Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kozármisleny civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

A Kozármislenyi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 54.
képviselő: Bakonyi Anna kur. elnök
a kozármislenyi óvoda kis óvodásai nevelésének korszerű és egészségesebb tárgyi feltételeinek biztosítása ... >>

Alapítvány Kovács Miléna gyógyulásának elősegítésére

(sport,egészségügyi)

7761 Kozármisleny, Rózsa utca 3.
képviselő: kuratórium elnöke Kovács Árpád László, kuratóriumi titkár Matus Amanda
A sclerosis multiplex betegségben szenvedő Kovács Miléna gyógyíttatásához és egészségügyi rehabilitációjához szükséges feltételek biztosítása mind egészségügyi intézményben, mind pedig a beteg otthonában, családja körében. ... >>

Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei

(egészségügyi,szociális)

7761 Kozármisleny, Szécheny István utca 2/b.
képviselő: képviselő Máté Mária Magdolna ... >>

Bújj, bújj zöld ág Gyermekhívogató Egyesület

(kulturális,egyéb)

7761 Kozármisleny, Rákóczi utca 72/B.
képviselő: elnök Spán Józsefné
a gyermekek szabadidejének hasznos, tartalmas eltöltése érdekében olyan délutáni elfoglaltságok, táborok szervezése, amelynek során a gyerekek megismerhetik kulturális örökségünket, népszokásainkat, hagyományainkat, népi kismesterségeinket, a turizmus szépségeit, környezetünk élővilágát, annak védelmét. ... >>

Családok Kulturális és Szabadidősport Közhasznú Egyesülete Kozármisleny

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális)

7761 Kozármisleny, Tompa Mihály utca 12.
képviselő: elnök Palotai János
a hasonló érdeklődési körű családokkal való együttműködés elősegítése Kozármisleny területén. Az egészséges életmód szorgalmazása, a családok testmozgásra buzdítása, a közösség tagjainak a természet, az állatok szeretetére, védelmére tanítása, a hátrányos helyzetű családok segítése, az épített, valamint a természeti kulturális örökség megóvása és a közösség összefogásának erejére, társadalom építő szerepére történő tanítás. ... >>

Diabelli Művészeti és Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Móricz Zsigmond tér 20.
képviselő: kuratóriumi elnök Lencsés Lídia Julianna
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, kulturális tevékenység. ... >>

Együtt a Zöldebb Környezetért

(oktatási,környezetvédelmi)

7761 Kozármisleny, Kossuth u. 16.
képviselő: elnök Kölcsey-Gyurkó László
A meglévő környezeti értékeink megőrzése, védelme, az egészséges környezetünk megteremtése, az egészséges és környezettudatos közösségünk, társadalmunk megteremtése, gyakorlati tapasztalatok és az elmélet összhangjának megteremtése a környezetvédelmi kérdésekben, városunkban, régiónkban lévő önkormányzati oktatási és közösségi szervezetekkel való hatékony együttműködés. ... >>

Élet-esély Autistákat Segítő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7761 Kozármisleny, Széchenyi István utca 1.
képviselő: elnök Hamvas Éva
a szociális tevékenység, illetve hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében segítség nyújtása az értelmi sérül és autista felnőttek számára a mindennapi életben való helytálláshoz, eligazodáshoz. Ezek megvalósításához nappali ellátást, átmeneti ellátást nyújtó, illetve bentlakásos intézmények létrehozása és azoknak működtetése, ezek ellátottjainak, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, illetve rehabilitációs foglalkoztatása, munkahelyteremtés megszervezése. ... >>

Józsa Gergely Néptánc Egyesület

(oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 5.
képviselő: elnök Baumholczer Jenőné
A Kozármisleny községben magyar és nemzetközi néptáncokat tácoló tánccsoport iránti közösségi érdeklődés, szereplési felkérések, valamint a tánccsoport tagjai által folytatott magyar és nemzetközi néptánc-kincs felkutatása, gyűjtése, a néptánc hagyományok feldolgozása és megőrzése. A magyar és a nemzetiségi néptánc hagymányinak ápolása céljából tánctáborok és rendezvények szervezése és azokon való részvétel feltételeinek biztosítása, táncegyüttes vezetők és táncosok képzése, továbbképzése, mindezek anyagi feltételeinek biztosítsa. Hazai és nemzetközi művészeti és táncközösségi kapcsolatok ápolása céljából néptánctalálkozók szervezése, cserekapcsolatok támogatása, a tánchagyományokkal kapcsolatos zenei kiadványok szerkesztése és terjesztése. ... >>

Káplár László Emlékére Kulturális Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán utca 24.
képviselő: elnök Bandi András
irodalmi és kulturális értékek megőrzése, védelme, nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, megőrzése, ápolása, az összmagyarság kulturális érdekeinek védelme, és egyben európai gondolatiság fejlesztése, ápolása. Magyarországi kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, A kulturális teljesmények díjazása, Káplár László díj létrehozása, évenkénti kiosztásával. Cél megvalósítása érdekében kiadványok készítése, értékesítése, konferenciák szervezése. Tehetséggondozás. A tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek, ifjak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Karasica Völgye Vadásztásaság

()

7761 Kozármisleny, Rózsa út 14.
képviselő: Pusztai János ... >>

Kenderzsupp Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

7761 Kozármisleny, Rákóczi utca 1.
képviselő: elnök Troszt Veronika
mozgásfejlesztés, képességfejlesztés, képességfejlesztő kézműves foglalkozások, lovagoltatás, hagyományőrzés, ökotúrák szervezése, környezetvédelem, határon túli magyarokkal kapcsolatépítés, kapcsolattartás, közös programok szervezése, az épített, természeti és kulturális örökség, a helyi identitás megőrzése, megújítása. ... >>

Kozármislenyi Ifjúsági Szövetség

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7761 Kozármisleny, Pécsi utca 105.
képviselő: elnök Szilágyi Imre
Ifjúsági és gyermekprogramok szervezése Kozármisleny település lakói részére, helyi fiatalok megismerése, megismertetése a közösségi élettel, a tagok közösségi életének biztosítása. Ifjúsági programok, események szervezése és lebonyolítása. Aktív részvétel a település tisztaságának és épségének megőrzésében. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a Szövetség céljait támogató szervezeteknek, személyeknek. Hagyományok felélesztése, megőrzése és hagyományok megteremtése. Kapcsolatteremtés más ifjúsági szervezetekkel, testvértelepülésekkel, ifjúsági találkozók szervezése. Prevenciós programok szervezése, lebonyolítása a település fiataljai számára. Kulturális programok szervezése, lebonyolítása. Más szervezetek által szervezett programokon, rendezvényeken való részvétel. Lelkisegély nyújtása a település rászoruló fiataljai részére. ... >>

Kozármislenyi Német Nemzetiségi Egyesület

(kulturális)

7761 Kozármisleny, Munkácsy M. utca 39.
képviselő: Bugyikné Hell Anna ... >>

Kozármislenyi Nyugdijasok Egymásért Egyesület

(kulturális)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 16.
képviselő: elnök Tarcsay Gyöngyvér ... >>

Kozármislenyi Református Templom Építési Alapítvány

(oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Munkácsy Mihály utca 86.
képviselő: Bóka András esperes
Kozármislenyben református templom és a gyülekezeti ház építtetése és működtetése, pénzügyi fedezetének biztosítása, tartalmas hitélet, a hívők lelki nyugalmának és lelki épülését segítő feltételek biztosítása, ennek érdekében oktatási és kulturális örökség megőrzését célzó tevékenység folytatása. ... >>

Kozármislenyi Sportegyesület

(sport)

7761 Kozármisleny, Pécsi út 124.
képviselő: képviselő Feleki Attila
Legfőképp labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, ritmikus gimnasztika, tömegsport területén versenyzési, tréningezési és egyéb felkészülési lehetőségek biztosításával, elősegítésével és támogatásával, versenyek szervezésével és lebonyolításával az egyesület tagjai, továbbá minden sportkedvelő ember részére lehetővé tegyék szabadidejük szervezett eltöltését, valamint a tagok, helyi lakosok és mindenki más részére sportolási, szabadidő eltöltési tevékenységeket szervezzen, lehetőségeihez mérten ehhez szükséges feltételeket székhelyén fejlessze. ... >>

Közösségi Iskola Kozármisleny

(intézményi,oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 53.
képviselő: Mezei Endréné
Iskolai tanulók és a lakosság művelődési, oktatási igényeinek kielégítése. ... >>

Kun Motorsport Egyesület

(sport)

7761 Kozármisleny, Széchenyi u.30.
képviselő: Simon Péter elnök, Szabó Attila titkár ... >>

Magyar Szabadgyökkutató Társaság

(egészségügyi,egyéb)

7761 Kozármisleny, Nárcisz utca 7.
képviselő: Prof.dr. Rőth Erzsébet
A betegségek pathogenesisében szerepet játszó szabadgyök reakciókkal összefüggő gyógyszerészeti és orvostudománnyal kapcsolatos, továbbá agrártudománnyal és táplálkozástudománnyal kapcsolatos kutatások támogatása, valamint e területen a tudományok legújabb módszereinek és eredményeinek felhasználása a betegek diagnózisának és terápiájának megállapítása, valamint a betegségek patognesisének tisztázása céljából. Az Egyesület tagjai közötti tudományos együttműködés támogatása; az Egyesület tagjai között folyó többközpontú tanulmányok koordinálása; közös kiadványok támogatása. ... >>

Nasi Ljudi Nemzetiségi Egyesület Kozármisleny

(kulturális)

7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 55.
képviselő: képviselője Barics Arnold ... >>

PÉCS-MANDULÁS Baráti Kör Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

7761 Kozármisleny, Jácint utca 23/d.
képviselő: elnök Márk László
Pécs Mandulás környezetének és az ittlévő erdei tornapálya gondozása, játékok javítása, fejlesztése, a játszótér gondozása, játszótéri játékok fenntartása, fejlesztése, ápolása, állagmegóvása, esetleges fejlesztése és érdekvédelme. A természeti, történelmi és társadalmi környezetének megóvása, értékeinek megőrzése. Területének fásítása, növényvédelme, sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

River Poker Klub Sportegyesület

(sport,egyéb)

7761 Kozármisleny, Március 15-e tér 1-2.
képviselő: elnök Csapó Árpád
A 7761 Kozármisleny, Március 15-e tér 1-2. szám alatti székhelyen egy egész országra kiterjedő tagsággal rendelkező pókerklub létrehozása és a sportegyesület keretében pókerversenyek lebonyolítása. ... >>

Rotary Club Kozármisleny Egyesület

(kulturális,egyéb)

7761 Kozármisleny, Orgona utca 1.
képviselő: elnök Kántor Sándor
Nemzetközi és magyar Rotary mozgalom szellemiségét és céljait elfogadva, annak tevékenységében való aktív közreműködés. A magyar kultúra hagyományos értékeinek megőrzése. Kulturális és emberbaráti kapcsolatok kiépítése, ápolása. Szolgálatkészség bátorítása, ösztönzése. ... >>

Szomszédvárak Egyesület a Kelet-Európai Kultúrák Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

7761 Kozármisleny, Móricz Zsigmond tér 20.
képviselő: elnök Lóczy István
Az egyesület tevékenysége főként a fiatalokra, a diákokra kíván irányulni, ők jelentik az egyesület munkájának elsődleges célközönségét. Lehetőségei szerint az egyesület hozzá kíván járulni egy harmonikusan, toleránsan gondolkodó, tevékeny, aktív közéleti-társadalmi szerepet játszó ifjúság neveléséhez. Ezért olyan programokat dolgoz ki, amelyek az iskolai oktatáshoz kapcsolódnak, azt kiegészítik. Előadásokat, alkotóközösségeket szervez és működtet, figyelembe veszi az oktatási intézményekben megfogalmazott igényeket, követelményeket. Támogatni kíván az egyesület minden olyan tevékenységet, amely az ifjúság egészséges, harmonikus fejlődését segíti, amely a diákok életmódjának, kultúrájának, értékrendjének színvonalát fejleszti, illetve az egyesület maga is szervez és lebonyolít ilyen tevékenységeket, diákprogramokat. ... >>

Tornádó Tánc Sport Klub

(sport,kulturális)

7761 Kozármisleny, Mikszáth Kálmán utca 38.
képviselő: Tarrné Rácz Judit ... >>

Veterán Autó-és Motorbarátok Egyesülete Pécs

(sport,kulturális)

7761 Kozármisleny, József A. utca 21.
képviselő: elnök Bútor Béla
a Kozármisleny és Pécs valamint a Dél-Dunántúli régió veteránjármű tulajdonosainak és hagyományőrzőinek összefogása a régi járművek kedvelőinek és a nagyközönségnek a járművek bemutatása, a tagok részére szabadidős elfoglaltság szervezése, az e járművekkel hazai és nemzetközi restaurálásában segítség nyújtás a tagok részére, alkatrészbörzék, kirándulások, kulturális és sportrendezvényeken történő részvétel szevezése, történelmi hagyományőrzés elsősorban magyar katonai hagyományőrzés szakosztályi szinten. Az egyesületnek régi járművek és alkatrészei felkutatása, gyűjtése, restaurálása és megőrzése, mindezek Magyarországon tartása mellett. A székhely település Kozármisleny Nagyközség Kulturális rendezvényein való közszereplés. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41