Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kőröshegy civil szervezetek


Találatok száma: 21
1. oldal

Balatonföldvári Kistérségért Vidékfejlesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8617 Kőröshegy, Reőthy Ferenc utca 2.
képviselő: Ujlaki Zsuzsa
Az alapítvány elsődleges célja a Balatonföldvári Kistérség fejlesztése, helyi közösség terek létrehozása, non-profit vidékfejlesztési irodák működtetése, jogvédő tevékenység nyújtása és hagyományőrző és hagyományteremtő rendezvények szervezése. Célunk a térségben élők európai társadalmi szocializációja, az értelmiségképzés, a fiatalok közösségi életének fejlesztése, a helyi közéletbe való bekapcsolódásuk elősegítése. ... >>

"Borkút" Néptánc Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 56.
képviselő: Vári Katalin
Az Egyesület általános célja a népzenei és néptánc hagyományok ápolása, ezzel összefüggésben rendezvények szervezése és lebonyolítása, az Egyesület szervezeti keretei között néptánc együttes működtetése, a néptánc művészetre tehetséges fiatalok felkutatása, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése. ... >>

"EKLÉZSIA TEMPLOMÉPÍTŐ ALAPÍTVÁNY"

()

8617 Kőröshegy, Petőfi u.91.
képviselő: Farkas Gergely
Balatonföldváron református templom felépítése és működtetése. ... >>

Fazekas Racing Team Sport Egyesület

(sport)

8617 Kőröshegy, Borkút utca 13.
képviselő: Nagy József Attila
Autó-motorsport tevékenység, autó-motorsport versenyeken való részvétel, ezek feltételeinek biztosítása (szállás, üzemanyag, szerelők, nevezési díj, étkezési költség, stb.), nemzetközi autó-motorsport rendezvények szervezése, lebonyolítása, az egyesület tagjainak érdekképviselete, autó-motorsport alkatrészek beszerzésének biztosítása. ... >>

Hegyközség Kőröshegy

(érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 78.
képviselő: Dankházi Sándor ... >>

"Inter-Euro Publishing Magyarország"

(kulturális)

8617 Kőröshegy, Petőfi utca 52.
képviselő: Dr.Köbel Szilvia, Wolfgang Köbel
Olyan könyvek, iratok kiadása és terjesztése, amelyek tartalmukban és szellemükben megfelelnek a Szentírás Jelenések könyve 14. fejezet 6-13-ig terjedő szakaszokban foglaltaknak. ... >>

Kőröshegy Ifjúsága Egyesület

(egyéb)

8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
képviselő: Fekete Attila
Szabadidős és hobbitevékenység. ... >>

"KŐRÖSHEGY IFJUSÁGÁÉRT" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
képviselő: Kovács Klára
Az alapítvány alapítója a 25 éves életkor alatti tehetséges gyerekek felkarolása érdekében, a kőröshegyi ifjúság egészségéért, kultúrális életéért, a sportjáért, és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása céljából határozta el az alapítvány létrehozását. Jelen alapítvány anyagi támogatásban kívánja részesíteni azokat a tehetséges fiatalokat, akik szabadidejüket feláldozva Kőröshegy település hírnevét öregbítik.
Az alapítvány célja továbbá a sportoláshoz, szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó közösségi és szolgáltató tér-, ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése. ... >>

Kőröshegy Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 71.
képviselő: Ócsag József
a./ A működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. b./ A közbiztonság erősítése útján a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugalmának biztosítása. c./ A közösségi kapcsolatok erősítése. d./ A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés kialakítása, fenntartása. ... >>

Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. utca 55.
képviselő: alelnök Rozonczi Kelemen, elnök Gáspár Imre, titkár Kacsó Anna-Rózsa
Az alapítvány tartós közérdekű célja: Multidimenziós szolgáltatás nyújtása szenvedélybetegek számára: mentálhigiéniai, addiktológiai, egészségügyi, pszichológiai, pszichiátriai, szociális, oktatási és foglalkoztatási rehabilitáció. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Egészséges életmódra nevelés, az egészség megőrzése és közreműködés a szociális és egészségügyi problémák feltárásában. Mindezek érdekében szenvedélybetegek utógondozását végző rehabilitációs otthon létrehozása és működtetése. Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg: Drog- és alkoholfüggő betegek utógondozása, komplex rehebilitációja és reszocializációja (egészségügyi szolgáltatás, szociális ellátás, rehabilitációs munkaterápiás fglalkoztatás). A gondozottak drog- és alkoholmentes életvitelének kialakítása. A társadalomba, az elsődleges munkaerőpiacra és a családba való visszailleszkedés elősegítése. Háziorvosi, mentálhigiéniai, addiktológiai, pszichiátriai ellátás, pszicho- szociális, jogi és munkaterápiás gondozás egyéni és csoportos konzultáció és terápia keretében. Drogprovenciós tevékenység végzése, elsősorban gyermekek és fiatalok körében. A drogoktól még érintetlen, de veszélyeztetett gyermekek és fiatalok részére, valamint szülők és pedagógusok számára felvilágosítás, tanácsadás és információk átadása iskolák és helyi önkormányzatok felkérése alapján. ... >>

Kőröshegyi Dalkör Egyesület

(kulturális)

8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
képviselő: Gáspár Lászlóné
A magyar népdal éneklés hagyományainak ápolása, hely és környékbeli gyűjtésből származó régi népdalok felelevenítése, szélesebb körben való megismertetése. Részvétel a községben megtartásra kerülő rendezvényeken, hozzájárulva azok színvonalainak emeléséhez. A hagyományok ápolása és felelevenítése révén hozzájárulni a helyi kulturális örökség megőrzéséhez. ... >>

Kőröshegyi Hegyközség

(érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 71.
képviselő: elnök Gróf Tamás, hegybíró Kovács Klára ... >>

KŐRÖSHEGYI LABDARUGÓ EGYESÜLET

(sport)

8617 Kőröshegy, Petőfi utca 133.
képviselő: Gutman János
A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. ... >>

Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 71.
képviselő: Vass Tibor
A ló szerető és ló iránt érdeklődő emberek összefogása a lovas és lótenyésztési hagyományok felélesztése, fenntartása, továbbvitele érdekében. A falusi turizmusba való aktív bekapcsolódás. A rendelkezésre álló fajták fajtára jellemző sajátos külső-belső tulajdonságainak megőrzése és fejlesztése. ... >>

Kőröshegyi Református Egyház "Gaál György" Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

8617 Kőröshegy, Petőfi S. utca 91.
képviselő: Farkas Gergely
A KŐRÖSHEGYI REFORMÁTUS EGYHÁZ működésének és fenntartásának támogatása. Gaál György emlékének őrzése, ápolása és továbbvitele, hitélet, vallásgyakorlás, konferenciatelep, egyházi igazgatás, épületek fenntartása, diakónai szolgálat oktatás, nevelés, gyermek és ifjúságvédelem és kulturális tevékenység. ... >>

KŐRÖSHEGYI SZÁLLÁSADÓK EGYESÜLETE

(érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Petőfi u.96.sz.
képviselő: Kovács J. Róbertné ... >>

Kőröshegyi Széchenyi Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8617 Kőröshegy, Petőfi utca 126.
képviselő: Gamauf Rudolfné
A bérkilövő vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásáról, a társadalom érdekeivel - különösen az erdő és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet és természetvédelmi előírásokra figyelemmel és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Közoktatási szakértők, Óvodavezetők Somogy Megyei Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor utca 77.
képviselő: elnök Molnár Erzsébet, elnökhelyettes Kiss Györgyné, szóvivő Ujságh Andrea
Megyei szinten összefogni, támogatni és képviselni az óvodai közoktatási szakértők, vezető óvónők azon tevékenységét, melyek az óvodás gyermekek érdekét szolgálva irányítási feladathoz biztosítanak megfelelő feltételeket.
Kiemelt cél, hogy az Egyesület segítse az óvodákat irányító, fejlesztő szakembereket szakmai kibontakozásukban.
Alapvető cél, hogy ez az Egyesület lépjen fel minden olyan intézkedés ellen, mely az óvodai rendszer fejlődését gátolja. Ennek érdekében vállalja, hogy vezetőségén keresztül közvetlen kapcsolatot tart fenn az ágazati minisztériummal, az OKÉV-vel és az irányításban résztvevőkkel. ... >>

Magyar Repülőorvosi Vizsgálók Egyesülete

(egyéb)

8617 Kőröshegy, Petőfi utca 126.
képviselő: dr.Hardicsay Gábor
A hazai repülőorvosi vizsgálatok fejlesztése. A repülőorvosi vizsgálók szakmai színvonalának fejlesztése. Az utasok biztonságos repülését szolgáló repülőorvosi ismeretek széleskörű terjesztsée. Az emberi tényezőkkel kapcsolatos ismeretek terjesztsée pilóták és légiforgalmi irányítók körében. Őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse erkölcsi és anyagi érdekeiket a közérdekkel összhangban. Szakterületének hazai és külföldi eredményeit ismertetni és elősegíteni azok gyakorlati felhasználását. ... >>

NYUGDÍJASOK KŐRÖSHEGYI EGYESÜLETE

(kulturális,érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Dózsa Gy. utca 28/d.
képviselő: Gombainé Szabó Etelka
A nyugdíjasok és a nyugdíjas korúak érdekvédelme, valamint ezen réteg kulturális, szabadidős tevékenységeinek biztosítása. ... >>

Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete

(érdekképviselet)

8617 Kőröshegy, Dózsa György utca 79.
képviselő: Kiss István
Szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41