Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lenti civil szervezetek


Találatok száma: 67
1. oldal

...............

(kulturális)

8960 Lenti, Zrínyi út 4.
képviselő: Bence Lajos
A szlovénia területén, elsődlegesen a Mura vidéken élő magyar nemzetiségű lakosság nemzetiségi, anyanyelvi kultúrájának megőrzése, ápolása, fejlesztése, a Mura vidéki magyarok kultúrájának, hagyományainak magyarországi megismertetése. ... >>

"Alapítvány a Lenti Szent Mihály Plébániáért"

(intézményi,oktatási,egyéb)

8960 Lenti, Szabadság tér 4.
képviselő: Tüske József
A műemlék jellegű római katolikus Szent Mihály templom teljes restaurálása, valamint a folyamatos karbantartása és állagmegóvásának biztosítása, a keresztény szellemű egyházi óvoda megszervezése és működésének biztosítása. ... >>

Arany János Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

8960 Lenti, Gyöngyvirág u. 2.
képviselő: Drávecz Gyula
Elősegíteni az iskolai oktatás feltételeinek javítását, prioritásként kezelve az anyanyelv idegennyelv sport és számítástechnikai oktatást. ... >>

Bárszentmihályfáért Alapítvány

()

8960 Lenti, Kölcsey F. u. 18.
képviselő: Treiber Lászlóné ... >>

Bárszentmihályfai Zalka Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Mihályfai út 81.
képviselő: Magyar József
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. ... >>

Belső Utak Iskolája Harcművészeti, Sport, Rekreációs és Egészségmegőrző Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8960 Lenti, Takarék köz 3.
képviselő: Darab Ferenc
A magyarországi harcművészeti felvirágoztatásában való aktív részvétel, a Kungfu, kínai harcművészeti, sport, egészségmegőrző és mozgásművészeti stílusok magyarországi képviselete és terjesztése, a keleti harcművészet e válfajának prezentációja edzések, bemutatók, szemináriumok és versenyek alkalmával, a harcművészetben résztvevők anyagi és erkölcsi támogatása, a fiatalok érdeklődésére, figyelmére számot tartó valamennyi, a harcművészettel összefüggő program támogatása. Mindezek érdekében közreműködik a gyermekek és fiatalok sport- és szellemi aktivitásának fokozásában, testi és mentális egészségük megőrzésében. ... >>

Bottyán János Honvéd Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Petőfi S. u. 15.
képviselő: Gyanó József ... >>

"Civilkurázsi" Lenti Civilszervezeteiért és Sportjáért Közalapítvány

(sport)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 4.
képviselő: Pálné Szalai Erika
Lentiben működő és nyilvántartásba vett sportegyesületek támogatása, sporttevékenységük fejlesztése, a város sportéletének fejlesztése. ... >>

Éjszakai Járat Kulturális Zenei Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Gát út 3
képviselő: Horváth Tamás
A zenei kultúra megőrzése, fejlesztése és terjesztése. ... >>

Esély" Fogyatékos Gyerekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8960 Lenti, Béke út 71
képviselő: Andrasekné Kovács Margit
A Lenti Általános Iskola és Diákotthon hátrányos helyzetű tanulói életkörülményeinek javítása, életkezdésük segítése. ... >>

Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubja

(egyéb)

8960 Lenti, Néphadsereg út 7.
képviselő: Barta Ödön
Tagjai és közvetlen családtagjai számára lehetőséget adjon a fegyveres szervekhez való kötődés fenntartásához, a szervezet közösségi életre, a hasznos elfoglaltság megteremtésére, tájékoztatási - művelődési és szórakozási igények kielégítésére. ... >>

"Fehérbottal a Kerka Mentén" Látásfogyatékosok Lenti Térségi Egyesülete

(egyéb)

8960 Lenti, Vörösmarty út 39/ A. I//1.
képviselő: Kovács Béla
Látásfogyatékos személyek érdekképviseletének ellátása, az őket megillető jogok érvényesülésének és esélyegyenlőségük biztosításának és rehabilitációjuk, művelődésük és társadalmi integrációjuk elősegítése. ... >>

FUDOSHIN Sportegyesület

(sport,szociális)

8960 Lenti, Kölcsey 10.
képviselő: Kunos Tamás, Szabó Balázs, Takács Károly
Tevékenységével elősegíti embertársainak jobb életét, az életminőség javításával, karitatív tevékenységével, valamint azon szervezetek támogatásával, amelyek hasonló tevékenységet folytatnak. ... >>

Gönczi Ferenc Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 5.
képviselő: Szabóné Kaszás Ildikó
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka feltételeinek javítása. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Gyógyhelyünk Lenti Egészségturisztikai Közalapítvány

(egyéb)

8960 Lenti, Táncsics út 2/ a.
képviselő: Kutfej Attila
A balneo- és fizioterápiás gyógyító tevékenységek értékeinek bemutatása, a gyógyvíz gyógyító hatáwsának és értékeinek bemutatása, az egészségturizmus helyi tevékenységének támogatása, szervezése. ... >>

Határvidék Sportlövész és Testedző Egyesület

(sport)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 3.
képviselő: Dr. Bokros Gábor
A verseny- és szabadidős sporttevékenység biztosítása. ... >>

Homo Digital Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Deák F. út 4.
képviselő: Budai Tünde, Csurilla Zsuzsanna
A digitális világban élő ember kapcsolata a természetes környezettel. Civilizáció veszélyei. Ember ? gép ? környezet kölcsönhatása. A felnövekvő nemzedékek környezettudatos nevelése. Természeti népek nevelési módszerei. Gyermekek helye a társadalomban, jogaik, kötelezettségeik, felnőtt és gyermek kapcsolata. Lelki egyensúly megőrzése, súlyának fontossága. Ember, mint társas lény, csoporthoz tartozás fontossága, közvetlen kommunikáció jótékony hatása és visszahatása. Környezetvédelmi oktatás kiegészítése. Idősebb generációk tapasztalati tudásának és hagyományainak megismerése. Történelmünk, gyökereink, helyünk a világban, helyünk Európában. Természetjárás, kerékpározás, sport, egészséges életmód népszerűsítése. Alkoholizmus, dohányzás elleni küzdelem, hatékony eszközei. Közös kiállítások, felolvasások és bemutatók stb. szervezése a népszerűsítés érdekében. Az egyesület tevékenységének és működésének minél szélesebb körben való elterjesztése. ... >>

Honismereti Egyesület Lenti

(kulturális)

8960 Lenti, Deák F út 16
képviselő: Sabján Sándor ... >>

Horváth Károly Népzenekutató Emlékére Alapítvány

(kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Hermanné Rusznyi Margit
Horváth Károly népzenekutató kutatásaival kapcsolatos hagyatékánakgondozása, szellemi hagyatékának őrzése, és közkinccsé tételének támogatása. ... >>

International Police Association Magyar Szekció Lenti Szervezete

(kulturális,érdekképviselet)

8960 Lenti, Petőfi út 16. Pf.91.
képviselő: Dányi József
Az IPA nemzetközi alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb demokratikus önkormányzati formában városi, önálló szervezeti keretet biztosítani a szervezet tagjainak. Az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz, az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásához, az IPA országos és nemzetközi kapcsolatok szervezéséhez. Hazai és nemzetközi tapasztalatcserék, szakmai, baráti találkozók és szemináriumok, tanulmányutak, személyi kapcsolatokat ápoló kulturális és port rendezvények, IPA újságok és kiadványok megjelentetése, a tagdíjak és egyéb vagyoni eszközök célszerű felhasználása. ... >>

Kerka Gyermekfoci Alapítvány

(sport)

8960 Lenti, Kossuth L. út 3/ b. III.em.
képviselő: Dömény Sándor
Az alapítvány vagyonából, esetleges befektetésekből (kamat, osztalék stb.) olyan célok megvalósítása, amelyek a Lenti és környékén élő gyermekek labdarúgással szemben támasztott igényeit és fejlődését szolgálják.
Továbbá sportbarátság kibővítése és ápolása, versenylehetőség biztosítása, és sportszakmai feladatok megvalósítása. ... >>

Kerka Kulturális Egyesület

(kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Simon Kálmán
Művészeti tevékenység támogatása. Hazai és határon túli - elsősorban a muravidéki - magyar néptánc hagyományok feldolgozása, ápolása, és tovább örökítése. A tánckultúra kialakítása és fejlesztése az ifjúság körében. Kulturális programok biztosítása. A hazai nemzetiségek és etnikai csoportok tánchagyományainak feldolgozása és ápolása. A hazai és a határon túli magyar és nemzetiségi néptánc és népzene hagyományok feldolgozása, ápolása és tovább örökítése. ... >>

Kerka Mente Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8960 Lenti, Ságvári út 27.
képviselő: Horváth Csaba
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet- és tűzvédelem, határőrizet érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Kerkamente Tűzvédelméért Alapítvány

(egyéb)

8960 Lenti, Béke út 38.
képviselő: Marton Gyula
Lenti és környéke tűzmegelőzési és tűzvédelmi tevékenységének támogatása, fejlesztése. ... >>

Kerkamenti Ifjúsági és Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8960 Lenti, Lovarda út 1.
képviselő: Konkoly István
A működési területén élők részére egészséges, természetközeli, a hagyományokon alapuló életmód népszerűsítése érdekében közösségi programok szervezése, határon túli kapcsolatok kialakítása, ápolása. ... >>

Kerkamenti Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8960 Lenti, Kossuth L. út 4. II//27.
képviselő: Kovács Imre
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőségek biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Kerkamenti Vendégvárók Egyesülete

()

8960 Lenti, Szabadság tér 8.
képviselő: Bundics Gyuláné ... >>

Kerkavölgye Közcélú Alapítvány

()

8960 Lenti, Takarék köz 4.
képviselő: Lóránt Józsefné ... >>

Kisebbség Haladásáért és Tudásáért Közhasznú Egyesület

(szociális)

8960 Lenti, Deák F. út 7.
képviselő: Nemes István
A Zala megyei cigányság, valamint a hátrányos helyzetű népréteg társadalmi, politikai gazdasági fejlődésének segítése, érdekeinek képviselete. ... >>

KÓNUSZ Kerékpáros Egyesület

(sport,kulturális)

8960 Lenti, Takarék köz 10.
képviselő: Kovács Róbert
A kerékpározás iránti érdeklődés felkeltéwe, kerékpározás népszerűsítése. A szabadidő kulturális eltöltése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Lenti és Környéke Egészségéért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

8960 Lenti, Kossuth út 10.
képviselő: Ferecskó Zoltán
Lenti és környéke lakosságának egészségügyi ellátásáról való gondoskodás, a szakorvosi rendelőintézet korszerűsítése, műszer-fejlesztések, a lakosság egészségügyi ellátásának javítása. EGészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység közhasznú tevékenység folytatása. ... >>

Lenti és Vidéke Méhész Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

8960 Lenti, Bethlen G. út 46.
képviselő: Gaál László
Lentiben és környékén tevékenykedő méhészek laza szervezetben történ összefogása, érdekképviselete. Elősegíti a tagok szakmai fejlődését, ennek érdekében találkozókat szervez, szakelőadókat hív meg. Lehetővé teszi a méhészek időközönkénti találkozását, tapasztalataik, aktuális problémáik megbeszélését. Elősegíti a közösségi érzés megerősödését. Szakmai információkat szerez be, különösen a méh- egészségügy és méh- értékesítés, valamitn takarmánycukor beszerzés területéről. ... >>

Lenti és Vidékéért Alapítvány

(kulturális)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Dányi József
Lenti és környéke kulturális, művészeti közösségi életének fejlesztése, a kulturális örökség megőrzése, biztosítása. ... >>

Lenti Gyógyfürdő Úszó Klub Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Táncsics út 2/ A.
képviselő: Kiss Tamás
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, versenyeztetése. ... >>

Lenti Ipartestület Pk.60535/1990. (nyt:528/1990)

(érdekképviselet,egyéb)

8960 Lenti, Kossuth L. út 6.
képviselő: Németh László
A tagság vállalkozásával kapcsolatos általános és egyéni, munkaadói és szakmai érdekképviselete, védelme, szolgáltatások nyújtása. ... >>

Lenti Kertbarátkör Egyesület

(oktatási,egyéb)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Dudás Ferenc, Elekné Horváth Magdolna, Horváth József, Marton Attila, Röszler Attila
A kerti növény és gyümölcstermesztés népszerűsítése, egészséges életmód, zöldés és gyümölcs fogyasztás népszerűsítése, szőlőművelési, borászati szakismeretek terjesztése, szakmai ismeretterjesztő előadások, szakmai utazások szervezése, kiadványok támogatása. ... >>

Lenti Kistérségi Civil Ernyő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

8960 Lenti, Templom tér 5.
képviselő: Kardos Tibor
A Lenti Többcélú Kistérségi Társulás illetékességi területén működő civil szervezetek és közösségek tevékenységének segítése, fejlesztése, együttműködésük koordinálása, nemzetközi relációban is. ... >>

Lenti Polgári Egyesület

(egyéb)

8960 Lenti, Szabadság tér 3.
képviselő: Filó Gabriella, Gál Elekné, Koczfán Józsefné
A bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-, környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet fejt ki. ... >>

Lenti Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8960 Lenti, Petőfi S. út 33.
képviselő: Sasvári Gábor
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Lenti Sportjáért Alapítvány

(sport)

8960 Lenti, József A. út 23.
képviselő: Horváth József
Lenti diáksportjának támogatása, fejlesztése, a Lentiben működő diáksportkörök anyagi és szakmai támogatása, az egészséges életmódra nevelés elősegítése. ... >>

Lenti Szent Katalin Kolping Család Egyesület

(szociális)

8960 Lenti, Templom tér 4
képviselő: Hermanné Rusznyi Margit
Célja egyesületi keretek között működő, egyházközséghez kapcsolódó, családszerű, az életet végigkísérő, demokratikus és katolikus, művelődési és cselekvő közösség, az egyéni képességek kibontakoztatására a folyvást megújuló társadalomban. Tevékenysége az élet valamennyi területét felöleli és a katolikus társadalmi tanítás gyakorlati megvalósítására törekszik. A működés főbb területei: család és házasság, munka és hivatás, szabadidő-kultúra, társadalompolitika, egyház és állam. ... >>

Lenti Termelőszövetkezet Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Kápolnai út 17.
képviselő: Vatali Ferenc ... >>

Lenti Torna Egylet

(sport,oktatási)

8960 Lenti, József A. út 9.
képviselő: Drávecz Gyula, Horváth László, Verein József
A rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület lehetőséget biztosít a civil szervezeteknek, oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenység gyakorlásához. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi tevékenységet folytathat. ... >>

Lenti Város és Vonzáskörzete Közbiztonságáért és Közlekedésbiztonságáért" Közalapítvány

(közbiztonság)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 4.
képviselő: Fülöp András
A közrend és közbiztonság védelme, javítása, az anyagi javak megóvása, a bűnözés elleni fellépés hatásfokának növelése. A Lenti Rendőrkapitányság illetékességi területén a közbiztonság növelése, az állampolgárok biztonságérzetének erősítése érdekébehn a rendőrkapitányság munkájának segítése, tárgyi és technikai feltételek biztosításához hozzájárulás, a közbiztonság és a közlekedési kultúra fejlesztése érdekében felvilágosító tevékenység szervezése. ... >>

Lenti-Termál Teke-Klub Sportegyesület

(sport)

8960 Lenti, Termál út 5.
képviselő: Dudás Ferenc
A teke sport népszerűsítése, fiatalokkal való megismertetése, tanítása, sportversenyek szervezése, tekecsapat működésének elősegítése. ... >>

Lentikápolnáért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

8960 Lenti, Kápolnai út 23.
képviselő: Dányiné Kovács Tünde
Kulturális tevékenység végzése a városrész közösségi életének javítása, a helyi kulturális és művészeti élet mozgalmasabbá tétele. ... >>

Lovászi Olajbányász Vadásztársaság

(sport)

8960 Lenti, Zrínyi M. út 3
képviselő: Náday Gyula ... >>

"Mocorgók" az Egészségért és a Környezetért Egyesület

(sport)

8960 Lenti, Lovarda út 1.
képviselő: Csuka Zoltán, Konkoly Andrea, Mészárovics István
Az egészséges életmód propagálása minél szélesebb körben a környezetbarát tömegsportok által, aktív, az egészségért és a környezetért tenni akaró közösség létrehozása. ... >>

MTTSZ Lenti Ruhagyár Lövészklub

(sport)

8960 Lenti, Táncsics út 15.
képviselő: Boronyák József
A vállalati dolgozók, ill. klubtagok fizikai és szellemi fejlődésének elősegítése, szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésének biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41