Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár civil szervezetek


Találatok száma: 755
1. oldal

1.M.C.M. Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 41.
képviselő: Dr. Karl Schultes
A röplabda sport népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. A hatékony utánpótlás nevelés érdekében az egyesület röplabda szakosztályt működtet. A vízi és téli sportok - különös tekintettel a vitorlázás és síelés - népszerűsítése, sportszerű életmódra nevelés. A vízi és téli sportok, szabadidős programok támogatóival, szurkolóival szoros kapcsolat kialakítása. Szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára. ... >>

234. sz. Kisállattenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 10.
képviselő: Máté Árpád ... >>

"A jövő sakkmestereiért" Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Béke utca 81.
képviselő: Kövessy Ferenc
A sakksport népszerűsítése, a minőségi sakksport fejlesztése. Olyan ifjúsági sakkozók támogatása, akik a jövő nagymesterei lehetnek. Az ifjú tehetségek oktatása, versenyeztetése, hazai, valamint nemzetközi diák és ifjúsági versenyeken. ... >>

"A kaposvári egészségügyi felsőoktatásért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/b.
képviselő: Harjánné Brantmüller Éva
Olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését:- a szociálisan rászoruló főiskolai hallgatók anyagi segítése, a főiskolai szakemberképzés anyagi és tárgyi feltétleinek javítása, továbbképzési feladatok támogatása, tudományos diákköri, szakmai munkák ösztönzése, elismerése, belföldi és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel segítése, tudományos konferenciákon, kongresszusokon való részvétel támogatása, a főiskolai hallgatói rendezvények anyagi támogatása, a főiskola belföldi és nemzetközi kapcsolat felvételének támogatása, az egészségügyi szakemberképzés támogatása vállalkozók és vállalatok által (oktatási segédeszközök, felszerelések, anyagi támogatás), HÖK. működésének támogatása. ... >>

A Közéleti Tájékozottságért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Táncsics utca 8.
képviselő: Tóth József
Kaposváron a közéleti nyilvánosság segítése. Kaposvár civil közösségeivel együtt a várospolitikai döntések véleményezése. Fiatalok, egyetemisták bevonása a közéletbe. Kaposvár város működésével, fejlesztésével kapcsolatos fórumok szervezése. Társadalmi érdekegyeztetés elősegítése. Időszakos kiadványok készítése. Cselekvési programok kidolgozása. ... >>

A Tehetséges Teniszező Gyermekekért

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kassa u.5/a.
képviselő: Harmath Frigyes
A Kaposvárott élő, illetve a városban tanuló utánpótlás koru tehetséges fiatalok számára olyan lehetőséget nyújtani,hogy megismerhessék és elsajátíthassák a tenisz sportág által közvetíthető értékeket. ... >>

A TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA "TOPONÁRI NEBULÓKÉRT" OKTATÁSFEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Toponári út 62.
képviselő: Kampf Ferenc
A Toponári Általános Iskola tanulói nevelésének és oktatásának elősegítése. Az oktató-nevelő tevékenység színvonalának emelése, az alapfokú művészeti oktatás fejlesztése új szervezeti formák keresése és létesítése. A tehetséges és rászoruló tanulók továbbtanulásának szorgalmazása szakmai és anyagi segítése. A tanulásban, a különböző tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók, valamint felkészítő nevelőjük jutalmazása, ösztönzése. Pályázatok kiírása és anyagi támogatása. ... >>

A TÖRÖCSKEI TEMPLOMÉRT Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Fenyves utca 75/A.
képviselő: Várdai Tibor
A Kaposvár Töröcskei Templom építésének a megsegítése. ... >>

A-CÉL Sport Club

(sport)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 70.
képviselő: Galambos Attila ... >>

A-M Contact Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 10.
képviselő: Kovács József
Sporttevékenység, amelyen belül a technikai sportok - különös tekintettel az autó-motor sport - népszerűsítése. Sportszerű életmódra nevelés, a fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés. A minőségi sport fejlesztése. Az autósport támogatóival, szurkolóival szoros kapcsolat kialakítása. Szabadidő hasznos és kulturált elöltésének biztosítása ifjúsági és felnőtt korúak számára. Sport és szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

"Add a kezed" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 1.
képviselő: Dr.Klujber László
A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Módszertani Központ tanulóinak - az iskola alapellátását nem érintő - segítése és képességfejlesztése szabadidős, sport, kulturális programokkal, üdültetéssel, táboroztatással. ... >>

Alapítvány a Bírkózókért

(sport)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Farkas Gábor
-biztosítja a rendszeresen sportoló diákok számára a megfelelő körülményeket, - biztosítja a versenyeik lebonyolításához szükséges pénzügyi feltételeket, - segítséget nyújt az edzőtáborok zavartalan lebonyolításához, - menedzseli a kiemelkedő eredményeket elért sportolókat. ... >>

Alapítvány a lógyógyászatért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.sz.
képviselő: Dr.Tornyos Gábor
A Pannon Lovas Akadémia és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola területén jelenleg működő Pannon Lógyógyászati Szolgálat eszközparkjának és infrastruktúrájának fejlesztése, kutatási és egyéb tudomá- nyos programok támogatása, ismeretter- jesztő, kultúrális, rehabilitációs és természet- illetve állatvédelmi prog- ramok segítése. ... >>

Alapítvány a "Somogyi Aprókért"

(kulturális)

7400 Kaposvár, Kontrássy utca 7-9.
képviselő: Németh Ágnes
A magyar néptánc értékeinek megőrzésével és elsajátításával foglalkozó "Somogyi Aprók" gyermektáncegyüttes tevékenységének erkölcsi és anyagi segítése. ... >>

"ÁLLÁS-FOGLALÁS" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Táncsics M. utca 33.
képviselő: dr. Terényi Zoltánné
Az alapítvány általános célja: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek (pályakezdők, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbségek) foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-közvetítést, munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, munkavállalási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás és pszichológiai tanácsadás segítségével. Humán kutatás, fejlesztés, módszertan.
Az alapítvány konkrét célja: A hátrányos helyzetű emberek, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbséghez tartozó munkanélküliek, valamint a büntetésvégrehajtási intézetből szabaduló emberek munkaerőpiaci integrációja és reintegrációja, képzésbe juttatása, elhelyezkedésének, beilleszkedésének munkaerőpiacon való bennmaradásának elősegítése humán szolgáltatásokkal, személyre szabott munkavállalási illetve álláskeresési tanácsadással, munkaközvetítéssel, alkalmassági vizsgálatokkal továbbá személyiségi és képesség fejlesztéssel. ... >>

Alpok-Adria Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 22.
képviselő: Klencsár Gábor
Sporttevékenység szervezés, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Tagjainak alpesi sí sportágban a sportolási lehetőség biztosítása, ennek érdekében az anyagi lehetőségei függvényében biztosítja az alpesi sí országos versenynaptárban szereplő versenyeken való részvételt, és az erre való felkészülést. ... >>

"ALTIORA" Felnőttképzési Tudásközpont Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attila
Az alapítvány hosszú távú célja pályázati lehetőségek kihasználásával különböző EU-s és hazai gazdaságfejlesztésű, idegenforgalmi, kutatás-fejlesztésti projektek megvalósítása, azokban való közreműködéssel, valamint meglévő projektek további generálása, majd a megvalósítást követő monitoring vizsgálatokban való közreműködés. Különböző pályázati programok keretében, porjektek megvalósítása érdekében iskolarendszeren kívüli felnőtt- és egyéb képzések szervezése, beleértve a munka-erőpiaci képzést, és az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet is. ... >>

AMETISZT TÁNC-SPORT EGYESÜLET

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 77.
képviselő: Jegesné Hornyák Hajnalka
A fiatalok mozgáskultúrájának és tánckultúrájának kialakítása, továbbfejlesztése. A tánc iránt vonzalmat érzőknek lehetőség biztosítása egy kultúrált időtöltésre. Területi, országos és nemzetközi táncversenyek rendezése, lebonyolítása. Más egyesületek által megrendezett versenyeken való részvétel biztosítása. ... >>

AMPHORA PIPA CLUB Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai köz-Ifjúsági Ház
képviselő: Nagy Lajosné ... >>

Anker Alfonz Rövid- és Középtávú Postagalambsport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Nagyszeben utca 2.
képviselő: Katus Zoltán
A Magyar Postagalamb Sportszövetség által szervezett területi és országos versenyeken való részvétel biztosítása, a Postagalambsport hagyományainak ápolása, a postagalamb tenyésztés ismereteinek bővítése. ... >>

APPALOOSA LOVASSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Posta utca 16.
képviselő: Fülöp Józsefné
a./ Szabadidő és tömegsport korhatár nélkül, illetve versenysport
b./ Lovasversenyek, edzőtáborok, továbbképzések szervezése és lebonyolítása. ... >>

Aprólépések Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 181.
képviselő: Balla Szilvia
Az óvodáskorú gyermekek tevékenységéhez a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, javítása. A gyermekek játéktevékenységéhez az esztétikus, jó minőségű játékok beszerzése. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása különböző segítségadással /étkezési díjtámogatás, ruhanemű,játék stb/ Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai eszközeinek megteremtése (tárgyi és szellemi). Biztonságos , egészséges óvodai környezet megtermtése és feltételeinek biztosítása. ... >>

"ÁRAM" SPORTEGYESÜLET KAPOSVÁR

(sport)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 57.
képviselő: Erdélyi Ferenc
Elsődleges célja a tömegsport művelése, támogatása a sportszerű és egészséges életmódra való nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, valamint a korszerű sporttechnika megismerése és megismertetése. Részvétel a különböző sportszervek által kiírt amatőr versenyeken és bajnokságokon. Sportrendezvények lebonyolítása. Kiegészítő gazdálkodási tevékenység folytatása a fenti célok sikeres megvalósítása érdekében. Az ifjúság és utánpótlás sport patronálása. ... >>

Arany-Rókák Amerikai Futball Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 47. II/9.
képviselő: Verbulecz László
Az egyesület megalakításának célja: a tagok a sportegyesületet az amerikai futball sportág művelésének érdekében hozták létre, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. A szervezet az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. Tagjai számára biztosítja a bajnokságokon történő részvételt. Az egyesület célja továbbá, hogy tagjai részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőséget biztosítson, a minőségi sporteredmények elérését, feltételeit megteremtse és hazai és nemzetközi sportkapcsolatokat létesítsen, ezeket fenntartsa. ... >>

Aranyhíd Balatonátúszó Sport Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Szántó László
Rendszeres felkészüléssel lehetőséget biztosítani a Balaton átúszására. A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése. ... >>

ARANYKOR ÉLETMÓD KLUB EGYESÜLET

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 74.
képviselő: Átol Sándorné ... >>

"Arató Blanka emlékére" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Somssich P.u.15./Németh I.Á.I.
képviselő: Szegedi Ágnes
A tanév során a Németh István Általános Iskola tanulói közül magyar irodalom, nyelvtan és történelem tárgyakbó kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

ARCADELT Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Arany utca 6.
képviselő: Lucz Zsófia ... >>

ASSIST a Kaposvári Jégkorong Sportért Alapítvány

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 1.
képviselő: Vörös István
Adományok gyűjtése a kaposvári jégkorong sport fejlesztése, a sportolási tevékenység korszerű körülmények közötti gyakorlásának elősegítése. A jégkorong sport népszerűsítése. A kaposvári jégkorong sportnak helyt adó jégcsarnok fejlesztése, sportszerek és sporteszközök beszerzése. Jégkorong mérkőzések szervezése. Az ifjúság jégkorong sportéletbe történő bevezetése. ... >>

Autóbusz-közlekedési Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: elnök Dobi István
Az AKSZSZ célul tűzi ki az autóbusz-közlekedési érdekegyeztető mechanizmusok kialakítását. Ennek érdekében érdekképviseleti, érdekérvényesítési és érdekvédelmi tevékenysége során feladatának tekinti az össztársadalmi folyamatokban - különösen az ár-, bér-, közlekedési foglalkoztatás- és szociálpolitika kialakításában - való közvetlen részvételt. ... >>

AZ ÉLETÉRT, A FÖLDÉRT, AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 209.
képviselő: Erős Győző
Az érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzése, a környezetszennyezés elleni küzdelem. Az alapítvány konkrét céljai: közintézményekbe (bölcsőde, óvoda, iskola) víztisztító berendezések felszerelése, az ember egészségére és környezetére kedvező hatással bíró természetes anyagok népszerűsítése, természetgyógyászati központ létesítése. ... >>

"Az emberért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Stickel Péter
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiemelkedő tehetségű tanulói szakmai és humán műveltségének növelését, nyelvtudásának fejlesztését elősegítő továbbképzések, sporttáborok anyagi fedezetének biztosítása. Szakirányú felsőfokú intézményben tanuló, nehéz szociális körülmények között élő tehetséges fiatalok anyagi támogatása a felsőfokú tanulmányok megkezdésének első évében. Az alapítvány lehetővé teszi, hogy tagjain kívüli személyek is részesülhessenek az alapítvány által biztosított szolgáltatásokból, kedvezményekből. ... >>

"AZ ÉP HALLÁSÉRT" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Hartainé dr.Benkő Ibolya
A cochlea implantációs műtétekhez szükséges anyagi eszközök biztosítása, a műtéttel kapcsolatos információ szolgáltatás. ... >>

"AZ ÉRSEBÉSZET SOMOGYÉRT" Alapítvány

(egészségügyi)

7400 Kaposvár, Temesvár utca 9.
képviselő: Dr.Halmos Ferenc
Az érsebészeti munka, tudomány, kutatás támogatása és fejlesztése. ... >>

Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/C. II./2.
képviselő: Csíkvár Tímea Tünde
Az alapítvány célja a bábszínházi kultúra ápolása, bemutatása egy állandó bábszínházi műhely létrehozása. Az alapítvány tevékenysége a művészi és pedagógiai bábjáték eredményeinek felhasználására, azok megismertetésére, valamint egy modern, hiteles, mai bábszínházi nyelv kialakítására irányul. Az alapítvány célja, hogy a Magyar Köztársaság területén és határain túl is népszerűsítse és ápolja a bábhagyományokat, Somogy megye és különösen Kaposvár területén minél szélesebb réteggel megismertesse, megszeretesse a bábművészetet, a bábművészet hagyományait, technikáit oktatás keretében tovább adja a jövő nemzedéke számára. ... >>

Baglyok Szabadidő Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 21. X./1.
képviselő: Karácsony Tamás ... >>

"Bajcsy Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 20
képviselő: Molik Edit
A modern óvodapedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztése, iskolára való felkészítése érdekében. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Bajcsy Zs. utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. Az óvoda épületének fenntatási és karbantartási költségeihez való hozzájárulás. Az óvodai eszközök vásárlásának támogatása. Az 1997. évi CLVI. tv. 4. § /1/ bekezdés szerint az alapítvány a törvény 26. § c/4. alpontja alapján "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" megjelölésű közhasznú tevékenységet folytat. ... >>

BAKANCSOT FEL Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A hagyományos hátizsákos, bakancsos turizmus újra népszerűsítése. A Zselicség és Belső-Somogyban található országos túraútvonalak megismertetése. ... >>

Bakó-Sas Fitnesz Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Anna utca 3.
képviselő: elnök Bakó-Sas Médea
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás - különös tekintettel a fitnesz sportágra - versenyzés, felüdülés biztosítása, ezen igények felkeltése, a mozgás és a sportolás szükségességének elismertetése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatásával a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sporttevékenység lehetővé tétele. ... >>

"BALATON 2000" Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Lomnici Attila ... >>

Balaton Kézilabda Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 101
képviselő: Bohár László
Az egyesület fő célkitűzése a kézilabda sportág népszerűsítése a Balaton partján, külön kiemelten a nyári "Balaton Kupa" megszervezése és lebonyolítása. Elsődleges célként az utánpótlás korosztály versenyeztetése, sportolási lehetőségének szervezett keretek közti biztosítása. A rendezvények helyszínein a sportág népszerűsítése. A sportolók számára olyan eredményes felkészítés és versenyeztetés, mellyel a hazai és nemzetközi eseményeken méltóképpen lehet szerepelni. ... >>

Balaton-Pannónia Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 85.
képviselő: Balázs Barbara
Az egyesület tevékenységét országosan gyakorolja. Folytatja a honismereti, városismereti ismeretterjesztő jellegű gyermek- és ifjúsági irodalmi művek publikálását. Tánccsoport fenntartásával és táncos rendezvények szervezésével, illetve táncversenyeken való részvétellel vesz részt a magyar tánckultúra ápolásában. Táncoktatási feladatokat is vállal.Szoros kapcsolatokat tart fenn határon túli magyar civil szervezetekkel, művészekkel és más értelmiségiekkel. Együttműködik EU-n kívüli országok civil szervezeteivel is. Az egyesület célja a Balaton természeti, művészeti és társadalmi értékeinek megóvása, feltárása, népszerűsítése és gyarapítása a művészet és a tudomány eszközeivel. Célja összefogni és inspirálni a Balaton környékén és a Balaton témájában alkotó művészeket. Lehetőséget kínál az alkotóknak az új alkotások létrehozására és alkotásaik megismerésére a nagyközönséggel. Igyekszik megteremteni a Balatont kedvelő, a Balaton iránt elkötelezett emberek közötti mélyebb, tartalmasabb emberi kapcsolatokat. Kiemelt célja a maga sajátos eszközeivel segíteni a gyermekeknek a Balaton szeretetére nevelését, továbbá az, hogy a tó környékén lakó gyermekekben a pedagógia, valamint az irodalmi és más művészetek eszközeivel erősítse az ökológiai szemléletet. ... >>

"Bárczi Diáksport" Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Bárczi G.u utca 2.
képviselő: Kovácsné Solymossy Mária ... >>

Bárczi Gusztáv Pedagógiai Díj Alapítvány

()

7400 Kaposvár, Bárczi G.Ált.Isk.Spec.Szakisk.
képviselő: Csikvárné Takács Anikó
A hatékony pedagógiai munka ösztönzése. ... >>

BÉKEVÁR ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Béke utca 30.
képviselő: elnök Jóföldi Endre
A Magyarországi Baptista Egyház Kaposvári Gyülekezetének keresztény missziós programjának és működési feltételeinek a támogatása. Pl. segítséget nyújt az itt megnevezett Egyház kaposvári gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlan fenntartási, stb. költségei fedezésére; idősek, nyugdíjasok részére közösségi alkalmakat szervez; családvédelmi és családsegítő szolgáltatást végez; egyéb szociális ellátást folytat; nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást végez, tanító programokat támogat; kiállításokat szervez; hangversenyeket rendez; amatőr művészi szolgáltatást végez; közösségi programokat szervez; gyermekfelügyelet, nyári gyermektábor szervezése; szabadidő, sport programokat szervez; alapfokú oktatási intézmény létrehozása, működtetése; köztisztasági akciók szervezése, stb. ... >>

Belvárosi Napközi Egyesület

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kadarka utca 13.
képviselő: elnök Grófné Szerecz Diána Pálma
Az Egyesület alap célja az egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, az óvodás korú gyermekek szocializációja, iskolai tanulmányok folytatására való felkészítése. ... >>

Belvárosi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross G. utca 41. 2. 3.
képviselő: Kovács József
Egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység szervezése, ilyen ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, segítése, illetve ilyen tevékenységek végzése. A rászoruló emberek körében szociális tevékenység végzése: ellátásukhoz való hozzájutás segítése, illetve ilyen szolgáltatások biztosítása, az Elnökség külön döntése alapján, megfelelő források megléte esetén szociális és rehebilitációs célú eszköz és pénz segélyek nyújtása, idős emberek, beteg, vagy fogyatékos emberek és családjaik segítése, idős korú, beteg, vagy fogyatékos személyek gondozásának segítése, illetve számukra gondozás biztosítása. Kulturális tevékenység végzése és elősegítése, program szervezés, programok működtetése, a helyi hagyományok ápolása és őrzése. Az időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében érdekképviseleti, érdek érvényesítő, társadalmi tudat formáló tevékenység végzése, illetve az ilyen tevékenységet folytató személyek és szervezetek támogatása. Az emberi és állampolgári jogok védelme az idős, egészségkérosodott, fogyatékos emberek számára. Sport és szabadidős tevékenységek szervezése, a hozzáféhetőség elősegítése, valamint ilyen tevékenységek folytatása. Ismeret terjesztő, ismeret bővítő képzések, előadások, programok, oktatási tevékenységek szervezése és végzése időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos, vagy más, sajátos igényű társadalmi csoportok tagjai, családtagjaik és a velük együttműködő személyek számára. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41