Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kelebia civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Dr. Császár Jenő Kelebiai Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6423 Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky u. 39.
képviselő: Belágyi Mihály elnök, Ughy Kálmán titkár
Tagjai érdekképviselete mellett a horgászat és a horgászsport fejlesztésével járuljon hozzá a szabadidő kulturált és hasznos eltöltéséhez. Segítse elő, hogy törvényes keretek között működve, a társadalmi együttélés és a horgászetika szabályai, a természet szeretete és a környezet védelme érvényesüljön. ... >>

Gyermekeinkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6423 Kelebia, Ady E. u. 110.
képviselő: Ábrahám János kuratóriumi elnök
A Kelebiai Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház- Könyvtár - eszköz ellátottságának fejlesztése - nehéz anyagi körülmények között lévő, kiváló képességű gyermekek segítése - a nyelvtanítást segítő cserekapcsolatok létrehozása, nevelőképzés - a szabadidő hasznos eltöltéséhez személyi, tárgyi feltételek megteremtése - versenyeztetések segítése ... >>

Kelebia Községi Népi Sportkör Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6424 Kelebia, Ady Endre utca 114.
képviselő: Kovács Marcell elnök
A sportegyesület célja, hogy előmozdítsa tagjai szabadidős sporttevékenységét, segítse részvételüket amatőr sportversenyeken,- bajnokságokban és más sporteseményeken-, valamint sport- és kulturális rendezvények szervezésével, lebonyolításával, sportlétesítmények létrehozásával és fenntartásával, a tagság és más résztvevők számára lehetővé tegye a szabadidő egészséges, közösségben való eltöltését. Az egyesület támogatja az utánpótlás nevelést. Feladatot vállal a fiatalok egészséges életmódra nevelésében, e körben képességfejlesztésre irányuló, ismeretterjesztő, nevelési-oktatási tevékenységet fejt ki. E célok érdekében együttműködik minden olyan állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, magánszeméllyel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Kelebiai Ifjúsági Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6423 Kelebia, József A. u. 91.
képviselő: Szűcs József elnök, Ürmös Szilárd titkár
Segítse a település művelődéspolitikai célkitűzéseinek megvalósítását elsősorban fiatalok, de felnőttek vonatkozásában is, a helyi örökség, a lakóhely természeti, környezeti védelmét, a helyi ifjusági tudásnak, mint erőforrásnak a felhasználását, az esélyegyenlőség megvalósítását, a kulturális tevékenységben részt vevő fiatalok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését, olyan közösségi színterek, csoportok klubok létrehozása, amelyek a fiatalok művelődésorientált, kulturált kikapcsolódását helyezi középpontba az alapszabály 2.§-a szerint. ... >>

Kelebiai Karitász Egyesület

(szociális)

6423 Kelebia, József A. u. 91.
képviselő: Fodor Zita Irén elnök ... >>

Kelebiai Nyugdíjas Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,szociális)

6423 Kelebia, Bajcsy-Zsilinszky utca 66.
képviselő: Horváth Zoltán elnök
Az egyesület a Kelebiáért tenni akaró aktív és inaktív nyugállományban álló vagy nyugdíjas korú, továbbá járadékos kelebiaiak érdekvédelmi szervezete. Az egyesület célja, hogy segítse: a település művelődéspolitikai célkitűzéseinek megvalósítását elsősorban nyugdíjasok, de más korosztályok vonatkozásában is., A helyi kulturális örökség, a lakóhely természeti és környezeti védelmét., A helyi nyugdíjas korú társadalom tudásának, mint erőforrásnak felhasználását., Az esélyegyenlőség megvalósítását., A kulturális tevékenységben részt vevő nyugdíjasok erkölcsi és anyagi megbecsülésének növelését., A helyi időskorúakkal együttműködve, olyan közösségi színterek, csoportok, klubok létrehozását, amelyek a nyugdíjasok művelődésorientált, minőségi, kulturált kikapcsolódását helyezik középpontba.,A helyi nyugdíjasokkal együttműködve, olyan közösségi színterek, csoportok, klubok létrehozását, amelyek a minőségi mozgásművészeti és sportszerű kikapcsolódást helyezik középpontba. ... >>

Kelebiai Szülők Egyesülete

(oktatási,egyéb)

6423 Kelebia, József A.u.83./Kelebiai Teleh/
képviselő: Iván Éva elnök
A szülői és gyermek érdekérvényesítés gyakorlása. A település művelődéspolitikai-, közművelődési, közoktatási - célkitűzéseinek támogatása, segítése. A település közművelődési és közoktatási intézményeinek segítése. Az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az alapszabály II.pontja alapján. ... >>

Polgárőr Egyesület Kelebia

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6123 Kelebia, Ady E.u. 114
képviselő: Varga Sándor elnök
A település közrendje és közbiztonsága fenntartásának elősegítése. A lakossági vagy települési érdekeket sértő bűncselekmények és más jogsértő cselekmények megelőzésének előmozdítása. Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtásában való részvétel. A kábítószer fogyasztás megelőzésének és visszaszorításának segítése. Hozzájárulás a település természeti és- környezeti értékeinek védelméhez. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41