Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Maklár civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

A Maklári Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3397 Maklár, Gárdonyi út 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Kása Ferencné
Egészséges életmódra nevelés és mozgáskultúra fejlesztésének segítése. Lehetőséget teremteni a lakóhelyüktől eltérő természeti környezet megismerésére, a természetet szerető, védő viselkedés megalapozására, gyakorlására. Az alapítvány pártokat nem támogat. ... >>

DIABSERVICE a Cukorbetegség Megelőzéséért, a Cukorbetegek Életminősége Javításáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3397 Maklár, Egri u. 33/1.
képviselő: Juhász Elek dr. (kuratóriumi elnök)
A cukorbetegség megelőzése érdekében szűrővizsgálatok tartása, ismeretterjesztő előadások szervezése, egyáltalán a cukorbetegek gondozásának, életminőségének javítása, megelőzés megszervezése, valamint a cukorbetegség gyógyítása során munkát végző szakorvosok, asszisztensek, dietetikusok továbbképzése. ... >>

Egri Repülőklub

()

3397 Maklár, Fő út Repülőtér
képviselő: Gyetvai Gyula (klubvezető) ... >>

Együtt Maklárért Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

3397 Maklár, Templom tér 28.
képviselő: elnök Zeleiné Hidvégi Katalin
Maklár község társadalmi, kulturális, sport,- oktatási, környezetvédelmi, egészségügyi stb. életében való részvétel, a település érdekeinek figyelembevételével. ... >>

Felhőtlen Gyermekkorért Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

3397 Maklár, Széchenyi u. 25.
képviselő: elnök Rónai Zoltán
Az egyesület Maklár községben működő civil szervezet, célja:
- a gyermekek részére hagyományőrző, kulturális programok szervezése,
- a helyes társasági és társadalmi értékrend kialakítása,
- kommunikációs és magatartási formák megismertetése a társadalmi normáknak megfelelőn. ... >>

FIT-LINE Sportegyesület

(sport,kulturális)

3397 Maklár, Dózsa út 6.
képviselő: elnök Major Attila
a) Eger város sport hagyományainak, hírnevének megőrzése, fejlesztésének elősegítése.
b) Eger versenyszerű sportjának megőrzése és továbbfejlesztése, a női és férfi csapatok további erősítése.
c) Az utánpótlás bázisának kiterjesztése és megerősítése.
d) A szabadidő hasznos eltöltése, egészséges életmódra nevelés.
e) A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok fenntartása és fejlesztése. Hazai és nemzetközi versenyek: koroszályos és amatőr versenyek szervezése és a hasonló rendezvényeken való részvétel.
f) Az egyesület rendezvényei és versenyei, valamint a sportolási lehetőségek biztosítása révén hozzá akar járulni a város idegenforgalmi vonzáskörzetének bővítéséhez. ... >>

Forrás Gyermeknéptánc-népzenei Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3397 Maklár, Hunyadi u.33.
képviselő: Nusser Marianna (kuratóriumi elnök)
Maklár község és a környékbeli községek gyermekeinek, fiataljainak néptánc- és népzenei oktatása. Az alapítvány közreműködik abban, hogy szakmai versenyeken, fesztiválokon a gyermekek és fiatalok részt vegyenek, egyúttal célul tűzi ki a népzenei hagyományok ápolását, a szakmai igényességgel összállított programokon keresztül a közösség ízlésének formálását, a különböző etnikai egységek művészetének bemutatását, a régi hagyományok újjáélesztését. Az alapítvány segítséget nyújt a fiatal korosztály tartalmas szabadidő eltöltésében, valamint abban, hogy a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzésével, felhasználásával azonosuló, humánus fiatal nemzedék alakuljon ki. ... >>

Magyar Ugrókötelesek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

3397 Maklár, Alkotmány út 17.
képviselő: Bozzai Krisztina, Radócz Zoltán
A Magyar Köztársaságban szervezi, irányítja a kötélugró sportágban a sporttevékenységet. Képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a sportág nemzetközi sportszervezeteinek (FISAC, ERSO), ellátja a sportról szóló 2000. évi CXLV. tv.-ből adódó feladatait, így közreműködik az abban meghatározott sportfeladatok ellátásában. ... >>

Maklár - Iskolai Tehetséggondozásért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3397 Maklár, Templom tér 29.
képviselő: kuratóriumi elnök Lükő Katalin, kuratóriumi titkár Németh Tibor
A maklári általános iskola tanulóinak tehetségfejlesztése:
- bel- és külföldi tanulmányutakon történő részvételük támogatásával,
- versenyekre, pályázatokra történő felkészítésük segítésével,
- kirándulásaik, versenyeik, táboraik és rendezvényeik támogatásával,
- a tehetséges hátrányos helyzetű diákok támogatásával. ... >>

Maklár Faluszépítő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

3397 Maklár, Templom tér 30.
képviselő: elnök Sumi Ágnes Matild
Az egyesület elsődleges célja Maklár Község természetvédelme, a már meglévő fás-, virágos környezet megóvása, védelme, továbbfejlesztése. Felhívni a község lakóit, illetve a hazai és nemzetközi látogatók figyelmét a természetes és az épített környezet értékeire, azok megóvására. Felhívás a pihenés, kikapcsolódás fontosságára, valamint e feltételek megteremtése. A község területén megrendezni, szervezni a virágosítást, és a fásítást. A község kulturális örökségeinek védelme. Kapcsolatok ápolása, fejlesztése. ... >>

Maklár Községért Közalapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

3397 Maklár, Tamplom tér 7.
képviselő: Birinyi Zoltán (ell.biz.elnöke), kuratóriumi elnök Polonkai Zoltánné
A község kulturális, egészségügyi, szociális, sport, oktatási, közművelődési területeinek fejlesztése, támogatása. A község hírnevét öregbítő tevékenység segítése. ... >>

Maklár-Nagytálya Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

3397 Maklár, Templom tér 30.
képviselő: elnök Havasi László
Maklár és Nagytálya Községek országos idegenforgalmi vérkeringésébe való intenzívebb bekapcsolása. Felhívni a község laóit, illetve a hazai és nemzetközi látogatók figyekmét a természetes és az épített környezet értékeire, azok megóvására, Maklár és Nagytálya község jó minőségű, egészséges levegőjére. Felhívás a pihenés, kikapcsolódás fontosságára, valamint e feltételek megteremtése. A község területén megrendezni, szervezni hagyományőrőző műsorokat, kiállításokat, koncerteket. A község kulturális örökségeinek védelme. Hazai és külföldi idegenforgalmi kapcsolatok létesítése, fenntartása és fejlesztése. A fehlyi idegenforgami vállalkozások tevékenységének figyelemmel kísérése, tanácsokkal való ellátása, érdekeik érvényesítésének elősegítése, és érdekeik védelme. ... >>

Maklári Motoros Baráti Társaság Egyesület

(sport,egyéb)

3397 Maklár, Dobó István utca 22.
képviselő: elnök Kiss Csaba
A motoros sport támogatása, kapcsolódó rendezvények szervezése. ... >>

Maklári Polgárőr Kiemelten Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3397 Maklár, Templom tér 30.
képviselő: elnök Sike Tibor, elnökhelyettes Karanicz István, elnökhelyettes Kelemen József
Maklár község közigazgatási határain belül a bűnmegelőzést és felderítést, közrendet, gyermek és ifjúságvédelmet valamint a közlekedésbiztonságot, és a környezetvédelmet szolgálja. ... >>

Maklári Sport Klub Közhasznú Egyesület

(sport)

3397 Maklár, Templom tér 29.
képviselő: Kovácsné Farkas Zsuzsanna (elnök) ... >>

Maklári Sportegyesület

(sport)

3397 Maklár, Sport u.1.
képviselő: elnök ifj. Rónai Péter ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41