Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kerecsend civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

A Kerecsendi Fiatalok Továbbtanulásáért Közalapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

3396 Kerecsend, Fő út 55.
képviselő: Román Lászlóné, Tóth Albin (ellenőrző biz.elnöke)
Hátrányos helyzetű tehetséges kerecsendi fiatalok tanulmányainak támogatása, továbbtanulási esélyek növelése a helyi oktatás feltételeinek fejlesztésével. A közalapítvány politikai szervezeteket, pártokat nem támogat. ... >>

A Kerecsendi Római Katolikus Templom Fejújításáért

(egyéb)

3396 Kerecsend, Fő u.55.
képviselő: kuratóriumi elnök Deli Lajos
A kerecsendi római katolikus templom karbantartása, felújítása. ... >>

A Magyar Gombatermesztésért Alapítvány

(oktatási)

3396 Kerecsend, Albert-major, Pf.8.
képviselő: Dr. Tóthpál Ferenc (kur. elnök)
Szakmai és szellemi alapok és háttér több irányú támogatásával a hazai gombatermesztés fejlesztésének és fejlődésének előmozdítása, ezen belül gombatermesztéssel, gombával kapcsolatos szakmai események támogatása. Szakoktatás, ismeretterjesztő előadások. Korona Gombahíradó c. időszaki lap kiadási költségeinek finanszírozása, egyéb cikkek, szakkönyvek, szakmai illusztrációk és szakkiadványok beszerzésének támogatása. A Magyar Gombatermesztési Múzeum létrehozása és fenntartása. A magyar gombatermesztés külföldi megismertetésének és népszerűsítésének elősegítése, valamint Bernátsky Jenő - díj alapítása és az odaítélésével járó költségek finanszírozása. ... >>

Kerecsend Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3396 Kerecsend, Fő út 55.
képviselő: elnök Nagy Ferenc
Kerecsend község lakóinak és területének védelme, különös tekintettel a közrend, a közbiztonság, a köztisztaság védelmére, a bűnmegelőzés elősegítése, a gyermekek és ifjúságvédelem, a közlekedésbiztonság, illetve a környezetvédelem elősegítése. ... >>

Kerecsendi Fácános-Berek Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,egyéb)

Kerecsend, Fő út 97.
képviselő: Román Antal (elnök)
A sportvadászat lehetőségeinek biztosítása tagjai számára. ... >>

Kerecsendi Faluvédő Egyesület

(környezetvédelmi)

3396 Kerecsend, Fő u. 55.
képviselő: Lukács Béla dr., titkár Kiss Sándor ... >>

Kerecsendi Lokálpatrióta Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

3396 Kerecsend, Fő u. 55.
képviselő: elnök Békési Gyuláné, elnökhelyettes Marczis Szandra
Kerecsend épített és természeti örökségek megóvása, feltárása, bemutatása; a népi értékek, hagyományok ápolása, átörökítése az utókor számára, településfejlesztés, környezetvédelem, a fiatalság életkörülményeinek javítása, a lakosság és ifjúság mozgósítása, a lakosság és az elszármazottak összetartásának segítse. ... >>

Kerecsendi Média Egyesület

()

3396 Kerecsend, Fő út 55.
képviselő: Román István ... >>

Kerecsendi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,sport,kulturális,egyéb)

3396 Kerecsend, Demjéni út 62.
képviselő: elnök Hócza György
A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munka végzése.
- A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése.
- A közbiztonság javítása; a lakosság és a bűnüldöző, valamint rendvédelmi szervek közötti bizalom, illetve együttműködés erősítése.
Pk.60.118/2006/11. sz. végzéssel célkiegészítés:
- sport és kulturális események szervezése, lebonyolítása, a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatok és a civil szervezetek, egyesületek közötti kapcsolatok erősítése céljából. ... >>

Kerecsendi Sport Klub

(sport,oktatási)

3396 Kerecsend, Fő u. 55.
képviselő: elnök Balog Csaba
A labdarúgás és egyéb sportágakban, valamint szabadidős tevékenységben működve részt vállalni a diákok és fiatalkorúak nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. ... >>

Nők Okosan Családokért, Közösségekért Alapítvány

(szociális)

3396 Kerecsend, Fő út 55. (Közösségi Ház Kerecsend)
képviselő: kuratóriumi elnök Fónagyné Nagy Éva
Kerecsend községben élő gyerekek, családok és idősek támogatása, melyben bennfoglaltatik:
- önkéntes munkára és segítő aktivitásra serkentő, felkészítő és képző programok szervezése,
- önkéntes és segítő tevékenységek iránti igények felmérése, valamint önkéntes és segítő tevékenységet vállalók felkutatása, a tevékenységek megszervezése, az érintettek közötti közvetítés,
- személyi szolgáltatások nyújtásához, a szociális ellátások fejlesztéséhez, kiegészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogatása, megszervezése,
- olyan helyi kezdeményezések támogatása, melyek a Kerecsenden élők számára segítséget nyújtanak krízishelyzetben, olyan problémás élethelyzetekben, melyekkel saját erőforrásaik mozgósításával megküzdeni nem tudnak,
- foglalkoztatási célú programok megvalósítása,
- a településen kívüli és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kapcsolatkeresés a NCA-val és hasonló célú szervezetekkel,
- adománygyűjtés és forrásteremtés, teljes körű ?fundraising? tevékenység, kapcsolattartás az adományozókkal, olyan pénz- és tőkegyarapító tevékenység, ami az alapítványi célok megvalósításához lehetőséget teremt. ... >>

Száguldás Autós Team SE.

()

3396 Kerecsend, Bereksor u.59.
képviselő: Kerek Géza (elnök) ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41