Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Lakhegy civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

4 Évszak Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8913 Lakhegy, Petőfi S. út 164.
képviselő: Jáger Károly
Életet veszélyeztető betegségben szenvedő gyermekek és családjaik támogatása. Gyógyíthatatlan betegségben, valamint fogyatékkal élő gyermekek életminőségének javítása. Kritikus élethelyzetbe került családok támogatása. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység. ... >>

Lakhegy Község Önkéntes Tűzoltóegyesülete

(tűzoltó,egyéb)

8913 Lakhegy, Petőfi út 81.
képviselő: Tóth Miklós
Tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

Lakhegy Községért Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

8913 Lakhegy, Petőfi út 104.
képviselő: Török Lászlóné
Lakhegy község oktatási, nevelési, művelődési és kulturális, sport tárgyi és működési feltételeinek javítása minden lehetséges és jogszerű alapítványi eszközzel, közérdekű célú juttatással, adományokkal, vállalással, azok szervezésével. ... >>

Lakhegyi Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

8913 Lakhegy, Petőfi út 78.
képviselő: Méhes Máténé
Lakhegyen és környékén már létező közösségi élet csíráinak ápolása és életképességének növelése. Helyi kulturális értékek feltárása, illetve hagyományteremtő kezdeményezések támogatása a településre jellemző tárgyi és szellemi kultúra kiteljesedése érdekében. Szabadidős, kulturális tevékenységek szervezése. A település turisztikai vonzerejének növelése. A lakosság kis közösségeinek létrejöttét segítő kezdeményezések felkarolása. ... >>

Lakhegyi Lakóterületi Sport Egyesület

(sport)

8913 Lakhegy, ARany J. út 18.
képviselő: Boda Imre
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Lakhegyi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8913 Lakhegy, Petőfi út 104.
képviselő: Rákóczi Ferenc
A bűncselekmények megelőzése, a vagyon-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása.
Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése.
Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41