Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mány civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A mányi Hársfadombi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

2065 Mány, Szent István u. 4.
képviselő: Pázmány Éva, Szabó Julianna kuratórium elnöke
A mányi Hársfadombi Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, az oktatás tárgyi technikai feltételeinek javítása, az iskolai szabadidős programok támogatása, tanulmányi, sport, kulturális programok szervezési költségeinek támogatása, az alapító okirat szerint. ... >>

"Bicske és Térsége Iskolaszövetség"

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

2065 Mány, Szent István út 4/b.
képviselő: Sáros Györgyné elnök
A helyi iskolafejlesztési elképzelések összefogása, a társult iskolák pedagógiai, szakmai segítése, a pedagógiai szakmai szolgáltatások szervezése, a kistérség nevelési, oktatási érdekeinek képviselete. ... >>

Mányi Faluszépítő Alapítvány

(környezetvédelmi)

2065 Mány, Zrínyi utca 12.
képviselő: Szabó Zoltán kuratórium elnöke
Mány közigazgatási területén parkgondozás, - létesítés, járdaépítés,emlékműgondozás, - emelés. ... >>

Mányi Közösségért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

2065 Mány, Zrínyi út 14.
képviselő: Guba Imre elnök
Önkéntes és Önszervező cselekvések összegzésével segíti Mány község továbbfejlődését, továbbá hogy Mány község lakói élhető környezetben, lehetőségeiket és hagyományaikat, kulrturális szokásaikat lehető legnagyobb mértékben kibontakoztathassák. ... >>

MÁNYI LÓTENYÉSZTŐK LOVASSPORT, LOVASTURISZTIKAI ÉS LOVASHAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

(sport,kulturális)

2065 Mány, Petőfi utca 44.
képviselő: Bokodi Sándor elnök
Mány községben lovasrendezvények szervezése, azokon való részvétel, a hagyományos őshonos magyar lófajták tenyésztése, ezek sportcélú kipróbálása, lovasturisztikai feladatok ellátása, lovas hagyományőrzés, lovasversenyek szervezése, tenyészbemutatók, kancabírálatok lebonyolítása és szervezése. ... >>

Mányi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2065 Mány, Deák F. u. 3.
képviselő: Csizmadia Zsolt elnök
Közbiztonság erősítése, ifjúságvédelem, családvédelem. ... >>

Mányi Svábok Egyesülete /Vereins der Maaner Schwaben/

(sport,kulturális)

2065 Mány, Szent István u. 1.
képviselő: Fuchs János elnök
A mányi svábok anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak ápolása, újraélesztése, nemzetiségi identitásának erősítése; a községben élő sváb lakosság érdekképviselete, a németek közötti együttműködés különböző formáiba való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

Mányi Testgyakorlók Köre Sportegyesület

(sport)

2065 Mány, Rákóczi utca 67.
képviselő: Varga Mihály Balázs elnök
A rendszeres sportolási tevékenység elősegítése. A minőségi sport támogatása. A testedzés. A szabadidősport támogatása. A sportegyesület tagjainak az egészséges életre, a sportra való nevelése, versenyek szervezése, lebonyolítása. Mány Község sportéletének fellendítése. Utánpótlás nevelése. ... >>

Németh B. Mihály Mányi Református Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

2065 Mány, Béke tér 7.
képviselő: Dr. Szentirmai Péter kuratóriumi elnök
Tehetséges, rászoruló fiatalok továbbtanulásának segítése; beteggondozás és segítség a rászoruló családoknak, tanácsadás kisgyermekes családoknak, hit és egyháztörténeti oktatás. ... >>

"Összetartás" Mg. Tsz. Barátság Horgász Egyesület

(sport)

2065 Mány, Kossuth L. u. 27.
képviselő: Bálint István titkár ... >>

Polgári Jogokat Pártolók Egyesülete

(egyéb)

2065 Mány, Alsóörs 3594/1.hrsz
képviselő: Kiss Imre elnök
Segítséget nyújtani olyan személyek részére, akiket társadalmi helyzetük, képzettségük, vagy tájékozatlanságuk vagy egyéb ok nem teszi lehetővé, hogy államigazgatási szervekkel vagy gazdálkodó szervezetekkel szemben az őket megillető jogaikat érvényesítsék. ... >>

"Sajgó Völgye Vadásztársaság, Mány"

(sport)

2065 Mány, Rákóczi u. 103.
képviselő: Dr. Székely István elnök ... >>

Staccato Lovas Egyesület

(sport,oktatási)

2065 Mány, Kismány dűlő 3838/32. hrsz.
képviselő: Szabó Marcell elnök
Segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a tagok oktatása a lovak/pónik megfelelő ellátására. ... >>

"Tehetség" Alapítvány a Gyermekekért.

(intézményi,sport,oktatási)

2065 Mány, Mester sor 17.
képviselő: Karkó Éva kuratóriumi titkár
Bicske város és vonzáskörzetébe tartozó óvodás, iskolás, illetve gimnazista korú fiataloknak biztosítson lehetőséget sportolásra, elsősorban balett és judo tanfolyam keretén belül. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41