Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Juta civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Alimentaria et Societas Kutatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

7431 Juta, Hősök tere 3.
képviselő: elnök Solymosi Viktor
Az Alapítvány műszaki, természettudományi és üzemszervezési körben kutatások végzését, valamint az alkalmazott kutatások fejlesztését, támogatását, illetőleg az ide kapcsolódó nevelés és oktatás szervezését, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok minden szinten értelmezhető helyzetének javítását, az ezzel kapcsolatos érdekvédelem ellátását, valamint környezetvédelem és környezeti nevelés támogatását tűzte ki célul. ... >>

Bay Zoltán Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7431 Juta, Búzavirág utca 51.
képviselő: Gombos Péter
Bay Zoltán emlékének ápolása, munkásságának széles körű megismertetése. - Juta közösség szociális körülményeinek javítása, közösségfejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság- és gyermekvédelem, fiatalok részére programok szervezése - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás, - falufejlesztés. - rendezvényszervezés - kiadványkészítés - tanulmány utak szervezése - felnőttoktatás - nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolása. ... >>

BIOETANOL Egyesület

(környezetvédelmi)

7431 Juta, Nagy István utca 14.
képviselő: elnök Futó Gábor
Megújuló energia felhasználásának elősegítése a közlekedésben, a környezettudatos közlekedés elterjesztése. A bioetanolnak, mint hétköznapi üzemanyagnak a népszerűsítése, használatának segítése. Az újfajta bioüzemanyagok használatával a közlekedési jellegű károsanyag kibocsátás csökkentésének elősegítése. Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. ... >>

Csupor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

7431 Juta, Rákóczi F. utca 38.
képviselő: Csonka Beáta
Adományok gyűjtése egy családias, a sokféle szülői igényekhez rugalmasan igazodó családi napközi és játszóház, és a napközihez tartozó játszótér működtetéséhez, fejlesztéséhez. A családi napközi és játszóház, mint alternatív gyermekközpontú szolgáltatási lehetőség népszerűsítése a hagyományos óvodai és iskolai napközi ellátási formával szemben, melyek nem minden esetben tudják megfelelően kielégíteni a differenciálódott szülői igényeket. Családi napközi és játszóház nonprofit működtetése. ... >>

Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

7431 Juta, Hősök tere 8.
képviselő: elnök Hivatal Nándorné
A 6/1989. IM. rendelet 4. számú mellékletének 1. pontja szerinti kulturális tevékenység, 4. pontja szerinti oktatási tevékenység, 10. pontja szerinti településfejlesztési tevékenység, 12. pontja szerinti nemzetközi tevékenység, 15. pontja szerinti egyéb tevékenység: - A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tevő beruzások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. - Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. - A szélesebb értelemben vett vidéki gadzaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherencia és szinergia megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>

Hallod!? Szülőklub Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7431 Juta, Búzavirág utca 7.
képviselő: Horváth Gáborné
Hallássérült gyermekek és hallássérült szüleik érdekképviselete. Hallássérült gyermekek tanulásának támogatása, integrációjuk elősegítése. Hallássérült gyermekek és hallássérült szülők gyógykezelésének anyagi támogatása. A szülők támogatása abból a célból, hogy minél több hallássérült gyermek számára váljék lehetővé a lehető legkorábbi időpontban elkezdett hallás és beszédnevelés, az integrált óvodai, iskolai nevelésben, oktatásban való részvétel. Hallássérüléssel foglalkozó tudományos kutatások támogatása. A hallássérült gyermekek testi és lelki fejlődésének támogatása, az ehhez szükséges pedagógiai és technikai segítségnyújtás. Életmód tábor, életmód programok, hallássérült gyermekek üdültetésének szervezése. A társadalom figyelmének felhívása a hallássérült emberek életkörülményeire. Hallássérültek társadalmi beilleszkedésének segítése. Kapcsolatartás más szülői szervezetekkel, oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel. Pályázatokon való részvétel. Sport és szabadidős programok szervezése. ... >>

"Juta Biztonságáért" Polgárőr és Vagyonvédelmi Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7431 Juta, Széchenyi utca 5.
képviselő: Magyar Miklós
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok összefogása, működésük rendszerbe foglalása, tevékenységük szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem javításával, az élet és testi épség óvásával a lakosság biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A polgári védelmi feladatok ellátása, segítése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése, kapcsolatok fejlesztése, tartása. ... >>

Juta Center Ifjúsági Alapítvány

(egyéb)

7431 Juta, Hősök tere 3.
képviselő: Bedegi Virág
Az alapítvány célja a fiatalok egészséges szórakozási igényének megteremtése, alternatívák nyújtása az egészségtelen életmóddal szemben. Mozgósítás az egészséges életmódért. ... >>

"Juta Község Lakóinak Egészséges Életmódjáért" Közalapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7431 Juta, Hősök tere 8.
képviselő: Oros András Egyed
A Közalapítvány célja: Juta Község Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében meghatározott kötelező önkormányzati egészségügyi közfeladatának magasabb szintű biztosítása. Az alábbi célok megvalósítására hozta létre a Közalapítványt: a./ Juta község lakói egészségügyi ellátásának magasabb színvonalon történő biztosítása. b./ A környezettudatos magatartás elterjesztée. c./ Az egészségtudatosság növelése. d./ Vöröskeresztes szerveződés támogatása. e./ A tudatos fogyasztói szokások kialakítása. f./ Az egészséges, környezetbarát, helyi termékek fogyasztásának elterjesztése. g./ A környezet-egészségügyi gondolkodás propagálása. h./ A fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások ismeretének elterjesztése. i./ Óvodai és iskolai sporttevékenység támogatása. j./ A szociális alapellátások támogatása. k./ Ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása. l./ Juta község turisztikai célú fejlesztéseinek elősegítése és megvalósítása. m./ Kiadványkészítés. n./ Tanulmányutak szervezése és megvalósítása. o./ Munkahelyteremtés. p./ Kulturális örökség védelme. ... >>

JUTA MINERVA Sport Egyesület

(sport)

7431 Juta, Dózsa Gy.u. 24.
képviselő: Mettner Zoltán ... >>

Juta RING Sport Club

(sport)

7431 Juta, Széchenyi utca 20.
képviselő: Lévai Tibor
Az ökölvívó sport népszerűsítése, rendszeres edzés, versenyzési lehetőség megteremtése, valamint szabadidő sporttevékenység végzése, szervezése. ... >>

"JUTA SPORTHORGÁSZ" Egyesület

(sport)

7431 Juta, Dózsa György utca 10.
képviselő: Stadler György
Az egyesület célja a tagok szabadidős sporthorgász tevékenységének szervezése, valamint a tagok érdekeinek egységes képviselete. ... >>

Jutáért Ifjúsági Kulturális Egyesület

(kulturális,egyéb)

7431 Juta, Kossuth L. utca 1/a.
képviselő: Mátés Ágnes
Az állandó emberi értékek közvetítése. Ifjúság- és gyermekvédelem, kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. Demokráciára nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. ... >>

Jutai Csocsó Sportegyesület

(sport)

7431 Juta, Hősök tere 8.
képviselő: Horváth József
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányiló sporttevékenység biztosítása - a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - az alábbi feltételekkel: - a tagok és a jutai lakosok aktív részvétele az asztali foci, népszerű nevén csocsó játékban bajnoki és kupamérkőzések formájában, - a tagok és a jutai lakosok részére az asztali foci, mint sporttevékenység lehetőségének biztosítása, szabadidős tevékenység biztosítása, - rendezvények, versenyek szervezése, lebonyolítása. Tagjainak rendszeres edzési és versenyeztetési lehetőség biztosítása. Az egyesület működési területén élő lakosság számára szervezett formában tömegsport és szabadidősport foglalkozások biztosítása. ... >>

Jutaszőlőhegy Éden Érdekvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7431 Juta, Jutai Szőlőhegy Hrsz.624-625.
képviselő: Bogdán Ferenc
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Jutai közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezeésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

"Optimizmus" Somogy Megyei Oktatási, Környezetvédelmi, Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7431 Juta, Dózsa György utca 84.
képviselő: dr. Molnár Marcell, Simon Norbert
Az egyesület jelen alapszabályban foglalt célkitűzések szerint megoldásokat keres a Somogy megyei szociálisan hátrányos helyzetű emberek problémáira, ennek érdekében a hasonló célú kezdeményezéseket összefogja, az erőforrásokat mozgósítja. A Somogy megyei roma közösség, és más hátrányos helyzetű rétegek szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával. A helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével. Általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. Ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése. Hagyományőrzés. Rendezvények szervezése. Munkahelyteremtés előmozdítása. Szakmai kiadványok lektorolása, kiadásuk elősegítése. Felnőttképzési tevékenység. Kutatás, fejlesztés. ... >>

Palettás Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7431 Juta, Árpád utca 6.
képviselő: elnök Dr. Molnár Tamás, elnökhelyettes Simon Norbert
Az egyesület jelen alapszabályban foglalt célkitűzések szerint megoldásokat keres a Somogy megyei szociálisan hátrányos helyzetű emberek problémáira, ennek érdekében hasonló célú kezdeményezéseket összefogja, az erőforrásokat mozgósítja. - A helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi, természetvédelmi programok szervezésével. - Általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás. - Ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése. - Hagyományőrzés. - Rendezvények szervezése. - Munkahelyteremtés előmozdítása. - Szakmai kiadványok lektorálása, kiadásuk elősegítése. - Felnőttképzési tevékenység. - Kutatás, fejlesztés. - Ismeretátadást, tudástranszfert szolgáló bemutatótermek fejlesztése, kialakítása. ... >>

"SZÍV ÉS KÉZ" Sajátos Nevelési Igényű Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

7431 Juta, Rákóczi utca 16.
képviselő: elnök Dr.Misky Edit
Az alapítvány hivatott minden olyan kezdeményezésre, szervezésre és tevékenységre, mely az "eltérő fejlődésű", sajátos nevelési szükségletű, fogyatékosságban, pszichiátriai betegségben szenvedő, tanulás és/vagy viselkedési problémát mutató gyermekek, fiatal felnőttek és családjaik életkörülményeit és életminőségét pozitív irányban befolyásolja. ... >>

TAURINA Szabadidő Egyesület

(sport)

7431 Juta, Dózsa Gy. utca 31.
képviselő: Szulimán József ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41