Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyula civil szervezetek


Találatok száma: 345
1. oldal

A Gondozott Gyermekekért Alapítvány

()

5700 Gyula, Ady E. u. 3.
képviselő: Sándor Istvánné
A hosszú évekig állami gondoskodás alatt álló gyermekeknek való segítségnyújtás. Az Alapítvány segítségével a fiatalkorúak jobb ellátást, nyaraltatását, utaztatását, önálló életkezdésének támogatását, a Kuratórium által jóváhagyott egyéb gyermekvédelmi célok megoldását ... >>

A Gyulai Kórház Szülészet-Nőgyógyászat Osztályáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Párducz László elnök
A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztálya szakmai tevékenységének fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, bővítése, a munkafeltételek biztosítása, gépek, műszerek, eszközök beszerzése révén. Célja továbbá az osztályon dolgozók élet- és munkakörülményeinek, rekreációs lehetőségeinek növelése, képzésének és továbbképzésének folyamatos biztosítása. ... >>

A Gyulai Református Életért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Petőfi tér 4.
képviselő: elnök Dr. Puskás János
A gyülekezeti élet működésének, a lelkészi és munkatársi szolgálat ellátásának segítése, az egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő ingatlanok építése, felújítása, korszerűsítése, az iskola és óvoda működésének segítése. Egyházi missziói munka támogatása, a diakónia és szociális feladatok fejlesztése. ... >>

A "Harmonikus Emberért" Chi Kung Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Esze Tamás utca 2.
képviselő: Mokáné dr. Komlódi Eszter
Egészségmegőrzés ősi magyar és keleti (kínai) technikák segítségével. ... >>

A Lila Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi utca 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Balogh Katalin
A Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye diákönkormányzati munkájának támogatása, segítése, ennek keretében: a tanulók programjának, tevékenységének támogatása, rendezvények, versenyek szervezése, az iskola diáksportjának támogatása, a diák sportolók felkészítése, versenyeztetése, anyagi, tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

A Magyarországi Román Kulturáért Alapítvány

()

5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 8.
képviselő: Dr. Czeglédiné Gurzó Mária, Dr. Petrusán György elnök, Dr. Ruzsa György
Minden olyan tevékenység támogatása, amely a hazai románság érdekeit szolgálja. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

A Szeretetfény Gyermekei Közhasznú Egyesület

(szociális)

5711 Gyula, Vértes utca 1.
képviselő: Óré Lajosné
Alapvető emberi értékek a szeretet, az összetartás és a megbecsülés összefogása. Az emberek közötti segítségnyújtás, ezek hirdetése összefogása. ... >>

A Városért és a Kórházért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
A közéleti tisztaságot elősegítő törekvések támogatása Gyula városában, a Pándy Kálmán megyei Kórház orvosai színvonalas szakmai képzésének elősegítése. A kórház részére jótékonysági rendezvény szervezése, adományok gyűjtése, fogadása. ... >>

A Világ Magyar Fiataljai Alapítvány

()

5700 Gyula, Mátyás király u. 19.
képviselő: Markó István ... >>

Alapítvány a Dűrer Albert Általános Iskoláért

(intézményi,sport,oktatási)

5700 Gyula, Szent István u. 29.
képviselő: elnök Kiss Tamásné
Az általános iskolában oktatott idegennyelvek tanításának és tanulásának elősegítése, a számítógépes oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztése, nyelvi versenyek szervezése, sport és tömegsport támogatása, és az oktatással kapcsolatos tevékenység támogatása. Az iskola tanulóinak - kimelkedő tanulmányi vagy sportmunkájára tekintettel - jutalmazása. A tanítást, tanulást segítő eszközök berendezések beszerzésének, javításának támogatása. ... >>

Alapítvány a Tüdőgyógyászatért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

5703 Gyula, Sitka u. 1.
képviselő: Dr. Fábián Mihály
A Békés Megyei Képviselő-testület Pulmonológiai és Rehabilitációs Szakkórházának magas szintű szakmai munkájának és a magas szinvonalú betegellátás biztosítása érdekében. A kor műszaki szinvonalának megfelelő minőségű orvosi műszerek és felszerelések, ápolási eszközök beszerzése és működtetése. A Szakkórház gazdasági, műszaki ellátásának szinvonalát javító eszközbeszerzések biztosítása. A kora szakmai szinvonalának megfelelő magas fokú szakmai képzettséggel rendelkező szakember-állomány biztosítása érdekében ösztöndijak kiírása, a Szakkorház alkalmazottai szakképzésének anyagi támogatása és ösztönzése. ... >>

Alapítvány Szepesvári Gergely Emlékére

(oktatási)

5700 Gyula, Béke sugárút 48.
képviselő: Hrabovszki Zoltán
Szepesvári Gergely emlékének megőrzése. ... >>

Albrecht Dürer Német-Magyar Oktatási és Kulturális Alapítvány /Gyula/

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Április 4. tér 5.
képviselő: Dr. Kereskényi Miklós
Gyula és környéki iskolák diákjainak, nyelvtanárainak anyagi támogatása a német nyelv és kultura tanítására, a közös Európa megismerése. ... >>

ÁLLATOTTHON Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

5700 Gyula, Székely A. utca 18/2.
képviselő: Dr. Soproni Mária kuratóriumi elnök
A Gyula, Kígyósi úton 0548/4. hrsz-ú ingatlanon működő állatmenhelyen élő kóbor állatok tartásának, gondozásának elősegítése a folyamatos, rendszeres és szakszerű ellátásuk anyagi fedezetének biztosítása, az állatok védelme és a természetvédelem. ... >>

AMI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, Késmárki utca 24/a.
képviselő: elnök Gyalog László
A délalföldi régió népművészeti és művészeti értékeinek megőrzése, hagyományok ápolása, művészeti iskolákban működő tanszakok művészeti tevékenységének támogatása, rendezvényeken, versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

Angyali Gyógyítók és Gyógyultak Alapítványa

(természetvédelem,kulturális)

5700 Gyula, Nagyváradi út 54. I./7.
képviselő: Márki Zoltán, Perei István
Testi, lelki, szellemi egyensúlyi állapotból kibillent emberek segítése, harmonikus egyensúlyuk, emberi kapcoslataik visszaszerzésében, elsősorban természetes gyógyító módszerek és energiák segítésével. ... >>

Apor Vilmos Egyházközségi Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

5700 Gyula, Harruckern tér 1.
képviselő: Dr. Herjeczki János elnök
Evangelizációs, oktatási, kulturális, karitatív, hitéleti-szervezési tevékenység. ... >>

AQVAFITT Alapítvány /Gyula/

(sport,érdekképviselet)

5700 Gyula, Szegedi Kiss I. u. 18.
képviselő: Kurucz András, Reisz József
A KÖVIZIG Vízügyi Sportegyesület és a Békés Megyei Búvár Szövetség sport alapfeladatainak támogatása. ... >>

Aranyló Napraforgó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Blanár László utca 3-5 9
képviselő: Varga Zoltán
A gyermekek testi, szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. Családi napközik, óvodák támogatása és fenntartása. Családsegítés, szociális tevékenység keretében az anyák munkaerőpiacon történő újbóli elhelyezkedésében történő segítségnyújtás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúságvédelem, a gyermekek egészséges fejlődésének elősegítése. ... >>

Átrium Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet)

5700 Gyula, Törökzugi sor 21. 3./11.
képviselő: elnökhelyettes Ilyés Julianna, kuratóriumi elnök Kinyik Mónika
A pártsemlegesség követelményének betartásával, politikailag semlegesen működve keresztény közösségek működésének elősegítése, keresztény szellemű tevékenységek működésének segítése, a szociális segítségre szorulók segítése, szolgáltatások nyújtása, valamint az oktatás, nevelés, képzés és szakképzés területén tevékenységek kifejtése, azok fejlesztésének és működésének támogatása, továbbá emberek és közösségek fejlődésének, együttműködésének elősegítése és megerősítése különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak szerint: Hátrányos helyzetű társadalmi rétegek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének elősegítése vallási, etnikai, faji, politikai megkülönböztetés nélkül. Az alapítvány kezdeményez és működtet olyan segítő szolgálatokat, melyek szociális és/vagy gyermekvédelmi és/vagy egészségügyi és/vagy foglalkoztatási, munkaerő piaci szolgáltatásokat nyújthatnak az ellátásokat igénylő emberek és közösségeik számára, illetőleg ilyen területeken már működő, mások által létrehozott intézmények működéséhez hozzájárulhat, működését/működésüket koordinálhatja, kezelheti. A fogyatékos emberek érdekvédelmi feladatainak ellátása, érdekérvényesítésének segítése, segítő szolgáltatások eléréséhez segítségnyújtás, információgyűjtés a fogyatékos embereket érintő kérdésekben tanácsadás. Tapasztalatcsere, szakmai hálozat létrehozása, működtetése. ... >>

Az év legjobb gyulai rendőre Alapítvány

()

5700 Gyula, Damjanich u. 8/d
képviselő: Dr. Kovács József elnök
A Gyulai Rendőrkapitányság hivatásos állománya tagjának jutalmazása, akit szakmai tevkenysége és magatartása alapján a város lakossága, valamint a rendőrkapitányság állománya az adott évben a legméltóbbnak ítél. ... >>

Bábolnai Arab Távlovagló és Távhajtó Egyesület

(kulturális,egyéb)

5700 Gyula, Pósteleki utca 9.
képviselő: Gál Imre
Lovasversenyek rendezése, tenyésztői munka szakmai segítése, hagyományőrzés. ... >>

Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete

(természetvédelem,érdekképviselet)

5711 Gyula, Fehér-Körös utca 69.
képviselő: Kásler Árpád
A banki adósok, elsősorban, de nem kizárólag a deviza alapú hitelesek, egyéni és társas vállalkozások érdekképviselete, közvetítői tevékenység az adósok és a Bankszövetség, a Kormány között, együttműködés hasonló célokat megvalósító szervezetekkel, civil közéleti klubok, előadások szervezése, szabadidős program szervezése, természetvédelem, környezetvédelem. ... >>

Battonyai Idősek Otthonáért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Kárpát utca 19.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Imréné
Hozzájárul a Battonyai Idősek Otthonában élők mindennapi életminőségének megkönnyítéséhez. Különböző rendezvényekkel, programokkal, tanácsadással, foglalkozásokkal, oktatásokkal, képzésekkel, az otthon technikai-, tárgyi-, személyi feltételeinek javításával segíti a Battonyai idősek Otthonában élők napi életét. Az otthonban élő rászorulóknak a társadalomban lévő helyzetét és szerepét ismerteti és elfogadtatja a társadalom minél szélesebb körű rétegeivel, egy türelmesebb, elfogadóbb előítélet-mentes hozzállásra épülő személélet előtérbe állításával megkönnyíti a segítségre szorulók és a megfelelő támogatók egymásra találását. ... >>

Bay Zoltán Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Ajtóssy A. utca 45.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Gyulai József
Az Alapítvány mindenkori székhelyén lehetőséget biztosít Gyula város tehetséges általános és középiskolás tanulóinak tehetséggondozásához. Az országhatárokon belül és kívül élő tehetséges magyar és magyarul tudó más nemzetiségű diákok számára nyári tábor szervezése Gyulán a legkülönbözőbb tudományterületekről. A legtehetségesebb diákok számára támogatás nyújtása külföldi tanulmányutakon valü részvételhez. Bay Zoltán szellemi hagyatékából következően a hazai és nemzetközi kutatás és fejlesztés támogatása. Határon átnyúló, a magyarság és a szomszéd népek társadalmi-gazdasági kohézióját erősítő tevékenységek támogatása. A fenti célok megvalósítása és hatékonysága érdekében egyre szorosabb kapcsolat és együttműködés a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvánnyal és annak Kutató Intézeteivel. Az alapítvány céljain keresztül tevékenységével is őrizni kívánja az épített környezet meglévő értékeit, a társadalmi-gazdasági kapcsolatok széles körét pedig a fenntartható fejlődés és a tudatos környezetvédelem céljaival összhangban kívánja támogatni. Részt kíván venni a XXI. századi információs társadalom által létrejött kihívások és az ezekre épülő emberközpontú megoldások megvalósításában. ... >>

Békés - Csongrád Megyei Német Iskolaegyesület Gyula

(intézményi,oktatási,kulturális)

5700 Gyula, K. Schriffert József út 1.
képviselő: elnökhelyettes Dr. Illyés Józsefné, Szilágyiné Solymosi Mária elnök
Az egyházi hagyományokat is figyelembe véve a német nemzetiségű fiatalok nevelése a németséghez és a magyar hazához való hűségre, a felnőtt lakosság képzése. ... >>

Békés Megye Orvosaiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

5700 Gyula, Dob utca 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vincze Gábor
Az egzisztenciális problémákkal küzdő orvosok támogatása, fiatal orvosok pályakezdésének elősegítése, szakmai fejlődésük, posztgraduális képzésük támogatása, idős nyugdíjas, vagy beteg orvosok illetve hozzátartozóik támogatása, a hátrányos helyzetbe került orvosok támogatása, és az orvosi munka jobb feltételeinek megteremtése, és támogatása. ... >>

Békés megye Orvosaiért Alapítvány /Gyula/

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Dr. Kincses László
Az egzisztenciális problémákkal kűzdő orvosok támogatása, fiatal orvosok pályakezdésének elősegítése, szakmai fejlődésük, posztgraduális képzésük támogatása, idős nyugdíjas, vagy beteg orvosok, illetve hozzátartozóik támogatása, a hátrányos helyzetbe került orvosok támogatása, és az orvosi munka jobb feltételeinek megteremtése és támogatása. ... >>

Békés Megye Vadászható Vadjaiért Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet)

5700 Gyula, Pósteleki utca 22. II/9.
képviselő: Bránya János
A békés megyei vadászható vadfajok természetes, és tenyésztett állományának minőségi és mennyiségi fejlesztése, különös tekintettel a Békés Megyére jellemző, vadászható vadfajokra. Mozgósítani szeretné mindazon hazai és külföldi vadászokat, és a vadászattal szimpatizáló természetes és jogi személyeket, akik hajlandóak tenni és egymással szövetségre lépni Békés Megye vadászható vadjaiért. ... >>

Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
képviselő: Koszta Julianna elnök
Az asszisztenseket és ápolókat ért fizikai, stb. károsodás esetén támogatás nyújtása, anyagi támogatás, pályázatok kiírása és annak díjazása. ... >>

Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(érdekképviselet)

5700 Gyula, Béke sugárút 38.
képviselő: titkár Szatmári István
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet dolgozói érdekeinek képviselete. ... >>

Békés Megyei Epilepsziával Élők Egyesülete /Gyula/

()

5700 Gyula, Kárpát u. 11.
képviselő: Nagy Gáborné elnök ... >>

Békés Megyei Gasztronómiai és Borlovagi Alapítvány

(kulturális)

5700 Gyula, Új sor 28.
képviselő: kuratóriumi elnök Hunyadvári József
A magyar és az alföldi gasztronómia és borkultúra hagyományainak ápolása. ... >>

Békés Megyei Göndöcs Benedek Méhész Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Klapka utca 16/b.
képviselő: elnök Haász Ferenc, gazdasági vezető Sproch Róbert István, titkár Árgyelán János
A békés megyei méhészek egyesítése, érdekvédelme és képviselete. Oktatás és szakmai továbbképzés biztosítása, a méhészeti termékek bemutatása, mézfogyasztás népszerűsítése, a békés megyei méhészeti hagyomány, kulturális értékek megőrzése, mézlovagrend létrehozása a termelői méz és méhészeti termékek jó hírnevének megőrzése és ápolása érdekében. Célja továbbá méhész-termeléstechnológiai módszerek bevezetése és elterjesztése, a környezet-, és természetkímélő termelési módszerek bevezetése és elterjesztése. Célja továbbá az egészségmegőrzés, betegségek megelőzése, a környezeti tudatosság formálása. A térség természeti és kulturális örökségének fenntartható fejlesztése. ... >>

Békés megyei Háziorvosi Alapítvány /Gyula/

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Nürnbergi u. 1/a.
képviselő: Dr. Garay Erzsébet
A háziorvosok és a háziorvosokat segítő asszisztensek és más munkatársak továbbképzésének és általában a háziorvoslással kapcsolatos tevékenységnek a támogatása. ... >>

Békés Megyei Idegsebészeti Ellátásért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: elnök Juhász-Kis László
Idegsebészeti osztály orvosi műszer beszerzésének, ápolási eszközeinek javítása, az osztály dolgozóinak szakmai továbbképzés támogatása, tudományos előadások, kongresszusok helyi szervezése. ... >>

Békés Megyei ILCO Egyesület /Gyula/

(egészségügyi,szociális)

5700 Gyula, Szent István utca 17-19.
képviselő: elnök Ágota László
A megyében és a hozzá forduló más megyében élő stomás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása-, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti megsegítése, szükség szerint a betegek látogatása-, a betegség megelőzési-, illetve korai felismerési lehetőségeinek propagálása. ... >>

Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

5700 Gyula, Scherer F. utca 14.
képviselő: elnök Mittag Mónika, elnökhelyettes Bárdiné Békési Mária
Kiépíteni, fejleszteni a Békés megyei németség fennmaradásának feltételeit, ápolni és erősíteni nemzeti sajátosságait. ... >>

Békés Megyei Rákbetegekért Alapítvány

(egészségügyi)

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
képviselő: Dr. Pikó Béla kuratóriumi elnök
Rákbetegek gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységének segítése, a gyulai Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály munkájának segítése. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete

(sport,egészségügyi,oktatási)

5700 Gyula, Rulikovszki utca 9. II/9.
képviselő: elnök Herczegné Szabó Marianna, elnökhelyettes Kónya Ilona
A szociális háló részeként működve, sokféle összetett lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani a rászorultaknak. Betegoktatás, betegápolás, rehabilitáló masszírozás, konferencia, egészségügyi előadások szervezése, gyermekfelügyelet. ... >>

Békés Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

5700 Gyula, Laktanya utca 9/B
képviselő: Fazekasné dr. Magda Erzsébet elnök
Tagjainak támogatás nyújtása egyszeri juttatás biztosításával, a tag bel- és külföldi gyógykezelésére, a tagjának otthonápolási költségekre, az egyesület gyógyászat és rehabilitációs eszközeinek bővítésére, a tag gyermekének beiskolázásához. A tagok egyéb, elsősorban jövedelmi viszonyaik miatt jelentkező hátrányos helyzetének szociális nehézségeiknek csökkentésére, a tagok átképzésére, konferenciákon való részvételre, továbbképzésekre. A tag közvetlen hozzátartozójának halála miatt, jelentős többletköltségek enyhítésére. ... >>

Békés Megyei Sclerósis Multiplexesek Egyesülete Egészségügyi és Szociális Alapítványa /Gyula/

(sport,egészségügyi)

5700 Gyula, Várkert u. 1.
képviselő: Lévárdi Jenőné
A Békés Megyei Sclerósis Multiplexesek Egyesülete tagjainak támogatása. ... >>

Békési Ornitológiai Egyesület

(egyéb)

5700 Gyula, Bihari utca 3.
képviselő: Fülöp János
Díszmadártenyésztés, díszmadártartás népszerűsítése. ... >>

BORIS-TEAM Lovassportegyesület

(sport)

5700 Gyula, Ecsedi utca 27/B.
képviselő: Boris László
A lovassport támogatása, népszerűsítése helyi és országos szinten és az ezzel kapcsolatos feladatok ellátása. ... >>

Brunszvik Teréz Óvodai Nevelési Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5700 Gyula, Mágocsi utca 14.
képviselő: kuratóriumi elnök Révészné Duma Kornélia
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

BUBIV Dolgozók és Nyugdíjasok Jóléti és Kulturális Alapítványa

(egészségügyi,kulturális)

5700 Gyula, Zrinyi tér 5 sz.
képviselő: Varga Imre
Az alapítók dolgozói és nyugdíjasai betegségmegelőzésének és gyógyításának támogatása, a nehéz helyzetbe került dolgozók és családjuk segítése, a nyugdíjasok támogatása. ... >>

Bumacofly Szabadidő- és Sportegyesület

(sport,egyéb)

5700 Gyula, Kárpát utca 24.
képviselő: elnök Orvos Ferenc
A modellezés és a szabadidő sportokon belüli sporttevékenység rendszeres biztosítása, ehhez a technikai feltételek megteremtése, utánpótlás nevelés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal



Támogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41