Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jánossomorja civil szervezetek


Találatok száma: 24
1. oldal

A 100 éves Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 51.
képviselő: Wennesz József Károly
A jánossomorjai 2. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalu támogatása a tanulásban, a tanuláson kívüli tevékenyégükben, amely a szinvonalasabb nevelést, oktatást elősegíti. ... >>

Aranykapu Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9241 Jánossomorja, Óvoda u. 13.
képviselő: Kissné Pintér Renáta
Az óvodai nevelés programját szolgáló új eljárások kidolgozásának gyakorlati megvalósítása és az óvodai nevelés színvonalának emelése; az óvodai neveléshez szükséges eszközök és felszerelések folyamatos fejlesztése; külföldi kapcsolatok (Nagyfödémes), testvéróvodai kapcsolatok kiépítésének támogatása. ... >>

Az I. sz. Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.
képviselő: Kőhegyiné Jókuti Edit
Az iskola tanulóinak sokoldalú támogatása a tanulásban, a tanuláson kívüli tevékenységükben. A színvonalasabb nevelés, oktatás elősegítése. Tehetséggondozás, tanuló jutalmazása. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. ... >>

Gála Horgász Egyesület

(sport)

9241 Jánossomorja, Munkácsy M. u. 6.
képviselő: Wennesz József
sporttevékenység ... >>

Jánossmorjai Oktatási és Fejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Erdősor út 9.
képviselő: Molnár Gábor
Jánossomorja város kulturális életének támogatása, az oktatás és a természetvédelem. ... >>

JÁNOSSOMORJA BASEBALL EGYESÜLET

(sport)

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
képviselő: Fekete Csaba
A sportegyesület célja tagjai és az érdeklődők körében a baseball szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, versenyek, tanfolyamok szervezése; tagjai részére a rendszeres szabadidős tevékenység lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

(kulturális)

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
képviselő: Lacknerné Fördős Klára
Jánossomorja Nagyközség kulturális életének támogatása, kulturális intézmények programfinanszírozása, különös tekintettel a nem nyereséges, hagyományos kuturális értékeket felmutató programokra. Községi nagyrendezvények támogatása, nem önkormányzati fenntartású kulturális csoportok, szervezetek támogatása, a község múltját, jelenét bemutató kiadványok támogatása, kulturális értékek keletkezlését szolgáló kezdeményezések támogatása. ... >>

Jánossomorjai Fúvós Egyesület

(kulturális)

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 2.
képviselő: Wennesz József Károly
A fúvós mozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok kulturális és művészeti érdekeinek képvislete, népszerűsítése mellett a kulturális szórakozás megteremtése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a kulturális és erkölcsi értékek tiszteletben tartása, a művészet szeretetére való nevelése. Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a működéssel összefüggő szabályokat és rendelkezéseket. Kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más fúvós érdekeltségű társadalmi szervekkel, együttműködik a kulturával foglalkozó állami és gazdálkodó szervekkel. ... >>

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

(oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Óvári u. 1.
képviselő: Jakabné Gruidl Terézia, Jánó Zoltánné
Hagyományőrzés. Kapcsolatok ápolása határon túli és hazai civil szervezetekkel. Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése. Szabadidős tevékenység szervezése. Egyéb kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, kezdeményezése. ... >>

JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK 2007 Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9241 Jánossomorja, Bartók Béla utca 60.
képviselő: Fehér János
Jánossomorján a kulturális kutyatartás népszerűsítése, elterjesztése. Folyamatos kutyakiképzés és hétvégi kutyás sportok - programok szervezése. Felelős kutyatartás népszerűsítése érdekében fajtabemutatók, előadások tartása. Helyi és környező települések rendezvényeinek folyamatos látogatása, kutyás bemutató tartása. Más kutyás szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás, közös programszervezés. Kapcsolatfelvétel és közös programszervezés külföldi kutyákat - kugyafajtákat - népszerűsítő klubokkal. ... >>

Jánossomorjai Sportegyesület

(sport,oktatási)

9241 Jánossomorja, Ibolya u. 1.
képviselő: Tesch Ferenc
A rendszeres sportolás /versenyzés/, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesület gondoskodik bázisszervei dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

"Jánossomorja" Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9241 Jánossomorja, Felsőlókert u. 8.
képviselő: Gellén Sándor, Németh László
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé. A helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. ... >>

KÁRMENTŐ Egyesület

(oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 19.
képviselő: elnök Glázer Norbert, titkár Szilágyi Dániel
Az emberek testi, lelki egészségének javítása, kultúrális és mentálhigiénia oktatása. Oktatások, táborok tanfolyamok, előadások, kiállítások művészeti bemutatók szervezése. ... >>

"Mosonszentjános templomáért" Alapítvány

()

9241 Jánossomorja, Féltoronyi u. 45.
képviselő: Kramarics László
Jánossomorja nagyközség műemlékjellegű mosonszentjánosi plébánia templom felújítása és karbantartása. ... >>

Mosonszentjános Vadásztársaság

(természetvédelem,egyéb)

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
képviselő: Dr. Kurunczi Károly
Az egyesület tagjai részére kulturált vadászati lehetőség nyújtása. Tevékenységével hozzájáruljon a természeti értékek megőrzéséhez, és a vadon élő állatok védelméhez. ... >>

"Mosonszentpéter templomáért" Alapítvány

()

9241 Jánossomorja, Bartók B. u. 31.
képviselő: Dr. Nagy József
Jánossomorja nagyközség műemlék jellegű mosonszentpéteri plébánia templom felújítása és karbantartása. ... >>

Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

9241 Jánossomorja, Munkácsy M. u. 6.
képviselő: Wennesz József Károly
A Körzeti Általános Iskola Klafszky Katalin tagiskola (H-9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 51.) /Mosonszentpéter/ tanulóinak sokoldalú támogatása a tanuláson kívüli tevékenységükben, amely színvonalasabb nevelést, oktatást elősegíti; a tehetséges gyerekek oktatásának elősegítése, folyamatos tehetséggondozás; hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja

(tűzoltó,egyéb)

9241 Jánossomorja, Szabadság út 39.
képviselő: Winkler László
Tagjaiból megszervezi és biztosítja a tűzoltási és kárelhárítási feladatok helyi ellátását; folyamtosan gondoskodik a lakosság tűzvédelmi, tűzmegelőzési tájékoztatásáról, ill. felvilágosításáról; gondoskodik az egyesület tulajdonát képező tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról és rendeltetésszerű használatáról; képviseli a tagok érdekeit, elősegíti az önkétes tűzoltók részére a jogaszbaályokban megállpított jogosultásgok érvényesítését. ... >>

"ÖRÖKSÉG" KULTURÁLIS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Óvári u. 1.
képviselő: Molnár Tamás János
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Jánossomorja és vidéke kulturális értékeinek, hagyományainak védelmében, közösségi életének szervezésében. Az egyesület célja, hogy ápolja, gyűjtse, védje és átadja a lakóhelye néphagyományait (népzene, néptánc, szokások), néprajzi értékeit. Az egyesület rendezvényei, előadási, foglalkozásai keretében, tagjainak bevonásával közreműködik a hagyományápolás céljainak megvalósításában.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:
- az értékközvetítés eszközeként kulturális csoportokat működtet a lakosság különböző csoportjainak bevonásával
- részt vesz a város és a régió rendezvényein
- aktív gyűjtőmunkával feltárja a településen még fellelhető néprajzi értékeket
- saját szervezésű rendezvények segítségével megismerteti a lakosságot a vidéken feltárt népi hagyományokkal
- működésével lehetőséget teremt a tevékenységében cselekvően résztvevőknek vagy érdeklődőknek a szabadidő tartalmas eltöltésére
- lehetőség szerint a feltárt hagyományokat a kor feltételeihez igazítva visszahozza a közéletbe.
Az egyesület céljai érdekében állandó kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal, ifjúsági szervezetekkel, oktatási és más intézményekkel. ... >>

Pusztasomorja Templomáért Alapítvány

(kulturális)

Jánossomorja, Bercsényi u. 35.
képviselő: Luka János, Pápai János
Jánossomorja nagyközség pusztasomorjai falurészén levő templom felújítása, karbantartása, korszerűsítése. ... >>

Pusztasomorjai Ifjúsági Művelődési Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9242 Jánossomorja, Szent István u. 33.
képviselő: Mátrai László
Segíti a nagyközösség építészeti környezeti és természeti értékeinek megőrzését, ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetet. ... >>

SPÖFI Motorsport Egyesület

(sport)

9241 Jánossomorja, József Attila út 3.
képviselő: Fekete Sándor, Pitkó István Attila
Sprttevékenység szervezése. Az autó- és motorsport népszerűsítésével hozzájárulni a sportolás iránti igény felketéséhez, valamint a társadalmi öntevékenysgé, a közösségi élet kibontakoztatásához. Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi állami, társadalmi szervvel, magánszeméllyel, akik segítik célja megvalósítását. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41