Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Heves civil szervezetek


Találatok száma: 76
1. oldal

21. Századért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

3360 Heves, Dobó út 29. (Eötvös Középisk.)
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Károlyné
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; felnőttek képzése, átképzése, továbbképzése. 12. VÉGZÉSSEL TOVÁBBI CÉLOK BEJEGYEZVE: szociális tevékenység, családsegítés. Tudományos tevékenység, kutatás. Kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. Természet- és környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

A Hevesi 3. számú Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Alkotmány út 4O.
képviselő: Lukács Istvánné (kuratóriumi elnök)
Az óvodai neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, sportszerek, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez hozzájárulás. Az alapítvány vagyona pártok támogatására nem használható fel, az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

Ahány Nyelv, Annyi Ember Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Dobó u.29.
képviselő: Tóth László dr.
Az alapítvány az Eötvös József Középiskola tanulói részére szeretné elősegíteni a - nyelvtanulás célzatú külföldi cserekapcsolatok létrehozását, - az osztálykirándulások támogatásával hazánk kulturális és természeti értékeinek jobb megismerését, - az iskola kiemelkedő képességű tanulóinak jutalmazását. ... >>

ATOM IFJÚSÁGI KÖR

(kulturális)

3360 Heves, Deák Ferenc út 11.
képviselő: elnök Laboda Tamás
Olyan ifjúsági tevékenységek szervezése és lebonyolítása, melyek a fiatalok egészséges életszemléletét, helyes társadalmi magatartását és európai beilleszkedését segíti a hagyományos és az elektronikus lehetőségek kihasználása révén. ... >>

Barcsik Imre Sportalapítvány

(sport,oktatási)

3360 Heves, Szent István utca 43.
képviselő: kuratóriumi elnök Makó Nándor Henrik
A Heves SE. Kézilabda és Atlétika Szakosztály sportolói részére elősegíteni kívánja a versenyszerű sportolás tárgyi és működési feltételeinek a biztosítását, magasabb osztályban való szereplését. A 6. sz. végzéssel a cél kiegészül: - diák- és tömegsport fejlődését az atlétika és kézilabda sportágakban; - e két sportág tárgyi és működési feltételeinek javítása a diák- és tömegsport területén; - edzőtáborok, emlékversenyek szervezése és tehetséges sportolók segítése. ... >>

Csemetéink Alapítvány

(oktatási,egyéb)

3360 Heves, Arany János u. 36/b.
képviselő: kuratóriumi elnök Baloghné Jenei Magdolna
A hevesi bölcsődések nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének elősegítése.
- A gyermekek érdekképviseletének, egészségmegőrzésének segítése.
- A bölcsőde tárgyi feltételeinek javítása, játékok, szemléltető eszközök beszerzésének, bővítésének anyagi támogatása.
- A bölcsőde udvarán játszótér kialakítása, játékokkal való felszerelése, környezetének parkosítása, csinosítása. ... >>

Cserfes Csőrikék Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3360 Heves, Arany János u.36/b.
képviselő: Varróné Ungvári Ágnes (kur. elnök)
A hevesi Arany János úti Óvoda személyeiségnevelést és képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagainak, taneszközeinek bővítése és pótlása. Játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése. Óvodai programok támogatása, az egészéges életmódra való neveléshez szükséges támogatás biztosítása. Óvópedagógusok továbbképzésének támogatása. Az alapítvány vagyona pártok támogatására, országgyűlési képviselőjelölt támogatására nem használható fel. Az alapítvány köteles pártoktól függetlenül működni. ... >>

Csillagvirág Népművészeti Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Kossuth Lajos út 26-28.
képviselő: elnök Pataki Miklósné, elnökh. Fülöp Pálné, elnökhelyettes Erdélyi Istvánné
A tárgyformáló népművészet és kézművesség hagyományainak összegyűjtése és ápolása. ... >>

Dél-Hevesi Vállalkozók Klubja

(egyéb)

3360 Heves, Katona József út 50.
képviselő: elnök Török János
Helyi vállalkozó klub életének megvalósítása, civil szervezetként való működés. ... >>

DigiNatura Heves Megyei Természetfotósok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3360 Heves, Szerelem Alfréd út 4.
képviselő: elnök Jakab Tibor
Heves megyében működő fotóművészeti alkotócsoport létrehozása, tagjainak érdekvédelme, tehetséggondozás, kulturális és természeti érték közvetítése, a fotográfiának, mint művészeti ágnak a népszerűsítése. ... >>

Együtt a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3360 Heves, Józsaf Attila u.18.
képviselő: kuratóriumi elnök Kovácsné Szabó Katalin
Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok, kiépítésének segítése, tanulmányi és egyéb más versenyek szervezéséhez támogatás, azon nyertesek díjazása. Iskolai és más szabadidős programok támogatása. Diákversenyek, rendszeres testmozgás ösztönzése és támogatása. ... >>

"Elek Apó" Nevelést Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

3360 Heves, Fő u. 94-96.
képviselő: kur. titkár Csabainé Rajnai Csilla, kuratóriumi elnök Gyarmati Lászlóné
A nevelés és oktatás színvonalasabbá tétele érdekében - nevelési-pedagógiai programok megvalósításának, taneszközök, játékok beszerzésének támogatása; - hátrányos helyzetű gyermekek segítése; - nevelők továbbképzése megoldásához. ... >>

Eötvös József Honvéd Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Dobó út 29.
képviselő: Farkas Gyuláné Bíró Mária (elnökh.), Kis Tamás (elnök, ketten együtt), Vass Zoltán (titkár, ketten együtt) ... >>

Forrás Vadásztársaság

()

3360 Heves, Szalmatanya Pf.l4
képviselő: Kis István (elnök) ... >>

Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Hunyadi u. 24.
képviselő: kuratóriumi elnök Patkóné Stander Anna
A hevesi 5. sz. Általános Iskolában a nevelő - oktató munka tárgyi és személyi feltételeinek javítása. A komplex személyiségnevelést, a differenciált képességfejlesztést szolgáló szakmai anyagok, taneszközök bővítése, pótlása. A gyermek- és ifjúságvédelem megoldásra váró feladatainak támogatása. Az egészséges életmódra nevelés keretében a sport és turisztika segítése. Az iskola profilját meghatározó idegennyelvi és számítástechnikai tantárgyak tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Heves Egyházi Épületei Alapítvány

()

3360 Heves, Erkel F.út 5.
képviselő: Nagy István
A Heves, Alkotmány út 59/A. sz. alatti templom felépítése; egyházközösségi ház felépítése; a város területén és határában lévő feszületek megmentése, felújítása. Műemlékvédelem, felújítás. ... >>

Heves és Körzetének Ipartestülete

(érdekképviselet)

3360 Heves, Vörös Hadsereg u.20.
képviselő: Veres József (elnök) ... >>

Heves és Térsége Tűzvédelméért Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

3360 Heves, Károlyi Mihály út 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Varga Sándor
Heves és térsége megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységének javítása. Ennek érdekében technikai és kiképzési eszközök vásárlása, propagandaanyagok készítése, tanfolymok szervezése és tartása, tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel. ... >>

Heves és Vidéke Bűnmegelőzési Alapítvány

()

3360 Heves, Hunyadi u. 19-21.
képviselő: Gulyás István dr. (titkár), kuratóriumi alelnök Zalai Antal, kuratóriumi elnök Francsics Ottó
Heves és vidéke területén a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának, színvonalának emelése. Ennek érdekében feladatul tűzi ki a következőket: - Új, megbízható vagyonváédelmi eszközök és módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése. - A gyermek és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése érdekében új megelőzési módszerek kutatása, annak elterjesztése. - Kábítószer, kábítószerpótló anyagok elterjedésének megakadályozása, felvilágosító propagandamunka kifejtése. - Polgári őrségek, illetve különböző bűnmegelőzési célokat szolgáló egyletek dologi és technikai eszközökkel való ellátása. - A bűnmegelőzés érdekében kiírt pályázatok támogatása, a fenti célokat segítő kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozói tevékenység folytatása. ... >>

Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége

(közbiztonság,érdekképviselet)

3360 Heves, Hunyadi utca 19-21.
képviselő: alelnök Deli Miklós, alelnök Határ Norbert, alelnök Jakab Márton, alelnök Rajna Kálmán, alelnök Szamosvölgyi Judit, elnök Dr. Francsics Ottó ... >>

Heves Postagalamb Sport Barátok Egyesülete

(sport)

3360 Heves, Hunyadi út 1/A.
képviselő: Ballagó János ... >>

Heves Táncsportegyesület

(sport)

3360 Heves, Erkel F. utca 2.
képviselő: elnök Vígné Varga Katalin
A Heves városában működő rocknroll táncformációk rendszeres edzésének és a felkészülés feltételeinek biztostása, valamint a különböző versenyeken való fellépés feltételelinek megteremtése. ... >>

Heves Város Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F.u.11.
képviselő: Jurányi István (elnök)
A gyermekek iskolán kívüli tevékenységének célszerű, hasznos megszervezése, az egészséges életmódszokások kialakításával - gyermekturisztika, sport, táborozás; - folyamatos és nagylétszámú táborok szervezése, elsősorban a hétvégi és szünidei időszakban; - külföldi és idegennyelvi táborok létrehozása, támogatása. ... >>

Heves Város Önkormányzatának Ösztöndíja Közalapítvány

(oktatási)

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Svoóbné Lénárt Ágnes
Azoknak a Heves városában állandó lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló, tehetséges diákoknak a segítése ösztöndíj formájában, akiknek szociális helyzetüknél fogva csak a támogatás mellett van lehetőségük tudományos tevékenységet folytatni. ... >>

Heves Város Rendelőintézetéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

3360 Heves, Fő út 13.
képviselő: Vidróczki Erzsébet dr.
A rendelőintézetben Heves város és vonzáskörzetének 16 települése érdekében - magasabb színvonalú szakellátás biztosítása, fejlesztése, - korszerűbb műszerpark létrehozása, fejlesztése, intézeti berendezések beszerzése, - egészségügyi dolgozók szakirányú továbbképzésének elősegítése, informatika fekjesztése. ... >>

Heves Város Speciális Mentőiért Alapítvány

(tűzoltó,egészségügyi,oktatási)

3360 Heves, Gárdonyi Géza u. 4.
képviselő: kuratóriumi elnök Sági-Kovács János
A SZIKLA Speciális Mentőcsoport támogatása. Pk60097/200/18. sz. végzéssel célkiegészítés:mentés, katasztrófa-elhárítás, -járó és fekvőbeteg szállítás igény szerint,- különböző rendezvények és események speciális, búvár, alpin, egészségügyi, tűzoltó és műszaki mentő biztosítása, - fogyatékos, mozgásban korlátozott személyek igény szerint segítése, meglévő személyi és tárgyi eszközök segítségével (támogató szolgálat).Mozgást segítő eszközök használatának oktatása, beüzemelése, javítása.
Pk.60.097/2000/20. sz. alatt célkiegészítés:- tűz és katasztrófavédelmi oktatás, képzés, tanácsadás,
- belföldi és külföldi (nemzetközi) eszköz, személy-, és áruszállítás. ... >>

Heves Városért Közalapítvány

()

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Erdészné Turcsányi Katalin
Heves város gazdasági, településfejlesztési, általános ellátási színvonalának emelése, a városiasodás mértékének előmozdítása. ... >>

Hevesi Cserkész Alapítvány

(egyéb)

3360 Heves, Hősök tere 7.
képviselő: Pongrácz Mónika
A Heves városban jelenleg is működő 773. sz. Szent Imre Cserkészcsapat működési feltételeinek, fenntartásának biztosításához szükséges anyagi fedezet megteremtése. A gyermekek folyamatos lelki, szellemi és fizikai neveléséhez szükséges anyagi fedezet megteremtése. A cserkészet elveinek, céljainak és értékeinek megismertetése és terjesztése. ... >>

Hevesi Diákfoci Club

(sport)

3360 Heves, Széchenyi út 2.
képviselő: elnök Juhász Lajos ... >>

Hevesi Fiatalok Egyesülete

(kulturális)

3360 Heves, Vörösmarty Mihály út 3.
képviselő: Besenyei Katalin (alelnök), Drahos Gábor (alelnök), elnök Árvai János
Támogatást nyújt a hevesi ifjúság szabadidejének hasznos eltöltéséhez, kulturális fejlődéséhez, és az ifjúsági élet fellendítéséhez. ... >>

Hevesi Floorball Sportegyesület

(sport)

3360 Heves, Széchenyi út 16/ A.
képviselő: elnök Radványi Zoltán
A Heves városban működő Hevesi Floorball Sportegyesület floorball csapatának támogatása és működtetése. ... >>

Hevesi Fúvós és Majorette Együttes

(kulturális)

3360 Heves, Bem József utca 2/ B.
képviselő: Lövei János (elnök), Morvai Benedek (tiktár) ... >>

Hevesi Fúvós és Majorette Együttesért Alapítvány

()

3360 Heves, Katona József u. 59.
képviselő: Nagy Tamás dr. (kur. elnök)
A Heves városban 10 éve szerveződött Fúvós és Majorette Együttes szakmai fejlődésének elősegítése. ... >>

Hevesi Gazdakör

(érdekképviselet)

3360 Heves, Fő u. 10.
képviselő: Csikós Ferenc (elnök), Lányi József (titkár) ... >>

Hevesi Halbarátok Horgász Egyesülete

(sport,egyéb)

3360 Heves, Alkotmány út 47.
képviselő: elnök Vágó Róbert
A Heves-Alatka helységben elhelyezkedő ?Fárasz-Tó? megnevezésű horgászvíz halállományának növelése, haltelepítés.
- a sporthorgászat népszerűsítése, az étkezés célját szolgáló horgásztevékenység visszaszorítása,
- horgászversenyek, horgásztársadalmi rendezvények szervezése,
- a sportszerűtlen és meg nem engedett horgászmódszerek feltárása, és az ilyen tevékenységet folytató horgászok, halászok felelősségre vonatása. ... >>

Hevesi Homokhát Területnélküli Vadásztársaság

()

3360 Heves, Szerelem Alfréd út 30.
képviselő: Pásztor Gyula (elnök) ... >>

Hevesi Idegenforgalmi Egyesület

(kulturális)

3360 Heves, Arany J. út 41.
képviselő: elnök Kakuk József ... >>

Hevesi József Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Fő u.16.(I.sz. Általános Isk.)
képviselő: Mezei András (tanár, kur. elnök)
a hevesi I. sz. Ének-Zenei Tagozatú Általános Iskola felszerelésének fejlesztése, szakmai segítése, a tehetséges gyermekek és kiváló munkát végző pedagógusok anyagi segítése. ... >>

Hevesi Kamarazenekar

(kulturális)

3360 Heves, Erkel F.u. (Művelődési Ház)
képviselő: Vincze Ferenc dr. ... >>

Hevesi Képzőművészeti Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

3360 Heves, Erzsébet tér 2. (Polg. Hiv.)
képviselő: kuratóriumi elnök Molnár Kálmánné
Nyári alkotótábor működtetése, a művészetekben tehetséges hevesi fiatalok felkarolása, alkotási lehetőségekhez juttatása, az alapítvány tulajdonát képező, valamint egyéb művészeti alkotások továbbőrzése, megörökítése, alkotóik, alkotásaik ismertsége növelése, a műalkotásaira méltán büszke Heves művészeti értékeinek bemutatása, bővítése. ?A célok megvalósítása érdekében az alapító a következő feladatokat határozza meg: - A magyar kulturális örökség fenntartása, nemzeti és népi hagyományok átadása Heves városban. - A múlt szellemi értékeinek feldolgozása mellett hangsúlyos szerepet kapjon a város arculatát megteremtő innovatív művészet, mivel a városkép kidolgozása előfeltétele a külföldi cserekapcsolatoknak mind gazdasági, mind kereskedelmi, mind szellemi téren. - A tehetséggondozás érdekében formális és informális kapcsolattartás az országos művészeti intzéményekkel. - Minden évben képzőművészeti alkotótábort szervez az alapítvány, melyre pályázat útján válogatják ki a résztvevőket. ... >>

Hevesi Keresztelő Szent János Kórus

(kulturális)

3360 Heves, Hősök tere 8.
képviselő: elnök Lövei János
Megteremteni és továbbfejleszteni Heves városában ? a nagy múltú hevesi templom adottságait is kihasználva ? a kórus és ezen belül az egyházi zene éneklésének hagyományát. ... >>

Hevesi Kistérség Szociális Biztonságáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

3360 Heves, Erzsébet tér 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Beszteri Natália
Társadalmilag hasznos tevékenységek kezdeményezése és segítése, ezáltal ellátatlan társadalmi szükségletek kielégítéséhez való hozzájárulás közhasznú feladatok körében.
Kiemelten: Szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális területen az intézményrendszer és szolgáltatásainak fejlesztése, ezen szolgáltatások szervezése, lebonyolítása és a célcsoportokhoz való eljutásának elősegítése. Elősegíteni az integrált társadalmi jelenlétet az előbb említett területeken. Megelőzni, kezelni az egyén és társadalom viszonyában fellépő krízishelyzeteket. Szolgáltatásfejlesztés, közösségfejlesztés, pszichés és szociális marginalizáció megelőzése, demokráciafejlesztés, foglalkoztatás elősegítése. ... >>

Hevesi Labdarúgó Sport Club

(sport)

3360 Heves, Deák Ferenc u. 62.
képviselő: elnök Bettembuk József
-Amatőr és tömegsport jellegű sporttevékenység (elsősorban labdarúgás) szervezése.
- A sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
- Szervezi a tagok szurkolói megmozdulásait. ... >>

Hevesi Nyugdíjasok Egyesülete

()

3360 Heves, Deák Ferenc út 13.
képviselő: Gottschalk Róbertné (elnök) ... >>

Hevesi Önvédelmi Tömegsport Egyesület

(sport)

3360 Heves, Erkel F.u.3/C.fsz.2.
képviselő: Kalmárné Besenyei Mária (elnök) ... >>

Hevesi Református Gyülekezetért Alapítvány

(szociális,kulturális)

3360 Heves, Gyöngyösi út 73.
képviselő: Dr. Vincze Zsuzsanna (kuratór. tag), Gyimesiné Gömöri Ilona (kur. elnök), Krusper Ágota (kuratóriumi titkár), Krusper Éva (gazdasági ügyintéző), Szabó Tivadarné (kuratóriumi tag), Szepessy Katalin (kur. tag)
Az egyházközség tulajdonában álló ingatlanok felújítása és karbantartása. Egyházi ünnepek, kulturális rendezvények szervezése, méltó megünneplése. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, idősek gondozása, drogos és iszákos emberek mentése, missziós munka folytatása. ... >>

Hevesi Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

3360 Heves, Deák F. u.62.
képviselő: elnök Kovács Gyula
Tagjai részére a rendszeres sporttevékenység biztosítása, a megfelelő szervezeti keretek kialakítása. A városi sporthagyományok ápolása, a tagok sportszerű életmódra és magatartásra nevelése. Sportági utánpótlás-nevelés érdekében együttműködés kialakítása a helyi és a városkörnyéki oktatási intézményekkel, sportkörökkel. A tömegsport fellendítése érdekében szélesíteni sportkapcsolatait a város társadalmi és gazdasági szervezeteivel. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41