Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Halászi civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

"BETEG GYERMEKEKÉRT" Alapítvány

(egészségügyi)

9228 Halászi, Kossuth L. u. 98.
képviselő: Tonomár Róbertné
Anyagi segítség nyújtása a súlyosan beteg gyermekek gyógításához. ... >>

F 26. Szigetköz Postagalamb Sportegyesület

(sport)

9228 Halászi, Ságvári u. 12.
képviselő: Neuberger Béla
sporttevékenység ... >>

Halászi Diákok Tehetséggondozó Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

9228 Halászi, Kossuth L. u. 25-27.
képviselő: Kovátsits Attila
A Halászi Általános Iskola tehetséges tanulóinak, a tehetségek nevelésében élen járó pedagógusoknak jutalmazása. ... >>

Halászi és körzetének labdarúgásáért Alapítvány

(sport)

9228 Halászi, Kossuth L. u. 11.
képviselő: Tonomár Károly
Halászi és körzete labdarugó sportjának fejlesztése. ... >>

"Halászi Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 89.
képviselő: Varga Miklósné sz.: Varga Anna
Az óvoda tevékenységének segítése, rendezvényeinek, beszerzéseinek, környezetszépítésének anyagi ... >>

Halászi Hagyományorző Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9228 Halászi, Jókai út 37
képviselő: elnök Süli Józsefné
A község vallási, világi néphagyományi értékeinek gyűjtése, őrzése, felújítása, a mindennnapi életbe való beillesztése az egyesület jelszava értelmében: csak értékes múltra építhet a jelen értékesebb jövőt. A vallási és világi hagyományok gyűjtése, ápolása és ismertetése a helytörténei munka által. A község természeti környezetének megőrzése, szépítése, fejlesztése környezetvédő munka által. A község közösségi hagyományainak, intézményeinek újraélesztése egészséges közösségi élet kialakítása céljából. A község vallási és világi vezetőségének segítése a múlton alapuló, jövőt építő munkájában. A község fő ünnepének Szent Márton napjának november 11. mind vallási, mind pedig a világi hagyományok szerinti megünneplése illetve megünnepeltetése. A község életében kimagasló munkát végző, vagy elhalt polgárok díszpolgárrá nyilvántartásának kezdeményezése. Minden olyan tevékenység, amely az egyesület céljával szervesen összefügg, vagy összefüggésbe hozható. Az egyesület nem folytat politikai tevékenységet. Nem állít és nem támogat országnyűlési képviselőt a választásokon. ... >>

Halászi id. Majthényi László Sport Egyesület

(sport)

9228 HALÁSZI, PÜSKI U. 37.
képviselő: Burján Tamás, Dobos Péter
Szervezett keretet biztosítsanak Halászin a sportolási igények kielégítéséhez, különös tekintettel a férfi labdarúgás működtetésére. ... >>

Halászi Lovas Club

(sport,oktatási,kulturális)

9228 Halászi, Kossuth u. 64.
képviselő: Pausits Erika
A halászi lovas élettel kapcsolatos események összefogása, megszervezése, információ áramoltatás, versenyek rendezése, sportolói révén a község hírének öregbítése, az ifjúság szervezett formában történő lovas oktatása, a hagyományőzrő Egyesület Ifjúsági Csoportja munkájának segítése. Az egyesület lehetőségeihez képest a lovas sport társadalmi munkával megvalósítható tárgyi feltételeinek megteremtése, a lovas hagyományok ápolása. Lovas rendezvények szervezése, a lovas sportot szívén viselők erkölcsi, anyagi támogatásának elnyerése, összefogása, tagjainak és az egyesület céljaival azonosuló magán-és jogi személyeknek a célok elérésére való szervezése. ... >>

Halászi Sportegyesület

(sport)

9228 Halászi, Dunasor sportpálya 1049. hrsz.
képviselő: elnök Tonomár Róbert, elnökhelyettes Reisinger Zsolt
A Sportegyesület a rendszeres sportolás (versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása) céljából létrehozott szervezet. ... >>

Halászi Vegyeskar Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

9228 Halászi, Kossuth L. u. 38.
képviselő: Szilágyi Vilmos
Az egyesület célja Halászi község kóruszenei hagyományainak ápolása, a települési közösség aktív zenei életének szolgálata, közösségi rendezvények, események, ünnepek lebonyolításában való közreműködés. A kórustagok számára a közös éneklés révén a szabadidő hasznos és szép eltöltésének biztosítása, az ének és a zene népszerűsítése; továbbá a kórus legszebb hagyományainak megfelelően a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége által kiírt különféle versenyeken való eredményes szereplés előmozdítása. ... >>

"Halásziért" Alapítvány

()

Halászi, Kossuth u. 36.
képviselő: Frank Lajos ... >>

"SZENT KRISTÓF" Mosonmagyaróvár és Kistérsége Közhasznú Mentőalapítvány

(egészségügyi)

9228 Halászi, Dunasor 50.
képviselő: Dr. Szinger Éva
Az Országos Mentőszolgálattal (OMSZ) szorosan együtt működve a helyi OMSZ dolgozók alapításával a mentőszolgálatot teljesítők munkakörülményeinek javítása. A Mosonmagyaróváron és kistérségekben élők gyorsabb és szakszerűbb, magas szintű mentőellátása a perinatális és koraszülött ellátás kivételével. ... >>

Szigetköz Vadásztársaság

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

9228 Halászi-Arak, Arany János u. 13.
képviselő: Szitás Attila
A vadászati jog gyakorlása, bérvadászat.
A vadászterületen található vadállomány megőrzése, növelése.
A vad élőhelyének őrzése, életfeltételeinek biztosítása.
Vadvédelmi létesítmények felállítása.
Vad gyógyítása, állatbetegségek elleni védekezés.
Vadkárom megtérítése.
Vadászhagyományok ápolása. ... >>

Szigetközi Sportrepülő Egyesület

(sport)

9228 Halászi, Püski utca 0126/14. hrsz.
képviselő: Pakucs György
Magas színvonalon biztosítani a tagok számára a sportrepülés feltételeit. A sportrepülést minél nagyobb körben népszerűsíteni Magyarországon, de főképp a Szigetközben, ahol szinte semmilyen múltja nincs a sportrepülő tevékenységnek. Közhasznú munka végzése a repülni vágyók körében, főképp a fiatalokra tekintettel. Repülési lehetőség biztosítása a szerényebb körülmények között élő családok számára is. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41