Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hegyeshalom civil szervezetek


Találatok száma: 25
1. oldal

"Evangélikus Templomért" Alapítvány

(egyéb)

9222 Hegyeshalom, Fő út 41.
képviselő: Nagy Józsefné
Anyagi és tárgyi eszközökkel, személyes közremködéssel hozzájárulni ahhoz, hogy a hegyeshalmi Evangélikus Templom különösen annak toronyépülete felújításra, illetve helyreállításra kerüljön. ... >>

Földtulajdonosok Bérkilövő Vadászati Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Liget u. 3.
képviselő: Szabó Dezső
Vadászati jog gyakorlása, bérvadászat. A vadászterületen található vadállomány megőrzése, növelése. A nem vadászható állatfajok megóvása. A vadak élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása. Vadvédelmi létesítmények, berendezések felállítása. A vad gyógyítása, az állatbetegségek elleni védekezés. A vadászat rendjének fenntartása. A vadak által okozott károk lehetőség szerinti megelőzése, a felmerült kár megtérítése. A vadászhagyományok ápolása, a vadászok továbbképzésének biztosítása. ... >>

Hegyeshalmi Airsoft Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.
képviselő: Bodó Balázs
Az egyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; a sporttevékenység minőségi fejlesztése. Az Airsoft hazai népszerűsítése, megismertetése a szélesebb közönség számára. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. A sportegyesület a sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. ... >>

Hegyeshalmi Fúvós Egyesület

(oktatási,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Damjanich út 2.
képviselő: elnök Kauschitz János
Hegyeshalomba 1934-ben, alakult "Hegyeshalmi Vasutas Fúvószenekar" hagyományainak ápolása, tevékenységének folytatása. Szakmai, és művészeti szempontból annak utódjának tekinti magát. A Hegyeshalmi Fúvós Egyesület bekapcsolása a község művészeti életébe, ehhez személyi és anyagi feltételek megteremtése. Fiatal tehetségek felkutatása, szakmai fejlődésének elősegítése, és a zenekarban történő belépési lehetőségének megteremtése. Jótékonysági rendezvényeken való részvétel anyagi feltételeinek megteremtése, elsősorban a községi, egyesületi szervezésében. Hegyeshalom községi és más egyesületek illetve szervezetek által szervezett rendezvényeken való résztvétel és színvonalas szereplés biztosítása. A zenekar eddigi tevékenységi körének szélesítése. ... >>

Hegyeshalmi Gazdakör

(érdekképviselet)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Andrássy Béla Károly
A tagok érdekeinek képviselete, a gazdálkodási szakértelem fejlesztése, a termelés mennyiségi és minőségi javítása, terményértékesítés segítése, a föld termelőerejének fokozása, környezetvédelem. ... >>

Hegyeshalmi Kulturális Egyesület

(kulturális)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Leinwetter Lajos László ... >>

Hegyeshalmi Polgári Kör Egyesület

(kulturális,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Szövetkezet u. 21.
képviselő: Cseh Szilvia, Ujj Sándor
Kulturális együttműködések támogatása, az ifjúság felkarolása és képességeinek fejlesztése. ... >>

Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Tóth Gyula
A közbiztonság erősítése, a bűncselekmények megelőzése, az azzal kapcsolatos információk közvetítése a rendészeti szervek, illetve más polgárőr egyesületek felé, a helyi közösségi kapcsolatok erősítése, ápolása, a lakosság önvédelmi törekvéseinek támogatása, a vagyonvédelmi tevékenység népszerűsítése, korszerűsítésének elősegítése. A lakosság és a hivatalos rendészeti szervek közötti bizalom és együttműködési készség erősítése, a bűnmegelőzési tapasztalatok és módszerek népszerűsítése, a közrend; az emberi és állampolgári jogokkal összefüggő lakossági tájékoztatások; jogi tanácsadások megszervezése. ... >>

Hegyeshalmi Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9222 Hegyeshalom, Szövetkezet u. 27.
képviselő: Dubi Imre, Sárközi Ferenc - elnök
A postagalambsport tevékenység összefogása, versenyek szervezése, szabályszerűségének biztosítása, a postagalamb tenyésztés elősegítése, tagok érdekvédelme. ... >>

Hegyeshalmi Sport Club 1931

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Török Zoltán
A Hegyeshalomban 1931. évben alapított Hegyeshalmi Sport Club labdarúgócsapat hagyományainak ápolása, tevékenységének folytatása labdarúgás sportágban, lehetőség biztosítása a tehetséges sportolók számára a versenyszerű bajnoki rendszerben működő sporttevékenységre. Az egyesület labdarúgói sportemberhez méltó magatartással és küzdőszellemmel járuljanak hozzá a sportrendezvények látogatottságához, ápolják és továbbvigyék az egyesület sporthagyományait, erősítsék a lakosság sportszeretetét. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon. ... >>

Hegyeshalmi Természetbarát Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Akácfa u. 10.
képviselő: Farkas László, Horváth Péter
A természetjárás szervezés, népszerűsítése, érdekérvényesítése. Az egészséges életmódra nevelés és annak népszerűsítése. A természet ápolása, annak fenntartása, környezetvédő szemlélet kialakítása és fejlesztése. ... >>

Hegyeshalmi Vasutas Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Zalka M. u. 44.
képviselő: Fekete Tamás
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének segítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület által használt vízterület és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

Hegyeshalom Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Szőke László
Hegyeshalom község értékeinek, hagyományainak védelme, megőrzése, környezetének szépítése, pénzeszközökkel, energiával való takarékoskodása. ... >>

Hegyeshalom Jövőjéért Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi u. 1.
képviselő: Kaizinger Zoltán
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Hegyeshalom és vidéke építészeti és természeti értékeinek, hagyományainak védelmében, a település szépítésében, fejlesztésében, közösségi életének szervezésében. Az egyesület célja, hogy segítse a község építészeti, környezetei és természeti értékeinek megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetét, demokratikus hagyományokra építve szervezze közösségi tevékenységét. ... >>

Hegyeshalom Nagyközségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Török Zoltán
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvényben meghatározott tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában történő közreműködés. Aktív egyesületi életre ösztönző szakmai gyakorlatok szervezése, részvétel az önkéntes tűzoltó egyesületek részére szervezett versenyeken, bajnokságokon, kapcsolatfelvétel hasonló jellegű szervezetekkel. ... >>

Hegyeshalom Trailblazers Pókeregyesület

(sport,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Aradi vértanúk u. 1.
képviselő: Dér Krisztián
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére.
Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése.
Klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Hegyeshalom Tűzvédelméért és Tűzmegelőzéséért Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

9222 Hegyeshalom, Hársfa u. 26.
képviselő: Mészáros Gyula
A Hegyeshalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület hatékony tűzvédelmi és tűzmegelőzési tevékenységének elősegítése. A tűzoltó rajok anyagi és tárgyi eszközökkel, valamint személyes közreműködéssel történő támogatása. ... >>

"Hegyeshalomért Jóléti" Közalapítvány

(egészségügyi,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Csernó Lászlóné
Olyan lakossági fejlesztés megvalósítása, amelyek az egészségmegőrzés a betegségmegelőzés, a gyermek és ifjúságvédelem, a rehabilitációs foglalkoztatás, valamint az egészséges életmód bővítését célozzák. ... >>

Kéktó Surf Club Egyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Táncsics Mihály u. 4.
képviselő: Kassai Attila
A szörfözés, mint vízi sport és különböző változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen sporttevékenységnek, mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése.
Klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Kontroll-C Fogyasztóvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Fő utca 58.
képviselő: Csavajda István
Az egyesület célja, hogy kezdeményezze, támogassa mindazon törekvéseket a törvényhozásban, a gazdaságban és a fogyaszói érdekvédelemben az állampolgárok jogvédelmét hivatottak biztosítani. ... >>

Napsugár Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Damjanich u. 2/a.
képviselő: Nagyné Tóth Csilla
A gyermekek testi-lelki fejlődésének elősegítése. Hozzájárulás az egészséges életmód kialakításához. Segítség az esztétikai és művészeti neveléshez. Segítség abban, hogy a gyerekek megismerhessék tágabb környezetüket, más tájakat és embereket. Az óvoda bútorzatának, berendezéseinek szemléltetőeszközeinek, és a működést szolgáló egyéb eszközeinek korszerűsítésében, cseréjében, beszerzésében való segítség nyújtása. ... >>

Pénzügyőr Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Fő út 215
képviselő: Gráf Tamás
A horgászsport keretén belül az ifjúsági és szabadidősport fejlesztése, népszerűsítése, a természet és környezet védelme. Tagjai részére a kedvező horgászlehetőség, valamint a a működési és vízterületen a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosítása. ... >>

Turul Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Bécsi út 10.
képviselő: Debra Zsolt
Az egyesület céljai: íjász verseny- és szabadidősport, mint közhasznú tevékenység népszerűítése és fejlesztése, különösen a tagok, illetve Hegyeshalom és vonzáskörzetének lakossága, valamint általában országos szinten is; elsősorban tagjai, valamint a helyi és környékbeli lakosság számára elérhető kultúrált íjászsport biztosítása a helyi adottságok kihasználásával és állandó fejlesztésével, továbbá az utánpótlás számára szellemi és anyagi feltételek - lehetőségekhez mért - megteremtése; különböző sporteseményekben, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, illetve és nemzetközi versenyek, bemutatók, csereoktatással egybekötött nemzetközi íjász táborok szervezése, lebonyolítása; kapcsolattartás más sportegyesületekkel, egyéb sportban érdekelt szervezetekkel, oktatási, nevelési intzéményekkel; tagjai részére a rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, közös éredekeinek képviseletek és védelme, illetve tevékenységük szükség szerinti összehangolása valamint; az íjászsport, a magyar történelem, a magyar hagyományok ápolása, az ősi magyar kultúra megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt; a helyi társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, az egészséges életmódra nevelés. ... >>

"VERSENYKÉPES TUDÁSÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9222 Hegyeshalom, Rákóczi F. u. 13.
képviselő: Molnár Sándor
Hegyeshalmi Általános Iskolában a nyelvoktatás feltételeinek javítása, tanulók támogatása. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41