Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Harta civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Állampusztai Sporthorgász Egyesület

(sport)

6327 Állampuszta, IV. utca 4.
képviselő: Hinkel János ... >>

Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

6326 Harta, Templom u. 68.
képviselő: Berdó József kuratóriumi titkár, Kriskó László kuratóriumi elnök
Hazánk természeti, táji és kulturális értékeinek megőrzése, -a biológiai sokféleség megőrzése és hazánk természeti képe szempontjából fontos és természeti értékekben gazdag, veszélyeztetett területek megvásárlása és fenntartása, -egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok gyakorlati védelme, -a természetkímélő gazdálkodási módok kidolgozásának és előterjesztésének ösztönzése, megvalósítása, - természetkímélő turizmus támogatása, -a fentieket elősegítő környezeti nevelés, oktatás, ismeretterjesztés. ... >>

Harta Sport Egyesület

(sport)

6326 Harta, Templom utca 68.
képviselő: András István elnök
Harta nagyközség sportélete színvonalának emelése, csapatok fenntartása, pálya üzemeltetése, a helyi labdarúgó és tömegsport támogatása. Reklámtevékenység a Harta Sport Egyesület Fenntartására és üzemeltetésére. ... >>

Hartai Dunatáj Vadászegyesület

(egyéb)

6326 Harta, Dózsa Gy. utca 1/a.
képviselő: Leitert Ottó elnök
A tagjainak az egyesületekre és a a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartásra, valamint használatra vonatkozó jogszabályok, a jelen alapszabály, valamint a közgyűlés által megállapított szabályzatok megtartására nevelés. Tagjai részére vadászati lehetőség biztosítása, az eredményes gazdálkodás és a kulturált vadászat érdekei védelmének elősegítése, a vadászati kultúra ápolása, a vadászegyesület működőképességéről valamint az egyesület élet zavartalanságáról való gondoskodás. ... >>

Hartai Hagyományörző Kulturális Egyesület

(kulturális)

6326 Harta, Templom u. 58.
képviselő: Iván Andrea elnök ... >>

Hartai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6326 Harta, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.
képviselő: Bán Jenő elnök, Pollák János titkár
A közrend, közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, és a baleset megelőzés, az államhatár őrizete, A határrend fenntartása, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem érdekében önkéntes társadalmi munkát végez a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, határőrizeti, megelőző vagyonvédelmi, a gyermek- és ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési és a környezetvédelmi tevékenység, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. Az Egyesület céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk: jogszabály-változtatások, működési környezet változtatásai, módszertani ajánlások és útmutatók, bűnmegelőzési feladatok változásai, egyéb a műkö-déssel és a feladatokkal kapcsolata megoldások közvetítése, nemzetközi tapasztalatok, módszerek, ajánlások honosítása, népszerűsítése. Külföldi azonos profilú szervezetekkel kapcsolatépítés és a kapcsolatok folyamatos ápolása. ... >>

Hartai Zenekultúráért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6327 Harta, Templom u. 68.
képviselő: Keresztély László elnök
A névben foglalt tevékenységek személyi, tárgyi és működési feltételeinek javítása minden lehetséges és jogszerű alapítványi eszközzel. A Hartai Zeneiskola működési feltételeinek javítása, a hartai fúvószenei hagyományok ápolása. ... >>

Hétszínvirág- Harta Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6326 Harta, Bajcsy Zs. u. 3.
képviselő: Gyurané Arnold Mária kuratóriumi elnök
Az ovodáskorú gyermekek nevelése , oktatása, képességeinek fejlesztése, az óvodai körülményeinek javítása. ... >>

Lakóhelyi Tömegsport Egyesület

(sport,egyéb)

6326 Harta,
képviselő: Kovács Sándor ... >>

Nimród Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

6326 Harta, Kossuth L. u. 110.
képviselő: Zsinka Jenő ... >>

Ráday Pál Oktatási- Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6326 Harta, Bajcsy Zs. u. 4.
képviselő: Kaiber Henrik
Iskolai felszereltség javítása, anyagi fedezetének megteremtése, támogatása. Kiemelkedően tanuló gyermekekkel foglalkozó pedagógusok tanulmányi támogatása. Táborozás, idegennnyelv tanulása, számítástechnika oktatása. Tanulók jutalmazása. ... >>

Sporthorgász Egyesület Harta

(sport,természetvédelem)

6326 Harta, Templom u.57.
képviselő: Kónya Ferenc elnök
A tagok horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása, horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, horgászoknak a horgászerkölcs szabályai tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, a szabadidő kultúrált eltöltése, lehetőségének biztosítása az Alapszabály 2.paragrafusa szerint. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41