Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Harc civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

"A harci kisdiákokért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7172 Harc, Kölesdi u. 2.
képviselő: Borbély Mihályné
A harci általános iskola tanulói testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

7172 Harc, Fő utca 18.
képviselő: elnök Patkó Sándorné
Harc község kulturális érdekeinek védelme, termsézeti örökségének védelme és a falu demokratikus közéletének fejlesztése. ... >>

Harc Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Őri Mónika
Harc község fejlődésének elősegítése, az oktatás-nevelés, sport,, környezetvédelem, kultúra területén, a település köz- és kulturális életének fejlesztése, illetve hátrányos helyzetű csoportok támogatása, a nép és építészeti hagyományainak megőrzése. Anyagi segítség nyújtás fejlesztési céljainak megvalósításához. Fontos cél továbbá más civil szervezetek, lakossági önszerveződő csoportok erkölcsi és anyagi támogatása, illetve működési feltételeinek biztosítása, és a lokálpatriotizmus erősítése.
A "Harc Község Év Civilszerezete", a "Harcért" és az "Év Pedagógusa" - cím alapítása, majd évenkénti odaítélése.
Tanulmányi ösztöndíj nyújtása elsősorba a Harcon élő általános-, közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára. Jegyzet és tankönyv kiadásának anyagi támogatása. Oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények szervezésében közreműködés és ezek anyagi támogatása. Az oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények kiadványainak megjelenítéséhez, terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása. Az oktatással, neveléssel összefüggő diák és oktatói cserekapcsolatok szervezése és megvalósításához anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diák-konferenciák szervezése, anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diákok számára bel- és külföldi tanulmányutak anyagi támogatása. Napközi otthonos óvoda létrehozása, feltételeinek megteremtése, működtetése.
A Harc Község területén rendezvények megvalósításában való anyagi segítség nyújtás és aktív részvétel ész az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása.
Az alapítványunk célkitűzése közé tartozik a Harcon lakók életminőségének javítása, élhető falu, komfortérzet növelése, parkosítás, virágosítás, padok és kukák kihelyezés számának növelése, a történelmi, néprajzi hagyományok ápolása, a szabadidő kultúrált és egészséges életmódon történő eltöltésének motiválása (sport), a fiatalok bevonása kulturális tevékenységekbe, tőlélő- és kézműves táborokba való eljuttatásuk. Erdei iskola, tanösvény létrehozása.
Célkitűzéseink között szerepel egy tájház kialakítása, egy kábelstúdió kialakítása (-Harci Hírmondó-), Kálvária - a templompark felújítása, fafaragó- kézmúves táborok rendezése, túlélő tábor infrastruktúrájának kiépítése, anyagi bázisának a megteremtése. ... >>

Harc Polgári Sportegyesület

(sport)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: elnök Binder László
Politikamentes sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a ársadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása. ... >>

Harcért Civil Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: Erdősné Aranyos Györgyi Erzsébet
Harc és környéke szeretetének terjesztése, lokálpatrióta életforma kialakítása, támogatása, fejlesztése szabadidő, sport és egyéb kulturális események szervezése és támogatása, a község oktatási intézményei sikeres működésének támogatása, falufejlesztés, műemlékvédelem, környezetvédelem, természeti és épített értékeink megóvása, emberközpontú község kialakításáért tenni kívánó erők összefogása. ... >>

Harci Családosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

7172 Harc, Fő utca 9.
képviselő: elnök Fuchs Tamás
Az élet és az anyaság tiszeletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket az eggyermekes, kétgyermekes és nagycsaládosok képviselnek; a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése; a fiatalok, fiatal házasok, házaspárok, mint poteciális nagycsaládosok bevonás az egyesület munkájába; az egyesületbe lépett nagycsaládosok érdekeinek képviselete; értékeink felmutatása a családnak, mint a társadalom legkisebb egysége fontosságának hangsúlyozása; a családok helyzetének könnyítése különböző olcsó vásárlási akciók keretében; együttműködési szerződések kötése különböző segítőkész vállalatokkal, vállalkozókkal, Kft.-kel; kutúrális programok szervezése, közös kirándulások elősegítése. ... >>

Harci Gazdakör

(egyéb)

Harc, Fő u. 26.
képviselő: Kernóczi Lajos ... >>

Harci Nyugdíjasok Érdekszövetsége

(érdekképviselet)

7172 Harc, Fő utca 59.
képviselő: elnök Paksi István ... >>

Harci Óvodáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7172 Harc, Fő u. 59.
képviselő: Bálint Károly
az óvoda új épülete felépítésének segítése ... >>

Harci Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: elnök Bóni Zoltán
Az egyesület elősegíti a bűncselekmény elkövetésének megelőzését, segíti a személyi és vagyonvédelmet, az ifjúsági feladatokat, összefogja mindazok önkéntes tevékenységét, akik e célok érdekében kívánnak működni. Elősegíti és erősíti a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalmat, közreműködik a lakosság biztonságérzetének növelésében, és együttműködik minden olyan szervezettel és személlyel, aki az egyesület céljainak megvalósításához támogatást tud nyújtani. ... >>

HARCI RÁSZORULÓKÉRT ALAPÍTVÁNY

(szociális)

7172 Harc, Jókai utca 14.
képviselő: Marosné Jankó Mária
Szegénységben élő családok támogatása, gyermekszegénység, mélyszegénység csökkentése, a szülők munkavállalási esélyeinek javításával, az elosztó és szolgáltató intézmények színvonalának javításával. ... >>

HARCI ROMÁKÉRT EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7172 Harc, Kossuth Lajos utca 42.
képviselő: Novák Anna
Az egyesület összefogja a harci romákat közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a településen élő roma kisebbség érdekeit különböző gazdasági, kultúrális és társadalmi szervezeteknél.
- A romák részére korszerű- szabadidős lehetőségek, kultúrális élet biztosítása. Roma gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
- Romák esélyegyenlőségének elősegítése.
- Az itt élő romák igényeinek felmérése, az elképzelések összehangolása, fontossági sorrendek megállapítása, a megvalósításhoz szükséges pénz előteremtése.
- A romák aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése.
- A természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése.
- A roma fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének.
- A harci Romák munkahely teremtés lehetőségének kiaknázása.
- Felvilágosító, ismeretterjesztő előadások szervezése ( ezek az előadások a tanuló roma ifjúság pályázati lehetőségeikről. A fiatalokat fenyegető veszélyekről szólnának, Például a drogokró, az AIDS-ről, stb...).
- Együttműködés, kapcsolattartás az önkormányzattal, nyugdíjasok érdekszövetségével, más helyi társadalmi szervezetekkel, egyházakkal.
- Az egyesület tevékenységéről elektronikus és nyomtatott tájékoztatás nyújtása. ... >>

Harci Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: elnök Bálint Károly
A horgász sport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére kedvező horgászlehetőségek, aktív pihenés biztosítása, a horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

HORIZONT 2003 Vidékfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

7172 Harc, Béke utca 9.
képviselő: Horváth Rudolf
Szekszárd és térsége gazdasági és nonprofit szférája működésének, fejlődésének segítése. ... >>

Községi Önkormányzati Társaság

(egyéb)

Harc,
képviselő: Farkas György, Müller József ... >>

Magyarországi Oroszagár Barátok Egyesülete

(egyéb)

Harc, Szentgálpuszta 72.
képviselő: Balázs Karin, Dr. Koppány Ágnes ... >>

Trabant Team Szekszárd

(egyéb)

7172 Harc, Kossuth utca 20.
képviselő: elnök Berekméry Zoltán
A trabant tulajdonosok összefogása, az érdekképviselet megteremtése, rendezvények szervezése, szaktanácsadás, környezetvédelem, műszaki fejlesztés, minőségi alkatrészgyártók összefogása, az egyesületi tagok gépjárművei műszaki állapotának javítása; lehetővé teszi az alapkivitelű, átalakított, hobbycélú, valamint muzeális értékkel bíró trabantok tulajdonosainak a kapcsolatteremtést, információcserét, clubéletet; kapcsolatot tarthat fenn rokoncélú hazai és külföldi egyesületekkel. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41