Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Levél civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

A Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9221 Levél, Fő u. 10.
képviselő: Németh Erika - elnök
Az iskolai nevelés feltételeinek anyagi támogatása, az ellátás korszerűsítése és fejlesztése. Az iskola tárgyi felszereltségének javítása, a gyermekek iskolai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök, anyagok beszerzése. Korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése. Kiemelkedő teljesítményű tanulók jutalmazása. ... >>

"Csiga-Biga Palota" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9221 Levél, Fő utca 15.
képviselő: Husvéth Tiborné
Az alapítvány célja a nevelés, oktatás, képeségfejlesztés, ismeretterjesztés célkitűzésein belül: az óvodai nevelés feltételeinek anyagi támogatása, az ellátás korszerűsítése és fejlesztése, az óvoda tárgyi felszereltségének javítása, játékok, a gyermekek óvodai tevékenységével kapcsolatos egyéb eszközök, anyagok beszerzése. A korszerű nevelést segítő információhordozók beszerzése. ... >>

"HÓKA" Lovas Klub Egyesület

(sport)

9221 Levél, Mező u. 12.
képviselő: Nagy Attila elnök, Remák Izabella
Környezetünkben a ló, a lovaglás és a hajtás népszerűsítése, új ismeretek szerzése. ... >>

Levél Barátainak Egyesülete

(sport,kulturális)

Levél, Fő u. 30.
képviselő: Máté Tamásné
kulturális és sporttevékenység ... >>

Levél Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Alapítvány

(kulturális,egyéb)

9221 Levél, Fő u. 10.
képviselő: Papp Zoltán
Levél község értékeinek, hagyományainak védelme, megőrzése, környezetének szépítése, pénzeszközökkel, energiával való tarkarékoskodása. ... >>

Levél Község Tűzoltó Egyesülete

(tűzoltó,egyéb)

9221 Levél, Dózsa György u. 1.
képviselő: Nagy Pál - parancsnok, Zabolay Gábor - elnök
A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának elősegítése, és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Szervezett keretek között tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Levél Községi Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9221 Levél, Szövetkezet út 15.
képviselő: Fábián János
Az egyesület célja a Levél SE keretén belül a labdarúgás, darts és ? a sakk szakosztályok, utánpótlás nevelése, valamint lehetőség biztosítása a lakosság tömegsportban való részvételére, továbbá a tehetségek sportolók számára versenyszerű, bajnoki rendszerben működő sporttevékenység megteremtése.
Az LSE labdarúgói és portolói sportemberhez méltó magatartással és küzdőszellemmel járulnak hozzá a sportesemények látogatottságához, ápolják és vigyék tovább a L KSE és a Levél község sporthagyományait, erősítsék a lakosság sportszeretetét. ... >>

Levéli Horgász Egyesület

(sport,kulturális)

9221 Levél, Szövetkezet u. 4.
képviselő: Horváth Lajos
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás ... >>

Levéli Nyugdíjas Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

9221 Levél, Fő u. 10.
képviselő: Pető Lászlóné
Szociálpolitika - egészségügy: idősekről - rászorultakról való gondoskodás ifjúságvédelem, egészségügyi-, mentálhigiénés programok szervezése, gondozása. Kultúra, művelődés, sport: helytörténet-, honismereti gyűjtés, feldolgozás, kiállítások (képzőművészeti, történeti, szakmai stb.) rendezése, kulturális és szabadidős programok (komoly és könnyűzenei hangversenyek, kamaraműsorok, műsoros előadások, előadói estek, ismeretterjesztő előadások és egyéb programok, nagyrendezvények, falunap, szakmai kiállítások minden nemű szervezése és lebonyolítása, amatőr művészeti csoportjaink, egyéni alkotóink segítése, könyv és egyéb nyomdai termék: képeslap, naptár, idegenforgalmi és ismeretterjesztő anyagok előállítása és értékesítése. Szabadidősport támogatása civil szervezetek segítése, támogatása. Oktatás: iskola, diákok támogatása, felnőtt oktatás, népfőiskola. Hagyományőrző csoportjaink, amatőr művészeti együtteseink, szólistáink, a zeneiskolás növendékeink, sportegyesületeink, a községünkben élő, de más településeken működő sportegyesületekben tevékenykedő élsportolók, egyéb egyesületeink, civil szervezeteink, valamint karitatív szervezeteink alapvető működési feltételeinek segítése. Párbeszéd és együttműködés a községben működő valamennyi vallási felekezettel. Együttműködés a községben élő kisebbségi (magyarországi nem magyar nemzetiségű), illetve a nem magyar állampolgárságú (határon túli magyar, más nemzetiségű külföldi) lakókkal, idenditástudatuk, anyanyelvük megőrzése érdekében, ezzel is segítve a településünk pozitív sokszínűségét. Lehetőség szerint aktív közreműködés a község és a régió kulturális és egyéb közösségi programjaiban. LEVÉL község nemzetközi kapcsolatainak segítése, különös tekintettel az EU tudat erősítésében, valamint a határon túli magyar közösségekkel. Fiataljaikban elősegíteni az egészséges haza és nemzetszeretet, lokálpatriotizmust és az európai gondolat erősödését.Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán elősegíteni az informatikai rendszer kiépülését. ... ... >>

Levéli Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9221 Levél, Fő utca 30.
képviselő: Fehér Attila
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehangolása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. ... >>

Levéli Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

9221 Levél, Május 1. liget 21/A.
képviselő: Kékesi Márton
Az egyesület célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver- és lőszer tartására, használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a mezőgazdasági, környezet- és természetvédelmi, valamint a földtulajdonra vonatkozó előírások figyelembevételével, a legcélszerűbb együttműködési fomák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport és vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41