Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kisszállás civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Csodacsalád Halas Kistérségi Egyesület

(oktatási,szociális)

6421 Kisszállás, Marx utca 9.
képviselő: Dr. Nagy Ágnes elnök
Az ország egész területén családi napközik alapítása és működtetése., A családi napközik és bölcsödék tevékenységének összefogása, szakmai felügyelete, intézményi hálózatos rendszerben való működtetése, ezen intézményi hálózatnak a székhelye a következő: 6421 Kisszállás, Marx u. 9., a telephelyeket külön telephelyekre vonatkozó megállapodások szabályozzák. A gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy a kistelepüléseken élő családok számára is lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel., A kisgyermekkori napközbeni ellátás biztosításával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait., A gyermekbarát, biztonságos környezet és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi kisgyermekgondozás, a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése., Foglalkoztatáspolitikai szempontból a gondozási feladatot ellátó személyek foglalkoztatási inaktív státuszok megoldása, a családi napközi gondozó jogviszony ellátására felkészülve kapcsolódnak a felnőttképzésbe, új szakmát tanulnak, amely későbbi életükben más személyes gondoskodást biztosító munkahely elfoglalását is lehetővé teszi., A családi napközik szolgáltatását igénybe vevő szülők számára lehetővé tenni, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésben vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket., A területfejlesztés és a hatékonyabb szolgáltatásszervezés kialakítása a kistérségi központok bázisán, elősegíteni az adott terület gazdasági fejlődését, a közfeladat-ellátásban is részt vevő szociális gazdaság kialakítását és erősödését., A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat., Kis gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítése., A szocializációs hátrányok lekűzdése a közösségi nevelésen keresztül., A hátrányos helyzetű településeken élők segítése, részükre színvonalas oktatási, nevelési programok szervezése., Tanfolyamszervezés, felnőttoktatás, mellyel a munkanélküliség, az alulképzettség problémája orvosolható, az átképzés lehetősége megoldhatóvá válik., Kutatási-fejlesztés, ezzel is elősegítve a jelenlegi tudományos élet fejlődését, valamint kutatásaink eredményével a szakmapolitikai döntéseket segíthessük. ... >>

Kisszállás Községi Sportegyesület

(sport)

6421 Kisszállás, Művelődési Ház
képviselő: Farkas László elnök ... >>

Kisszállás Négyestelepi Főnix Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6421 Kisszállás, Kossuth utca 42/A.
képviselő: Turcsányi László elnök
Az Önkormányzat által kegyeleti hellyé nyilvánított Kisszállás-Négyestelepi köztemető rendbehozása, folyamatos gondozása és az ugyanitt található iskolaépületek a közjó szolgálatába való állítása. A fenntartható vidékpolitika jegyében a kisszállási elsősorban a Négyestelepi ? tanyavilág talpra állítása, értékeinek megóvása és megismertetése. Kulturális és hagyományőrző programok szervezése, technikai segítségnyújtás, erdei iskola szervezése, emlékhelyek kialakítása.? ... >>

Kisszállási Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 10.
képviselő: Bajnai Diána elnök
Az Egyesület célja, hogy segítse: A település művelődéspolitikai célkitűzéseinek megvalósítását, elsősorban fiatalok, de más korosztályok vonatkozásában is., A helyi kulturális örökség, a lakóhely természeti és környezeti védelmét., A helyi fiatalkorú társadalom tudásának, mint erőforrásnak felhasználását., Az esélyegyenlőség megvalósítását., A kulturális tevékenységben részt vevő fiatalok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését., A helyi fiatalokkal együttműködve, olyan közösségi szintterek, csoportok, klubok létrehozását, amelyek a fiatalok művelődés orientált, minőségi, kulturált kikapcsolódást helyezi középpontba. ... >>

Kisszállási Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 10.
képviselő: Bundula János elnök ... >>

Kisszállási Önvédelmi Egyesület

(egyéb)

6421 Kisszállás, Felszabadulás u.35.
képviselő: Harkai János elnök
Kisszállás lakóinak személyi és vagyonbiztonságának védelme. Bűnmegelőzési feladatok ellátása, Kisszállás község közbiztonságának javítása és a Határőrizeti, határrendel összefüggő bűncselekmények megelőzésében. ... >>

Kisszállási Sport Club

(sport,kulturális)

6421 Kisszállás, III. körzet, tanya 33.
képviselő: Tiegelmann Sándor Zoltán elnök
Szakmai jellegű kapcsolattartás más hasonló célú, hazai és nemzetközi szervezetekkel, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Gyermekek egészséges életmódra nevelése. Lehetőséget teremteni és kínálni a szabadidős tevékenységek hasznos és kellemes eltöltéséhez. Társadalomépítés. Sportban utánpótlás nevelés. Sportban a tevékenységek felfedezése, támogatása. A sport szakmai és kulturális programok középpontba helyezése, programok szervezése által. ... >>

Minor Portus Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

6421 Kisszállás, Felszabadulás utca 23.
képviselő: Bolvári János kuratóriumi elnök
Kisszállás és vonzáskörzetében a rászorulók, elsősorban idősek, betegek, szociálisan elesettek, nagycsaládosok segítése, gondozása. A fogyatékkel élők társadalmi esélyegyenlőségének segítése. Az ifjúság Don Bosco-i hagyománynak megfelelő szellemi nevelése és ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása, valamint az ifjúság kulturális tevékenységének előmozdítása és érdekképviselete. Kisszállás és vonzáskörzetében fellelhető, helyi jelentőségű középületek és kulturális értéket képező ingatlanok állagának megóvása, bővítése, felszerelése, különös tekintettel a közösség építését, erősítését szolgáló célok megvalósítására. Kisszállás település testvér kapcsolatainak ápolása határon belül és kívül. ... >>

Monte Carló Motorsport Egyesület

(sport)

6421 Kisszállás, Felszabadulás u.23.
képviselő: Torma Tamás ... >>

Sallai István Általános Iskola és Diákotthon Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.
képviselő: Fodor Zoltánné elnök
A Sallai István Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak képességfejlesztére szervezett tevékenységi formákat hatékonyan támogatni. ... >>

Szociális Alapítvány - Kisszállás

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6421 Kisszállás, Iskola u. 20-22.
képviselő: Dr. Kasza Géza
A Kisszállási Gondozási Központ Iskola u. 20-22. szám alatti szociális intézmény beteg, idős, hátrányos helyzetű lakói életminőségének javítása, az intézmény anyagi- technikai eszközeinek fejlesztése. ... >>

Tanyavilág Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6421 Kisszállás, V.körzet 46.
képviselő: Mikó Piroska Anna elnök
A tanyákon, szórvány településrészeken élők számára lehetőséget adni a nemzeti hagyományőrzés és ápolás méltó képviselésére, a sajátos külterületi kultúra megismerése és közvetítése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41