Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Markotabödöge civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

"Együtt Markotabödögéért" Egyesület

(egyéb)

9164 Markotabödöge, Fő u. 139.
képviselő: elnök Dr. Pintér Marianna, elnökhelyettes Ráczné Fülöp Zsuzsanna, titkár Virághné Kiss Gabriella
Elsősorban Markotabödöge község felemelkedésének, az itt élő állampolgárok boldogulásának elősegítését, a kistelepülések sajátos helyzetéből adódó hátrányok enyhítését tekinti fő céljának. ... >>

Életet az éveknek Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

9164 Markotabödöge, Fő út 65.
képviselő: Varga Gyula
Támogatást nyújtson az országban élő nyugdíjasoknak a koruknak, egészségi állapotuknak és életvitelüknek megfelelő lakások, illetve lakás céljára és egyéb célokra szolgáló létesítmény és személyes gondoskodást nyújtó intézményrendszer igénybevételéhez, és ezzel elősegítse a nyugdíjasokról történő mindennapi gondoskodás megvalósítását kedvező előfeltételek és életkörülmények biztosításával.
Az alapítvány személyes gondoskodást biztosító, bentlakásos szociális létesíményt és intézményrendszert kíván fenntartani és működtetni. Ennek keretében az alapítvány támogatás útján elő kívánja segíteni az egyedül maradt és/vagy beteg, és/vagy egyébként gondozásra szoruló nyugdíjasok beköltözését a létesítménybe és szükség szerint támogatni kívánja a létesítménybe beköltöző nyugdíjasok anyagi-, egészségügyi-, egyéb szociális és kulturális ellátását, pénzbeli és/vagy természtbeli személyes ellátással, azaz mindennapi gondozással, étkeztetéssel, kulturális programszervezéssel,m orvosi ellátás megszervezésével és ápolással.
Az alapítvány a fenti támogatás nyújtásával elő kívánja segíteni a nyugdíjasok helyzetének és mindennapi életkörülményeinek javulását, annak érdekében, hogy a nyugdíjasok megfelelő, kedvezőbb életkörülmények között élhessenek. ... >>

Markotabödögei Lövész Egylet

(sport)

Markotabödöge, Fő u. 140.
képviselő: Dombos István, Kovács Gyula, Kovács István
A tagok szabadidejének hasznos eltöltése a község lakosságának bevonásával, az ifjúság egészséges, fegyelmezett életmódra való nevelése, valamint a honvédelmi ismeretekből való előkészítése. ... >>

Markotabödögei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9164 Markotabödöge, Fő u. 120
képviselő: Horváth Sándor, Virághné Horváth Zsuzsanna
Tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának elősegítése, tűzmegelőzés, szakismeretek bővítése, tagjainak közösségi életre való nevelése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41