Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hévíz civil szervezetek


Találatok száma: 42
1. oldal

A Hévízi Gyógy-tó Természet- és Környezetvédelméért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Széchenyi tér 34.
képviselő: Papp Gábor
A Hévízi Gyógy-tó átfogó védelmének elősegítése, gyógyvizének mennyiségi és minőségi paramétereit meghatározó tényezők felkutatása, optimális ökológiai állapot kialakítása érdekében szükséges beavatkozások tervezése és megvalósítása. Közreműködés a Hévízi Gyógy-tó világörökségi pályázatának elkészítésében, a világörökségi jelölés feltételeinek teljesítése, elősegítése. Részletes tervek kidolgozása a hévíz-keszthelyi lápvidék rehabilitációjára, a rehabilitáció anyagi alapjainak megteremtése, hazai és uniós természetvédelmi, turisztikai fejlesztési támogatások megpályázásával, szükség esetén önkormányzatok és helyi vállalkozók bevonásával. A rehabilitált lápvidék kezelése, turisztikai bemutatása. Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás támogatása. ... >>

A Hévízi-Tó és Felszín Alatti Vízgyűjtő Területének Környezetvédelme" Alapítvány

(egészségügyi,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Dr. Schulhof sétány 1.
képviselő: Tóth György
A Hévízi tó gyógyvizében végbemenő változások monitorozása, a gyógyhatás egészségügyi, műszaki tényezőinek felmérése, regisztrálása, és ezzel kapcsolatban kutatómunkák végzése. ... >>

Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola Alumni Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Park út 9
képviselő: Kepli József János
A Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola egykori hallgatói, oktatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése, aktív részvétel az oskolai hagyományok alapításában és a meglévők hagyományok ápolásában; az egykori hallgatók, oktatók egymás közötti, illetve a jelenlegi oktatói és hallgatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése; kulturális, tudományos és sportprogramok szervezése; a hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozása, és szükség esetén anyagi támogatása továbbtanulásuk érdekében; segítségnyújtás, az iskola technikai felszereltségének javítása érdekében ... >>

Bibó István Gimnáziumért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8380 Hévíz, Park út 9.
képviselő: Dr. Kissné dr. Drexler Andrea, Nagy Boldizsár
Hévíz Város középiskolai oktatási feltételeinek és színvonalának javítása. ... >>

BIZTONSÁG-HÉVÍZ Vagyonvédelmi Alapítvány

(egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth út 1.
képviselő: Vértes Árpád
A Keszthelyi Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrsének illetékességi területén működő gazdálkodó szervezetek, intézmények és magánszemélyek tulajdonának fokozott védelme, a korszerű vagyonvédelem feltételeinek megteremtése, Hévíz város közbiztonságának javítása, a bűnözés elleni fellépés hatásfokának növelése. ... >>

Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság

(intézményi,kulturális)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Dr. Horváth Béla
Az irodalom szervezésén túl a képző-, zene- és színházművészet képviselőit is aktivizálja. A névadó szellemében szervez rendszeresen művészeti és felolvasó esteket, találkozókat, amelyeken a társművészetek képviselői együtt léphetnek fel. ... >>

Dr. Moll Károly Orvos Emlékére Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

8380 Hévíz, Vörösmarty út 32.
képviselő: Dr. Szendrődi Miklós
Idősebb dr. Moll Károly orvosnak, a hévízi balneológiai gyógyászat megteremtőjének emléket állítva, segítséget nyújtson mindazoknak, akik Hévíz város felvirágoztatása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ennek érdekében támogatja az e cél érdekében végzett kiemelkedő tudományos tevékenységet, nevelő és oktató munkát, kulturális örökségvédelem érdekében kifejtett tevékenységet. Emellett az alapítvány fokozott céljának tekinti a hátrányos helyzetben lévő személyek támogatását, a szociális tevékenységet és az idősek gondozását. ... >>

F-1 KART SPORT MAGYARORSZÁG Tehetségkutató és Tehetségfejlesztő Sportegyesület

(sport,oktatási)

8380 Hévíz, Széchenyi út 50.
képviselő: Királykuti László
A gokart sport népszerűsítése, a tehetséges sportolók felkutatása, fejlesztése, támogatása. Az egyesület lehetőséget kíván adni a tagok rendszeres sportolásának biztosításáa, a közösségi élet kibontakoztatására. ... >>

Gyöngyösmenti Vadásztársaság Hévíz

(sport,természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Kisfaludy út 42.
képviselő: Kerék Károly
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó szabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen ahelyi erd- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Hévíz Baráti Kör

()

8380 Hévíz, Kossuth u. 60.
képviselő: Gőgös Rudolf ... >>

Hévíz Boldogasszony Kolping Család

(egyéb)

8380 Hévíz, Zrínyi Miklós út 60.
képviselő: Pálczás Edit
Tagjait képessé tenni arra, hogy a családban, a munkahelyen, szabadidőben, a társadalomban, az egyházban és az államban keresztényként tudjanak helytállni. Tagjainak, de kívülálóknak is segítséget nyújt az életvitelükhöz. Tagjainak a keresztény tanítás szerint tevékenységén keresztül a közjót szolgálja, az egyház és a társdalom állandó megújulását segítse. ... >>

Hévíz Diák és Ifjúsági Sportjáért Alapítvány

(sport)

8380 Hévíz, Semmelweis út 8. IV//10.
képviselő: Kozma Sándor
Hévíz diáksportjának támogatása, fejlesztése. A Hévízen működő diáksportkörök anyagi és szakmai támogatása. Az egészséges életmódra nevelésben, a sport adta lehetőségek kihasználásának anyagi és szakmai támogatása. A diáksporttal kapcsolatosa, az alapító által meghatározott célok támogatása. ... >>

Hévíz és Kistérsége Fiataljaiért Egyesület

(oktatási,szociális)

8380 Hévíz, Vörösmarty út 27.
képviselő: Németh Tibor Péter, Sárdi Noémi, Szabolcsiné Pap Ilona
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok támogatása, szociális és oktatási céllal. ... >>

Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa (60037)

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8380 Hévíz, Egregyi út 14.
képviselő: Horváth György, Molnárné Tar Gyöngyi, Tóth Imre
Érdekvédelmi, kulturális tevékenység, nyelvoktatás, néphagoymányok ápolása. ... >>

Hévíz és Térsége Polgármesterei Egyesület

(érdekképviselet)

8380 Hévíz, Kossuth út 1.
képviselő: Németh Sándor
A térség idegenforgalmának fejlesztése. ... >>

Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8380 Hévíz, Honvéd út 16.
képviselő: Kecskés Annamária
Önkéntes társadalmi tevékenység folytatása a bűnmegelőzés, a közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-környezetvédelem érdekében. A köztársaság rendjével kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. ... >>

"Hévíz Kultúrájáért" Alapítvány

()

8380 Hévíz, Park u. 9.
képviselő: Adorján József, Dr. Sólyom Sándor ... >>

Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Rákóczi út 2.
képviselő: Baráth Zsolt
A hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének - különösképpen a piaci tevékenységeknek - összehangolása, koordinálás, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai koordinációs tevékenységre törekszik. Az egyesület kiemelt céljai között szerepe a helyi, térségi és regionális TDM szervezetek fejlesztése, pályázati források bevonása. Hévíz város idegenforgalmi szereplőinek összefogása, vendégek számának növelése, vendégéjszakák számának növelése, termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése, minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése, szezon teljes évvé törtnő fejlesztése, forgalomnövelés, belföldi vendégek arányának növelése, pályázatok megfigyelése, aktív pályázati részvétel, helyi termékek fejlesztése, árusítása. ... >>

Héviz Város Tömegsport Lövészklub

(sport,egyéb)

8380 Hévíz, Egregy u.
képviselő: Györei Zsolt ... >>

Hévízért Városvédő, -fejlesztő és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Széchenyi út 34.
képviselő: Füzesi Lászlóné
A város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése, ápolja a lakóhely hagoymányait, erősítse a lakosság szülőghelyének, otthont adó környezetének szeretetét. Kiemelt célként tűzi ki, hogy a Hévízi-tó a világörökség része legyen, ezt a jogi státuszt megszerezze. ... >>

Hévízi Gyöngyszemek Táncstúdió Alapítvány

(kulturális)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 2.
képviselő: Vértes Árpád
A fiatalok megtanítása azon felismerésre, hogy hibátlanul és szépen beszéljenek a tánc nyelvén, valamint arra, hogy mind a néptánci, mind pedig az egyéb tánchagyományokat felismerjék, megtanulják és megőrizzék. ... >>

Hévízi Sportkör

(sport,oktatási)

8380 Hévíz, Kossuth út 1
képviselő: Bencsik Péter
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület gondoskodik a város lakosságának rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak nevelés és a sporttevékenységét. ... >>

Hévízi Széchenyi István Polgári Kör Egyesület

(kulturális)

8380 Hévíz, Semmelweis út 16. III//7.
képviselő: Sebők András
A nemzeti kultúra ápolása, a keresztény nemzeti polgári értékek védelme és képviselete, a magyar és az európai polgári demokrácia érdekében a magyarságtudat, a család és kulturális értékek erősítése az emberi és állampolgári jogok, valamint a környezet védelmében. ... >>

Hévízi Szobakiadók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8380 Hévíz, Széchenyi út 18
képviselő: Lajkó Ferenc
Tömöríti mindazokat a fizetővendéglátó engedéllyel rendelkező szállás és szobakiadókat, akik tevékenyen részt kívánnak venni Hévíz kiemelten kulturált idegenforgalmi életének megvalósításában és fejlesztésében. ... >>

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör

(kulturális)

8380 Hévíz, Balassi Bálint út 5.
képviselő: Hontvári László Pálné
Az egyesület tagjai által térítésmentesen végzett olyan tevékenység, illetőleg tevékenység szervezése, amely elősegíti az egyesület működését, a zene népszerűsítését, az országos kórusmozgalommal való együttműködést, a kulturális élet más területén működő tagjai munkájának népszerűsítését, a régi és új népdalok megismerését és népszerűsítését, az ifjúság zenei életbe történő bekapcsolódását, a Zala megyei népdalkórusokkal való folyamatos együttműködést, lehetőség szerint az egyesület alapcéljába illő nemzetközi kapcsolatainak kiépítését és szinten tartását, értékteremtő tevékenységek keretében az egyesület anyagi és tárgyi eszközeinek gyarapítását. ... >>

Hévízi Tóvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Dr. Balogh István, Rábai József, Szabó Zoltán
Hévíz természeti, gyógyászati, idegenforgalmi, kulturális és építészeti értékeinek - kiemelten a világon egyedülálló természeti kincs a hévízi gyógytó - védelme és fejlesztése. ... >>

Hotel Carbona Szakszervezet

(érdekképviselet)

8380 Hévíz, Attila út 1.
képviselő: Szabóné Kovács Hajnalka, Tóthné Tarsoly Andrea
Tagjainak érdekvédelme és érdek-képviselete. Ezért megkülönböztetett figyelmet fordít a munkavállalói jogok biztosítására, a munkahelyi biztonság megteremtésére, a dolgozók élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezőkre. ... >>

Illyés Gyula Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 2
képviselő: Szarka László
A Hévízi Illyés Gyula Általános iskola oktatási feltételeinek és színvonalának javítása. ... >>

Keszthely-Hévíz és Zalaszentgrót Térség Városaiért és Falvaiért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Vértes Árpád
A két kistérségre és az egyes településekre készített idegenforgalom fejlesztési, turisztikai koncepciók megvalósításának elősegítése. Hozzájárulni a Keszthely-Hévízi és Zalaszentgróti kistérség városai, falvai hosszú távú, összehangolt és kiegyensúlyozott fejlesztéséhez. A települések fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel. A térségben lévő kistelepülések megőrzése érdekében, azok lakosságát megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztésének előmozdítása. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszervezéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A Nyugat-Balatoni térség idegenforgalmának fejlesztéséhez ? amely különös fontossággal bír a térségben, elsősorban a Balaton és a térségben lévő termálfürdők miatt ? a települési önkormányzatoknak és a térség idegenforgalmában érintett gazdasági és szakmai szervezeteknek, elsősorban szervező, összehangoló és szakmai segítség megadása. A térség és a települések természeti, környezeti és építészeti értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése. ... >>

Keszthelyi Méhész Egyesület

(érdekképviselet)

8380 Hévíz, Vörösmarty út 27
képviselő: Németh Tibor
Tagjai méhészeti tevékenységének a segítése, a tagok érdekvédelme. ... >>

Kiserdei Szabadidő Központ Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth út 9/ B.
képviselő: Dr. Szendrődi Rita, Hardy Mária, Ollári Béla
Hévízen és vonzáskörzetében a sportolás támogatása, az egészséges életmód ösztönzése, a kulturális tevékenységek bővítése, a színvonalas szabadidő eltöltésének biztosítása minden korosztály számára. ... >>

LÉG-ÁRAM Környezetvédelmi Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Kisfaludy út 30.
képviselő: Dr. Frisch Gábor, Molnár Andrea
A környezet védelme a megújuló energiaforrások (nap és szélenergia) felhasználásának magyarországi megismertetése oktatási, tudomáőnyos, ismeretterjesztési és gyakorlati képzés által. ... >>

MMC Makettező Egyesület

(egyéb)

8380 Hévíz, Móricz Zs. út 21
képviselő: Baranyai Attila, Tábor Áron, Takaró Attila
A makettezés, mint hasznos szabadidős tevékenység minél szélesebb körben megismeretésse, elősorban a fiatalokkal, annak érdekében, hogy segítse a precíz kézmozdulatok, kézügyesség kialakulását, fejlessze a koordinált mozgást, fejlessze a kreativitás, türelemre, kitartásra tanítsa a fiatalokat. A makettezésen keresztül a történelmi, technikai ismeretek fejlesztése. Makettező szakkorök, klubok létrhozása, működsésük támogatása. az évente megtartott kiállítás orán a tagok és az egyesület átal támogatott szakkörök munkinak bemutatása. A tagok más kiállításokon, versenyeken történő megjelenésének, részvételének támogatása. ... >>

Musica Antiqua Együttes Baráti Köre

(kulturális)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 2
képviselő: Simon Tivadar
Hangversenyek, emlékülések, kiállítások szervezése, rendezése, az együttes népszerűsítése, jubileumok méltó megünneplése. Kapcsolatok létesítése bel- és külföldön a nemzeti és nemzetközi barátság ápolása, erősítése céljából. A zenekultúra közkinccsé tétele érdekében a hazai és külföldi vendégszereplések támogatása, a támogatási feltételek megteremtésére való mozgósítás. ... >>

Napsugár Alapítvány a Tanulási Zavarokkal Küzdő Gyermekekért és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Személyek Reszocializálásáért

(oktatási,szociális)

8360 Hévíz, Kossuth út 72.
képviselő: Dr. Csiky Klára
A tanulási zavarral küzdő sajátos nevelésű igényű tanulók, gyermekek képességeinek érdeklődésének és adottságainak megfelelő méltányos nevelési környezet kialakítása, a speciális egyéni módszer alkalmazásával a fiatalkorú populáció tagjainak felzárkózatása, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A halmozottan hátrányos helyzetű, egészségükben károsodott, társadalmi beilleszkedésükben, élethelyzetük megváltoztatása miatt korlátozott lehetőségű reszocializációs nehézségekben szenvedő személyeknek az erre a célra kialakított környezetben egyéni és csoportos foglalkozásokkal önként jelentkező vagy érdekszervezeteik által támogatott rekreációja, egészségi állapotuk optimális szintre való hozatala, képzéssel, szaktanácsadással, testi- és lelki rehabilitációval. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Héviz

(tűzoltó,egyéb)

8380 Hévíz, Sugár köz 1.
képviselő: Strázsai Zoltán
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység ... >>

Penta-Junior Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

8380 Hévíz, Veress Péter út 16/ a. ép.
képviselő: Csécs Tamásné
Az egyesület célja a sportnak és ehhez kapcsolódóan az egészséges életmódnak a társadalom széles rétegeiben történő elterjesztése, a mozgásra és egészségesebb életmódra irányuló igényeknek a felkeltése. A céljai elérése érdekében az egyesület a rendelkezésre álló eszközökkel a sporthoz és az egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő tevékenységet folytat, különféle mozgási lehetőségeket biztosító rendezvényeket támogat és szervez.

Az egyesület kiemelt célja, hogy az ifjúság- és gyermeksport területén aktívan hozzájáruljon az egészséges nemzedék felnövekedéséhez. Az egyesület kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű, de sporttevékenységben kiemelkedő gyermekeket és fiatalokat.

Az egyesület célja továbbá a golf, mint sporttevékenység magyarországi népszerűsítése, a magyarországi golf létesítmények fejlesztésének elősegítése, támogatása és a különféle golf versenyek szervezésében való aktív részvétel. ... >>

Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Kodály Z. út 26
képviselő: Karádi Szabolcs
A Termál út térségében kerékpáros idegenforgalommal és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének ? összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. A Termál út térség kerékpáros turizmus érdekeinek összehangolt bemutatása vásárokon, kiállításokon, kiadványokban, elektronikus eszközök útján és a sajtóban egyaránt, a térség környezete idegenforgalom szempontjából érdekes és fontos természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a térség kerékpáros turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az Egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai marketing tevékenységre törekvéssel és annak folytatásával. A kerékpáros közlekedés részarányának növelése. A rekreációs és hobbysport kerékpárosok számának szervezett keretek között történő növelése. A városi közlekedésben a kerékpárral nem rendelkezők számára a kárékpáros közlekedés, mint alternatíva biztosítása. A kerékpár nélkül érkező, kerékpárt szállítani nem kívánó turisták számára a kerékpárral történő túrázás lehetőségének biztosítása. A régió főbb településein kerékpáros központok létrehozása kerékpárbérlési és szerviz lehetőséggel. Kerékpáros útvonalak kitáblázása, pihenőhelyek létrehozása pályázati források felhasználásával. A térség idegenforgalmi szereplőinek összefogása. Termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése. A turisztikai szezon meghosszabbítása (március-október, forgalomnövelés). Bel- és külföldi kerékpáros vendégek számának és arányának növelése. ... >>

Zalai "PARACELSUS" Alapítvány

(egészségügyi)

8380 Hévíz, Ady E. út 31.
képviselő: Béresné Lutter Mária
Az egészségügy fejlesztése, a gyógyítási körülmények javítása a mozgásszervi rehabilitáció kapcsán az Állami Egészségügyi Központ Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetben (8380. Hévíz, Ady E. u. 31.) ... >>

"ZALATÁJA" Vadászklub

(kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Attila út 103.
képviselő: Papp István
Az egyesület tagjai részére ingyenesen vagy térítés ellenében vadászati lehetőséget biztosítani, megismertetni a ?vadászjelölt? pártoló tagságot a vadászati előírásokkal, hagyományokkal, az egyesületi élettel s az egyesület tagjainak érdekképviseletét ellátni. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41