Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Máriakálnok civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

"ALLEGRO" Művészeti Alapiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 4.
képviselő: Szűcs Péter Pál
Mosonmagyaróvár és közvetlen vonzáskörzetében élő és tanuló általános iskolás korú gyermekek részére közoktatási tevékenységet végez alapfokú művészeti oktatás terén. ... >>

"Ballagó Idő" Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
képviselő: Hammerl Frigyesné
A nyugdíjasok életének szervezése, érdekképviseletük ellátása. Máriakálnok község hagyományainak felkutatása, megőrzése, a fiatal generációjával való megismertetése. ... >>

Egyesület a Malomdűlőért

(egyéb)

9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
képviselő: Gerber István
Máriakálnok Malomdűlő falurészének - infrastrukturális, valamint egyéb - fejlesztése, az itt lakó emberek összefogása, érdekeik képviseletében való eljárás. ... >>

"GÉZENGÚZ" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9231 Máriakálnok, Petőfi u. 3.
képviselő: Soós Mihályné
A Máriakálnoki Napköziotthonos Óvoda támogatása tárgyi feltételeinek bővítésével, a gyermekek sokoldalú fejlődését segítő játékokkal, eszközökkel. ... >>

Immanual Lovasterápia Közhasznú Tevékenységű Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 52.sz.
képviselő: Diós Pálné
Azoknak az egészségkárosodott és fo- gyatékos embertársaink ellátása és támogatása, akiknek közérzete, élet- minősége a terápiás lovaglás, a fejlesztőpedagógia, a logopédia és az ezekhez kapcsolódó gyógypedagógiai és terápiás eszközökkel javítható. - fogyatékosok felkészítése és verse- nyeztetése a Speciális Olompiai Szö- vetség lovasversenyeire. - Lovastáborok szervezése és lebonyolí- tása. - Erdei iskola szervezése és legonyolí- tása. - Sport és hobbylovaglás népszerűsítése - A prevenció lehetőségeinek felkutatá- sa, az egészséges életmódra nevelés, ismeretterjesztő előadások szervezése óvodák, iskolák és a felnőtt lakosság számára. A fenti célok elérése érdekében in- tézmények, munkacsoportok létrehozá- sa és működtetése. A szakmai és egyéb oktatás, képzés és továbbképzés a célcsoport és a szekemberek részére egyaránt. ... >>

"Jó döntés" Alapítvány - Az intenzív betegellátásért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9231 Máriakálnok, Harangvirág utca 27.
képviselő: Dr. Vermesné Dr. Sömenek Zsuzsanna
Az alapítvány célja a Mosonmagyaróvári Karolina Kórház- Rendelőintézet Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán történő betegellátás feltételeinek javítása, a betegellátás biztonságának javítása. ... >>

"Máriakálnokért" Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
képviselő: Széles Sándor
Máriakálnok község természeti, kulturális, közösségi értékeinek, hagyományainak védelme, megőrzése, a falu közterületeinek, parkjainak, középületeinek, környezetének alakítása anyagi támogatással. ... >>

Máriakálnoki DELTA GYM Sport Egyesület

(sport)

9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 51.
képviselő: Winkler Róbert
Szervezett keretet biztosítsanak Máriakálnokon a sportolási igények kielégítéséhez, különös tekintettel a szabadidős sporton belül a testépítés, erőemelés és fittnes terén. ... >>

MOSONMAGYARÓVÁR WARRIORS AMERIKAI FUTBALL ÉS SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási,érdekképviselet)

9231 Máriakálnok, Rákóczi F. u. 83.
képviselő: Frikton Zoltán
A sportegyesület elsődleges célja a tagok részére a rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, szervezett formában. Az amerikai futball ismeretek minél szélesebb körű elméleti és gyakorlati oktatása az amerikai futball sport elv alapján. Az országosan működő aktív amerikai futball egyesületek közötti kapcsolattartás, valamint érdekképviselet, érdekvédelem az egyesületi tagok részére. A szabadidő hasznos eltöltése. Széles körben egészséges sportra nevelő tevékenység. Sportösszejöveteleket rendez, tanfolyamokat szervez. Elősegíti a tapasztalatok és információk kölcsönös cseréjét. Szabadidős sport programok szervezése és lebonyolítása. Gyermek, serdülő és ifjúsági korú gyermekek sportági utánpótlásnevelése, a rendszeres, különböző sportágakban történő sportolás megszerettetése, a közösségi szellem kialakítása, mozgáskultúra kialakítása és fejlesztése, szervezett formában történő tömörítése, versenysportra felkészítése, versenyek szervezése és lebonyolítása, sportági verseny-és játékszabályok oktatása. ... >>

"Tudásért" az oktatás színvonalát és a tanulók tudását emelő Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9231 Máriakálnok, Rákóczi út 4.
képviselő: Pápainé Németh Éva
Máriakálnok község Herman Ottó Általános Iskola hagyományainak védelme megőrzése, a tanulók tudásának emelése és ennek érdekében a nevelés-oktatás fejlesztése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41