Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jászberény civil szervezetek


Találatok száma: 161
1. oldal

Adj esélyt Alapitvány

()

5100 Jászberény, Árpád u.l4.
képviselő: Szántainé Baráth Anita ... >>

Akarat Alapitvány

()

Jászberény, Szeleiu.7.
képviselő: Barányi Ildikó ... >>

"Alkotárs" Müvészeti Egyesület

(kulturális)

5100 Jászberény, Rákóczi u.53
képviselő: Bangócs Gábor ... >>

ALMA MATER Bercsényi Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5100 Jászberény, Bercsényi út 11.
képviselő: elnök Gulyás Imre
A Jászb rényi Bercsényi uti Ált.Iskolában folyó oktató-nevelő munka támogatása ... >>

Anna Alapitvány

(kulturális)

Jászberény, Rákóczi u.13.
képviselő: Hlavacska Andrásné ... >>

Balczó András Diáksport Egyesület

(sport)

Jászberény, Rákóczi u.53.
képviselő: Dr.Boros Dezső ... >>

Baráth György Egészségéért Alapitvány

(szociális)

5100 Jászberény, Gyöngyösi u.24.
képviselő: Kovács György ... >>

Bercsényi Diáksport Egyesület

(sport)

5100 Jászberény, Bercsényi Ált.Isk.Bercsényi utca 11
képviselő: Oláhné Harsányi Mária
sporttevékenység, tanórán kívüli sportfoglalkozás szervezése, sport versenyekre való felkészítés, versenyeztetés biztosítása ... >>

Berény Motorsport Egyesület

(sport)

5100 Jászberény, Puskin sétány 2.
képviselő: elnök Ali Gábor, elnökségi tag Ali Istvánné, elnökségi tag Fülöp Kornél
gyorsasági és terepmotorozás klubszerű - ezen belül szakosztályi - keretek között részben versenysportként, részben szabadidősportként történő művelése, illetve népszerűsítése ... >>

Berény-Foci Közhasznu Alapitvány

()

Jászberény, Tört u.6.
képviselő: Vas István ... >>

CO-OP STAR TÖMEGSPORT Egyesület

(sport)

5100 Jászberény, Ady E. út 22.
képviselő: elnökhelyettes Bíróné Fülöp Rozália, elnökhelyettes Csík Tibor, képviselői Mezei János
A szabadidő hasznos eltöltése, rendezvények, sportversenyek szervezése. ... >>

Csík Tibor Ökölvívó Sportegyesület

(sport)

5100 Jászberény, Szarka út 2.
képviselő: alelnök Sass István, elnök Kovács László, titkár Mércse Endre
rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, stb. ... >>

DANCE FITNESS Egyesület

(sport)

Jászberény, Fáy A.u.19.
képviselő: Kereszthidi Gabriella ... >>

Déryné Közmüvelődési Alapitvány

(kulturális)

Jászberény, Lehel Vezér tér 33.
képviselő: Sas István ... >>

Déryné Nyugdíjas Klub Jászberény

()

Jászberény, Kossuth L.u.58.
képviselő: Nagy Istvánné, Özv.Bánföldi Sándorné ... >>

Déryné Vegyeskar Közhasznu Egyesület Jászberény

(kulturális)

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.
képviselő: Csillik György ... >>

Egy Jobb Jászberényért Egyesület

(egyéb)

5100 Jászberény, Mester út 7.
képviselő: alelnök Fülöp Béla, elnök Dr.Magyar Levente
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek válaszásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény szerinti jelölő szervezetként való működés, Jászberény város közéletében való aktív részvétel, valamint ezek szervezeti kereteinek és feltételeinek megteremtése ... >>

Elefánti Sándor Alapítvány a Vidéki Kortárs Kultúráért

(kulturális)

5100 Jászberény, Elefánti u.3.
képviselő: Dr.Várszegi Tibor
kulturális tevékenység,kortárs magyar kultúra vidéki megjelenésének támogatása, ... >>

Fegyveres Szervek Nyugállományú Tagjainak Klubja

()

5100 Jászberény, Bercsényi u.27.
képviselő: Cserta Imre, Konyhás Mihály ... >>

Fénymadár Hagyományőrző Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

5152 Portelek, Szent Imre tanya 75.
képviselő: Gosztonyi Fanni
kulturális tevékenység, stb. ... >>

Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

5100 Jászberény, Tóth János utca 14/ A.
képviselő: dr. Baran Alexandra
A fogyasztók védelme. A FÉSZ tevékenységi körében feltárja, képviseli és védi a fogyasztói érdekeket, így különösen: elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást; jogi segítségnyújtást végez; képviseli és védi a fogyasztókat állami, társadalmi és gazdasági szervek, szervezetek előtt; a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot épít és tart fenn a hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel; közreműködik a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában; tájékoztatja a fogyasztókat a lehetőségeikről, jogaikról és kötelezettségeikről; oktatást, képzést, kutatást szervez és végez, illetve kiadványokat jelentet meg; kiállítást, bemutatót szervez. ... >>

"Folklór" Kulturális Közalapitvány

(kulturális)

5100 Jászberény, Viz út 1.
képviselő: Dr.Kertész Ottó
kulturális tevékenység ... >>

Fundamentum Bibliahü Theológiai Alapitvány

(egyéb)

Jászberény, Szent I.krt.3.
képviselő: Galsi Árpád ... >>

Gyermek mosoly Alapitvány

()

5100 Jászberény, Szent István krt.18.
képviselő: Borics Józsefné ... >>

Gyermekcentrum Alapítvány

(szociális,egyéb)

5100 Jászberény, Szélmalom út 44.
képviselő: Gál-Keller Szilvia
a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek támogatása stb. ... >>

Hajta-Öregerdő-Neszüri Ifjúsági és Szomszédsági Közhasznú Egyesület

(egyéb)

5100 Jászberény, Öregerdő 21/A.
képviselő: Bobák József
a településrészeken élők életminőségének javítása, a megélhetési lehetőségek, az infrastruktúra bővítése, a helyi érdekek képviselete, stb. ... >>

Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapitvány

(kulturális)

Jászberény, Lehel vezér l8.
képviselő: Dr.Kertész Róbert, Dr.Stanitz Károly ... >>

"HONFOGLALÁS" Lovas és Lövész Klub Egyesület

(sport)

5100 Jászberény, Nyíl út 8/a.
képviselő: elnök Hábencius Ferenc, elnökségi tag Ézsiás Tamás, elnökségi tag Gyenes Kálmán
Valamennyi lovas- és lövészsport művelése, szakmai színvonalának emelése, azok megszerettetése és népszerűsítése az ifjúság körében, valamint az ezekkel kapcsolatos ismeretterjesztés és képességfejlesztés. ... >>

Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesület

(kulturális)

5100 Jászberény, Bercsényi út 27.
képviselő: Fekete József ... >>

Hütőgépgyár Horgász Egyesület

(sport)

Jászberény, Fémnyomó u.1.
képviselő: Czakó Viktor ... >>

Ifj.Bujdosó József Ösztöndij Alapitvány

()

5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
képviselő: Antics István ... >>

J-ÁSZ Atlétikai, Szabadidő- és Fogyatékossport Egyesület

(sport)

5100 Jászberény, Kálvin J. út 3. II./5.
képviselő: Kovács György ... >>

Jász Búvár Sportegyesület

(sport)

5100 Jászberény, Harcos út 2.
képviselő: Túri Béla ... >>

Jász Folk Alapítvány

(szociális)

5100 Jászberény, Fenyő utca 19.
képviselő: elnök Szűcs Gábor
a Jászsági Népi Együttes és tánctevékenységével szoros összefüggésben működő, a Jászsági Népi Együttes gyermek-,ifjúsági-amatőr, egyéb néptánccsoportok balesetet szenvedett néptáncosainak gyógyításához, gyógykezeléséhez,szociális helyzetük javításához,stb anyagi segítség nyújtás, stb. ... >>

JÁSZ KEMPO KARATE KLUB

()

5100 Jászberény, Boldogszállás utca 26
képviselő: Hamar Lajos ... >>

Jász Lovas Bandérium Egyesület

()

5100 Jászberény, Zagyvaparti tanya 56.
képviselő: Molnár János ... >>

Jász Muzeumért Kulturális Alapitvány

(kulturális)

5100 Jászberény, Táncsics út 5.
képviselő: elnök Hortiné dr.Bathó Edit ... >>

JÁSZ TV Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

5100 Jászberény, Rét út 14
képviselő: Dr.Balog János
Pártfüggetlen, korrekt, hiteles tájékoztatás, kulturális,honismereti, természetvédelmi, környezetvédelmi, egészségügyi, gazdasági, mezőgazdasági, sport témákban, a drogprevezció és a bünmegelőzés segítése. ... >>

JÁSZ Városőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
képviselő: Baráth László, Nagy Sándor, Öztürk Mehmet
Jászberény város általános közbiztonságának fokozása, közrendjének védelme, erősítése, ezáltal az itt élő polgárok és az itt működő szerveztek biztonságérzetének javítása, a lakosság, a hatóságok és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41