Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kemecse civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

CSIRI-BIRI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4501 Kemecse, Béke tér 3
képviselő: Ónodiné Bajkó Tünde a kuratórium elnöke
az óvodában folyó nevelő-oktató munka színvonalának emelése, tárgyi feltételek javítása és egyéb az alapító okirat alapján ... >>

Esély a Kibontakozásért Egyesület

(kulturális)

4501 Kemecse, Árpád út 17.
képviselő: Dankó Barbara
A térségben élő emberek összefogása. A település képviselete különböző gazdasági, kulturális, társadalmi és politikai szervezeteknél. Továbbá az egyesület alapszabályának II. pontjában foglaltak szerint. ... >>

Kemecse és Körzete Ipartestület

(érdekképviselet)

Kemecse, Szolgáltatóház
képviselő: Dankó Tamás ... >>

Kemecse és Térsége Gazdakör

(természetvédelem,érdekképviselet)

4501 Kemecse, Körmendi tanya 3.
képviselő: Hegyes Jánosné
A tagok érdekeinek képviselete, az önálló gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismeretek fejlesztése, a gép és eszközellátás valamint a közös géphasználat előmozdítása, a föld termelőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása. ... >>

Kemecse Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4501 Kemecse, Kossuth utca 11.
képviselő: Vida József
A bűnmegelőzés és a közrendvédelem érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet kifejtő személyek működésének támogatása, munkájuk összehangolása. E személyek működéséhez nélkülözhetetlen egységes jogi szabályozás és jogi védelem kidolgozása és alkalmazásának elősegítése, érdekeik képviselete és védelme. ... >>

Kemecse Sportegyesület

(sport,oktatási)

4501 Kemecse, Kossuth utca 11.
képviselő: Kondor Lajos
A rendszeres sportolás /versenyzés/ testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik az önkormányzat területén élők testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak sporttevékenységét. ... >>

Kemecsei Extrém Sportolók Egyesülete

(sport)

4501 Kemecse, Móricz Zs. út 86.
képviselő: Pásztor Tibor
a rendszeres sportolás biztosítása, az ilyen igények feltérképezése és egyéb az alapszabály szerint ... >>

Kemecsei Gyermekekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4501 Kemecse, Móricz Zs. út 47.
képviselő: Dócs Bertalanné elnök
számitástechnikai oktatás, idegennyelvi oktatás ösztönzése, szabadidős programok támogatása és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Kemecsei Magtárért Alapítvány

(kulturális)

4501 Kemecse, Haas tanya
képviselő: Deme Albert, Mátyás Sándor, Tamási Sándor
kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem ... >>

Kemecsei Nőegylet

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 47.
képviselő: Váczi Zsuzsanna
Elsőrendű feladata tagságának érdekképviselete a település különböző szervezeteiben és társadalmi szerveződéseiben. Feladatának tekinti a kulturális igények kielégítését, a város könyvtár állományának gyarapítását. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Kemecsei Szociális Alapítvány mint közhasznúszervezet

(oktatási,kulturális)

4501 Kemecse, Szent István út 43
képviselő: Bacsó Lajos
időskorúak gondozása, szociális tevékenység, családsegítés, oktatás-nevelés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Kemecsei Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,környezetvédelmi)

4501 Kemecse, Kossuth utca 11
képviselő: Poór Mária
A tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése, tagjainak közösségi életre történő nevelése, szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység biztosítása. ... >>

"Középpontban az egészség" Alapítvány

(egészségügyi)

4501 Kemecse, Kossuth utca 11.
képviselő: Tóth László elnök
egészségügyi műszerek beszerzése, prevenciós munka- a tekepülések lakosságának egészség megőrzése érdekében szűrővizsgálatok szervezése és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Lakóhelyek Infrastrukturális Felzárkóztatásáért Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

4501 Kemecse, Körmendi tanya 19.
képviselő: Suller Richárd elnök
A térség gazdasági, társadalmi infrastrukturális helyzetének feltárása alapján - egyedi programokra alapozott - térségfejlesztési program elkészítése, elkészíttetése. A kidolgozott programok alapján meghatározza a területfejlesztési prioritásait az ipar, a mezőgazdaság, valamint a termelő és nem termelő infrastruktúra területén a természeti, történelmi, gazdasági, szellemi adottságok kihasználásával úgy, hogy a táji adottságok és a környezet ne károsodjon. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Mozdulat Tánc és Kulturális Közhasznú Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

4501 Kemecse, Árpád utca 8.
képviselő: Fekete Antalné
A táncház- mozgalom felfrissítése, támogatása. A helyi közösségek, táncegyüttesek, klubok, civil szerveződések, intézmények programjainak támogatása. Művészeti tevékenységek csoportos ápolása, fenntartása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Környezetvédelem, természetvédelmi tudatformálás. Táboroztatás, tanösvények kialakítása. Szociális tevékenység, családsegítés. Mentális rehabilitációs tevékenységek, önfelismerés, önmegvalósítás. Továbbá a szervezet alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Nagycsaládosok Egymásért Egyesülete

(szociális)

Kemecse, Fürst Sándor u. 3.
képviselő: Nagy Károlyné ... >>

Polgármesterek Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

4501 Kemecse, Sport utca 6/a.
képviselő: Smid Józsefné
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeinek a lakossági szükségleteket figyelembe vevő, s a kistérségi együttműködésre is alapozó fejlesztésének elősegítése a települések népességmegtartó képességének erősítése érdekében. ... >>

Royal Rangers Nyíregyházi Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

4501 Kemecse, Körmendi tanya
képviselő: Földesi István
Kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és egyéb, az alapszabály szeirnt. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41