Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Győr civil szervezetek


Találatok száma: 940
1. oldal

111 Kóbor Kutyák Motoros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

9029 Győr, Ladik utca 28.
képviselő: Ifj. Schwarcz Ottó
Az egyesületi, közösségi élet szervezése. Az egyesület rendes tagjai és pártoló tagjai részére a kulturált szabadidő eltöltésének szervezése. Motoros túrázás, motoros találkozók, motoros közlekedés biztonsági rendezvények szervezése. A motoros közlekedés balesetbiztonságát elősegítő tevékenység. A motoros hagyományőrzés, motoros vezetéstechnikai ismeretek, motoros műszaki ismeretek, motorsport népszerűsítése. Motoros műszaki segélyszolgálat működtetése. Történelmi országjárás, természetjárás, üdülés és a szabadidő kulturált eltöltésének népszerűsítése. Jótékony célú adományozó, adományközvetítő tevékenység. Nemzetközi tevékenység, nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok kialakítása. Biztosítja tagjai és pártoló tagjai számára az egyesületi élethez szükséges feltételeket. ... >>

1944-1945-ös volt Magyar Katonák Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

()

9024 Győr, Winter Ernő u. 1.
képviselő: Sebestyén Pál
A független demokratikus Magyarország történelmi emlékeinek ápolása és megőrzése. ... >>

56-os Magyar Közösség

(egyéb)

9024 Győr, Déry Tibor u. 15.
képviselő: Sinkó Józsefné, Somogyi Lajos, Világhy József
1956 eszményeinek maradéktalan megvalósítása. Társadalmi igazságon alapuló demokratikus jogállam megteremtése. A nép elvének érvényre juttatása. ... >>

708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

9026 Győr, Rónay Jácint út 4/a.
képviselő: Bitai-Németh Judit - elnök
Eseti támogatást nyújtson a csapat egy-egy feladatának megvalósításához. A csapat működésének elősegítése, hogy a gyermekek emberibb emberré, magyarabb magyarrá váljanak a jellemnevelés által. Gyermekek részére megnyitni a vallások megismerésének lehetőségét az alapvető ismeretek elsajátításával. Megismertetni a gyermekeket a magyar népi hagyományokkal, monda és mese világgal, népi táncokkal. Levelezési, kapcsolattartási lehetőség biztosítása a gyermekek és a fiatalok részére, problémáik megoldásának segítése az év bármely szakában. A természet megismerése, megszerettetése a gyermekekkel, a növény és állatvilág megóvása, rendszeres kirándulások, nyári és téli nomád táborok szervezése. A rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekek segítése, felzárkóztatása. A gyermek személyiség fejlődésének biztosítása a felnőtté válás útján. ... >>

A "Fej-, Nyakdaganatos Betegekért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Hold u. 5/a.
képviselő: Dr. Tompos Tamás
Támogatja a fej-, nyakdaganatos betegségek korai felismerésére irányuló egészségügyi képzést, segítséget nyújt a fej-, nyakdaganatos betegek ellátásához szükséges műtőfelszerelések beszerzéséhez, az ezen területen dolgozó orvosok részére anyagi támogatást nyújt az új műtéti technikák elsajátítását célzó szakmai továbbképzéseken történő részvételhez, támogatja a fej-, nyakbetegséggel kapcsolatos tudományos rendezvények Győr-Moson-Sopron Megyében történő szervezését. A poszoperatív szakba került betegek beszédfejlesztése és a társadalomba történő visszailleszkedése érdekében egyéni, illetve csoportterápiás foglalkozásokhoz az azt végző szakemberek munkájának anyagi fedezetét részben biztosítja, és a munka megszervezéséhez tárgyi ... >>

"A Gönyűi Vízi Sport Élet Fejlődéséért" Alapítvány

(sport)

9026 Győr, Damjanich János utca 47.
képviselő: Paár Attila
Az alapítvány célja a Duna partján fekvő Gönyű község vízi sport életének fellendítése és a középtávú fejlődés lehetőségeinek elősegítése, kapcsolódva a Gönyű község kül-és belterületéhez tartozó Duna parton már megkezdődött és tervezett fejlesztésekhez. ... >>

"A gyermek ember" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Rákos F. u. 2.
képviselő: Szalay Gyula
Jókai Mór Általános és Speciális Szakiskola támogatása, oktatási, kulturális, szociális célok. ... >>

A Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért

(intézményi,oktatási,kulturális)

9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
képviselő: Weisz Róbert
Az iskolába felvételt nyert, ott tanulói jogviszonyban álló, vagy a legutóbbi tanévben tanulói jogviszonyban volt diákok és diákcsoportok iskolai tevékenységével szorosan összefüggő vagy egyébként az ahhoz kapcsolódó társadalmilag hasznos tevékenységének, ezen kívül ugyanezen kört érintően az iskola által támogatott szabadidős programok anyagi támogatása, az azokhoz való megfelelő hozzájárulás, illetve rendkívüli vagy rendszeres egyéni segélyezés. Az iskola nevelési ? oktatási tárgyi eszközei bővítésének támogatása, tantermek, bútorzat javítási, fejlesztési segítése. ... >>

A Győri Krúdys Diákok Kulturális és Gasztronómiai Közhasznú Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

9024 Győr, Örkény István u. 8-10.
képviselő: Nagy Attila
A Krúdy Középiskola aktív és a közelmúltban végzett diákjai részvételének elősegítése színvonalas kulturális eseményeken. A szakmai oktatásban részesülő diákok részvételének elősegítése az ön-és továbbképzésüket szolgáló rendezvényeken. ... >>

"A Győri Lepke Óvoda Óvodásaiért Alapítvány"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9028 Győr, Lepke u. 35-37.
képviselő: Stanglné Kriszter Teréz
Az óvoda nevelő- és oktató munkájához szükséges eszközök, technikai berendezések beszerzése, bővítése. Az óvoda játék- és sporteszközeinek bővítése. Óvodai programok költségéhez való hozzájárulás. Kiemelkedő képességű gyermekek támogatása. ... >>

"A Győri Óvodákért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Ábrahám Erika, Eőryné Juhász Kinga, Knausz Lászlóné (ö), Soós Elekné, Szük Ödönné ... >>

" A GYŐRI SZÜLÉSZETÉRT " Alapítvány

(egészségügyi)

9024 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Dr. Nagy Sándor
A szülészeti osztály betegellátásának színvonalát fenntartó, illetve növelő feltételekhez való hozzájárulás. ... >>

"A győri tehetségekért" Alapítvány

(oktatási,szociális)

9021 Győr, Árpád út 2.
képviselő: Dr. Bakó Ferenc, Dr. Boros Bálint, Dr. Fontos Mihály, Dr. Nagy László, Miklósy Gyula, Pozsgai Balázs, Szabó Sándorné, Wernerné Csordás Éva
A nehéz körülmények között élő tehetséges győri gyermekek képességeinek kifejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. Az arra rászoruló, tehetséges gyermekek továbbtanulásának segítése, támogatása. ... >>

A Győri Városi Művészeti Múzeum Baráti Köre

(kulturális)

9021 Győr, Király u. 17.
képviselő: N.Mészáros Júlia, Wennesz Lsázló
A Városi Múzeum tevékenységének társadalmi segítése, a képző- és iparművészeti műveltség terjesztése, a magyar és egyetemes művészetjobb megismerése és széles körben való megismertetése, a műgyűjtés támogatása. ... >>

"A Jövő Szakképzéséért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9021 Győr, Arany J. u. 28-32.
képviselő: Dr. Rácz Sándor
Az iskolarendszeren kívül történő oktatás keretei között megvalósuló szakképzés - ezen belül a fiatal munkanélküli pályakezdők, illtve más okból munkanélkülivé válók átképzésére irányuló szakképzés résztvevőinek támogatása, a szakképzésben történő részvétel ösztönzése, az iskolarendszeren kívüli szakképzési feltételrendszer kiépítésének támogatása, az iskolarendszeren kívüli szakképzés színvonalának emelése az európai közösségek követelményeinek megfelelő képességekkel és tudással rendelkező szakemberek képzése érdekében. ... >>

"A jövőért" (PRO FUTURO) Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

9022 Győr, Liszt F. u. 42.
képviselő: Dr. Cseh Sándor
A főiskolai oktató munka, művészeti és sporttevékenység feltételeinek javítása. Tudományos kutatások és publikációs tevékenységének, nemzetközi kapcsolatainak, idegennyelvi képzésének, továbbképzésének, tanfolyamainak, a főiskola által szervezett nemzetközi, országos és regionális oktatási, tudományos, művészeti és sportrendezvények, valamint az informatikai infrastruktúra fejlesztésének szakmai és anyagi támogatása. ... >>

A Révai Miklós Gimnázium Barátainak Köre

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

9021 Győr, Jókai u. 21.
képviselő: Szabó György
Az egyesület erősíti az öregdiákoknak az egymáshoz, tanáraikhoz és a gimnáziumhoz, valamint a gimnázium iránt rokonszenvezőknek az iskolához fűződő kapcsolatait. Ápolja az iskolai hagyományokat és segíti ezek továbbfejlesztését. A tagok részére rendszeres tájékoztatást ad a tagság és a gimánzium életének fontosabb eseményeiről. Igény és lehetőség szerint segítséget nyújt az iskola oktatási munkájához. Pályázatok és díjak kitűzésével, továbbá - az iskola vezetésének javaslata alapján - a tanulók anyagi támogatásával segíti az iskolában folyó oktató-nevelő munkát. ... >>

"A Romákért" Jóléti Alapítvány

(oktatási,szociális)

9023 Győr, Szigethy Attila út 109.
képviselő: Jakus László
Munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése, munkahelytermetéssel, együttműködve a Győr-Moson-Sopron Megyei Munkaügyi Központtal, komplex családsegítés, szakemberképzés elősegítése, alapítványi célú forráskutatás. ... >>

A SZAKMA TISZTESSÉGÉÉRT Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9022 Győr, Liszt Ferenc út 8.
képviselő: elnök Kovács Zsuzsanna, titkár Hancz István
A felnövekvő generációk számára az egészséges életmód és környezet megismertetése, a szakmai tevékenység értékrendjének visszaállítása, a modern üzleti tudományok terén való jártasságszerzés érdekében igyekszik megismertetni általános közismereti és szakmai képzések szervezése keretében a tudomány, valamint a gyakorlati élet tapasztalatait. Egészségügyi, oktatási, valamint tudományos programok (iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések, továbbképzések, átképzések) szervezésével, a higiéniára, valamint az esztétikumra való törekvés érdekében különösen fodrász-, kozmetikus-, műkörömépítő ? illetve fogtechnikus szakképzés keretében minél szélesebb körben elérhetővé tenni a fenti vívmányokat.
A műszaki tudományok területén hasonló szintű programok biztosításával a műszaki intellektus és szaktudás korkövetelmény szintű biztosítása érdekében a hiányszakmákban, különösen gépjárműszerelő, karosszérialakatos és autófényező szakmákban kívánjuk indítani képzésünket.
A modern üzleti tudományok területén napjaink tudományos eredményeinek felhasználásával a mai gazdasági élet elvárásainak eleget tenni tudó marketing- és reklám menedzser, illetve asszisztens, továbbá általános menedzser és asszisztens, valamint idegenforgalmi menedzser és idegenvezető, végül az illem, etikett és protokoll területén nyújtunk magas szintű képzést. ... >>

"A Tulipános Iskoláért és a Kisbácsai Tagiskoláért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9026 Győr, Rónay J. u. 4.
képviselő: Schunderné d. Júlia
Az iskola tehetséges tanulóinak támogatása. Az iskoláért legtöbbet tevők jutalmazása. Követendő példák és célok állítása a tanulók elé. Az idegen nyelv oktatásának fejlesztése. Az iskola tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

A-FORCE1 TáncSport Egyesület

(sport)

9028 Győr, Széna u. 15.
képviselő: Németh Ádám
A hip hop és modern tánc népszerűsítése, valamint minden olyan tevékenység gyakorlása, amely e cél megvalósítását elősegíti. A működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása a hip hop tánc kulturált, színvonalas tanulása, gyakolása lehetőségének megteremtése a tagok számára. ... >>

ABLAKCENTRUM Kft. Dolgozóiért Alapítvány

()

9025 Győr, Kossuth L. u. 121.
képviselő: Fátrai Péter
ABLAKCENTRUM Kft. dolgozóinak, nyugdíjasainak, valamint ezek hozzátartozóinak élet- és munkakörülményeinek, szociális helyzetének támogatása. ... >>

"ACSAY FERENC" Alapítvány

()

9022 Győr, Széchenyi tér 8.
képviselő: Csóka János Gáspár
Győri Czuczor Gergely Bencés Diákotthon és Gimnázium rendeltetésszerű működésének segítése. ... >>

"AD MAIORA NATUS SUM" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

9027 Győr, Kiskuti u. 22.
képviselő: Bartalos Gyöngyi
Segíteni az oktatás területén működő, kiemelkedő minőségi szinvonalú tevékenységet folytató intézményeket, tanárokat és diákokat. ... >>

"Ady Endre" Közművelődési Egyesület

(kulturális)

9022 Győr, Teleki László u. 38.
képviselő: elnök Tullner Mátyás
Az Ady Endre Művelődési Ház működésének támogatása. Az amatőr művészeti együttesek nemzetközi cserekapcsolatait esetenként finanszírozza. A Dal- és Társaskör, a Fúvószenekar, a Néptáncegyüttes, a Képzőművész Kör, a Népi Díszítők és a nyugdíjas klub támogatása. ... >>

Adyvárosért Egyesület

(kulturális,egyéb)

9024 Győr, Urbantsok u. 26.
képviselő: Balla Jenő
Az egyesület célja Győr Adyváros városrésze fejlődése elősegítése. Célja továbbá az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben lakók életkörülményeit károsan befolyásoló, negatív hatások elleni küzdelem. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészben lakók és a városrész teljességét érintő összefogás és a városrész érdekeinek artikulálása, az érdekek kifejezése Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Hivatalai előtt. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész egészséges, rendezett, tiszta és biztonságos lakókörnyezetének kialakítása, az ezekbe a kérdéskörökben érintett szervezetekkel, és hatóságokkal történő egyeztetés és tanácskozások útján. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrészének társadalmi érdekképviselete, akár demonstrációk, vagy nyilvános rendezvények tartására is. Célja az egyesületnek a Győr Adyváros városrészben történő hatékony érdekképviselet, a városrészben működő társadalmi szervezetek bevonásával, a városrész érdekében történő érdekegyeztetés és összefogás megteremtése érdekében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész felzárkóztatása Győr város kommunális és egyéb ellátottsági szintjéhez. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész kulturális életének fellendítése, a helyi szín megjelentetése Győr Város kulturális életében. Célja az egyesületnek Győr Adyváros városrész ifjúságának közbiztonsági, és közrendvédelmi szempontokból történő védelme és képviselete. ... >>

AKTÍV SC Szabadidő- és Extrémsport Sportegyesület

(sport,oktatási)

9029 Győr, Kultúrház utca 74.
képviselő: Várday Levente
A technika- és motorsportok, extrém sportok népszerűsítése, oktatása és gyakorlása. Részvétel amatőr sportolók, sportegyesületek számára szervezett sportrendezvényeken, versenyeken. Szabadidő sport, tömegsport népszerűsítése, gyakorlása. Sportrendezvények szervezése, sporteszközök karbantartása, javítása. ... >>

"Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
képviselő: Dr. Antali Péter - kuratóriumi tag, Dr. Garab Endre - kuratóriumi tag, Dr. Vaszari Zsolt- kuratóriumi elnök, Fekete Józsefné - kuratóriumi tag, Marics Ferencné - kuratóriumi tag
A Petz Aladár Megyei Kórház gyermeksebészetének szakmai munkájának segítése, támogatása, elsősorban műszerek beszerzésével. Az itt dolgozók szakmai fejlődésének támogatása, képzésük, a legújabb tudományos módszerek elsajátításának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Győri Aneszteziológia és Intenzív Betegellátás Javára

(intézményi,egészségügyi,szociális)

9024 Győr, Vasvári P. u. 2-4.
képviselő: Dr. Cselovszki Éva
A győri székhelyű Petz Aladár Megyei Kórház Központi Intenzív-terápiás és Aneszteziológiai Osztály dolgozói munkavégzésének és munkavégzési körülményeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Győrszentiváni Keresztelő Szent János Plébániatemplom Restaurálására

(egyéb)

9011 Győr, Déryné u. 33.
képviselő: Szalóky János Albert
A plébániatemplom teljes felújítása, korszerűsítése. ... >>

Alapítvány a Légzőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért

(sport,egészségügyi,oktatási)

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2.
képviselő: Dr. Alexy Miklós
A krónikus, acut és intenzív ellátást igénylő légzőszervi megbetegedésekben szenvedő gyermekek ellátásának közvetlen s közvetett támogatása. Műszerek vásárlása, orvosok, segédszemélyzet, szülők és betegek célirányos képzésének és továbbképzésének támogatása, a beteg gyermekek gondozásának eredményességét javító sportfoglalkozások és gyógyüdültetések támogatása. ... >>

Alapítvány az égési sérült betegek gyógyításáért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

9022 Győr, Bisinger sétány 16.
képviselő: Dr. Jakabos Péter
Elsődlegesen a nyugat-dunántúli(a győri Petz Aladár Megyei Kórház vonzáskörzete) égéssérült betegek gyógyítási lehetőségeinek, ill. a betegeknek a gyógykezelés alatti elhelyezési körülményeinek javítása, az égéssérültek ellátási körülményeinek javítása, rehabilitációjuk elősegítése, tanácsadás, beilleszkedést segítő rendezvények előadások szervezése, a Petz Aladár Megyei Kórház égéssérült betegekkel foglalkozó szakorvosainak, személyzetének szakmai fejlődésének, továbbképzésének elősegítése, illetve a munkafeltételek javítása. Az égéssérült betegek ellátásához szükséges, a Győri Szövetbank által végzett szövettenyésztéssel kapcsolatos kutatás és előállítás. ... >>

Alapítvány az Emésztőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért

(egészségügyi)

9023 Győr, Magyar u. 8.
képviselő: Barkóné Polgár Judit
egészségügyi, egészségvédő ... >>

Alapítvány az erőszakos bűnözés, a terror ellen

(közbiztonság)

9024 Győr, Szent Imre u. 2-4.
képviselő: Tuka Tamás
Az erőszakos, terrorisztikus jellegű bűncselekmények megelőzése, megszakítása, elszámolása, a fegyveres bűnözők, súlyos bűnelkövetők elfogásának elősegítése. ... >>

Alapítvány az informatikáért és a szakképzésért

(intézményi,oktatási,szociális)

9026 Győr, Kertész u. 54.
képviselő: Csepiga István
Első és további szakmák szervezéséhez nyújtott támogatás, valamint közreműködés az iskoláskorúak, a pályakezdők és a felnőttek számítástechnikai, nyelvi és egyéb szakképzésében. Az alapítvány segíti a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, különösen a munkanélküliek, nők, romák és mozgássérültek képzését és ezáltal esélyt ad további foglalkoztatásukra. ... >>

ALBATROSZ TÁNCSPORT Egyesület

(sport,kulturális)

9011 Győr, Déryné u. 50.
képviselő: Dr. Papp Péter
A művészete, ezen belül a társastánc iránti érdeklődés felkeltése, a kulturált szórakozás lehetőségeinek biztosítása, a művészetek és a kultura iránt fogékony fiatalság nevelésének elősegítése, az amatőr művészeti versenyeken, rendezvényeken történő részvétel biztosítása. ... >>

ALEXANDER Alapítvány

(egyéb)

9026 Győr, Hédervári út 49/a.
képviselő: Dr. Raffai Mária
Kiváló tanulmányi eredményű, a tudományos életben aktívan résztvevő hallgatók támogatása, szakmai pályázatok kiírása, külföldi tanulmányok támogatása, pályázat ... >>

ALFRED ADLER MÓDSZERTANI KÖZPONT EGYESÜLET

(oktatási)

9023 Győr, Török István u. 36.
képviselő: Benczéné Tímár Irén
A gyermekek képességeinek fejlesztése nevelési és oktatási intézményekben individuálpszichológiai (IP) elvek alapján, az IP módszer elterjesztése, fejlesztése, szakemberekkel való megismertetése és gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata, olyan pedagógiai műhely létrehozása amely az IP módszert alkalmazók részére segítséget nyújt a szakmai ismeretek tovább fejlesztésére, terjesztésére az ismeretek bővítésére. ... >>

Aligátor Sportegyesület

(sport,oktatási)

Győr, Kálmán I. u. 54.
képviselő: Borbély Lászlóné, Mezniczky Anna, Nógrádi Lászlóné
Győr és környéke fogyatékosainak uszásoktatása, versenyeztetése. ... >>

Alkoholizmus Elleni és Alkoholmentes Klubok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

9023 Győr, Corvin u. 10.
képviselő: Petrik Mihály
Alkoholizmus elleni, alkoholmentes és előklubszerű csoportok közös feladatainak segítése, érdekvédelme. ... >>

ALKOTÓ RAJZTANÁROK TÁRSASÁGA ART 9000

(oktatási,kulturális)

9028 Győr, Zöld u. 6. fsz. 4.
képviselő: Gasparek Ildikó
Az egyesület célja közös és egyéni kiállítások szervezése és ez által a vizuális kultúra népszerűsítése. Az oktatás és az alkotás együttes művelésének a bemutatása, feltételeinek javítása. Az alkotó rajztanárok munkáinak közzététele, anyagi támogatása. Pályázatokon való közös részvétel. Alkotó táborok szervezése. ... >>

Alliance Francaise de Győr

(kulturális)

9022 Győr, Liszt Ferenc u. 11.
képviselő: Raffay Lászlóné
A francia nyelv és kultúra terjesztését kívánja elősegíteni Győr regionális vonzáskörzetében (Nyugat-Dunántúl), összegyűjteni mindazokat, akik hozzá kívánnak járulni a francia nyelv és gondolkodásmód szín-és formavilágának jobb megismeréséhez és megismertetéséhez, illetve tágabb értelemben a nyelvi és kulturális kapcsolatok fejlesztésével elősegítse a két ország egymásról alkotott képének gazdagítását. ... >>

Alpesi Dart Club

(sport)

9024 Győr, Riesz Frigyes u. 1.
képviselő: Lázár Nándor
A dartjáték országos népszerűsítése, a magyar dart fejlesztése urópai színvonalra, elismertetése itthon és külföldön. ... >>

"Alpin" Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

9012 Győr, Koltói Anna út 8
képviselő: elnök Piróczki Zsolt, elnökhelyettes Németh Andrea, titkár Németh Pál
Győrben illetve a régióban az egészséges életmód népszerűsítése, természtjárás, környezetvédelem, továbbá a hegyi sportok (különösen: sí, jégmászás, szikla mászás, kletterstig túra, hótalpas túra stb.) elméleti és gyakorlati oktatása, alpinizmussal kapcsolatos könyvek és filmek támogatása, túrák, expedíciók szervezése. ... >>

Alternatív Hajtású Járműsport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

9025 Győr, Pinkóca utca 10/c.
képviselő: Petis László, Willisits Vilmos
A szövetség célja az alternatív hajtású (nem fosszilis üzemanyagokkal üzemelő) járművek sportági szövetségének a sportágakban működő sportszervezetek, sportegyesületek, gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az alternatív hajtású járművekkel kapcsolatos valamennyi sportágban sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységének összehangolása, irányítása, munkájuk segítése, fentiekkel kapcsolatos érdekképviselet ellátása. A szövetség tevékenysége kiterjed mind a verseny-, mind a szabadidősportra. A szövetség célja továbbá, hogy széles körben megismertesse és népszerűsítse az alternatív hajtású járműveket, és ezzel elősegítse a társadalomban a környezettudatos gondolkodás kialakulását, a fenntartható fejlődés megvalósulása érdekében, biztosítva, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. ... >>

Alternatív Közlekedést Fejlesztő Hallgatói Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

9026 Győr, Egyetem tér 1.
képviselő: Szauter Ferenc
Az egyesület célja a műszaki felsőoktatásban részt vevő hallgatók elméleti szakmai ismereteinek gyakorlati tapasztalatokkal való bővítése hazai és nemzetközi nonprofit tudományos projektekbe és hallgatói versenyekbe való bevonásuk által, és ezáltal szakmai felkészültségük, munkaerő piaci helyzetük és a műszaki felsőoktatás színvonalának javítása. Az egyesület kiemelt célja, hogy a Széchenyi István Egyetem SZEnergy projekt keretében támogassa a projektben részt vevő hallgatóknak a világméretű hallgatói versenyeken való részvételt, és e célból az egyetemmel együttműködjön egy kreatív szakmai műhely kialakításában. ... >>

Ápolás Minőségéért Egyesület

(egészségügyi)

9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
képviselő: Forindáné Móró Ildikó
Az egészségnevelés magasabb színvonalra emelése az ápolók körében. ... >>

Apor Vilmos Népfőiskola Győr

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

9026 Győr, Rozmaring u. 40/a.
képviselő: Molnárné dr. Szolnoky Erzsébet
A helyi hagyományok ápolása, társadalomtudományi, kulturális célok, egészséges, vallásos életmód népszerűsítése, környezet- és természetvédelmi célok. ... >>

Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

9024 Győr, Szentlélek tér 1.
képviselő: Benkovich Ferenc
A tanulók katolikus szellemű nevelése és oktatása, különös tekintettel és jelentőséggel az idegen nyelvek oktatására a Marista Iskolatestvérek önzetlen segítségével.
Az alapítvány céljának tekinti továbbá az oktatás és nevelés területén a tanulók egészséges testi és lelki fejlődése érdekében részükre iskolán kívüli sportolási, pihenési, rekreációs, lelki programok megtartásához szükséges körülmények (épületek, sportpályák, felszerelés stb.) biztosítását a tulajdonában levő Győrújbarát Dobó u. 3. alatti lelkigyakorlatos üdülőházban.
Tekintettel az Alapítvány és az Iskola katolikus szellemiségére, az alapítvány központi jelentőséget tulajdonít a családnak mint a társadalom legkisebb és legfontosabb egységének, így ezeket a lehetőségeket a tanulók felnőtt hozzátartozóinak is biztosítani kívánja. ... >>

ÁRAMKÖR Autóvillamossági Szakmai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

9023 Győr, Csaba u. 21.
képviselő: Huszti Tibor
Az egyesület kiemelten fontosnak tartja a tagok érdekvédelmének képviseletét, a speciális szakmai továbbképzések megszervezését, szakmai információs hálózat kialakítását, szakmai rendezvények megtartását. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41