Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposújlak civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

A repülésért "Zolcsák István" Emlék Alapítvány

(sport,egyéb)

7522 Kaposújlak, Repülőtér 0114.hrsz.
képviselő: Dr.Hegedűs Dezső
A műrepülés, motoros repülés, vitorlázó repülés és sárkányrepülés, továbbá az ejtőernyős sport ösztönzése és népszerűsítése. Utánpótlás nevelés, felkészítés, az élsport támogatása, a repülési kultúra megőrzése, fejlesztése. A repülés tárgyi és személyi emlékeinek felkutatása, rendszerezése, bemutatása. Más hasonló célú alapítvány megszüntetése esetén vagyonának kezelése, teljes körű jogutódlással, a bíróság döntése alapján. ... >>

Aeroclub Kaposújlak Repülő Egyesület

(sport,oktatási)

7521 Kaposújlak, Repülőtér 0114.hrsz.
képviselő: Kornyik Csaba Mihály
1. Repülő kiképzések szervezése és végrehajtása.
2. A szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóták szakmai szinten tartása, továbbképzése egy egységes szervezeten belül, valamint a saját légi járművel rendelkező személyek összefogása.
3. Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel.
4. Hazai és nemzetközi szakmai rendezvények, versenyek szervezése és lebonyolítása.
5. Repülőgép vezetők szakmai és elméleti képzése, továbbképzése.
6. Rendezvények, versenyek szervezése.
7. Kapcsolattartás a szakmai szervekkel. ... >>

ALBATROSZ Alapítvány Kaposvár Légisportjáért

(sport,oktatási,kulturális)

7522 Kaposújlak, Repülőtér
képviselő: Kaszper József
A légisportok népszerűsítése tömegsport-programok,ismeretterjesztő előadások szervezésével,a fiatalok testi-lelki és szellemi gyarapodásának,az egészséges é-letvitel kialakításának elősegítése a a légisport hagyományainak megőrzése, eredményeinek ápolása. ... >>

Kaposújlak Sport Club

(sport)

képviselő: elnök Szőke István Mihály ... >>

Kaposvári Exota Díszmadár Tenyésztő Egyesület

(egyéb)

7522 Kaposújlak, Dózsa György utca 26.
képviselő: Békefi Géza
Az egyesület a Kaposvár és a környező települések díszmadár tenyésztői szakmai tevékenységének szervezése céljából létrehozott önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy. Az egyesület célja, hogy a fentebb írt működési területen a lakosság művelődési, közművelődési igényét és lehetőségeit növelje, a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával biztosítsa a szabadidő hasznos eltöltését. ... >>

Somogy Megyei Kempingezők Klubja

(egyéb)

7522 Kaposújlak, Kossuth L. utca 24.
képviselő: Kiss László
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének elősegítése. A kempingezés népszerűsítése. Programok szervezésével elősegíteni az emberi és baráti kapcsolatok kialakulását, ápolását. A kempingezők érdekeinek összefogása és érvényesítése. A rendezvények alkalmával a tagság és a rendezvény résztvevői számára olyan kedvezményeket biztosítani, melyeket egyénileg tagjai elérni nem tudnak. Kapcsolat kiépítése és ápolása az országon belül és azon kívül működő kempingekkel. Kapcsolat kiépítése és ápolása az országon belül és kívül működő hasonló profilú egyesületekkel, klubokkal. Információk begyűjtése, tagjai felé továbbítása a belföldi és külföldi üdülési és kempingezési lehetőségekről, programokról. ... >>

Szarkavári Lovas Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7522 Kaposújlak, Szarkavár
képviselő: Bakonyi Erika
A magyar lovaskultúra újjáélesztése, a lovaglás, a ló és a természet szeretetének megismertetése a fiatalokkal, lovas versenyeken való részvétel. A lovas sportok, a lovas túrázás, a sétalovaglás megismertetése, megkedveltetése, gyakorlása, a lóval való együtt élés örömének felfedeztetése, rendszeres sportolás és testedzés lehetőségének biztosítása. Az egyesület a kultúrált szabadidő eltöltése érdekében szabadidős és szolgáltató tevékenységet végez. ... >>

SZENT GELLÉRT LOVAGREND

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7522 Kaposújlak, Deák F. utca 8.
képviselő: Schán László
a./ Szolgálni az Egyházban és a világban is. b./ Az evangéliumi igazság és a megszentelés szolgálata. c./ Az evilági rend szolgálata: Elősegíteni a magyarországi civil szerveződések és a határainkon kívül élő magyarok, és azok társadalmi szervezeteiknek együttműködését. d./ A fiatalok segítése életkörülményeik, gondolkodásmódjuk, családjukkal való kapcsolataik, szociális és gazdasági körülményeik terén. e./ Karitatív tevékenység: A lovagrend segíti mindazokat, akik éheznek és szomjaznak, ruházatlanok, hajléktalanok, nélkülözik a gyógyszert, a munkaalkalmat, az oktatást, vagy az emberhez méltó élet feltételeit, kiket természeti csapások sújtanak, vagy betegségben sínylődnek, számkivetést vagy börtönt szenvednek. Működésével igyekszik elősegíteni a rászorultak, különösen az időskorúak gondozását, az ifjúság egészséges életmódra nevelését, a magyar kulturális hagyományok, értékek ápolását, azok megismertetését és igyekszik segíteni a magyar nyelv oktatását és tanítását Magyarországon kívül. f./ Önnevelés, lelkigyakorlatok, teológiai ismeretek fejlesztése. ... >>

Testkultúra Szabadidő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7522 Kaposújlak, Hunyadi J. utca 5.
képviselő: Lecsőné Horváth Korinna
Az egyesület célja a szabadidő kulturált és hasznos eltöltése; egészséges életmódra nevelés. Az egyesület a fenti célok érdekében szervezi a tagságot. Az egyesület biztosítja tagjai részére a rendszeres részvételt olyan eseményeken, rendezvényeken, melyek a testkultúra körébe vonhatók. Az egyesület nyomon követi a Somogy megyében szervezett kulturális eseményeket, szervezi azokra a tagság részvételét. Az egyesület kirándulásokat szervez Somogy megyei jelentősebb történelmi emlékhelyeire, természeti látnivalóihoz. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41