Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Letenye civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

A Cigányságért az Európai Unióban Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 6.
képviselő: Bogdán ARanka
Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez, a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához.
Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel óvja és ápolja a kisebbségi kultúrát (a cigányság jelképeit), elősegíti az oktatási, a foglalkoztatási, a szociális, a lakhatási, az egészségügyi, a kulturális és a sport, turisztikai szolgáltatások bővítését, erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a cigány civil szervezeteket és mozgalmakat, hozzájárul a humán erőforrás fejlesztéséhez, az alkalmazkodó képesség javításához a munkaerő-piacon való érvényesülés érdekében, erősíti a diszkrimináció visszaszorítását ? főként a cigányokkal, cigánysággal szemben felmerülő esetekben ? egy toleránsabb társadalom létrehozása érdekében, hozzájárul a lakosság felkészítéséhez, az Európai Unióba való beilleszkedés elősegítése érdekében, erősíti a környezetvédelem szellemiségét a társadalmon belül az élővilág megőrzése, szebbé tétele érdekében. ... >>

ADRIA Vadásztársaság

()

8868 Letenye, József A. u. 49.
képviselő: Szamosvári Olivér ... >>

Aranyhal Horgász Egyesület Letenye

(sport,természetvédelem)

8868 Letenye, Béke út 22/ 7.
képviselő: Piskor János
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, környezetvédelmi tevékenység folytatása. ... >>

DERŰ Zeneegyesület

()

8868 Letenye, Arany J. u. 2.
képviselő: Tóth Tamás
A település zenei életét úgy szervezni hogy az megfeleljen egy kisvárosias körzetközponthoz méltó elvárásoknak. ... >>

Európa Uniós Felzárkóztató Szervezet

(szociális,kulturális)

8868 Letenye, Fenyő út 9
képviselő: Németh Attila, Taródi Bernadett, Váradi Bernadett
A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek európai uniós szintre való felzárkóztatása, a szomszédos országok kultúrájának megismertetése, valamint kulturális programok szervezése. ... >>

Fiatal Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

8868 Letenye, Sénig F. út 23.
képviselő: Bogdán János
A Magyar Köztársaság Alkotmányában és a Magyarország által is ratifikált Nemzetközi Emberi Jogi Egyezményekben foglalt emberi jogok érvényesülésének az elősegítésével hozzájárulni a Zala megyében élő hátrányos helyzetűek, köztük kiemelten a cigányság életkörülményeinek javításához. ... >>

Katolikus Egyházközség Letenye Templomért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 14.
képviselő: Rostonics László
A kulturális örökség részét képező, hit közösségi megvallására szolgáló XVII. században épült templom felújítása és az épület állagának folyamatos karbantartása. ... >>

Könyvtárpártoló Alapítvány, Letenye

(intézményi,oktatási,kulturális)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Molnárné Pfeiffer Edit
A letenyei Fáklya Műv. Ház és Könyvtár szolgáltatásainak és társadalmi kapcsolatainak fejlesztése, támogatása, mint tartós közérdekű kulturális cél. ... >>

Körzeti Tűzoltó Egyesület Letenye

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth L. út 58
képviselő: Mándli Géza
A szaktevékenység ellátásában való közreműködés, a hagyományőrzés fenntartása, az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé formálása, ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció, környezetvédelem, kapcsolatfelvétel hasonló tevékenységű egyesületekkel, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása. ... >>

Letenye és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth út 10.
képviselő: Gregorovics József
A Letenye és környéke területén működő érvényes vállalkozói igazolvánnyal rendelkező, valamint az egyéb vállalkozók (továbbiakban tagok) szakmai és gazdasági érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Letenye és Környéke Iskolaszövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. út 2
képviselő: Balassa Istvánné, Bedő Ildikó
A szövetségbe tömörülő autonóm iskolák és óvodák szakmai érdekképviselete.
Azoknak a gyakorlati törekvéseknek és fejlesztési elképzeléseknek összefogása, amelyek a szakmailag önálló sajátos arculatú alapfokú oktatási intézmény kialakítását tűzik ki céljukként.
A szövetségbe tartozó oktatási-nevelési intézmények segítése egymás tapasztalatainak átadásában a helyi, s már bevált kezdeményezések ismertetése, publikálása.
Együttműködés minden olyan társadalmi tényezővel, melyeknek célkitűzései nem ellenkeznek szövetségünk célkitűzéseivel.
A kistérségi pedagógiai szakmai szolgáltatás helyi szervezése. ... >>

Letenye Kézilabda Sportegyesület

(sport)

8868 Letenye, Sport út 1.
képviselő: Teperics Tamás
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Letenye Muravidéki Hegyközség

()

8868 Letenye, Kossuth u. 10.
képviselő: Molnár Ferenc ... >>

Letenye Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth út 10.
képviselő: Bohus Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. ... >>

Letenye Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

8868 Letenye, Sport út 1.
képviselő: Váradi László
A rendszeres sportolás és versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, valamint a sportegyesület tagjainak nevelése és az egészséges életmódra nevelés elősegítése. Az egyesület célja továbbá tagjai és Letenye város, valamint az iskolák sporttevékenységének biztosítása, továbbá versenyek, tanfolyamok szervezése, valamint, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; a sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Az egyesület gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik bázisával, illetve működési területének állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteivel. A sportegyesület jogszabályban meghatározott kereset között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Letenye Strandkézilabda Sportegyesület

(sport,kulturális)

8868 Letenye, Szabadság tér 15
képviselő: Jámbor György
A sporttevékenység és sportmenedzsment tevékenység végzése, gyermek és ifjúsági feladatok, egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés, hagyományok ápolása, környezetvédelem, nemzetközi kapcsolatok ápolása. ... >>

Letenye Város Környezetvédelméért Alapítvány

(környezetvédelmi)

8868 Letenye, Kossuth L. út 10.
képviselő: Kovács Antal
A településen és környezetében a környezeti és gazdasági érdekek összehangolásának elősegítése, az egészségesebb életkörülmények kialakításának támogatása, a környezeti károk felszámolásának ösztönzése. ... >>

Letenyéért Közéleti Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Csallóköz út 3.
képviselő: László Ferencné, Ráczné Lánczok Zsuzsanna
Az egyesület kulturális és művelődési feladatokat ellátó, ismeretterjesztő tevékenységet végző szervezet. Hátrányos helyzetű csoportok, közösségek segítése, társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. Az ifjúság nevelése, tájékoztatása, közösséggé való formálása. Ifjúsági önszerveződés segítése, koordináció. Elsősorban Letenye városért, és vonzáskörzetéért a település fejlődése érdekében tevékenykedik. Az egyesület programjaival, rendezvényeivel a tagjai és a városban élők számára is cselekvést, kikapcsolódási lehetőséget kíván nyújtani. Feladatnak tartja a néphagyományok felelevenítését, ápolását, a szabadidő eltöltésének tartalmas, hasznos formáinak kimunkálását, szervezését. Fontos célkitűzés az ismeretterjesztő előadások, fórumok, egyéb rendezvények tartása. Célja az egészséges életmód népszerűsítése, és a hátrányos helyzetűek segítése jótékonysági akciókkal. Értékfeltáró és kulturális élményt nyújtó kirándulások, túrák, előadások szervezése Letenye lakosságával közösen. Jó kapcsolat kialakítása a város vezetésével, a települési önkormányzatokkal, közművelődési intézményekkel. Kapcsolatfelvétel hasonló tevékenységű egyesületekkel.


... >>

Letenyei Civil Kistérségi Ernyő Egyesület

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Fenyő út 6.
képviselő: Horváthné Szirmai Szilvia
A dél-zalai régió civil közösségeinek fejlesztése a következő tartalmi célok megvalósításán keresztül: civil szerveződések működési feltételeinek javítása, a szervezetek tevékenységének széleskörű megismertetése, elfogadtatása a közvéleménnyel. Letenye régió civil közösségeinek integrációja és koordinációja, a jelenleg működő közösségek összefogása, fejlesztése és menedzselése, helyi szervezetek alakításának kezdeményezése és támogatása, a szervezetek és a polgárok közötti párbeszéd és információ áramlás elősegítése, a civil szektoron belüli ágazati egyeztetések és a közös cselekvési programok kialakítása, társadalmi fórumok és rendezvények szervezése a társadalmi nyilvánosság elmélyítése céljából, a civil szektor megjelenítése, képviselete a döntéshozatal folyamataiban, különös tekintettel a helyi önkormányzatokra, könyvkiadás, lapkiadás, időszaki kiadványok megjelentetése, CD-kiadás, informatikai szolgáltatások, internetes újság és egyéb tartalomszolgáltatás, tudományos, kulturális és civil szervezettek kapcsolatos rendezvények szervezése, gyermek és felnőtt üdülőtáborok szervezése, belföldi és külföldi csereüdülések szervezése, nonprofit szolgáltatások, pályázatmenedzselés, egyéb, későbbiekben meghatározott tevékenység. ... >>

Letenyei Fafaragó Műhely

()

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Boa Endre ... >>

Letenyei Gyermekekért Alapítvány

(kulturális)

8868 Letenye, Bajcsy-Zs út 2
képviselő: Csökölyné Tóth Ágota, Kelemen Károlyné, Molnár Katalin, Molnárné Pfeiffer Edit, Radicsné dr. Soós Ágnes, Tóthné Hóbor Edit
Segítséget nyújtani a letenyei gyermekek szabadidejének hasznos, kulturált, egészséges eltöltéséhez. ... >>

Letenyei Óvodákért "Kincsesládikó" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. u. 2.
képviselő: Kanász Lászlóné ... >>

Letenyei Polgári Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Halmi Béla
Polgári értékek védelme. A város természeti, kulturális hagyatékának feltárása. A város szellemi hagyományainak, a lakosság szülőhelyének otthont adó természetes környezet szeretetének erősítése. ... >>

Letenyei Sporthorgászok Egyesülete

(sport,természetvédelem)

8868 Letenye, Bajcsy-Zs. út 37.
képviselő: Áttal János, Bagladi József, Helber István
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a sporthorgászat fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

MURA-völgye Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8868 Letenye, József A. út 49.
képviselő: Szamosvári Olivér
A vad védelme, az erdészeti és a növényi kultúrák, valamint a mesterséges vizek halállományának védelme, járványveszély és a vad által okozott folyamatos károsítás megelőzése, továbbá tudományos, oktatási és kutatási cél, sporttevékenység folytatása. A vadállomány és élőhelye védelmének, fennmaradásának hosszú távon való biztosítása, a gazdálkodói érdek, továbbá a vadászterületen folytatott gazdálkodási tevékenységek közötti összhang megteremtése, védett természeti területen a természetvédelmi célok megvalósítása, továbbá a vadászati jog szakszerű gyakorlása, hasznosítása érdekében tervszerű vadgazdálkodási tevékenység folytatása. ... >>

Muramente Ifjúságáért Egyesület

(szociális,kulturális)

8868 Letenye, Bajcsy Zs. út 44.
képviselő: Ságvári Endre
Fiatal pályakezdők, házaspárok, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. A turizmus sokoldalú ? gazdasági, társadalmi, környezeti, kulturális és életminőséget javító ? szerepének elismertetése, tartós és tudatos fejlődésének biztosítása hazánkban a benne dolgozók, valamint az egész ország gazdasági-társadalmi fellendülése érdekében. ... >>

Muravidék Jövőjéért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Kossuth út 32.
képviselő: Tóth István
Letenye város és vonzáskörzetének társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődését, az európai integrációs törekvéseket elősegítő tevékenységek menedzselése, teleház bázisára (helyiség, technikai eszközök) alapozott közösségi tér kialakítása. Mindenki számára elérhető, nyitott közhasznú szolgáltató egység kialakítása. ... >>

Összefogással Dél-Zaláért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 7.
képviselő: Rostonics László
Az egyesület célja, hogy a térség falvai és városai együttműködve, szorosan összefogva gondoskodjanak mind több területen a lakossági közszolgáltatások együttes és egymásra tekintettel történő ellátásának, fejlesztésének segítéséről, továbbá hogy elősegítse a falvak és kisvárosoknak a megyei önkormányzatban történő érdekképviseletét, továbbá azt, hogy a megyei önkormányzat munkájába előtérbe kerüljön a szakmaiság és a falusi térségek érdekeinek elsőbbsége a megyei önkormányzat szintjén megfelelően kifejezésre jusson. A két térség fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel és a térségben működő önkormányzatok kapcsolatainak előmozdításával. A térségben lévő települések közötti munkamegosztás kialakításának elősegítése, a lakosságot megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztése érdekében. A települési önkormányzatok különféle célú és szintű társulásai létrehozásának előmozdítása, az önkormányzati intézmények tevékenységének összehangolása az egyes feladatok társulási formában történő közös ellátása érdekében. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszerzéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A térségek településein működő különféle civil szervezetek és az önkormányzatok közötti munkamegosztás és együttműködés segítése, a falusi lakosság e helyzetének és érdekeinek feltárása és érte a közös fellépés érdekében. A két kistérség és települései természeti, környezeti és építészi értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése. ... >>

Regionális Otthont Teremtő Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

8868 Letenye, Ságvári út 78.
képviselő: Horváth József
A Nyugat-dunántúli régióban élő fiatalok, roma nemzetiségűek és hátrányos helyzetűek lakáshoz juttatásának elősegítése, felzárkóztató oktatása, szakképzése, kulturális felemelkedésük támogatása. ... >>

Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség

(érdekképviselet)

8868 Letenye, Zalka M. út 19.
képviselő: Bogdán Péter
A roma etnikai kisebbségi érdekképviselete, támogatása, a hátrányos sorsú családok megsegítése, védelme. ... >>

Szőlő és Gyümölcstermesztők Egyesülete

(kulturális,egyéb)

8868 Letenye, Szabadság tér 15.
képviselő: Molnár Ferenc
Minőségjavítás: megfelelő technológia meghonosítása a szőlő és borkezelés területén. A minőségi szőlő- és gyümölcstermesztés és a borkészítés elősegítése mellett a borvidék kulturális és történelmi örökségének megóvása, kultúrájának, hagyományainak megőrzése és továbbvitele. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41