Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hódmezővásárhely civil szervezetek


Találatok száma: 298
1. oldal

A Bölcsödés Gyermekekért Alapítvány

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u.7.
képviselő: Hajduné Gál Anikó kuratóriumi elnök
Anyagi támogatás a bölcsödei ellátás színvonalának emeléséhez. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Kutasi Úti Általános Iskola és Diákotthon Sérült Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 36.
képviselő: a kuratórium titkára Máténé Homoki Tünde, Dr.Schweighardt István tag, kuratóriumi elnök Imre Ernőné
A hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája, Diákotthona elnevezésű intézményben elhelyezett és a Csongrád megyei területéről ide beiskolázott szellemi fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben lévő gyermekek oktatási és nevelési körülményeiknek javítása. E gyermekek szellemi és testi fejlődésének elősegítése, képzési körük bővítése, a kirekesztettség érzésének csökkentése. Az iskola műszaki felszereltségének javítása, vetélkedők szervezése, szabadidős tevékenységek támogatása. A diákotthon nyári programjának támogatása. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Szabadság Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szabadág tér 93.
képviselő: Csorbánné Mónus Erika elnök, Török Istvánné a kuratórium elnöke
Az óvodás gyermekek egészséges testi-szellemi fejlődéséhez szükséges eszközök, korszerű technikai eszközök beszerzése, a modern játékeszközökkel a gyermekek mozgáskulturájának fejlesztése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára jobb iskolakezdési és egyben életesélyek megteremtése az óvodai nevelés eszközeinek igénybevételével. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Vasas Kisinas Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 7-9.
képviselő: Lantos Etelka a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi 602. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában az iskolai és kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása; a működő iskolai és kollégiumi diákönkormányzat munkájának támogatása; a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában; közreműködés a jó diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; a diáksport támogatása; a szociálisan rászorult gyerekek segítése; az iskola és a kollégium szabadidős tevékenységének, kiegészítő és oktatási programjainak támogatása; a hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása; a gépjárművezető jogosítványt szerző és szociálisan rászorult tanulók támogatása; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és segítőjük, felkészítőjük munkájának elismerése díj adományozásával; a diákok életével kapcsolatos pályázatokon, tanfolyamokon való részvétel biztosítása, könyvek vásárlása, folyóiratok előfizetése. ... >>

A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ormos E.u. 18.
képviselő: Dr.Berényi Olga kuratóriumi elnök
A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium tanulói testi és szellemi fejlődésének, taníttatásának elősegítése. ... >>

"A Napraforgó Tanodáért" Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 91.
képviselő: Kiss Ernő, elnök
Közösségi tér biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára, patronáló rendszer működtetése, közösségi ház működtetésére. ... >>

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Takács Ferenc Képző Központ, Tanya 1447.
képviselő: Dr. Hernádi Gyula
A vidéki területeken történő változások támogatása, a nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálás. A nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása. Beruházással a vidék vonzóbbá tétele. A gazdasági és társadalmi visszaesés, a vidék elnéptelenedése folyamatának megfordítása. Az 1698/2005.EGK. rendeletben foglalt III-IV. Tengely tekintetében az alapszabályban vállalt feladatok teljesítése. ... >>

"AEROMACI" Sportaerobic Sportegyesület

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál utca 10. II. lh. I./10.
képviselő: Dr. Ambrus Edit, elnök
A sportaerobic, mint sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése. ... >>

"AGNUSCOOP" Juhtenyésztő Egyesület

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u.15.
képviselő: Kálló Gábor elnök ... >>

Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány

(oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
képviselő: Dr. Bodnár Károly, a kuratórium elnöke, Szekeres Zsolt, titkár
Az oktatók és egyéb dolgozók továbbképzésének segítése. Javítani az agráriumban érintett gazdálkodók versenypozícióját korszerű, versenyképes és vidékfejlesztési ismeretek átadásán keresztül.
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőségi elv megvalósulásának, a diszkrimináció tilalmának támogatása, mezőgazdasági szaktanácsadás, érdekképviselet. ... >>

Agro Bio Service Trade Tájékozódási Futó Szakosztály

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Somogyi B. u. 1/a.
képviselő: Szőnyi Péter elnök ... >>

AIKIDOSOK Regionális Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Alkony utca 13.
képviselő: Bodnár Gyula, elnök, Kocsis Ferenc, gazdasági elnök, Ladocsi Attila, elnökségi tag, Márton Imre, általános elnök, Pintérné Gazdag Anett, elnökségi tag
A küzdősportok tevékenységét szervezni, irányítani, összehangolni, népszerűsíteni. ... >>

Alapítvány a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.
képviselő: Tóthné Mohos Erika kezelő
Az óvoda támogatása. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Klauzál Utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33.
képviselő: Martonné Lendvai Sára elnök
A Hódmezővásárhely, Klauzál Utcai Óvodába járó gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az oktató-nevelő munka színvonalának megtartása, illetve annak emelése érdekében az ehhez szükséges eszközök biztosítása. Udvari, szabadtéri játéklehetőségek bővítése, korszerű felszerelések beszerzésével. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Lurkó Kuckó Magánóvoda Óvodásaiért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 34-36.
képviselő: Czimmerné Schleiffer Judit elnök
1/ A gyermekek egészséges testi-lelki neveléséhez szükséges eszközök, sportszerek beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2/ A nyelvoktatáshoz szükséges audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3/ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4/ A természet-, állat- és környezetvédelemre nevelő eszköztár beszerzése. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Szent István utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 73.
képviselő: Kincses Andorné Kapéter Julianna
A hódmezővásárhelyi Szent István utcai óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása; az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele, az egészséges életmódra neveléshez való feltételelek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Tornyai János Utcai Óvodás Gyermekekért

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 15.
képviselő: Nagy Edit a kuratórium titkára
Az óvoda fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Zrínyi utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u.23.
képviselő: Seresné Kapu Márta, a kuratórium elnöke
Az óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása, a játékokkal való ellátáshoz szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Alföld Porcelán Edénygyár RT. Független Szakszervezeti Alapszervezetének Jóléti Segélyező Alapítványa

(érdekképviselet,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
képviselő: Borsi Gyuláné, a kuratórium elnöke
Az Alföld Porcelán Edénygyár Rt. jelenlegi és volt dolgozóinak anyagi támogatása, egyrészt szociális indíttatású segélyezés, vállalati üdültetési költségekhez történő hozzájárulás. ... >>

Alföldi Porcelán Dolgozói Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
képviselő: Dr.Horváth Károly kuratóriumi elnök
Az Alföldi Porcelángyár dolgozóinak anyagi, oktatási, átképzési, művelődési, jogsegélyszolgálati segítség nyújtása. ... >>

Alföldi Porcelán Edénygyár ZRT Független Szakszervezeti Alapszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Fáncsy u. 29/A.
képviselő: Takács Mária, titkár
A munkavállalók gazdasági, jogi, szakmai, anyagi, szociális, kulturális érdekeinek védelme és képviselete. ... >>

Almásy Tibor Alapítvány Hódmezővásárhely

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 3.
képviselő: Csonkáné Hézső Magdolna, a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskola diákjainak segítése. ... >>

Arany Dákó Biliárd Klub

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Tanya 1193.
képviselő: Fenesi Róbert, titkár, Kispál László, elnök
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok, bajnokságok szervezése, rendezése, azokon részvétel. ... >>

Aranyági Ménes Lovas Klub

(sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. utca 55.
képviselő: Fekete Balázs elnök, Lelkes István elnökhelyettes
Háttér biztosítása a lovassport gyakorlására, tagjai versenyeken való részvételének támogatása, lovas oktatás, lovas rendezvények és sportversenyek szervezése. ... >>

Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5.
képviselő: István Attila a kuratórium elnöke
Gyermekek gyógypedagógiai nevelésének támogatása. ... >>

Árpád Utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 14.
képviselő: Ludescherné Maksa Zsuzsanna elnök
Az óvoda fejlesztése. ... >>

Artemis PRO Biliárd Sport Egyesület

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gyula utca 2. A.
képviselő: Fenesi Róbert, elnök
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, utánpótlás-nevelés. ... >>

Az Élet Minőségéért - Többcélú Egyesület

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 91.
képviselő: Kiss Ernő ügyvezető igazgató, Varga Mónika elnök
A perifériára került magyar állampolgárok, családok, roma kisebbség közös igényeinek érvényesítése. ... >>

Babérliget Lovasklub Sportegyesület

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi utca 19.
képviselő: Dr. Borbáthné Piros Anita, elnök
A sport lovaglás feltételeinek megteremtése, versenyek, tanfolyamok szervezése, diákok és a lakosság szabadidősportjának segítése. ... >>

Balogh Imre Alapítvány

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Lenkei u. 2.
képviselő: Dr. Elek András ügyvezető, Dr. Kecskés Ákos kuratóriumi tag
Hódmezővásárhely és ezen keresztül Csongrád megyei kosárlabda sportjának utánpótlás biztosítása. ... >>

Batidai Olvasókör

(kulturális)

6800 Hmvhely-Batida, Iskola u. 1.
képviselő: Rácz József elnök ... >>

Belvárosi Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u.32.
képviselő: Mihály Jenő, elnök
A tagok műveltségének növelése könyvek, folyóiratok, előadások segítségével, könyvtár létesítése, a magyar népdal és zene művelése, műveltetése. ... >>

Bercsényi Miklós Érdekvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szántó K. J. út 28.
képviselő: Fehér László alelnök, Gál Ferenc elnök, Nagy László alelnök ... >>

Bercsényi Miklós Honvédségi és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesülete

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Hódi Pál utca 3.
képviselő: Ladi Jánosné, titkár, Pető János, elnök
A klub tagjai és közvetlen családtagjai számára szervezett közösségi élet biztosítása. ... >>

Bethlen Bibliotéka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u.2.
képviselő: Bálint Vilmosné kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárának gyarapítása. ... >>

Bethlen Gábor Református Gimnázium Diákönkormányzata Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
képviselő: Kispál Angéla a kuratórium tagja, Sisák Zoltán kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium diákjai iskolai diákszerveződésének, a diákok érdekvédelmének, valamint a diákok kezdeményezéseinek támogatása. ... >>

Blöff Póker Egyesület

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 30.
képviselő: Korom János, elnök
Hódmezővásárhely város és vonzáskörzetében élő lakosai körében a szabadidős póker játék tevékenység népszerűsítése. ... >>

Calypso Tánc és Mozgáskultúra Egyesület

(kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. utca 1. II/16.
képviselő: Baranyi Anett, elnök
A közösség formálása, a csapatmunka kialakítása, a tánckultúra műfajának népszerűsítése, tánc és zene szeretetének átadása. ... >>

CBA-HANSA Élelmiszerkereskedők Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 1.
képviselő: Molnár Alajosné elnök
Az élelmiszerkereskedelmi szakma fennmaradásának és működési lehetőségeinek biztosítása, hagyományaik megőrzése. ... >>

CENTER Motorsport Club Hódmezővásárhely

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér u. 25.
képviselő: Nagyné Czuczi Rita elnök ... >>

Civil Összefogás Lakóhelyünkért Egyesület

(egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 1.
képviselő: Dr.Szuromi István elnökhelyettes, Lehmann István elnök ... >>

CML és GIST Betegek Egyesülete

(egészségügyi,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy F. utca 6/C. fszt. 6.
képviselő: Dr.Hegedűs Péter elnök, Kubikné Nagy Marianna elnöks.tag, Tóth László elnöks.tag
A CML-es és GIST-es betegek számára megkönnyíteni az optimális életminőség, életkilátások biztosítását, tájékoztatás, tapasztalatcsere, hasonló szervezetekkel kapcsolatfelvétel. ... >>

"CSILLAGVILÁG" ALAPÍTVÁNY a halmozottan sérült gyermekek megsegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Takács F. utca 1. A. IV/14.
képviselő: Bagi Szilvia, a kuratórium elnöke
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (Hódmezővásárhely, Endre B. u. 2.) szabadidős tevékenységének szervezése, eszköztárának fejlesztése, könyvtárának létrehozása, informatikai rendszerének kiépítése, Tens-készülék és Biotron-lámpa beszerzése, szülő klub létrehozása. ... >>

Csomorkányi úti Olvasókör

(kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Tanya 2032.
képviselő: Meszlényi-Dezső Péter alelnök, Posztós Imre elnök, Tóth Józsefné gazdasági vezető
Az általános magyar és helyi hagyományok ápolása, kulturális örökségünk megőrzése, az olvasókör tagjainak és vonzáskörzete lakóinak művelődési, kulturális, szórakozási igényeinek kielégítése. ... >>

Csongrád Megye Teke Sportjáért Alapítvány

(sport,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Kazinczy u.5.
képviselő: Lázár János a kuratórium elnöke
A nagy hagyományokkal rendelkező Csongrád megyei amatőr tekesport támogatása. ... >>

Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 29.
képviselő: Sarusi-Kiss József, elnök
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, Csongrád megye szabadidősport rendezvényeinek szervezése. ... >>

Csontdarálók Sport és Szabadidős Egyesület

(sport)

6800 Hódmezővásárhely, Bajza utca 40.
képviselő: Tigris Róbert, elnök
A különböző stílusú küzdősportok sportként, önvédelmi technikaként és egészségmegőrző tevékenységként történő gyakorlása, terjesztése, népszerűsítése és tanítása. E körben sportrendezvények, versenyek szervezése, az egészséges életmódra nevelés, rendszeres edzések és kurzusok tartása, hétvégi programok szervezése és tartésa, közösségépítés. ... >>

Csúcsi Kertbarátok Egyesület

(érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Jókai u.56-58.
képviselő: Kardos József elnök, Kardos Józsefné titkár, Tóth Jánosné elnökhelyettes ... >>

Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Simon Ferenc a kuratórium elnöke
Anyagi eszközökkel a kultúra,az irodalom,a művészetek és az oktatás támogatása,a hódmezővásárhelyi fiatal tehetségek felkutatása és felkarolása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41