Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös civil szervezetek


Találatok száma: 115
1. oldal

"Aroma" Egyesület a Roma - Magyar Párbeszédért

(oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Mező utca 51.
képviselő: Kunhegyesi Ferenc elnök
Kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése; a helyi roma-, kisközösségi rádió (Aroma Rádió FM 87.8 MHZ) támogatása, annak munkájában való segítség. Városunkban ? Kiskőrösön- működik egy roma kisközösségi rádió, mely 3+5 (három plusz öt) évre kapott műsorszolgáltatási engedélyt (Aroma Rádió Fm 87.8 MHz). Ez a roma rádió jelenleg az országban egyedülálló. A rádió tulajdonosa magánszemély, -ő is az Egyesület tagja- így a működését elősegítő pályázatok elnyerése szinte lehetetlen. Az egyesület ?mint jogi személy ? segítségével a különböző pályázatok elnyerésére reális esély nyílna. A rádió különböző műsorai az egyesület kitűzött céljainak eléréséhez nagyban hozzájárulnak a magyar lakosság romák iránti szolidaritását erősítik. ? roma származású lakosság érdekképviselete; - hátrányos helyzetű gyermekek számára oktatás-, tanfolyamok szervezése;- képzőművészeti kiállítások szervezése, valamint képzőművészeti tevékenység gyakorlása az Egyesület keretein belül; -Egyesületen belüli-, zenekari tevékenység támogatása, ezzel kapcsolatban koncertek-, előadóestek szervezése; - A negatív diszkrimináció csökkentése érdekében történő fellépés; -Roma kultúra népszerűsítése, a roma nyelv és a roma kulturális hagyományok ápolása; a magyar lakossággal történő megismertetése. ? Kiadó tevékenység (hang, kép és írott anyagok); -Rádiós és televíziós műsorkészítés; - A roma közösség, tradíció bemutatása a nem roma lakosság számára, párbeszéd kezdeményezése; - Interaktív elősegítése, a térség összekapcsolása az országos médiával; információáramlás elősegítése, valamint a helyi roma közösséget érintő országos hírekről való tájékozódás és tájékoztatás. ... >>

Árpád Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 6.
képviselő: Babákné Kiss Ildikó kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban az óvodai neveléshez szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, az óvodai programok kirándulások, képességfejlesztő foglalkozások támogatása, a szülőkkel való együttműködés elősegítése. ... >>

Az Egészséges Tiszta Szép Mosolyért Prevenció a Gyermekfogászatban Alapítvány

(egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Gubán József elnök
A Kiskőrösön és környékén élő gyermekek fogászati ellátásának javítása, korszerű eszközök beszerzése, reklámanyagok terjesztése. ... >>

Barr Klára és Társai Emlékére Kiskőrösi Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 13.
képviselő: Baloghné Vörös Mónika kuratóriumi tag, Benyóné Csatai Ágnes kuratóriumi elnök, Kiss Tóth Mariann kuratóriumi tag
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban a Kiskőrös és környéke területén élő időskorú emberek egészségmegőrzésének elősegítése, betegség- és baleset megelőzése, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése, a fogyatékkal élők megsegítése, a bentlakásos intézményekben elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, valamint a balesetet szenvedett fiatalok, tartós fogyatékosok megsegítése. Az alapítvány célja fentieken túl a gyógyító tevékenységben részt vevők munkafeltételeinek javítása, a meglévő technikai eszközök folyamatos korszerűsítése, és szükség esetén pótlása, az idősek jobb életminőségének kialakítása érdekében. ... >>

BAXTALE ROM Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet

(érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Kossuth L. utca 41.
képviselő: Flórián István (elnökhelyettes), Kanalas Balázs (titkár), Sztojka László (elnök), Sztojka Lászlóné (eln.hely.) ... >>

Bem Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2.
képviselő: Grünwaldné Takács Aranka
Az iskolai oktatás anyagi technikai feltételeinek javítása, különös tekintettel a számítástechnikai oktatásra. - Tehetséges tanulók támogatása, versenyeredmények díjazása. - Külföldi cserekapcsolatok kiépítése. - Iskolai és más szabadidős programok támogatása az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Csemeteudvar Családi Napközi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6200 Kiskőrös, Nádasdi utca 12.
képviselő: Gyalogné Mónus Eszter Etelka elnök
Egyesületünk céljának tekinti, hogy a pedagógiában újonnan kialakult hatékonyabb eljárások, tanulási képesség/készségfejlesztő módszerek eljussanak a családi napközik szolgáltatását igénybe vevő szülőkhöz. Tanácsadással, információnyújtással segítjük a családokat, ezáltal biztosítjuk a napközin kívül is a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges egyéb feltételeket. Szükség szerint olyan terápiák és módszerek alkalmazását tűzzük ki célul, amelyek az esetleg testi/lelki/idegrendszeri fejlődésben elmaradt gyermekeket fejlesztik/alapozó-készségfejlesztő terápia, Meixner-módszer, zeneterápia, lovasterápia/; Gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, tanulásához megfelelő környezet, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; A gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy minél több család számára lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel. Fogyatékos gyermekek fejlesztésének és napközbeni ellátásának biztosítása. A gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait. A gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi gyermek felügyelet a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat. Kreatív játékokkal segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlődését. Gyermekek és felnőttek együttléte kézműves foglalkozásokon, a közös tanulás élménye. A lovas terápia segítségével olyan speciális jellegű gyógytorna megtanítása, amivel tartási rendellenességek, gerincbetegségek kialakulását megelőzzük, ezzel együtt a légzőtornák alkalmával az asztmában szenvedő gyermekek életét megkönnyítjük. Zeneterápiás eszközöket használva személyiségfejlesztést, harmóniát, kiegyensúlyozottságot teremthetünk a gyermekekben. Megláttatni a ránk bízott gyermekekkel a környezetünk szépségeit, ökoproblémákat tárni fel számukra. Nevelés a föld nyújtotta energiákkal való takarékosságra, szűkebb és tágabb környezetünk tisztaságának megóvása. ... >>

Csikóvári Táborért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Némethné Fazekas Erika kuratóriumi elnök, Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella kuratóriumi titkár
A kiskőrös Bem József Ált. Iskola alapított tábort Csikóváron, melyet azóta is folyamatosan működtet, üzemeltet. Az alapítvány támogatja az iskola csikóvári táborának folyamatos üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, bővítését, annak érdekében, hogy az iskola tanulói a tábor szolgáltatásait minél rendezettebb körülmények között vehessék igénybe. ... >>

Demokratikus Ifjúsági Szervezet

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Ligeti tér l.
képviselő: Dávid József ... >>

Duna Borrégió Borút Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6200 Kiskőrös, Izsáki út 10.
képviselő: Dlusztus Imre elnök, Erdősi Mária titkár
A tagjainak gazdasági és szakmai érdekképviselete, érdekegyeztető feladatainak ellátása, az információk terjesztése, a szakmai gyakorlati követelmények, standardok felállítása és ellenőrzése, (érdek) képviselet a kormányzati hivatalok előtt és a PR- (public relation) tevékenység. A térség gazdasági fejlesztése a borturizmus speciális turisztikai termékének, a borútnak a kialakításával, továbbfejlesztésével. A lakosság életminőségének javítása a bormarketing és a turisztikai, valamint egyéb kereskedelmi szolgáltatások értékesítésének elősegítésével. A helyi együttműködés, közösségi tudat és identitástudat erősítése közösségi akciók és rendezvények szervezésével. A környezetvédelem, a természeti, építészeti és kulturális örökségi értékek védelmének elősegítése. A kulturált borfogyasztás, a gasztronómiai értékek népszerűsítése. Az egészséges életmód, az aktív turizmus népszerűsítése. ... >>

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Radicsné Szerencsés Terézia elnök
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (a továbbiakban EGYMI-k) szakmai munkájának összefogása, különös tekintettel az együttnevelés és esélyegyenlőség biztosításában. Az inkluzív társadalmi, iskolai környezetre való szemléletalakítás, szemléletformálás., Információs, egyeztető kapcsolatok kialakítása mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati szervekkel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, az EGYMI-k működésére., A törvényi szabályozások egységes értelmezése, szakmai súlyát, kompetenciáját felhasználva az oktatáspolitika kedvező irányú befolyásolása, az intézmények funkció váltásának segítése. Szakmai kompetenciák növelése., ... >>

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
képviselő: Dr. Bakó Katalin kuratóriumi tag, Horváth Zoltánné kuratóriumi titkár
Az Onkológiai osztály fejlesztésének támogatása, - Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. - Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú ott tartózkodás megkönnyítése érdekében. - Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. - pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás, a szülőknek szakemberek bevonásával. - A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, ill.gazdálkodás útján történő gyarapítása. ... >>

Erő- Egészség Alapítvány

(egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Luther tér 4. 4/14.
képviselő: Donáth Attila elnök
Kiskőrös és vonzáskörzetében lakó egészségi állapotának felmérése, testi- lelki egészségének helyreállítása. ... >>

Esélyegyenlőség a Gyerekeknek Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Szarvas u. 2.
képviselő: Abonyi Mihályné elnök
Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, különös tekintettel, a másságuk miatt tanulási és beilleszkedési zavarral küszködőkre. Lelki egészségvédelem, a társadalmi zavarok megelőzése érdekében. ... >>

Evangélikusok a Családért Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Petőfi u. 2.
képviselő: Kaposi László kuratóriumi elnök
A Kiskőrösön épülő Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon megvalósítása és működtetése. ... >>

Gold Rally Team Sportegyesület "felszámolás alatt"

(sport)

6200 Kiskőrös, Izsáki út 12.
képviselő: Reorg Válságkezelő és Felszámoló Kft. Képviseli: Máth Lászlóné felszámoló biztos
Sport, az alapszabály III. pontja szerint. ... >>

Göncöl Park Egyesület

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Nyárfa u. 5.
képviselő: Leitert András
A Göncöl Park létrehozása, valamint Kiskőrös és környéke idegenforgalmi életének, kultúrális, művészeti életének fellendítése, népi iparművészeti hagyományok ápolása az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Graffity Motorsport Egyesület

(sport)

6200 Kiskőrös, Vízmű u. 16.
képviselő: Domonyi Zsolt ... >>

HABIBI Hastánc Egyesület

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Bajza utca 32.
képviselő: Deli Lászlóné elnök
A nők szabadidejének rendszeres testmozgással, tánccal történő eltöltése, egészséges életmódra ösztönzése. ... >>

Hajnal Nemesítőház Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6200 Kiskőrös, Lehel utca 5.
képviselő: Hajnal Tibor kuratóriumi elnök
Az alföldi, homoki szőlő, gyümölcs művelési kultúrájának, hagyományainak őrzése, új fajták nemesítése, régi fajták felelevenítése. ... >>

Immanuel Keresztyén Zenei Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Balassi u.1.
képviselő: László Tibor
Az Alapítvány elsősorban az Immanuel Zenekar és - lehetőség szerint - más keresztyén könnyűzenei csoportok, zeneileg tehetséges egyének fellépéseinek, zenei fejlődésének anyagi, eszközbeli támogatása. Az Alapítvány célja segélykoncertek, keresztyén zenei rendezvények szervezése, hang-és videókazetták, lemezek, keresztyén irodalmi alkotások, folyóiratok kiadása, terjesztése. ... >>

Játékkal a Tudásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 2.
képviselő: Radicsné Szerencsés Terézia kuratóriumi elnök
Az eltérő tantervű (enyhefokban értelmi fogyatékosok) általános iskolában járó gyermekek nevelésének, oktatásának anyagi támogatása. Az alapítvány pénzeszközei oktatási célú játék és szemléltető eszköz vásárlására fodíthatók. ... >>

Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Honvéd utca 52.
képviselő: Alastair MCRoberts kuratóriumi elnök, Nemes Nándor kuratóriumi alelnök
Az Alapító a Biblia üzenetének terjedése és a benne való hit szabadító erejének megtapasztalása érdekében az alábbi céllal kívánja létrehozni és működtetni az alapítványt: Segítse elő a keresztyén irodalom fejlődését: jelentesse meg, vagy szervezze meg az ilyen jellegű kiadványok szerkesztését, azok kiadását és végezze el azok terjesztési munkálatait; Támogasson és működtessen keresztyén üzenet közvetítő rádió és TV közvetítéseket, adásokat, gyártó és adó stúdiókat, állomásokat és intézményeket a Világ minden részén a magyar nyelvet beszélők részére, felhasználva a műholdas, az interneten, a digitális és az egyéb technikákon alapuló eszközöket; Céljai elérése érdekében működjön együtt más szervezetekkel, - így különösen a UCB Nemzetközi Szervezeteivel ? amelyek hasonló célokért szerveződtek; Szervezzen Keresztyén, közösségi, kulturális, ismeretterjesztő, képességfejlesztő és más közcélú szabadidős programokat, vagy támogasson ebben más keresztyén közösségeket, szervezeteket; Kínáljon a keresztyén hittel összhangban levő szolgáltatásokat, ezen belül működtessen keresztyén üzenetet közvetítő honlapot; tegye lehetővé az imatámogatást telefonon, Interneten, SMS-en és ehhez hasonló módon; Nehéz anyagi helyzetben levő személyek részére nyújtson természetbeni és pénzbeli juttatást; Hozzon létre és terjesszen keresztyén hitet ösztönző termékeket, támogassa az ilyen tevékenységi célú szervezeteket; Biztosítsa a munkatársak és az önkéntesek képzését és továbbképzését. ... >>

Kiskőrös - Erdőtelekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Nyárfa utca 35.
képviselő: Csővári Andrásné kuratóriumi elnök
A kiskőrösi Erdőteleki Általános Iskola fenntartása és működtetése és a mellette működő óvoda fenntartása, létrehozása, működtetése, az alapító okirat 3-5. pontja szerint. ... >>

Kiskőrös és Térsége Turisztikai Egyesület

(oktatási)

6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 21.
képviselő: Kévés Andor elnök
Kiskőrös környékén és vonzáskörzetében a megyei idegenforgalmi stratégiai céloknak és a regionális helyi igényeknek megfelelően a minőségi turizmus kiépítése és az ezt szolgáló szervezeti- intézményi háttér megteremtése és működtetésének biztosítása. Olyan idegenforgalmi vállalkozások segítése, amelyek megfelelnek a nemzetközi előírásoknak és kapcsolatkiépítésnek, kapcsolatbővítésnek, különös tekintettel a térség település-turisztikai idegenforgalmára. ... >>

Kiskőrös és Vidéke ÁFÉSZ Idős Tagjait, a Szövetkezeti Tagság Gyermekeinek Tanulását Segítő HUMÁN Alapítvány

(szociális)

6200 Kiskőrös, Tomori u. 10.
képviselő: Jarjabka Pálné
A szövetkezet idős tagjainak, valamint a rászoruló szövetkezeti tagok és dolgozók továbbtanuló gyermekeinek anyagi támogatása. ... >>

Kiskőrös és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6200 Kiskőrös, Rákóczi út 28.
képviselő: Bezsenyi László elnök ... >>

Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja Közhasznú Szervezet

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Pozsonyi u.2.
képviselő: Fadgyas István elnök, Gottfried Béla elnökhelyettes, Schiller Katalin titkár ... >>

Kiskőrös Ifjúságáért Egyesület

(sport,egyéb)

6200 Kiskőrös, Klapka utca 79.
képviselő: Boldoczki András titkár, Romsics Gabriella alelnök, Szedmák Tamás elnök
Elősegíteni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, tömegsport rendezvények szervezése, irodalmi szakkörök és versenyek szervezése és lebonyolítása, a kiskőrösi fiatalság érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Klapka utca 79.
képviselő: Gmoser András elnök
Amatőr művészek irodalmi- és művészeti alkotásainak bemutatása, népszerűsítése., Ezen művek alkotóinak, tevékenységének támogatása, az amatőr művészek felkarolása, különböző amatőr művészeti, kulturális, a közjavát szolgáló kezdeményezések támogatása., A műveket bemutató publikációk megjelentetése nyomtatott formában, illetve elektronikus-virtuális adathordozók., Weblap működése művészeti és kulturális értékek megóvása, elősegítése, valamint ezek közzététele céljából., Megyei, országos, határon túli művészeti, kulturális programokba való bekapcsolódás., Közösségben végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése., Irodalmi és művészeti információk cseréje, kulturális programok-, előadóestek szervezése., A művészeti és a kulturális életben adódó lehetőségek támogatása., Pályázati lehetőségek figyelése, a megnyert pályázatok közös célú felhasználása., Kistérségben lévő műemlékek, köztéri szobrok karbantartása, felújítása, környezetének szépítése, rendben tartása., Helytörténeti ismeretek ápolása, a hagyományok tovább vitelének elősegítése., Hagyományőrző tevékenységek szervezése. ... >>

Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 7.
képviselő: Lasztovica László, Opauszki László titkár, Szabó Attila elnök
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóifjúsága testkulturájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekvédelme és képviselete, egészségmegőrzése. A testnevelés és sport népszerűsítése, diáksport támogatása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Majorette Csoportját Támogatók Egyesülete

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4.
képviselő: Sutus Etelka titkár, Tóth Sándor elnök
A társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség - és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú tevékenység végzése és annak lehetővé tétele, hogy az egyesület tagjain kívül mások is részesülhessenek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. A magyar fúvószenei és majorette hagyományok ápolása, továbbfejleszetése és színvonalának emelése. A fúvószenekar és majorette csoport munkájába bekapcsolódva a közösségi szellem kialakításának emelése. A fúvószenekar és majorette csoport munkájába bekapcsolódva a közösségi szellem kialakításának, fejlesztésének elősegítése. Kiskőrös város kulturális életének, a rendezvényeken, versenyeken való részvétellel, közreműködéssel. A megyei, országos, külföldi rendezvényeken, versenyeken való közreműködéssel a fúvószenekar és a majorette csoport munkájának segítése. A fúvószenekar és majorette csoport feladatvállalásának szervezésében, lebonyolításában az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrös Város Hegyközsége

(érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Luther tér 1.
képviselő: Takács László elnök
Kiskőrös városban szőlőtermesztési, borászati tevékenységet folytató termelők, valamint ezekből származó termékek forgalmazásával foglalkozók közös érdekeinek előmozdítása, védelme. A szőlőtermesztési és borászati tevékenység szakmai színvonalának emelése. A kiskőrösi borok - ezek közül is elsősorban a kiskőrösi kadarka - hírnevének őrzése, ápolása és öregbítése, egységes magyar borkultúra régi hírnevének helyreállítása. A termékek piacképességének javítása, a belföldi és export piacokra jutásának elősegítése. A kiskőrösi borok származás- és minőségvédelmének javítása. ... >>

Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

6200 Kiskőrös, Szent László u. 2.
képviselő: Barkóczi Ferenc elnök, Jesztl József parancsnok
Tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési, valamint katasztrófa védelmi feladatok ellátása, ár- és belvízvédelemben való részvétel, valamint tűzoltó hagyományok őrzése. ... >>

Kiskőrös Városért Alapítvány

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
képviselő: Bobek Jánosné Supka Éva kuratóriumi titkár, Dr. Font Éva kuratóriumi elnök
Kiskőrös városban elősegíteni alapítvány útján a város fejlődését. ... >>

Kiskőrös Városi Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.
képviselő: Dr. Kurucz Sándor elnök ... >>

Kiskőrös Városi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
képviselő: Gál Gyula elnök, Kis János elnökhelyettes
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. Gyermek és ifjúságvédelem. Természetvédelem, környezetvédelem. Vagyonvédelem javítása. A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül lakossági kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Lakosság felé bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység folytatása, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, egyházi és egyéb szervezetekkel. Lakossági, önkormányzati vagy más rendezvényeken rendezői, biztosítási feladatok ellátása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében más olyan tevékenységet is folytathat, amely működési és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében történik. ... >>

Kiskőrösi Bem Diák Futball Sportegyesület

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Szabó István elnök
A kiskőrösi labdarúgó utánpótlás szervezése, irányítása, fejlesztése, a labdarúgás népszerűsítése és utánpótlásának folyamatos biztosítása, hozzájárulás a szabadidő kulturált eltöltéséhez, szervezi a labdarúgó oktatást az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Bridzs és Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Vattay u. 27.
képviselő: Szabó László ... >>

Kiskőrösi Diabétesz Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4.
képviselő: Tóth Jánosné elnök
A cukorbetegek összefogása, képzése, továbbképzése, életvitelének segítése, szükség esetén érdekképviselete, annak érdekében, hogy egész életre kiható betegségük során a tudomány állapotának megfelelő, lehető legjobb állapotot érjék el, és tudják fenntartani. ... >>

Kiskőrösi Díszmadártenyésztők és Természetvédő Egyesülete

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6200 Kiskőrös, Safári J. u. 18.
képviselő: Andrási Ferenc elnökhelyettes, Csanda Gyula elnök
A díszmadártartással és tenyésztéssel kapcsolatos tevékenységek koordinálása, tagok érdekeinek képviselete, természet és állatvédelmi célok megvalósításában való közreműködés, díszmadártenyésztés népszerűsítése és fejlesztése, Washingtoni Egyezmény és az állatvédelmi törvény betartása, kiállítások és versenyek rendezésének koordinálása, vadmadarak áttelelésének segítése az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Építészek Közösségének Egyesülete

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Kisfaludy u.7.
képviselő: Szabó Ferenc ... >>

Kiskőrösi Gazdakör Egyesület

(oktatási)

6200 Kiskőrös, Széchenyi u.36.
képviselő: Szentpéteri Attila elnök ... >>

Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Luther tér 1.
képviselő: Béleczki Mihály elnök ... >>

Kiskőrösi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány

(sport,kulturális)

6200 Kiskőrös, Tarnowi tér 1.
képviselő: Cserményi Boglárka
Az alapítvány legfontosabb célja a városban és környező községekben élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány közreműködik a fiatal körösztályok szabadidőeltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében, ösztönzi, segíti és lehetőségei szerint szervezi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi, szakmai, nemzetiségi kapcsolatokat, nyelvi táborokat, csereüdültetést és a diáksportot. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41