Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Halmajugra civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Együtt Halmajugráért Roma-Magyar Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3273 Halmajugra, Rákóczi utca 23/ I.
képviselő: elnök Lakatos Alajos
Halmajugra község területén élő etnikai kisebbségek és a többségi népesség közötti társadalmi párbeszéd megteremtése, a kulturált együttélés lehetőségének megalapozása.
- Törekedni a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésére mind a tanulásban, mind a munkához jutásban, a mindennapi életlehetőségek megteremtésében.
- Halmajugra község környezetvédelmének előtérbe helyezése.
- A Községben élő időskorúak segítése, családsegítés, szociális segítségnyújtás.
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, külön tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekre és fiatalokra.
- Kulturális tevékenység.
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
- Sportolási lehetőség megteremtése a helyi fiatalok számára.
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
- A községben élő fiatalok által és velük szemben gyakorivá vált drogfogyasztás, bűnözés visszaszorítása, megszüntetése. ... >>

Halmajugra Roma Polgárjogi Mozgalom

(egyéb)

3273 Halmajugra, Arany János út 4/1.
képviselő: elnök Váradi József
Az egyesület célja fellépni a romák egyenjogúságáért, emberi méltóságáért, a társadalmi szolidaritásért és méltó helyük kiküzdéséért az európai népek közösségében. ... >>

Halmajugrai Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3273 Halmajugra, Kossuth u. 125.
képviselő: Bódiné Gulyás Ágnes (kur. elnök)
A Halmajugrán lakó rászoruló, tehetséges általános iskolás korú gyermekek támogatása. A kiemelkedő tanulmányi eredményt nyújtó gyermekek munkáinak anyagi elismerése. A kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése. A szakmai, tartalmi munka fejlesztése, a gyermekek testi, szellemi fejlődését elősegítő tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Halmajugrai Nyugdíjasok Egyesülete

(kulturális,egyéb)

3273 Halmajugra, Kossuth út 158.
képviselő: elnök Dupcsák Sándorné
A településen élő nyugdíjas korúak összefogása, közösségük erősítése.
Közösségi és kulturális programok szervezése és megvalósítása részükre.
Helyi hagyományok ápolása, továbbadása a fiatalok számára.
A falu nyugdíjasainak érdekképviselete a különböző fórumokon. ... >>

Halmajugrai Önkéntes Tűzoltóegyesület

(tűzoltó)

3273 Halmajugra, Kossuth L.u.158.
képviselő: Mozsár Gyula ... >>

HALMAJUGRAI POLGÁRŐR EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

3273 Halmajugra, Kossuth út 143/ 3.
képviselő: elnök Kökény Tibor
Emberi és állampolgári jogok védelme,
- közrend- és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás,
- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41