Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Körösladány civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

A Körösladányi Óvodásokért - Gondtalan Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Arany J. u. 16.
képviselő: Tasi Mária elnök
Támogatás nyújtása az óvodás korú gyermekek játékainak, kulturális és szabadidős tevékenységének fejlesztéséhez. ... >>

Aranyketrec Alapítvány

(egészségügyi)

5516 Körösladány, Nagy Márton u. 2.
képviselő: Földi János
A településen működő Elmebetegek Szociális Otthona működési körülményeinek a gondozottak életfeltételeinek javítása kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók anyagi és erkölcsi elismerése érdekében az állami és önkormányzati ellátás kiegészítése, növelése. ... >>

Aranyketrec Alapítvány /Körösladány/

(egészségügyi,szociális)

5516 Körösladány, Nagy Márton u. 2.
képviselő: Földi János
A településen működő Elmebetegek Szociális Otthona működési körülményeinek a gondozottak életfeltételeinek javítása kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók anyagi és erkölcsi elismerése érdekében az állami és önkormányzati ellátás kiegészítése, növelése. ... >>

HENKEL Munkás Érdekvédelmi Egyesület Körösladány

(érdekképviselet)

5516 Körösladány, Vásár tér 2.
képviselő: Nagy János, Vígh Jenő
A Körösladányi Henkel Kft. által foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Hunters Körösladányi Paintball Sportegyesület

(sport)

5516 Körösladány, Petőfi tér 11.
képviselő: elnök Földi Károly
A paintball sportág népszerűsítése, egészséges életmódra nevelés. ... >>

Iparosok, Kereskedők és Vállalkozók Testülete

()

5516 Körösladány, Garibaldy tér 1.
képviselő: elnök Gálfi László, ügyvezető igazgató Ifj. Varga Lajos
Az egyéni és társas vállalkozók, iparosok és kereskedők gazdasági, szakmai érdekének képviselete és védelme. ... >>

Körös Gyöngyei Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Wenckheim B. utca 5.
képviselő: elnök Hunya Karolina
A Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményben folyó oktató-nevelő munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. (Pl.: eszközök beszerzése, nyári táborok, tanulmányi kirándulások megszervezése, diáksport körök, diákönkormányzat működésének elősegítése, tehetséges tanulók támogatása, stb.) ... >>

Körös Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
képviselő: Dr. Tabainé Lehotai Klára, Homonnai Jánosné
Népművészeti alapismeretek átadása, a mozgáskultúra, ritmuskérzék, tér és formaérzék fejlesztése. A tehetséges fiatalok hivatásos pályára irányítésa,m szerepeltetése, versenyeztetése. A népi hagyományok felkutatása és ápolása. ... >>

Körösladány Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5516 Körösladány, Bethlen G. tér 1.
képviselő: Deienes Sándor
A Körösladányi Református Népfőiskola támogatása, bármely református vagy katolikus körösladányi óvoda, általános iskola vagy középszintű szakiskola segítése, nehéz sorsú tehetséges református és katolikus gyermekek továbbtanulási feltételeinek könnyítése. ... >>

Körösladány Város Fejlődéséért Közalapítvány

(kulturális)

5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 43/2.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Kádár Gyula
Körösladány nagyközség fejlődésének előmozdítása. ... >>

Körösladányi Baráti Kör Alapítvány

(szociális,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi S. tér 2.
képviselő: Kotálik Sándor elnök
Körösladány fejlődésének támogatása. A hátrányos helyzetű továbbtanuló gyermekek támogatása. ... >>

Körösladányi Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi S. tér 2.
képviselő: Dr. Kovács Zoltán elnök, Szatmári Sándorné elnökhelyettes
A Körösladányban élő 18. életévüket be nem töltött gyermekek támogatása, játszótér építése, egészséges életmódra nevelést segítő programok, a rokkant, egészségileg károsodott gyermekek gyógykezelése, rehabilitációja, a tehetséges gyermekek kulturális, szabadidős és a kiemelten tehetséges gyermekek egyéni és csoportos tevékenységeinek támogatása. ... >>

Körösladányi Juhtartó Gazdák Egyesülete

()

5516 Körösladány, Petőfi S. tér 2.
képviselő: elnök Pálinkás Andrea
A helyi juhtartó gazdák érdekképviseletének ellátása az érdekegyeztetések során, részükre szakmai, gazdasági segítség nyújtása. ... >>

Körösladányi MEDOSZ Sportkör

(sport,oktatási)

5516 Körösladány, Termelőszövetkezet
képviselő: Nyilas Sándor elnök
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása. Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság tesnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Körösladányi ŐSZIKÉK Nyugdíjas Klub

(kulturális,egyéb)

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
képviselő: alelnök Pekker Ferenc, elnök Turbucz Gyuláné, titkár Jónás Sándorné
Körösladány nyugdíjasainak összefogása, részükre szabadidős, kulturális programok szervezése. ... >>

Körösladányi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2.
képviselő: elnök Holóka Péter Demeter
Bűncselekmények megelőzése, bűn- és balesetmegelőzés, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem. ... >>

Körösladányi Szolgáltatók Vadásztársaság

(sport)

5516 Körösladány, Battyhány utca 34.
képviselő: elnök Hangai István
Sportvadászati lehetőség biztosítása a szakszerű és tervszerű vadgazdálkodásra figyelemmel. ... >>

Körösladányi Vadászegyesület

(sport)

5516 Körösladány, Arany J. utca 13.
képviselő: titkár Szatmári Roland Elek
Szakszerű vadgazdálkodás révén sportvadászati tevékenység biztosítása. ... >>

Körösladányi Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

5516 Körösladány, Petőfi tér 2.
képviselő: Kleiber Sándorné
Körösladány nagyközség fejlődésének, arculata formálásának elősegítése. A település értékeinek védelme, megóvása, az épített és természetes környezet emberléptékű örzése. Figyelemfelhívás a fiatalok és felnőttek körében a környezetbarát magatartás kialakítására. A község kulturális, helytörténeti hagyományainak gyüjtése. ... >>

Körösnadányi Nadányi Társaság

(egyéb)

5516 Körösladány, Patőfi tér 2.
képviselő: elnök Turbucz Zoltán
Körösladány történelmi múltjának kutatása. ... >>

Közalkalmazottak és Köztisztviselők Szakszervezete Körösladányi Alapszervezete

(érdekképviselet)

5516 Körösladány, Dózsa Gy. utca 2.
képviselő: titkár Sánta János
Az alapszervezet munkavállalóinak érdekvédelme, érdekképviselete, nyugdijas tagjainak érdekképviselete. ... >>

Nadányi Hagyományőrző és Vívóegyesület

(oktatási,kulturális)

5516 Körösladány, Petőfi tér 4.
képviselő: Csákvári József
A történelmi hagyományok őrzése, vívásoktatás. ... >>

Nagycsaládosok Körösladányi Egyesülete

(kulturális,szociális)

5516 Körösladány, Damjanich u. 20/1.
képviselő: Gara Sándorné ügyvivő
A nagycsaládosok érdekképviselete, a nagycsaládosok közösségteremtő tevékenységének elősegítése. A nagycsaládok értékrend teremtése, a családokban meglévő értékek társadalom számára történő bemutatása. A nagycsaládosok szociális, anyagi biztonságáért, erkölcsi megbecsüléséért, kulturális felemelkedéséért történő kiállás. ... >>

Sebes-Körösi Horgász Egyesület

(sport)

5516 Körösladány, Arany J. utca 18.
képviselő: Szatmári Gábor elnök
Az egyesület célja: a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41