Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Madaras civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Búzavirág Nyugdíjasklub Egyesület Madaras

(kulturális)

6456 Madaras, Báthory utca 10.
képviselő: Janusek Józsefné elnök
Elsősorban Magyarország, ezen belül Bács-Kiskun megye, illetve a Dél-alföldi Régió hagyományőrző, kulturális értékeinek megőrzése. A népi kultúrát szerető, azért tenni tudó, akaró emberek összefogása, széles körben meghirdetett programok szervezése, támogatása. A községtől elszármazottak felkutatása, kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás. A népi hagyományok felkutatása, felelevenítése, hagyományőrző rendezvények szervezése. Kapcsolat kialakítása és kapcsolattartás a hazai lakossággal, illetőleg a határon túli magyarság érdekében oly módon tevékenykedni, hogy az egyesület tevékenysége megfeleljen az Európai Unió elvárásainak is. Együttműködés a községben dolgozó, más társadalmi és civil szervezetekkel. A meglévő anyagi erők koncentrálása, újabb lehetőségek felkutatása, bevonása és minél hatékonyabb felhasználása. ... >>

Életünkért-Egymásért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6456 Madaras, Báthori u. 1.
képviselő: Székely-Becze Ilona
Idős, gondozásra szoruló beteg és egyedülálló emberek részére megfelelő Gondozóház kialakítása. ... >>

Iskolás Gyermekekért Közalapítvány

(intézményi,oktatási)

6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 1.
képviselő: Geiger István elnök
Az általános iskola tehetséges tanulói sikeres előmenetelének támogatása, az iskolában folyó oktató-nevelőmunka segítése. ... >>

Környezetünk, Természetünk Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6456 Madaras, Virág u. 2.
képviselő: Suhajda József elnök
Mindazon törekvések segítése, amelyek a szabadidős tevékenységek hasznos, tartalmas eltöltésével, környezetünk megismertetésével, környezeti értékeink védelmével, a természet megszerettetésével, a természetjárás népszerűsítésével, a gyermekek egészséges letmódjához, azoknak a kezdeményezéseknek a pártolása, aemlyek ismereteket, szervezeti kereteket nyújtanak a gyermekek rendszeres neveléséhez, a gyermekek szabadidős tevékenységének, ezen belül a természetjárásban szerveződő öntevékeny közösségeinek, a gyermekek testmozgását bővítő vagy ösztönző akciók, rendezvények támogatása, széles körben meghirdetett környezetvédő, természetjáró programok szervezése, mindazon törekvések segítése, amelyek a természeti értékeink megóvásának, a természetüntk és környezetünk védelmével, annak gyarapításával kívánunk hozzájárulni az erkölcsi és esztétikai értékrend a gyermekkorban történő megalapozásához, a gyermekek egészséges esélyegyenlőségek és lehetőségeinek növeléséhez, a környezetet és természetet védő öntevékeny gyermekközösségek, csoportok anyagi támogatása, a hagyományok éltetése, új elképzelések megvalósításának segítése, a meglévő anyagi erők koncentrálása, újabb lehetőségek felkutatása. ... >>

Madaras község környezetvédelméért és kulturális értékeinek megóvásáért Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6456 Madaras, Nagyboldogasszony utca 8.
képviselő: Szalma Jánosné elnök
Madaras község ?természeti, környezeti, kulturális- értékeinek megőrzése. A községüket szerető, azért tenni tudó és akaró emberek összefogása. A községből elszármazottak felkutatása, kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás. A helyi hagyományok felkutatása, felelevenítése, hagyományőrző rendezvények szervezése. Kapcsolat kialakítása és kapcsolattartás a település gyermekintézményeivel, iskolával, óvodákkal, valamint a működő gyermek és ifjúsági szervezetekkel. Folyamatos friss híradás és tájékoztatás az egyesület működéséről, munkájáról, szolgáltatásairól, a település kulturális eseményeiről, közéletéről, az egyesület negyedévenként megjelenő saját lapjában. ... >>

Madarasi Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

6456 Madaras, Dózsa Gy. u. 5.
képviselő: Máté György ... >>

Madarasi Béke Mezőgazdasági Szövetkezet Sporthorgász Egyesület

(sport)

6456 Madaras, Báthori u. 10.
képviselő: Tripolszky Illés elnök ... >>

Madarasi Diana Vadásztársaság

(sport)

6456 Madaras, Szabadkai u. 29/a.
képviselő: Barta Tibor ... >>

Madarasi Harmonikások Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

6456 Madaras, Szent István utca 59.
képviselő: Geiger István kuratóriumi elnök
A madarasi közösségek tagjainak összefogása, tevékenységük koordinálása., A helyi hagyományőrző csoportok szakmai tevékenységének segítése., A madarasi amatőr alkotók, művészeti tevékenységet végzők segítése, marketingtevékenység., Hagyományteremtő és települési rendezvények támogatása, technikai feltételeinek javítása., A madarasi gyermek-és ifjúsági korosztály esélyegyenlőségének biztosítása., A helyi és környékbeli nemzetiségi hagyományok felkutatása, ápolása., Amatőr zeneoktatási tevékenység., Hátrányos helyzetű csoportok művészetterápiás nevelése., Az Európai Uniós országok, valamint a határon túli magyarság művészeti csoportjaival való kapcsolattartás ... >>

Madarasi Sport Egyesület

(sport)

6456 Madaras, Báthori u.1.
képviselő: Szente Károly ... >>

Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6456 Madaras, Báthori u. 9.
képviselő: Gracza Istvánné elnök
A madarasi 1. és 2.sz. óvoda gyermekeinek személyiségét fejlesztő, a nevelő munkát elősegítő eszközök gyarapítása, a gyermekek ellátásához, gondozásához szükséges tárgyi körülmények javítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41