Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Keszthely civil szervezetek


Találatok száma: 213
1. oldal

A Gyönki Magyary-Kossa Kastélyért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8360 Keszthely, Rákóczi út 45.
képviselő: Magyary-Kossa Zsolt
A gyönki Magyary-Kossa kastély (Gyönk, Táncsics Mihály u. 468. hrsz. 794/18) felújítása és üzemeltetése, ezen belül:
Az épület és környezetének műemléki felújítása és az épület funkcióival való betöltése.
A kastély látogathatóvá tétele.
A felújított épületben kiállítótermek kialakítása a Magyary-Kossa család és Gyönk település történetének bemutatására, valamint helyi és környékbeli képzőművészek ideiglenes tárlatának bemutatására, ami által a kastély ismét a helyi kulturális élet központjává válhat.
Egyes helyiségek alkalmi rendezvények részére történő bérbeadása, a fenntartási költségek előteremtésének céljából (pl. esküvői bankett a díszteremben). ... >>

A Kapu Addigtológiai Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Háder György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a legális és illegális psychoaktív szerek okozta függőségek rehabilitációjában való segítségnyújtás a TC modell és a ?Minnesota? modell ötvözetével, amelynek során az alapítvány megismerteti és biztosítja a közhasznú szolgáltatásait széles körben, lehetőség szerint bármely, önkéntesen jelentkező, rászoruló személy részére, akár anonimitás biztosításával is. Az alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a ?szenvedélybetegek? társadalomba történő visszailleszkedését és az e témakörhöz tartozó felvilágosító, egészségmegőrző tevékenységével, előadások, nyílt napok szervezésével preventív tevékenységet is kíván folytatni, különös tekintettel a sport gyógyító határára. E célok elérése érdekében az alapítvány egészségügyi rehabilitációs intézetet kíván székhelyén fenntartani, amely az állam vagy az önkormányzat által biztosítandó személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás. ... >>

A Reményhez" Alapítvány

()

8360 Keszthely, Fodor u. 43.
képviselő: Dózsa Zsolt ... >>

Admirál Kristály Sport Egyesület

(sport)

8360 Keszthely, Lovassy S. út 20.
képviselő: Szabó László
A kártya, a sakk és egyéb logikai-stratégiai játékok népszerűsítése, a kártya és sakk játékok feltételeinek szervezett keretek közötti megteremtése és elősegítése. A kártya és sakk és egyéb logikai-stratégiai játékok rendezvényeinek lebonyolítása, illetve ilyen jellegű versenyek megrendezése. ... >>

Alapítvány a Magyar Húsmarhatenyésztésért

(egyéb)

8360 Keszthely, Deák F. út 57/E.
képviselő: Dr. Szabó Ferenc
Célja,hogy hozzájáruljon a hazai húsmarhatenyésztés folyamatos fejlesztéséhez. ... >>

Alternatíva Természetbarát Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8360 Keszthely, Skála köz 8.
képviselő: Horváth Zoltán
Működésével a természeti értékekre való figyelemfelhívással és az állatok iránti szeretet felkeltésével elősegítse a természet és a környezetvédelmet, növelje a természeti értékek fennmaradásának esélyeit. ... >>

Autóbuszvezetők Egyesülete Keszthely

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Mártírok útja 2.
képviselő: Baráth József
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Autószervíz Alapítvány

()

8360 Keszthely, Tapolca út 40.
képviselő: Thomka Ivánné ... >>

Az Eötvös Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Eötvös u. 1.
képviselő: Kormosné Takács Líviaa ... >>

Az Értelmi Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Zöldmező út 2.
képviselő: Hutvágnerné Kovács Melinda
Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatása tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a speciális szakképzés rendszerének fejlesztése, a korszerű oktatási módszerek továbbfejlesztése a Keszthelyi Zöldmező utcai Általános Iskola Diákotthon és Speciális Szakiskola keretén belül és tanulókörében. ... >>

Balaton Fesztivál Alapítvány

(egyéb)

8360 Keszthely, Kossuth út 28.
képviselő: Gerencsérné Szabó Zsuzsanna, Pelcz István ... >>

Balatonboglári Uszoda Alapítvány"

()

8360 Keszthely, Gagarin u. 20.
képviselő: Gáspár László ... >>

Balatonfelvidéki " Da Bibere " Borút Egyesület

(kulturális)

8360 Keszthely, Helikon út 22.
képviselő: Lekics Valéria
Borturizmus, kultúrális örökség védelem ... >>

Balatonfelvidéki Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Schwarz D. út 44.
képviselő: Nagy Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Balatoni Borbarát Hölgyek

(kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Bessenyei út 14.
képviselő: Nádler Józsefné
Mindazon kulturális hagyományok ápolása, amelyek a magyar szőlőtermesztéshez és borászathoz kapcsolódnak. ... >>

Balatoni Emberek a Balatonért Közhasznú Egyesület

(kulturális)

8360 Keszthely, Schwarz D. út 46 I 4
képviselő: Pál Ferenc
Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem, balatoni idegenforgalom fellendítése, fejlesztése. ... >>

Balatoni Múzeumért Alapítvány

(kulturális)

8360 Keszthely, Múzeum út 2.
képviselő: Dr. Petánovics Katalin
Az alapítvány célja, hogy vállalkozásoktól, vállalkozóktól és egyéb magánszemélyektől gyűjtött adományokkal segítse a múzeum tevékenységét. ... >>

BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub

(sport)

8360 Keszthely, Sopron út 41.
képviselő: Tóth Jenő ... >>

Bencés Szellemiségért Alapítvány

()

8360 Keszthely, Jegenye u. 5.
képviselő: Kalapos István ... >>

Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Kossuth út 69.
képviselő: Szirmai János
Összefogni a működési területén élő HM és BM nyugállományúakat, tájékoztatni az őket érinti szociálpolitikai, hadsereg-korszerűsítési és egyéb, az érdeklődésüknek megfelelő kérdésekről, szervezni a szórakozási és kulturális igényeik kielégítését. Az illetékes szervekkel együttműködve segíti a klub tagjainál jelentkező szociális problémák enyhítését, látogatja a súlyosan beteg tagtársakat és elősegíti egészségük romlásának megelőzését. ... >>

Boombatucada Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

8360 Keszthely, Vak B. út 24
képviselő: Gombos László
Elsősorban a dobolás, továbbá mindenfajta zenei tevékenység népszerűsítése, dobzenekar fenntartása, cél továbbá az egyesület tagjainak és az egyesület tevékenysége után érdeklődőknek zenei nevelése. Dob koncertek és rendezvények lebonyolítása, illetve az egyesület kulturális rendezvényeken, fesztiválokon, sporteseményeken kíván fellépni. ... >>

CONCORDIA Gyermekrehabilitációért Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Ady Endre út 2
képviselő: Dr. Károlyi György
Keszthely város környéke egészségügyi ellátási színvonalának javítása, bármilyen eredetű betegség miatt rehabilitációra szoruló 18 év alatti gyermekek gyógykezelésének előmozdítása. ... >>

Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ "Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Deák F. út 25.
képviselő: Szijjné Szabó Katalin
A Keszthelyi Csány László Általános Iskola nevelési és oktatási feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása, az iskola tanulói által elért tanulmányi, művészeti, kulturális és sport rendezvények díjazása, továbbá ezen eredmények elismeréséhez az anyagi feltételek biztosítása, az intézményi diákszociális ellátás, a diákturizmus és üdültetés támogatása és lehetőségeinek fejlesztése. Az alapítvány céljainak tekinti továbbá az iskola nevelőtestülete nevelői, oktatói munkának elősegítése, a munka színvonalának növelését is. ... >>

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
képviselő: Dósa Zsolt
Keszthelyen és Keszthely város környékén Csik Ferenc emlékhelyeinek ápolása. Keszthely város egykori kiemelkedő sportolóinak és sporttörténeti értékeinek bemutatása. Az olimpiai sport népszerűsítése, annak emlékének és hagyományának őrzése, Keszthely város iskoláiban ennek megismertetése, különös tekintettel a keszthelyi és Keszthely térségbeli egykori olimpikonokra és e tekintetben az egyesület iskolai és iskolák közötti versenyeket kíván szervezni. Keszthely és Keszthely város környékén az olimpiai eszme népszerűsítése. ... >>

Csik Ferenc Sportegyesület

(sport)

8360 Keszthely, Kossuth út 45.
képviselő: Dr. Bodó István
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

"Csodakút a Gyermekekért" Alapítvány (60049)

(intézményi,oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Gagarin út 6.
képviselő: Bazsonyi Gyuláné
Az Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Gagarin utcai Napközi Otthonos Tagóvodája tevékenységének támogatása, különösen a nevelés- és port tevékenység működési feltételeinek javítása, a hátrányos helyzetű gyermekek kedvezőbb körülményekhez való juttatása. ... >>

Da Bibere Zalai Borlovagrend

()

8360 Keszthely, Kastély u. 1.
képviselő: Bezerics Csaba, Dr. Bakonyi Károly, Dr. Pálfi Dénes, Páli Lajos, Seffer Imre ... >>

Dancs Szilveszter Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Balaton út 14.
képviselő: Németh László
Szociális, kulturális, sport-tevékenység támogatása, történelmi vallások gyakorlásának előmozdítása. ... >>

Dobogómajor Lovas Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Erzsébet királyné út 23.
képviselő: Sonja Jiricek
A lovas sportág népszerűsítése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a lovas turizmus eredményes működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása és megvalósításuk elősegítése, a szolgáltatások szakmai színvonalának emelése, ismeretterjesztés, oktatás, a belföldi lovas turizmus fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Dr. Bartos Lajos Emlékalapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Sáringer-Kenyeres Tamás
Emlékszoba létrehozása Dr. Bartoss Lajos főorvos munkásságának és emlékének ápolására, valamint Keszthely Város egészségügyében kiemelkedő munkát végző orvos(ok), egészségügyi dolgozó(k), szociális dolgozó(k), és sportoló(k) kitüntetésben, jutalomban vagy egyéb támogatásban részesítése, az alapítvány kuratóriumának döntése alapján. ... >>

Dr. Fazekas Tibor Medicus Alapítvány

()

8360 Keszthely, Sopron út 2.
képviselő: Vértes Árpád ... >>

Dr. Jobs Viktor Díj Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 2.
képviselő: Dr. Forró István
A Keszthelyi Városi Kórházban a gógyító munka fejlesztését elősegítendő, tartósan kiváló munkát végző, etikus magatartást tanusító dolgozók kitüntetése. ... >>

Dr. Nagy Endre Vadásztársaság és Klub Keszthely

(egyéb)

8360 Keszthely, Kócsag út 4.
képviselő: Takács Ernő ... >>

Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége Keszthely

(érdekképviselet,egyéb)

8360 Keszthely, Deák F. út 16.
képviselő: Dr. Kárpáti László
Segítse és koordinálja a mezőgazdasági és élelmiszeripari termelést támogató szaktanácsadó szervezetek és személyek munkáját. ... >>

Edward Bals Növényvédelmi és Környezetvédelmi Alapítvány

()

8360 Keszthely, Deák F. u. 16-57.
képviselő: Törőcsik Pál ... >>

ÉFOÉSZ Zala Megyei Közhasznú Egyesület

(szociális)

8360 Keszthely, Fodor út 8 IV/15
képviselő: Bali Józsefné titkár, Németh Mónika elnök, Németh Valéria elnökhelyettes
Zala megye területén lévő értelmi fogyatékos emberek és családjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Munkahelyteremtő és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

Egry József Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Dr. Szabó Jánosné
A keszthelyi Egry József Általános Iskola tanulói által elért kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sportteljesítmények díjazása, továbbá ezen eredmények más módon történő elismerése, az iskola tanári kara oktatási munkájának elősegítése az oktatási színvonal emelése, nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Egry József Általános és Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Földes Judit
A keszthelyi Egry József Általános és Művészeti Iskola tanulói által elért kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sportteljesítmények díjazása, továbbá ezen eredmények más módon történő elismeréséhez (pl. emlékérem, gyűrű, stb.) az anyagi feltételek biztosítása, művészeti, erdei táborok támogatása, tehetségek tanulók segítése. Az iskola tanári kara oktatási munkájának elősegítése, az oktatási színvonal emelése, a nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Egry József Általános Iskola Tolnai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Dr. Belékné dr. Soós Márta
Az iskolában Tolnai Gyulánl módszerével folyó oktatás feltéteinek javítása, a tanulók mind magasabb szintű képzése, a tanulási és tanítási lehetőségek feltételrendszerének bővítése, különös tekintettel a számítástechnikai és idegen nyelvi oktatás helyzetének javítására. ... >>

Egy Szív, Egy Lélek" Alapítvány

()

8360 Keszthely, Tompa M. u. 9/A.
képviselő: Rózsa Sándor ... >>

Első Magyarországi Sörlovagrend

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Balogh F. út 1/c. I//2.
képviselő: Dr. Fodor Lóránt
A sörivás kultúrájának propagálása, a tagok és érdeklődők szabadideje hasznos eltöltésének megvalósítása, a sör mérsékletes fogyasztására való ösztönzés oktatással, felvilágosítással, tanácsadással, valamint egészségre gyakorolt kedvező hatásainak ismertetése. E cél érdekében felvállalja az alkoholizmussal kapcsolatos egészségmegőrzés, betegségmegelőzés tevékenységét, támogatását, valamint felvilágosító fórumok tartását. ... >>

"Erdész" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8360 Keszthely, Honvéd út 4/ e.
képviselő: Zachar Miklós
Tagjai részére sport-vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Esthajnalcsillag Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8360 Keszthely, Vaszary K. út 12.
képviselő: Oláh István
A Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. szám alatti - 8 osztályos általános iskolát, valamint zeneiskolát magába foglaló - oktatási-nevelés intézmény teljes fenntartása. ... >>

Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem)

8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 50/a.
képviselő: Fehér Csaba Endre
Elősegíti és megszervezi működési területén a természet védelmét, annak népszerűsítését, társadalmi támogatásának erősörését. Természervédelmi cílú kitatásokat, védelmi programokat készít elő és valósít meg. Magára vállalja a természetvédelemre vonatkozó állami és önkormányzati rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzését. ... >>

Fenékpuszta Értékeiért Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8360 Keszthely, Tőzegtelep 4/1
képviselő: Laki István
Kis-Balaton és Fenékpuszta történelmi, irodalmi, kulturális értékei feltárása, műemlékeinek védelme, mindezek bemutatásának és népszerűsítésének elősegítése.
A Kis-Balaton térsége természet-, környezet- és állatvédelmi munkáinak elősegítése. ... >>

Fenékpusztai Amur Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Fenékpuszta 11/3.
képviselő: Kozma Zsolt
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; a tagok részére horgászlehetőségek biztosítása; a horgászok figyelmét a természet szeretetére és védelmére irányítani; a halászati jog megszerzése és hasznosítása; lehetőség szerint horgásztanya létrehozása. ... >>

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8360 Keszthely, Mátyás király út 11.
képviselő: Bibok Roland
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. A regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

"Fi-Fi" Sport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

8360 Keszthely, Zsidi út 29.
képviselő: Fi János
A vízi sportokkal kapcsolatos tevékenységek gyakorlása, nemzetközi és hazai edzőtáborok szervezése, rendezése, iskola tanulóknak nyári sporttáborok szervezése, mind a szabadidő, mind a versenysportok oktatása, azok szakmai támogatása, szervezése és fejlesztése. ... >>

"Filadelfia" Kulturális és Sport Alapítvány a Kisebbségért

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8360 Keszthely, Bercsényi út 70.
képviselő: Dr. Domokos Gábor, Kutasy Norbert
A magyar nemzet számára a bibliai értékeket különböző eszközökkel közvetítő, teljes evangélumi alapokon álló HIT GYÜLEKEZETE közművelődési-kulturális, oktatási, valamint szociális tevékenységének anyagi és erkölcsi támogatása, és a működéséhez szükséges tárgyi feltételek előteremtése. Az etnikai kisebbségek, hátrányos helyzetű, erkölcsi vagy szociális szempontból veszélyeztetett személyek, családok, rétegek, pénzügyi és tárgyi eszközökkel történő támogatása és lelki gondozása. Keszthely város és környéke sport és kulturális életének erkölcsi és anyagi támogatása, valamint segítségnyújtás, ezen jellegű tevékenységek előmozdítása. ... >>

Futball Club Keszthely

(sport)

8360 Keszthely, Lovassy út 21/ D.
képviselő: Béres Ferenc
A labdarúgás sportág népszerűsítése, rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a nemesebb sportszellem elterjesztése, a Magyar Köztársaság adta sportlehetőségek helyi hasznosítása.
A sportág népszerűsítése, ápolása és fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41