Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kunszentmiklós civil szervezetek


Találatok száma: 72
1. oldal

A Kunszentmiklósi Foglalkoztatást Segítő Alapítvány

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Marx tér 110.
képviselő: Olasz Antalné
Munkahelyteremtő vállalkozások, beruházások támogatása. Foglalkoztatáspolitikai jellegű feladatok megvalósítása. ... >>

A Kunszentmiklósi Római Katolikus Templom Felujításáért Alapítvány

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Szent István király tér 2.
képviselő: Némewth Sándor elnök
A kunszentmiklósi Római Katolikus Templom felújítása a karbantartást meghaladó mértékben. ... >>

ÁFÉSZ az Öregekért és az Ifjúságért Alapítvány

(oktatási,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 13-15.
képviselő: Liptai Mihály elnök
A szövetkezet minden évben egy vagy több szakmunkás tanulót, 35 éven aluli felsőoktatási intézményben tanuló dolgozót, első lakáshoz jutó dolgozót legalább 10 éves tagsági viszonnyal rendelkező, nyugdíjban lévő tagjait kívánja juttatásban ... >>

Alapítvány a Felső-Kiskunság Tudományos Kutatásáért

(oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Marx tér 1.
képviselő: Dr. Jakab László
A Felső-Kiskunság térsége, illetve a hozzá tartozó Kiskunlacháza, Kunszentmiklós, Szabadszállás és Fülöpszállás települések komplex néprajzi, művelődéstörténeti, a kun (jászkun, kiskun) összetartozás emlékeit, hagyományait feldolgozó, összegyűjtő, tudományos kutató program elindítása, az összegyűjtött anyag elhelyezése a települések helytörténeti gyűjteményeiben az alapító okirat I. pontja szerint. ... >>

ÁMK Nyugdíjas Klub Kunszentmiklós

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.
képviselő: Czirok Jánosné ... >>

ÁMK. Bege Márton Sakk Egyesület

(sport)

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.
képviselő: Tóthné Józan Teréz ... >>

Bács-Kiskun Megyei Nemzetőrök Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Hunyadi J.u.37.
képviselő: Csereklei László elnök, Elnök akadályoztatása esetén:, Molnár János ügyvezető elnök és, Travnik János alelnök
A honvédelem és a bűnmegelőzés társadalmi támogatása, együttműködés állami szervekkel és a nemzetőrök megyei szövetségeivel, az alapszabály II/4.pontja szerint. ... >>

Baksay Alapítvány

(oktatási,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
képviselő: Csankovszki János kuratóriumi elnök
Baksay Sándor Gimnázium tanulói közül a tehetségesek segítése, jutalmazása, nyelvi és egyéb belföldi, illetve külföldi táborban való részvételük anyagi támogatása, a rászoruló tankönyvi, illetve egyéb segélyben való részesítése. ... >>

Cigány Nők Érdekeit Védő, Felzárkóztatását Segítő Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Szabadság utca 8.
képviselő: Fórizsné Dani Kitti elnök
A társadalmi szervezet célja: Cigány nők felkarolása, segítségnyújtás ügyintézéseikben, szakképzettség szerzésben, munkához jutásukban. Szociális helyzetük felmérése (pl.: családlátogatások révén) és segítése, valamint a velük kapcsolatban álló intézményekkel (pl.: óvodák, iskolák, munkaügyi központok, önkormányzatok, Egészségbiztosítási Pénztár, Megyei Államháztartási Hivatal stb.) való állandó konzultáció és ügyintézés segítése, lakáshoz jutásuk elősegítése. Későbbiek során szociális hálózat kiépítése. Előadások megszervezése, amelyeken keresztül felvilágosítás nyújtható a tanulás, a szakképzettség, az érettségi és a diploma megszerzésének fontosságáról, az egészséges, higiénikus életmód elengedhetetlenségéről, a fogamzásgátlás alkalmazásának szükségszerűségéről. Kulturális programok szervezése, amely lehetőséget nyújthat a cigány származású tehetségek felkarolására, valamint a cigány kultúra és hagyományok ápolására. ... >>

Életfa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 22.
képviselő: Csákai László Gáborné kuratóriumi elnök
Az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges taneszközök bővítése: - fejlesztőjátékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, - óvodai programok támogatása, hozzájárulás a felmerülő költségekhez, - óvodai pályázatok támogatása. Természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek támogatása: - fásítás, természetbarát fajátékok, hulladékgyűjtők vásárlása, - a Föld, Víz, Madarak és Fák napja alkalmából meghirdetett gyermekrajz-kiállítás támogatása. A közlekedésre neveléshez szükséges eszközök, felszerelések beszerzése. ... >>

Erőforrás Alapítvány

(oktatási)

6090 Kunszentmiklós, Apostol P. u. 6.
képviselő: Szécsi Attila kuratóriumi elnök ... >>

Esélytkeresők Egyesülete

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Kaszás utca 3.
képviselő: Fehér Lajosné elnök, Kiss Istvánné titkár, Lendvai Ignácné elnökhelyettes
Egyedülálló kisnyugdíjasok, nagycsaládosok, özvegyek, munkanélküliek segítése, Idős és fogyatékkal élők támogatása, Hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek és felnőttek érdekvédelme, Tanfolyamok szervezése megváltozott munkaképességűek részére, Megváltozott munkaképességűek munkához juttatása, GYES-en levők, álláskeresők segítése, Gyógyászati segédeszközök gyűjtése, kölcsönzése, Házi betegápolás megszervezése, Egészségmegőrző és betegség megelőző előadás szervezése, Gyógyüdülés, kirándulás szervezése, gyermekek táboroztatása, Családsegítő tevékenység, Közreműködés méltányossági nyugdíjemelésben, üdülési csekk igénylésében, Közreműködés mozgáskorlátozotti kedvezmények igénylésében, Ünnepségek, családi rendezvények szervezése, hátrányos helyzetűek megvendégelése, Adománygyűjtés (készpénz, használt ruhák stb.), hajléktalanok segítése, Emberi és állampolgári jogok érvényre juttatása, Környezetvédelem, állatvédelem, Közbiztonság segítése, Más civilszervezetekkel kapcsolattartás, Külföldi kapcsolatok kialakítása, ápolása, Kulturális élet támogatása, hagyományőrzés (daloskör, kézimunkakör) Sport, szabadidő tevékenység szervezése a rászorultak részére, csereüdültetés,, Életmód változással kapcsolatos előadások szervezése (pl. szelektív hulladékgyűjtés, drogmegelőzés, mentálhigiéniai szolgáltatás, dohányzás ellenes kampány stb.), Együttműködés az Önkormányzattal a közösségi célok megvalósítása érdekében. Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a bármilyen okból hátrányos helyzetűek (rokkantak, egyedül élők, megváltozott munkaképességűek, illetve egyéb okból támogatásra szorulók) segítését, gondozását, helyzetük javítását tekinti céljának. Alapvetően szociális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy legjobb képességei szerint jár el a tagok, illetve igény szerint a tagságon kívüliek szociális helyzetének javításában, együttműködve más társadalmi szervezetekkel, a háziorvosokkal és más egészségügyi dolgozókkal, valamint az Önkormányzattal. ... >>

Felső- Kiskunság Köz- és Vagyonbiztonságért Alapítvány

(közbiztonság)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
képviselő: Gyimesi László kuratóriumi titkár, Szilágyi Attila kuratóriumi elnök
Kunszentmiklós és vonzáskörzete területén a közbiztonság javítása, a vagyon elleni bűnözés visszaszorítása érdekében a vagyonvédelmi tevékenység színvonalának emelése, a kármegelőzés elősegítése. ... >>

Felső-Kiskunságért Egyesület

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Petőfi ltp. A/28.
képviselő: Ifj. Malinák Árpád ... >>

Iloncsuk Szabadcsapat Egyesület

(kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Vasút u.24/a.
képviselő: Ifj.Lesi Árpád ... >>

Kiskunság Táncegyesület

(kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Virágh Gedeon utca 26.
képviselő: Dévényiné Bogács Éva elnök
Az egyesület elő kívánja mozdítani az Ifjúság kulturális és hagyományőrzései tevékenységének bővítését, a szabadidő célszerű kihasználását. Az egyesület tevékenyen kíván bekapcsolódni a hagyományok, népszokások kutatásába és azok megtartásába. Az egyesület támogatni és segíteni kívánja a kunszentmiklósi gyermek intézményeket és szervezeteket. ... >>

KITA Közösségi Információs Térség Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Bankos K. u. 5.
képviselő: Józan László kuratóriumi elnök
A III.évezred információs technológiájának közkinccsé tétele, azt általánosan használni tudó közösség kiművelése, az információs kultúra tejesztéséhez szükséges ismeretek feldolgozásának és népszerűsítésének támogatása érdekében jelen Alapítvány tevékenységének középpontjában az alábbi, kifejtett célok állnak: közösségek intenzív bekapcsolása az informatikai, hírközlési szolgáltatások körébe., Hátrányos helyzetű személyek és csoportok esélykiegyenlítésére szociális tevékenység végzése., Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés., Alap-, középfokú iskola-alapítás, fenntartás, működtetés., Kulturális tevékenység (kiadványok mejelentetése, konferenciák szervezése, műsorszolgáltatás és készítés, tájékoztatás)., Az Alapítvány célkitűzéseiben részt vevő személyek és csoportok támogatása., Hírközlési rendszer létesítése - távközlés (hang, kép, adat, vagy egyéb információ átvitelére)., Előzőek megvalósításához és megújításához szükséges infrastruktúra megteremtése, működtetése és fejlesztése. ... >>

Közösen Bábonyért Egyesület

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, VI.ker. Bem u.8.
képviselő: Schulc Miklósné elnök ... >>

KTSZ az Öregekért és az Ifjúságért Alapítvány

(szociális)

6090 Kunszentmiklós, Wesselényi u. 3-5.
képviselő: Ági Vass József kuratóriumi elnök
A szövetkezet minden évben egy vagy kettő ipari tanulót, továbbá azon volt tagjait kívánja az alapítványból juttatásba részesíteni, akinek legalább 10 éves tagsági viszony után szűnt meg tagsági viszonyuk, s már nyugdíjas koruknál fogva, illetve bármely okból nyugdíjban vannak, illetve ha már elhaltak sírjukat gondoztatni. ... >>

Kunsági Ifjúsági Szervezet

(egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Ságvári u.1.
képviselő: Kiss Attila ... >>

Kunszentmiklós és Vidéke Horgászegyesület

(sport)

6090 Kunszentmiklós, Baksay S. utca 17/a.
képviselő: ifj Árgyelán János alelnök, Schönléber József elnök ... >>

Kunszentmiklós Város Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Szalvay M. u. 2/b.
képviselő: Csereklei László ... >>

Kunszentmiklós- és Társközségek Ipartestülete

(érdekképviselet,egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Tanácsköztársaság útja 2.
képviselő: Barna Sándor ... >>

Kunszentmiklósi Boldog Isten Gyülekezete

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Szív utca 16.
képviselő: Rupa László elnök (lelkipásztor)
Célja, hogy a tagjai a Biblia tanításai szerint éljenek és tevékenykedjenek. Keretet nyújt a közösségi vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes Szentírásban (Biblia), újjászülettek és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaiként akarnak élni. Ennek nyomán ?Isten dicsőségét szolgálni a földön szóval és tettel? (Kol.3/17, Hirdetni az Evangéliumot ?minden teremtésnek? (Márk16/15), Felkészíteni a hívőket a ?szolgálat munkájára? (Ef.4/12, Védelmet nyújtani külső szellemi és erkölcsi kihívásokkal szemben (Apcs.20/28.), Úrvacsorai közösség és agapé gyakorlása (Apcs. 2/42.), Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének népszerűsítése a társadalomban. Kulturális, karitatív és oktatási tevékenység folytatása. A család intézményének erősítése. (Zsid 13.4). Annak elősegítése, hogy a hívők szűkebb és tágabb környezetük minél hasznosabb és megbecsültebb tagjaivá válhassanak. (Mt 5,16). ... >>

Kunszentmiklósi Fogyatékosokért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Rózsa utca 9.
képviselő: Fábián János kuratóriumi elnök, Lovász Richárd kuratóriumi alelnök
A kiscsoportos foglalkoztatás kialakítását szolgáló létesítmények korszerűsítése, müködtetése fogyatékosok számára. A lakócsoport lehetőség szerinti bővítése, foglalkoztatásuk személyre szabottan. A fogyatékkal élő emberek rehabilitációja, érdekvédelme, szociális gondozása, segítése, és a tényleges esélyegyenlőség elérése az élet minden területén. ... >>

Kunszentmiklósi Gazdakör

(oktatási)

6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. út 7.
képviselő: Garai Péter elnök ... >>

Kunszentmiklósi Gondoskodás Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6090 Kunszentmiklós, Felsőszenttamás 8.
képviselő: Csík Józsefné kuratóriumi elnök, Dobosné Német Judit, Dr.Szilágyi Lászlóné
Az Idősek Szociális Otthonában és az Értelmi Fogyatékosok Otthonában lakó gondozottak minél magasabb szintű ellátásnakbizotsítása. Az otthonokban lakó sérült, beteg, idős, fogyatékos emberek védelme a további káros behatásoktól. Egyéni és csoportos foglalkozások keretén belül az egyéni ... >>

Kunszentmiklósi Hagyományörző Tánccsoport Egyesület

(kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Kis u. 10/b
képviselő: Izsák Zoltán elnök
1. Az egyesület elő kívánja mozdítani az ifjúsági kulturális és hagyományőrzési tevékenységének bővítését, a szabadidő célszerű kihasználását. 2. Az egyesület tevékenyen kíván bekapcsolódni a hagyományok, népszokások kutatásába és azok megtartásába. 3. Az egyesület a hagyományokat tagjainak betanítja, azokat rendezvényein bemutatja. ... >>

Kunszentmiklósi Jeet Önvédelmi Egyesület

(sport,oktatási)

6090 Kunszentmiklós, Zrínyi u.14.
képviselő: Tóth Ferenc
A tagok alapvető technikára oktatása és a sportolók felkészítéséhez és versenyeztetéséhez szükséges tárgyi, személyi és anyagi feltételek biztosítása, az önvédelmi sportág népszerűsítése, a felnőtt és utánpótlás csapatainak olyan feltételek biztosítása, amely biztosítja, hogy nemzeti és országos bajnokságok különböző osztályaiban a legjobb eredményt érjék el az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kunszentmiklósi Középiskolás Diák Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
képviselő: Dr. Tóthné Ruzsa Irén elnök ... >>

Kunszentmiklósi Napsugárka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Újtemető utca 15/D.
képviselő: Bábel Péterné kuratóriumi tag, Kuti Imre Attiláné kuratóriumi tag, Selyem László Jánosné kuratóriumi elnök
A kunszentmiklósi Petőfi lakótelepi óvoda nevelés célját szolgáló eszközök, berendezések beszerzésének az anyagi támogatása, különös tekintettel a fejlesztő játékokra, továbbá az óvodai programok ? kirándulások, kulturális rendezvények támogatása, a felmerülő költségekhez történő haozzájárulással, valamint óvodai pályázatok anyagi támogatása, továbbá minden olyan tevékeny-ségben való közreműködés, amely segíti a gyermekek eredményes, magas szintű oktatását, az egy-séges életmódra nevelését. Ezek a fenti magasztos célok a gyermekek, a jövő generációjának egész-séges fejlődését célozzák, mely indokolja az alapítványnak a közhasznú szervezetté nyilvánítását. ... >>

Kunszentmiklósi Országjárók Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 7.
képviselő: Eln.akad.eset.:Bíró Györgyné, Eln.akad.eset.:László Tiborné, Eln.akad.eset.:Ordasiné Piróth Edit, Eln.akad.esetén:Honti Mária együtt., Tóthné Józan Teréz elnök önállóan
A Kunszetmiklóson élő és tanuló gyermekek nevelése, Magyarország természeti szépségeinek történelmi emlékeinek, kultúrális értékeinek bemutatása, hagyományainak megismertetése, ápolása, bepillantás más népek életébe, egészséges életre nevelés, környezetvédelmre nevelés és e célok megvalósítása érdekében táborokat, kirándulásokat, túrákat, diákcseréket, előadásokat szervez és támogat az Alapító Okirat IV.pontja szerint. ... >>

Kunszentmiklósi Páli Sándor Lovas Sportegyesület

(sport,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Sugár utca 16/b.
képviselő: Bakó János
A lovavassport hazai meghonosítása, hagyományteremtő versenyek és a turizmus továbbfejlesztését szolgáló színvonalas bemutatók tartása, az utánpótlás, a gyermek,- és fiatalkorú lovasok nevelése, támogatása, valamint a tagok közötti sportszerű, önzetlen, kölcsönös segítségnyújtás, együttműködés. ... >>

Kunszentmiklósi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,érdekképviselet)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
képviselő: Hajdú Antal
Kunszentmiklós város közbiztonságának javítása, a területen élő polgárok személyének és vagyonának védelme, a célja megvalósítása érdekében együttműködés más társadalmi szervekkel az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kunszentmiklósi Református Gimnázium Burián Gyula és fia Károly Alapítvány

(oktatási)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
képviselő: Szabó Sándor elnök
Elősegíti a kunszentmiklósi állandó lakosú diákok tanulmányát. Ebben a körben a rendelkezésre álló összeget azok részére kell adni, akik idegen nyelvű felsőfokú, vagy középfokú állami ... >>

Kunszentmiklósi Református Gimnázium Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6000 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
képviselő: Ifj. Szőke Imre kuratóriumi titkár, Kovács István kuratóriumi elnök
A különböző korosztályok egészséges lelki, testi, szellemi életre nevelése, az ősi Védák (Ajurvéda) alapján. A Kunszetmiklósi Református Gimnázium és Kollégium részére anyagi, erkölcsi és társadalmi segítésgnyújtás. A Gimnáium és Kollégium fenntartásához, az oktatási, nevelési és diákotthoni feladatok ellátáshoz szükséges anyagi fedezet megteremtése. ... >>

Kunszentmiklósi Szülők Egyesülete

(szociális)

6090 Kunszentmiklós, Akácfa u.2.
képviselő: Józanné Sipos Etelka elnök ... >>

Kunszentmiklósi TEMAFORG Sportegyesület

(sport)

6090 Kunszentmiklós, Tassi út 3.
képviselő: Koloszár Józsefné ... >>

Kunszentmiklósi Természetvédő Petőfi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6090 Kunszentmiklós, Baksay u. 12.
képviselő: Szilágyi József elnök
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint a használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel -különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel- összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőségeket biztosítson. ... >>

Kunszentmiklósi Vargha Tamás Református Kollégium Fenntartásáért és Felvirágoz- tatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 5.
képviselő: Somogyi Lászlóné
A több, mint 300 éves multtal rendelkező református nevelési intézmény nemes és magas szellemiségi hagyományainak ápolása, - A kollégium életének gazdagítása, gyarapítása, - A kollegista diákok megfelelő színvonalú elhelyezése, tudásuk fejlesztése, lelki életük gazdagítása és elmélyítése, fizikai erőnlétük erősítése, életkoruknak megfelelő táplálkozásuk és az egészséges életmódra nevelésük eléréséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Kunszentmiklósi Városi Tűzoltóság

(tűzoltó,környezetvédelmi)

6090 Kunszentmiklós, Szent Flórián utca 2.
képviselő: Bődi Szabolcs elnök ... >>

MEGÉRTÉS Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6090 Kunszentmiklós, Mészőly P.u.2.
képviselő: András Levente tag, Kurdi János elnök, Papp János tag
Az Alapítvány elsőrendű célja az oktatási, szociális és keresztyén közösségi munka támogatása, ill.e munkához szükséges létesítmények létrehozásához pénzügyi fedezet megteremtése, valamint a támogatott, ill. létrehozott intézmények folyamatos működési feltételeinek megteremtése. Az Alapítvány célja, hogy elősegítse az emberek, népcsoportok és nemzetek közötti megértést, szociális, kultúrális és nyelvi értelemben egyaránt. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41