszerűsítése és támogatása. ... >>

Karabélyos Sport és Lövész Klub

(intézményi,sport,oktatási)

4700 Mátészalka, Wesselényi utca 11.
képviselő: Hámorszky József
A szabadidősport támogatása, a rendszeres sportolás, az egészséges életmód, testedzés, felüdülés biztosítása. A sport eszméinek ápolása, terjesztése a felnőttek és az ifjúság körében. A gyermekek sportjának elősegítése, az utánpótlás-nevelés biztosítása. Hazai és nemzetközi sportbaráti kapcsolatok kialakítása és ápolása. Hatékony együttműködés az önkormányzatokkal, iskolákkal, más sportklubokkal és egyesületekkel. A környezet védelme és tájvédelem. ... >>

KARNYÚJTÁS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(egészségügyi,egyéb)

4700 Mátészalka, Ernst Abbe utca 1.-2.
képviselő: Póti Klára kuratórium elnöke
egészségügyi, betegségi támogatás a munkahelyi dolgozóknak és hozzátartozóiknak /alapító okirat 3. pont/ ... >>

Kelet-Magyarországi Munkaadók Szövetsége

(érdekképviselet)

4700 Mátészalka, Ipari utca 26.
képviselő: Kárpáti Tibor
Olyan érdekképviseleti és érdekérvényesítő tevékenység végzése, mely a lehető legszélesebb tagsági alapra támaszkodva a gazdasági és munkaadói érdekek megvalósulását és e munka során a Magyarországon működő tőke képviseletét teremti meg. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41