Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Mágocs civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Baromfiértékesítő és Termeltető Termelői Csoportok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Kovács Miklós, elnökhelyettes Fábos Pál, elnökhelyettes Szőke János ... >>

Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi, Önvédelmi Egyesület

(egyéb)

7342 Mágocs, Szabadság u. 33.
képviselő: elnök Mihályi József
bűncselekmények megelőzése, különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, ezen tevékenységek szervezeti összekapcsolása. Élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelmi, közbiztonság javításával a lakosság biztonságérzetének növelése, közösségi kapcsolatok erősítése. Bűnalkalmak korlátozásával társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. Lakosság és rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés erősítése, fejlesztése. Egyéb szervezetekkel kapcsolatlétesítés, fenntartás. Környezetvédelmi feladatok végrehajtásában közreműködés. Különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Dél-dunántúli Mezőgazdasági Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Mattenheim Richárd
A régió agrárinformációs központja létrehozásának elősegítése, a vállalkozók közötti rendszeres párbeszéd, tapasztalatcsere és a szorosabb együttműködéshez szükséges fórum létrehozása. Szakmai tájékoztatók, eszmecserék szervezése, klubszerű találkozók lebonyolítása havi rendszerességgel.
Naprakész és hitel információkhoz történő hozzájutás elősegítése, az állami, társadalmi nemzeti és nemzetközi szervezetekkel való szoros együttműködéssel.
Szakmai állásfoglalások, javaslatok kidolgozása az agrárgazdaságot érintő kérdésekben és ezek eljuttatása az érdekképviseletekhez, egyéb szakmai szervezetekhez.
Belföldi és külföldi szakmai utak szervezésének kezdeményezése a tagok részére a minél szélesebb körű tapasztalatszerzés és az újdonságok mielőbbi megismerése érdekében. ... >>

Gabonatermesztő Termelői Csoportok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Guth István, elnökhelyettes Harmat Árpád, elnökhelyettes Orbánné Takács Ilona
Az országban megalakult, gabonatermesztéssel, gabonaértékesítéssel, gabonaforgalmazással foglalkozó termelői csoportok tevékenységének összehangolásán keresztül a szakmai érdekek előmozdítása, a termesztés színvonalának emelése és termékek piacképességének javítása, a szakma jó hírének minden törvényes eszközzel való védelme, a korszerű származás- és minőségvédelem meghonosítása, érvényesítése, az új technológiák meghonosításának elősegítése, a termesztés színvonalának emelése, állagának javítása, a csoportok érdekvédelmének biztosítása. ... >>

Hegyhát Észak Térségi Egyesület

(egyéb)

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
képviselő: elnök Hőnig Mária
a térség fejlődésének előmozdítása, a kistérségi együttműködés létrehozása, összehangolása, a tagok együttműködésének előmozdítása a célmegvalósítása érdekében. ... >>

Hegyháti Romákért Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

7342 Mágocs, Dózsa György utca 48.
képviselő: elnök Buzás László
a cigány etnikumhoz tartozók érdekvédelme, érdekképviselete. A cigányság munkaerő-piaci helyzetének javítása. A cigányság társadalmi integrációjának elősegítése. A cigányság oktatási helyzetének javítása, szociális helyzetének javítása. A cigány hagyomány és kultúra ápolása. ... >>

Mágocs Jövőjéért Közalapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
képviselő: kuratóriumi elnök Hohmann Ernőné
Oktatási, szociális, kulturális környezet- és közrendvédelmi, valamint sport közfeladatok végzésének támogatása. Ifjúsági programok támogatása, szabadidős tevékenység támogatása. ... >>

Mágocs Kulturális Életéért Egyesület

(kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Uti Orsolya
Mágocs kulturális életének fejlődését elősegítse, kulturális örökségét megóvja, belföldi és nemzetközi kulturális kapcsolatinak fejlődését elősegítse, a Mágocson élő nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális életét támogassa és segítse a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. ... >>

Mágocs Városi Sport Kör

(sport,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 39.
képviselő: elnök Iván József
Sportolási igény felkeltése; testkulturális nevelés; versenyzési lehetőségek biztosítása. ... >>

Mágocsi Német Nemzetiségi Egyesület

(kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Hochschornerné Strasszer Éva ... >>

Mágocsi Német Nemzetiségi Néptánc Egyesület

(kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Golyák János
a néptánc és kulturális hagyományaink ápolása, megőrzése, népszerűsítése. A Mágocsi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes működtetése. Kulturális és társadalmi élet előmozdítása, fellendítése, egyéni kezdeményezések támogatása. Néptánc, hagyományos népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése mind szélesebb körben. A művészetek, a mozgáskultúra megismertetése oktató-nevelő munka keretében. ... >>

Mágocsi "Nimród" Vadásztársaság

()

7342 Mágocs, Dózsa u. 84.
képviselő: Kubik Zoltán elnök ... >>

Mágocsi Romákért Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

7342 Mágocs, Horhó utca 1.
képviselő: elnök Kovács Kálmán
A magyarországi cigányság gazdasági, kulturális felemelkedésének elősegítése, a cigány és nem cigány hátrányos helyzetű emberek élethelyzetének és életkörülményeinek javítása, felzárkóztatásuk és fejlődésük elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása, érdekeik közvetítése, munkavállalási lehetőségeik elősegítése, identitástudatuk sokoldalú fejlesztése. ... >>

Mágocsi Vállalkozók Mágocs Jövőjéért Egyesülete

(oktatási,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 31.
képviselő: elnök Hochschoner Ferenc
civil szféra erősítése Mágocs községben. Helyi vállalkozói közélet fellendítése, a vállalkozók kapcsolatrendszerének fejlesztése, vállalkozók közötti rendszeres párbeszéd, tapasztalatcsere, szorosabb együttműködéshez szükséges fórum létrehozása. Szakmai tájékoztatók, eszmecserék szervezése, klubszerű találkozók lebonyolítása. Döntéselőkészítés, döntés meghozatalában történő részvétel elősegítése. Kulturális programok, továbbképzések, oktatások szervezése. Helyi közéletben szerepvállalás, helyi közösség és a rászorultak szociális helyzetének javítása, támogatása. c ... >>

Magyar Juhtartók Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

7342 Mágocs, Szabadság utca 23.
képviselő: elnök Rádli József, elnökhelyettes Máté Zoltán, titkár Szegő Ferenc
az országban juhtenyésztéssel foglalkozó személyek szakmai érdekeinek előmozdítása, a termelés színvonalának emelésében és a termékek piacképességének javításában, illetve az EU-s rendeletek megismerésében való közreműködés, a szakma jó hírének minden törvényes eszközzel való védelme, a korszerű származás- és minőségvédelem, az új technológiák meghonosítának és megismerésének elősegítése, a tenyésztők érdekvédelmének biztosítása, a hatósággal való együttműködés, a termeléssel kapcsolatos támogatások megismerésében való közreműködés. ... >>

Nyugdíjasok Egyesülete Mágocs

(egészségügyi,szociális,kulturális)

7342 Mágocs, Szabadság utca 19.
képviselő: elnök Sziveri Mátyásáné
a településen élő nyugdíjas közösség szervezése, közösségi életük fejlesztésének előmozdítása, kulturális, egészségügyi, szociális igényeik kielégítésének támogatása, ezeken a területeken felmerülő problémák megoldásának elősegítése, közreműködés az egyedülállókkal, illetőleg hátrányos helyzetű csoportok tagjaival kapcsolatos karitatív tevékenységben. ... >>

Unokáink és Gyermekeink Egészségéért Közalapítvány

()

7342 Mágocs, Szabadság u. 39.
képviselő: Dr.Gyimesi László, Úti Ferencné ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41