Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa civil szervezetek


Találatok száma: 130
1. oldal

24. Harckocsiezred Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, Foktői út 3. II/5.
képviselő: Cserháti Ákos elnök
Megőrizni és ápolni a harckocsizó szellemet, hagyományokat, különös tekintettel a Kalocsa helyőrségben szolgálatot teljesített tisztek, tiszthelyettesek, közalkalmazottak, sor- és tartalékos szolgálatot teljesítettek tekintetében. Ennek keretében az egyesület: feldolgozza az alakulat történetét, a korábban kiadott történeti dokumentáció felújított, kiegészített, könyv formában történő megjelentetését tervezi. Összegyűjti és rendszerezi az alakulat működésével kapcsolatos régi ereklyéket, fényképeket, kiadványokat és egyéb dokumentumokat. Évente rendszeresen bajtársi találkozókat szervez. Együttműködik és folyamatos kapcsolatot tart fenn az országban működő, más katonai emlékeket és hagyományokat ápoló szervezetekkel. Megemlékezést szervez a Magyar Honvédség Napjáról (szeptember 29.). Megemlékezik az alakult harckocsizó bajtársainkról. ... >>

A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth utca 34-36.
képviselő: Dr. Keresztes Rita kuratóriumi elnök, Faragó Tiborné Kuratóriumi titkár
A kalocsai kórházban ápolt betegek gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása ezek kalocsai kórház által történő beszerzéséhez. A gyógyulást, illetve rehabilitációt elősegítő kézieszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára. Az egészségmegőrzés területén szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása. A kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása a magasabb szintű betegellátás érdekében, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek. A modern medicína szerinti leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását célzó tudományos rendezvények szervezése és finanszírozása. Az előzőekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony szervező, ösztönző és felvilágosító tevékenységet, gyűjtse össze az anyagi forrásokat, illetőleg lehetőségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, vállalkozás útján is történő gyarapításáról. ... >>

A Sérült és Bántalmazott Gyermekekért Alapítvány

(szociális)

6300 Kalocsa, Bátyai út 21. fsz. 3.
képviselő: Jantner Ferenc, Szénásy Gábor
Baleset vagy hátrányukra elkövetett bűncselekmény következtében lelki vagy fizikai sérüléseket szenvedett gyermekek megsegítése. ... >>

AERO CLUB FOKTŐ-KALOCSA Repülő és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Veres Péter utca 22.
képviselő: D Ess Gábor elnök
A Kalocsa-Foktői Repülőtér üzemeltetésének beindítása és működtetése, a Kalocsa és Kalocsa környéki repülős szervezetek koordinálása, légi sportok propagálása, a természet védelme, a kártételek figyelemmel kísérése, betegek részére sürgősségi szállítás, a hatóságok munkájának segítése. ... >>

Aeroport Kalocsa Repülő-és Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

6300 Kalocsa, Repülőtér
képviselő: Szabadi Tibor elnök ... >>

Alapítvány a Testi Fogyatékos és Súlyosan Beteg Gyermekekért

(egészségügyi)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u.55.
képviselő: Csorba Csaba
Testi fogyatékos és súlyosan beteg gyermekek erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

Alapítvány Kalocsa Város Labdarúgó Sportjáért

(sport)

6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
képviselő: Battay Tamás
Hozzájárulni Kalocsa Város labdarúgó sportjának fejlesztéséhez. ... >>

Albatros Meszesi Motorcsónak Egyesület Kalocsa

(egyéb)

6300 Kalocsa, Meszesi u.1.
képviselő: Dr. Filvig Géza ... >>

Az Információs Társadalomért Alapítvány

(egyéb)

6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 50.
képviselő: Molnár Zsuzsanna
Számítógépes informatika terjesztése. Tanfolyamok szervezése. Számítástechnikai eszközök terjesztése. ... >>

Bácska Repülőklub

(sport)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u.138.
képviselő: Rigó László ... >>

Bajai Lövész és Szabadidősport Egyesület

(sport,kulturális)

6300 Kalocsa, Malom utca 15.
képviselő: Varga Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; A fiatalok megismertetése a sport hagyományaival, értékeivel. ... >>

BÁSTYA Általános Önsegélyező Klub

(egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth u.55.
képviselő: Dr.Farkas Sándor ... >>

Bokréta Alapítvány

(kulturális)

6300 Kalocsa, Alkotmány út 11.
képviselő: Harangozó Lászlóné
A népművészet és a néphagyomány iránt érdeklődő gyerekek és az őket támogató felnőttek összefogása. ... >>

Csajda Kút Feltárása Alapítvány

(egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselő: Zahorecz Lászlóné titkár
A kút feltárásához szükséges anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
képviselő: Berki Gyula
A magyar cukorrépa termesztés fejlődésének elősegítése, a cukorrépa termesztők érdekképviselete és érdekvédelme, a cukorrépa termesztők szövetségi rendszerének országos szintű működtetése, a térségi szövetségek munkájának koordinálása. ... >>

D.O.T. Racing Team Sportegyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Kishalas sor 9. II/7.
képviselő: Dobos Sándor elnök, Tóth László elnökhelyettes
A sportegyesület célja a Kalocsa és Környéke gokart sport életének beindítása, az ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételek biztosítása és folyamatos működtetése, a célok megvalósításához szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és gazdálkodás. A sportegyesület részt vesz az ifjúság nevelésében, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosításában, minőségi sport feladatokra való felkészítésében. A sportegyesület kapcsolatot létesít és tart fenn a társ gokart sport tevékenységet végző szervekkel, bel- és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel, melyek a fenti sportággal foglalkoznak. ... >>

Duna-táj Fotókör Egyesület

(oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Damjanich utca 30.
képviselő: Péjó Zoltán
Kulturális tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dunamenti Mozgáskorlátozottak és Egészségi Károsultak Egyesülete

(szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 82.
képviselő: András Istvánné elnök, Filkó Ignácné elnökhelyettes ... >>

Egyesített Szociális Intézmények Kalocsa Alapítvány

(szociális,kulturális)

6300 Kalocsa, Bem Apó u.19
képviselő: Dr. Gyimesi Mária kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célja a kalocsai Bem Apó utcai és Malom utcai szociális intézmények lakóinak életminőségének javítása, az intézmények anyagi, technikai eszközeinek fejlesztése, az intézmények lakóinak rehabilitációja, a lakók kultúrális és üdülési programjai költségeinek előteremtése, valammint a hátrányos helyzetű lakókkal szembeni előítéletek csökkentése felvilágosító jellegű kiadványok útján. ... >>

Életenergia Alapítvány

(egészségügyi)

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 49.
képviselő: Tósoki Lászlóné
Kalocsa ésa vonzáskörzetében lakók egészségi állapotának felmérése az alapítványhoz fordulók testi-lelki egészségének helyreállítása, a fiatalok korai stádiumban lévő betegségeinek felismerése és a betegségek kialakulásának megelőzése. ... >>

Első Kalocsai Nyugdíjpénztár

(egyéb)

6300 Kalocsa, Bátyai u. 2.
képviselő: Galambos Menyhért
A tagok részére kiegészítő nyugdíj biztosítása a tagok által választott, alapszabályban biztosított /II/1. pont/ módozatoknak megfelelően. ... >>

Eperföldi Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent Imre u. 32.
képviselő: Az elnök akadályoztatása esetén:, Gillichné Fejes Zsuzsanna elnök, Nagyné Oliácsek Enikő titkár
Szinvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében az alapellátáson túli fejlesztések biztosítása. Esélyegyenlőségbiztosításával tanulók részére biztosítani a képességeik kibontakoztatását. ... >>

ÉPGÉP Kalocsai SE

(sport)

6300 Kalocsa, Széchenyi ltp. 4/c. I/5.
képviselő: Szalóki István ... >>

Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa

(szociális)

6300 Kalocsa, Katona I. utca 15.
képviselő: Melcher Györgyné elnök
A Kalocsa és vonzáskörzete területén élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, az esélyegyenlőségük megvalósítása. Az egyesület további célja elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek tevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Ezen túl célja az értelmi fogyatékos emberek részére munkahelyek teremtése és bevételt eredményező gazdasági tevékenység folytatása. ... >>

ESKÁ Szabadidős Egyesület

(egyéb)

6300 Kalocsa, Tomori P.u.64.
képviselő: Horváthné Raffai Pálma ... >>

Fényi Gyula Díj Alapítvány

(szociális)

6300 Kalocsa, Szent István kir. út 35.
képviselő: Kondéné Török Mária kuratóriumi elnök
Kalocsa városban hosszú ideje oktató-nevelő munkát végző pedagógusok erkölcsi, anyagi elismerése. ... >>

Göröm Néptánc és Társastánc Egyesület

(kulturális)

6300 Kalocsa, 48-as házak VIII.utca 7.
képviselő: Kondéné Török Mária elnök
A néptánc és ének hagyományok ápolása, gyűjtése, feldolgozása és színvonalas bemutatása.Az egyesület tevékenyen kíván hozzájárulni a Kalocsa és viéke népi kulturájának megőrzéséhez, e népi kulturális hagyományok mind szélesebb körben történő megismertetéséhez az alapszabály I/2. pontja szerint. ... >>

Gyermekeink Lelki és Testi Fejlődéséért Alapítvány

(oktatási)

6300 Kalocsa, Hunyadi J.u.20-22.
képviselő: Batizi László
A református fiatalság körében történő oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek bizotsítása. A református ifjúság rendezvényeinek támogatása. A hitoktatás megfelelő feltételeinek megteremtése és fenntartása érdekében szükséges építmények létesítése, fenntartása, bérlete, berendezése és felszerelése. ... >>

Hétszínvirág Oktatási és Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István út 7. I
képviselő: Fekete Zsolt elnök
Kalocsa, Kiskőrös és Baja térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészeti iskola létrehozása, és működtetése az alapító okirat I/4-5. pontja ... >>

Hobby Kutyások Klubja Egyesület

(oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Tavasz utca 25.
képviselő: Ignácz Attila elnök
Az egyesületet a kutyatartásban, kiképzésben és tenyésztésben érdekelt személyek hozták létre. Az egyesület célja Kalocsán és vonzáskörzetében a regionális helyi igényeknek megfelelően, minőségi kutyatenyésztés létrehozása, a fajtatiszta kutyák jellegzetességeinek megőrzése, a kutyakiképzés szakmai és intézményi kereteinek létrehozása és működtetése, a kutyatenyésztők és hobbi kutyatartók részére tartási, kiképzési és a kutyák egészségének megőrzésével kapcsolatos tanácsadás, valamint az ezt szolgáló szervezeti, intézményi háttér megteremtése, működtetésének biztosítása. A kutyatenyésztéssel hivatásszerűen foglalkozók, valamint a kutyatartók részére oktatás tartása, érdekeiknek képviselete, segítségnyújtás, érdekképviseletük ellátása, érdekérvényesítési rendszerük kidolgozása. ... >>

Homokmégyért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István kir. út 25.
képviselő: Matos Attila
Homokmégy 1998-as centenáriumára összeállítandó monográfia finanszírozása. - Helyi kultúrális programok szervezése. - Községi emlékhelyek támogatása. - A homokmégyi népművszet fölkarolása, kísérlet hagyományainak megőrzésére. - A község szellemi és kultúrális életének kiszélesítése, az Alapító Okirat 4. pontja szerint. ... >>

Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesülete

(kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István út 38.
képviselő: Várszegi Ferencné elnök
A fegyveres szervek helyőrségben élő nyugállományú tagjai és a klub munkájában résztvevő közvetlen családtagjai számára lehetőséget nyújtson a fegyveres szervekhez való kötődés fenntartása, erősítése és a szervezett közösségi életre. A társadalmilag és egyénileg egyaránt hasznos elfoglaltság megteremtésére a tagokat érintő és egyéni problémák megoldásának elősegítésére. Folyamatosan és szervezett formában alkalmat adjon a klubtagok művelődési és szórakozási igényeinek kielégítésére. ... >>

Ifjú Magyarok Európáért Egyesület

(egyéb)

6300 Kalocsa, Csajda u.10.IV/13.
képviselő: D.Szabó István alelnök, Tóth Ákos elnök ... >>

International Police Association Magyar Szekció Kalocsai Szervezete

(kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 10.
képviselő: Krischner István elnök
Az IPA Nemzetközi Alapszabályában és magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb önkormányzati formában szervezeti keretet biztosítson: az IPA kalocsai szervezete tagjainak, az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez, az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezéséhez és koordinálásához, elősegíti a bajtársi és baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális, szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

Ipari Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Martinovics u. 2.
képviselő: Varga Ákos kuratóriumi elnök
Oktatáshoz nélkülözhetetlen taneszközök beszerzése. Az oktatás technikai szinvonalának emelése. Kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása. Diákhagyományok támogatása. ... >>

Iránytű 2008. - Segítő Egyesület a Szenvedéllyel és Életvezetési Problémával Küzdőkért

(egészségügyi)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 11/a.
képviselő: Dr. Kovács Istvánné elnök, Miklós Györgyné alelnök
Az egyesület célja összetett. Egyrészről széleskörű felvilágosító munkával kívánja megelőzni a kémiai szerhasználatot, másrészről segíteni kíván abban, hogy a kipróbálóból ne legyen szerfogyasztó, harmadrészt ártalomcsökkentő program kidolgozásával nyújt segítséget a szerfüggűk részére. Célunk továbbá a lakosság, szülők, pedagógusok, eü. Dolgozók, szórakoztató és vendéglátó iparban dolgozók, rendvédelmi szervek dolgozói, egyesületek civil szervezetek tagjainak összefogását elérni a kitűzött cél megvalósítása érdekében. ... >>

Jegyzők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 35.
képviselő: dr. Bálint József /elnök/ ... >>

Kalo-Cross Motorsport Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy.u.116.
képviselő: Kengyeli sándor titkár, Nagy László elnök ... >>

Kalocsa és Környéke Akadályozottak Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 82.
képviselő: Eln.akad.eset.:Balog Antal elnhely., Kovács Gábor elnök
Az egyesület a fogyatékosok és akadályozott személyek, valamint az őket segítők - magánszemélyek, érdekelt szervezetek, vállalkozások és egyéb intézmények - szervezete. Kalocsán és vonzáskörzetében a regionális, helyi igényeknek megfelelően az akadályozott személyek mindennapi életének jobbá tétele, teljes értékűvé tétele, a napi élet feltételeinek megteremtése, működtetésének biztosítása. A fogyatékos, akadályozott személyek gazdasági, jogi és pénzügyi segítségnyújtása, érdekképviseletük ellátása, érdekérvényesítési rendszerük kidolgozása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kalocsa és Környéke ILCO Klub

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

6300 Kalocsa, Zsák utca 26.
képviselő: Katus István elnök
A megyében és a hozzá forduló, más megyében élő stomás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti megsegítése, szükség szerint a betegek látogatása, a betegek megelőzési illetve a korai felismerési lehetőségeinek propagálása. A klub tájékoztatást nyújt tagjainak a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, továbbá vállalja a tagság hathatós érdekvédelmét, valamint szétosztja a külföldi ajándékba kapott gyógyászati segédeszközöket térítésmentesen. ... >>

Kalocsa és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10.
képviselő: Markó Mátyás ... >>

Kalocsa és Környéke Sakk Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Széchenyi u.31.I/4.
képviselő: Czibulka Zoltán elnök
Kalocsa és környéke sakk utánpótlása, edzési és versenyzési lehetőségeinek segítése, - A városban működő minősített csapatok utánpótlásának szükség esetére történő átmeneti támogatása, - Sakk rendezvények szervezése és lebonyolítása, - A sakk tömegsport-szintű, ill.iskolai oktatásának, iskolán belüli szakköri képzésének támogatása, - Versenybírói és edzői képzés szervezése, támogatása, - Kiadványok megjelentetése, - Sakk iskola, sakk oktatás szervezése, működtetése,felügyelete, - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadelvű Polgári Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Fényi Gyula utca 43.
képviselő: Loibl László elnök
Az 1948/49. évi forradalom és szabadságharc, valamint nemzedéke szabadelvű hagyományainak, értékeinek és eszmeiségének megőrzése, ápolása és továbbadása, más történelmi és nemzeti értékeink megismertetése és ezek tiszteletének elmélyítése esősorban a hagyományőrzés és ismeretterjesztés útján, illetőleg ezen szabadelvű polgári értékek, közgondolkodás és hagyományok mentén. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) népi és nemzetiségi hagyományainak, népművészetének, hagyományos paprika-kultúrájának, gasztronómiai értékeinek a feltárása, ápolása, közreműködés mindezek hírneve terjesztésében és átörökítésében, Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) polgárai és szervezetei egymást és a mások értékeit is elismerő, illetve megbecsülő lokálpatriotizmusa kialakításában és erősítésében. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) területén közreműködés, illetőleg önálló feladatok vállalása a természetes és mesterséges (épített) emberi környezet védelmében, megóvásában és helyreállításában, a Duna folyó és környezete, valamint a térség ? különösen a hagyományos Kalocsai-Sárköz területe ? természeti értékeinek feltárásában, ezek széles körű megismertetésében és népszerűsítésében, valamint az ezekből eredő, a sportolást és turizmust, a szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtését szolgáló, valamint az ismeretek bővítését önképzéssel és oktatás útján egyaránt segítő és más előnyök és lehetőségek kihasználásában. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Pataji u. 11. III/21.
képviselő: Hunyadi Kálmán
A szövetség célja: a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kalocsa és Térsége Településfejlesztési Önkormányzati Társulás

(egyéb)

6301 Kalocsa, Szent István kir. u.35.
képviselő: Török Gusztáv Andor ... >>

Kalocsa és Vidéke Egészségügyi Dolgozóinak Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Kossuth u. 34-36.
képviselő: Vörös Lászlóné
Célja és elsődleges feladata tagjainak munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállaói érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Pf.59.
képviselő: Dr. Igaz Ferenc elnök ... >>

Kalocsa Főegyházmegyei Katolikus Karitász Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Szántó Ambrus
Az érdeklődés fölkeltése és kiszélesítése a jótékonysági(karitatív) Anyagi és egyéb segélynyújtás, a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen. Otthonok, gondozóállomások létesítése. Az érdeklődés fölkeltése és kiszélesítése a jótékonysági (karitatív) tevékenység iránt. Szervezett anyagi és egyéb (természetbeni) segélynyújtás a lelki és testi bajban szenvedőknek minden lehetséges területen. E karitatív célok megvalósítására otthonok, intézmények, gondozóállomások létesítése. Rendszeres együttműködés kiépítése más egyházmegyei, nem katolikus egyházi, állami és önkormányzati intézményekkel. Az alapítvány állami, ill. önkormányzati közfeladatokat lát el. ... >>

Kalocsa Főszékesegyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.9-11.
képviselő: Balaton Lászlóné kuratóriumi titkár, Farkas Károly kuratóriumi tag, Galambos Menyhért kuratóriumi elnök, Szabó László kuratóriumi tag, Tóth Imre Árpád kuratóriumi tag
Támogatja a templom és plébánia, mint kultúrális örökség és műemlék megóvását, az épületek és tartozékok falújításának, rekonstrukciójának, eredeti állapotába történő helyreállítási munkálatait. - Anyagilag is ösztönzi a felújítási és rekonstrukciós munkálatokat. - Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). - Anyagi és természetbeni segéllyel támogatja a rászoruló családokat és egyéneket. - Szervezetén belül oktatási tevékenységet folytat, a hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek kiegészítő taníttatását elősegíti. - A Tomori Pál Cserkészcsapat anyagi és természetbeni segéllyel támogatja. ... >>

Kalocsa Lovas Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Deák I.u.43.
képviselő: Kati László ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41