Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyöngyös civil szervezetek


Találatok száma: 316
1. oldal

5.sz. Iskolánkért Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Budai Nagy Antal tér 10.
képviselő: Kiss Ilona Marianna (kur. elnök)
a) Az oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében a pedagógusok továbbképzésének anyagi támogatása. b) Az idegennyelv oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. c) Oktató-nevelő munkánk korszerűsítéséhez szükséges eszközök bővítése és módszertani kiadványok vásárlása minden tantárgyhoz. d) Kiemelkedő oktatási és nevelési eredményeket elérő pedagógusok céljutalmának finanszírozása. e) A tanulók nyári táboroztatásának támogatása. ... >>

A Gyöngyösi Oktatásért és Kulturáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kisfaludy Károly út 6.
képviselő: kuratóriumi elnök Fülöp Henrik
Az alapítvány célja olyan anyagi és tudományos alap megteremtése, amely lehetővé teszi:
- a gyöngyösi, illetve a környékbeli települések oktatási intézményeinek támogatását, az oktatás eredményes működéséhez szükséges és a mindenkori követelményeknek megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítását, az oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező hallgatók tanulmányainak támogatását, és
- a hallgatói öntevékeny közösségek és azok rendezvényeinek támogatását és kivitelezését, valamint
- közhasznú céljai megvalósítása érdekében egy tudományos és kulturális központ (tudásközpont) létrehozását és működtetését, továbbá kiemelt színvonalú oktatások szervezése és kivitelezése. ... >>

A Gyöngyösi Platán Úti Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Platán u. 1/1.
képviselő: kuratóriumi elnök Török Erika
A gyöngyösi Platán úti Óvodában gondozott gyermekek óvodai körülményeinek javítása, óvodai neveléséhez szükséges eszközök, felszerelések bővítése, játékokkal, könyvekkel, kulturális cikkekkel történő ellátása, berendezési tárgyak fejlesztése, a gyermekek képességei kibontakoztatásának elősegítése, a gyermekek részére kulturális, szórakoztató programok, rendezvények támogatása, felmerülő költségekhez való hozzájárulás. ... >>

A Gyöngyösi Zsidó Emlékek Megőrzéséért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u.5.
képviselő: kuratóriumi elnök Waldner Pál
A Gyöngyösön élt nagylétszámú és elpusztított zsidóság emlékének megőrzése, a gyöngyösi zsidótemető fenntartása, ápolása, karbantartása; a zsidó vallási értékek megőrzése; a zsidó épületek karbantartása. ... >>

A Jövőnkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Petőfi u. 2.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Andrea Terézia
a) Az idegennyelv oktatás területén kifejlesztett módszerek, eljárási rendszerek, illetve ezek eredményeinek alkalmazása, felhasználása az idegennyelv oktatás szakmai színvonalának emelése érdekében. b) Az általános iskolában folyó matematikai, számítástechnikai képzés feltételeinek korszerűsítése és fejlesztése. c) Lehetőséget adni az érintett tanároknak és diákoknak az egyes idegennyelvek minél teljesebb elsajátításához. d) Anyagi bázist teremteni a kiemelkedő oktatási eredmények díjazására a fent vázolt célok megvalósítása érdekében, a szükséges személyi feltételek, tárgyi feltételek kialakítására. e) További lehetőségek biztosítása a tanulók nyári táborozására.
Pk60090/1991/35. sz. végzéssel célkiegészítés: kirándulások, szabadidős tevékenység biztosítása. Az oktatás, nevelés tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

A Kékestetői Gyógyintézetben Ápolt Betegekért Alapítvány

(egészségügyi)

3233 Mátraháza, Mátrai Állami Gyógyintézet
képviselő: dr. Mekler Róbert
Magyarország egyetlen klimatikus gyógyhelyén az ápolási körülmények javítása. A légúti és pajzsmirigy betegségek tudományos kutatásának támogatása. ... >>

"A Lámpás" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kócsag út 40.
képviselő: Benedek Istvánné
A gyöngyösi 7. sz. Általános Iskola és Szakiskola további tartalmi, szakmai munkájának fejlesztése, az oktató - nevelő munka, kulturális, sport és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, valamint hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók támogatása. ... >>

A Mátrafüredi Plébánia Felújításáért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Orczy út 8. III/15.
képviselő: kurátor Zajdó Lajosné
A keresztény kulturális örökség ápolása és megismertetése érdekében a fiatalok, a családok részére az itt zajló tevékenységek keretét szolgáló épület megmentése, karbantartása, bővítése, különös figyelemmel a környezeti adottságok megóvására. ... >>

Ágasvár 789 Egyesület

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Deák F. u. 21/1.
képviselő: Grébecz Kristóf (elnök)
Az ifjúság nevelése a környezet ismeretére, védelmére, közösségi szellemre. ... >>

Alapítvány a Dobó Utcai Bölcsőde Gyermekeiért

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
képviselő: Budai Lászlóné (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány célja olyan anyagi alap megteremtése, amely segítp és lehetővé teszi az egészséges gyermekek hatékonyabb gondozását, valamint a bölcsődében lévő különböző ételallergiás (tej-,lisztallergia) gyermekek korszerű ellátását. ... >>

Alapítvány a Péntek Hetilap Javára

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 4.
képviselő: Gál Katalin, Nagy Róbert Károly
Gyöngyös város információközlésének javítása. A környék, illetve a környező települések hatékonyabb bekapcsolása a gazdasági életbe a sajtó segítségével. Gyöngyös város és vonzáskörzetének bemutatása az olvasóközönségnek. Mindehhez új, igényes, színvonalas lap kiadása. ... >>

Alapítvány az Első Lépésekért

(oktatási)

3200 Gyöngyös, Visonta u.2.
képviselő: Ács Istvánné (kuratóriumi elnök)
A sérült gyermekek gondozását is végző gyöngyösi I. sz. Bölcsőde és Speciális Csoport támogatása. A bölcsőde mozgás- és értelmi fejlesztést elősegítő eszközeinek folyamatos pótlása, konyhai edényeinek pótlása, bölcsődei textíliák biztosítása. Szakemberképzés biztosítása. Az alapítvány pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogadhat el és nem kaphat. Országgyűlési, illetve helyi képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat működése alatt. ... >>

Állatbarátok Köre Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

3200 Gyöngyös, Fő tér 9.
képviselő: elnök Bognár Orsolya
Gazdátlan kutyák és macskák számára folyamatos gazdi keresés, ideiglenes elhelyezésük.
- Gazdátlan állatok, szükség esetén orvosi ellátásuk anyagi támogatása.
- Kisállat menhely létrehozása Gyöngyösön, vagy vonzáskörzetében.
- Időközönként egy-egy terület kutyapiszok mentesítése. ... >>

Anita Harcművészeti Egyesület

(sport,kulturális)

3200 Gyöngyös, Mérges út 15.
képviselő: elnök Lenkey Zsolt Lajos ... >>

ARANYECSET Művészetek Támogatásáért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Csépéné Bércesi Ágota
Hivatásos és amatőr alkotó- és előadóművészek bemutatkozási lehetőségének biztosítása. ... >>

Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány

(szociális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 2.
képviselő: --- ----
Az autizmussal élő gyermekek és felnőttek képesek legyenek a legönálóbb életre, meglévő képességeik megtartásával és fejlesztésével elfoglalhassák helyüket a társadalomban. ... >>

Autósport Rendezői Liga Egyesület

(sport,oktatási)

3200 Gyöngyös, Ipar u. 1.
képviselő: elnök Tóth Imre
A magyar bajnokságok egyes futamainak szervezése, rendezése. A versenyek teljes körű lebonyolítása, beleértve az ahhoz szükséges feltételek biztosítását, a különböző jogszabályok, előírásoknak megfelelően. A rendezői tevékenység során a különböző kategóriák versenyeinek lebonyolítása, minél magasabb színvonalú megrendezése. A rendezés kiterjed a Magyarországon lebonyolításra kerülő versenyekre, ahol akár kizárólag hazai, vagy hazai és külföldi versenyzők is részt vesznek. Sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. Egyéb rendezvények és konferenciák szervezése, rendezése. Az egyesület részt vesz hazai és külföldi különböző kategóriákban szervezett versenyeken. Képzés, ehhez tartozó oktatás, is a tevékenység körébe tartozik. Biztosítja e tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat és a sporttal közvetlenül nem összefüggő egyéb gazdasági tevékenységet is folytat. A sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítást is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése ? e rendelkezés alkalmazásával ? az egyesület alaptevékenységének minősül. ... >>

Avar Túrakerékpár Klub

(sport)

3200 Gyöngyös, Városkert út 22.
képviselő: Bozsik István ... >>

Bajza József Kulturális és Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Attila u. 12.
képviselő: Ágai Ferenc dr. (elnökhelyettes), Komenczi Bertalan (elnök), Patkós Magdolna (titkár) ... >>

Bányai Judit Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Budai Nagy Antal tér 2.
képviselő: Murcsányi Lászlóné, Pozsonyi Zoltánné, Vörös Tamás
A Gyöngyösi V. sz. Általános Iskola javára, hogy segítse az arra érdemes és rászorult, jól tanuló gyermekek továbbtanulását, erkölcsi és szellemi épülését. ... >>

Bányász Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: Berta József (kuratóriumi elnök)
A bányász zene hagyományainak megőrzése. ... >>

Bene-Egylet Mátrafüred

()

3232 Mátrafüred, Pálosvörösmarti u.2.
képviselő: Gadó Ferencné (elnök) ... >>

Berze Iskolafejlesztési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u.33.
képviselő: Vinczéné dr. Sidló Klára
Oktatástechnológiai fejlesztés előmozdítása; tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szereplő tanulók jutalmazása és a tehetséges tanulók differenciált képzésének biztosítása. A nyelvtanulás anyagi támogatása, a hátrányos, de tehetséges helyzetű tanulók szociális támogatása, ösztöndíjjal történő támogatás, és a tanórán kívüli sport, kulturális és művészeti tevékenységek támogatása. A tanárok vonatkozásában a tanulók eredményes szerepeltetésével kapcsolatos premizálás, tudományos tevékenység, a tanulmányutakon való részvétel támogatása; tankönyv- és tantervíró program tevékenységének ösztönzése. ... >>

BLOKK Autó-Motor Sportegyesület

(sport)

3200 Gyöngyös, Jókai út 14.
képviselő: Bobák Norbert (ügyvezető elnök), Szanyi István (elnök) ... >>

Boilis Horgászok Egyesülete

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Csalogány út 28.
képviselő: elnök Tasi Róbert ... >>

Boldog Gyermekkor Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Katona József út 5.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Radnai András
Az egészséges életmód kialakulásának elősegítése, a gyermekek általános edzettségének és teherbíró képességének fokozása. Ennek érdekében: a) A testi nevelés és testnevelés fejlesztését szolgáló eszközök bővítése. Kondiszoba kialakítása, tornaszerek és audiovizuális eszközök vásárlása. b) Rendszeres kirándulások szervezése a Mátrába. Természetjárással a folyamatos edzés, mozgásfejlesztés megvalósítása. Ismerkedés a Mátra természetes élővilágával, környezetvédelemre nevelés megalapozása. c) A díj évenkénti adományozása a kiemelkedő nevelő munkát végző űóvodapedagógusok jutalmazása akként, hogy amennyiben az alapítványi vagyon a 150.000,- Ft-ot meghaladja, úgy a 150.000,- Ft kamatának fele minden vben azoknak az óvodapedagógusoknak adományozható, akik a legeredményesebb munkát végezték. ... >>

Bugát - Richter Természettudományi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

3200 Gyöngyös, Barátok tere 3.
képviselő: kuratóriumi elnök dr. Pálinkás István
Olyan anyagi alap teremtése, amely lehetővé teszi: - a középiskolás diákok természettudományos ismereteinek elmélyítését, - kiemelkedő tudású diákok tehetséggondozását, - magas szakmai színvonalú versenyek és vetélkedők rendezését. ... >>

Bugát Pál Kórház Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy.út 20-22.
képviselő: Matus Miklós (kur. elnök)
1) A betegek várakozási idejét csökkentő, a betegségek felderítésének lehetőségét javító, gazdaságosan üzemeltethető korszerű laboratóriumi módszerek és berendezések beszerzése. 2) Fájdalommentes és veszélytelen radiológiai vizsgáló módszerek és eszközök bevezetése és beszerzése (ultrahang-diagnosztika, computer tomográfia). 3) A daganatos betegségek gyors felismerését lehetővé tévő szövettani feldolgozó berendezések vásárlása. 4) Gyors és korszerű mérő-, adagoló-, csomagoló- és sterilizáló gépek beszerzése a kórházi gyógyszertár részére. 5) A kórházi osztályon fekvő betegek megfigyelése, kezelését segítő műszerek vásárlása, (EKG és őrzőberendezések, endoscopok, infúziós pumpák, stb). 6) A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatása; szűrését, gyógyítását és gondozását segítő módszerek kidolgozása és elterjesztése.
Pk60152/1992/47. sz. végzéssel célkiegészítés:A beszerzett műszerek, gépek, berendezések elhelyezésével, beépítéséhez szükséges építészeti átalakítások, korszerűsítések támogatása. ... >>

Bugát Pál Kórház és Intézményei Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 20-22.
képviselő: Nagy János dr. )orvos-igazgató)
A Bugát Pál Kórház és Intézményei (fekvőbeteg osztályainak, járóbetegeket fogadó szakrendeléseinek, az alapellátás rendelőinek) - korszerű műszerekkel történő ellátása, - kulturált környezet kialakítása, - az egészségügyi dolgozók szakmai tudásának fokozása, továbbképzések támogatása, - az egészségre nevelés, felvilágosítás tárgyi feltételeinek megteremtése a rendelőkben várakozók számára. Az alapítvány célul tűzi ki programjában: 1) A betegek várakozási idejét csökkentő, a betegségek felderítésének lehetőségét javító, gazdaságosan üzemeltethető, korszerű laboratóriumi műszerek és berendezések beszerzését. 2) Fájdalommentes és veszélytelen radiológiai vizsgáló módszerek és eszközök bevezetését és beszerzését (ultrahang-diagnosztika, computer tomográfia). 3) A daganatos betegségek gyors felismerését lehetővé tevő szövettani feldolgozó berendezések vásárlása. 4) Gyors és korszerű mérő-, adagoló-, csomagoló- és sterilizáló gépek beszerzése a kórházi gyógyszertár részére. 5) A kórházi osztályokon fekvő betegek megfigyelését, kezelését segítő műszerek vásárlását (EKG és őrzőberendezések, endoscopok, infúziós pumpák, stb.). 6) A kórház felvevő területének lakosságát leginkább veszélyeztető betegségek felkutatását, szűrését, gyógyítását és gondozását segítő módszerek kidolgozását és előterjesztését. ... >>

Bugát Pál Kórház ILCO Klub

(intézményi,egészségügyi)

3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22. (Bugát Pál Kórház)
képviselő: elnök Kocsis Péterné
Az egyesület célja, hogy kiemelten a Heves Megyében élő stómás emberek
- érdekképviseletét biztosítsa,
- lelki és fizikai utógondozását ellássa,
- között a fejlett rehabilitációs metódusokat elterjessze,
- szociális helyetét felmérje,
- tájékoztatása, ellátása, gondozása céljából őket beteglátogatók látogassák,
- helyzetének javítása az igényeknek, illetve a lehetőségeknek megfelelően,
- számára tájékoztatást nyújtson a hazai és külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről,
- között szétossza a külföldről térítésmentesen kapott gyógyászati segédeszközöket. ... >>

Cantus Corvinus Alapítvány

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Fő tér 7.
képviselő: Holló Erzsébet
Hozzájárulni a Gyöngyös városban 1983. óta működő Cantus Corvinus kórus működési feltételeinek biztosításához. A kórus tevékenységének célkitűzései: 1) A régi és a mai kórusmuzsika megismerése és megszerettetése a kórus tagjaival, zenekedvelőkkel; 2) Kapcsolatteremtés a városban működő kórusokkal, zenei együttesekkel, műkedvelő zenészekkel; 3) A város zenei életének gazdagítása hangversenyek szervezésével; 4) Poliikai, társadalmi, családi eseményeken, egyéb ünnepeken való közreműködéssel ezen ünnepségek színvonalának emelése; 5) Fesztiválokon, kórusversenyeken való részvétellel a hazai kórusmozgalom támogatása, a minősítőn eredményes fokozatok elérése; 6) Külföldi kórusokkal kapcsolatteremtés, a nemzeti kultúrák bemutatása. ... >>

CHAMPION Alapítvány a Labdarúgó Sportolókért

(sport)

3200 Gyöngyös, Egri út 23.
képviselő: Tóth László (kuratóriumi elnök)
A Gyöngyösi Atlétikai Klub Labdarúgó Szakosztályának és a szakosztály sportolóinak versenyeken való részvételéhez és az utánpótlás neveléséhez anyagi segítség nyújtása. ... >>

Civilek Gyöngyösért Egyesület

(egyéb)

3200 Gyöngyös, Papföldi út 7.
képviselő: elnök Bozsik István
Akítv közreműködés a város gazdasági, társadalmi, közéleti életének fejlődésében, előlendítésében, fellendítésében. ... >>

Dobó-kocka Egészséges Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Dobó u.2.
képviselő: Takács Attiláné (kuratóriumi elnök)
Olyan anyagi alap megteremtése, mely lehetővé teszi a Gyöngyösi Dobó úti Óvoda anyagi támogatását, tárgyi feltételeinek javítását, környezetének kulturált kialakítását. ... >>

E. P. BARÁTI TÁRSASÁG

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Puskin u. 21.
képviselő: elnök Dr. Réthy István
Az Empty Pubs zenekar művészeti tevékenységének biztosítása, tevékenységének segítése, rajongói táborának szervezése.
- Segítségnyújtás az amatőr zenei művészeti tevékenységhez kapcsolódó tevékenységek elsajátításához.
- Tagok oktatása, érdekvédelmük. ... >>

Earl O. Heady Tudományos és Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
képviselő: kuratóriumi elnök Dr. Vajsz Tivadar
Az alapítvány támogatja az ezredforduló magas színvonalú, korszerű agrárökonómiai ismereteinek terjesztésére irányuló képzési programokat, ösztöndíj lehetőségeket biztosít a GATE Gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Karán agrárökonómiai tudományokat művelő kutatók, tanárok és hallgatók számára. Az alapítvány a korszerű hazai és külföldi tapasztalatok megismertetése céljából előadásokat, tanfolyamokat, bemutatót szervez. ... >>

"Egy csapat" Középkori történelem és Irodalmi Ifjúsági Társaság

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Dr. Harrer Ferenc út 6. 2/6.
képviselő: Cseh István társelnök, Kozik Tamás társelnök ... >>

Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület

()

3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 4/1.
képviselő: Lakatos Zsolt (elnök)
Az ország területén élő etnikai kisebbségek és a többségi népesség közötti társadalmi párbeszéd megteremtése, a kulturált együttélés lehetőségének megalapozása. Olyan politikai keretek kialakítása, amelyeken belül közösen lehet képviseletet ellátni, amelyeken belül az azonos érdekek azonos hangsúlyt kapnak függetlenül attól, hogy mely népességhez tartozó csoport fogalmazza meg azokat. ... >>

Életmód a Mátraalján Alapítvány

(szociális)

3200 Gyöngyös, Batthyány tér 15.
képviselő: Molnár Zsolt
A Gyöngyösön és környékén élő gyermekek és fiatalok számára, lehetőséget adjon az egészséges életmód kialakítására, a szabadidő hatékony eltöltéséhez, segítséget nyújtson fizikai és pszichés problémáik, tanulási nehézségeik megoldásához, közreműködjön a drogfogyasztás megelőzésében és a rehabilitációban. ... >>

Előny Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

3200 Gyöngyös, Kossuth u. 48. III.3.
képviselő: kuratóriumi elnök Lőrincz Ferenc
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű egyének, csoportok, rétegek esélyegyenlőségének elősegítése, szakmai képzésük tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása révén. Ennek során az alapítvány hozzájárulást nyújt különösen a képzési/átképzési tanácsadás díjához, a tandíj és a vizsgadíj összegéhez, a taneszközök árához és az utazási költségekhez. ... >>

Első Magyar Strandlabdarúgó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

3200 Gyöngyös, Mérges út 2.V.em.34.
képviselő: elnök Lukács Flórián, elnökhelyettes Izsvák Zsolt ... >>

ÉMÁSZ Lövészklub - Gyöngyös

(sport)

3200 Gyöngyös, Gyár u. 7.
képviselő: Bakondi Tamás (elnök) ... >>

Energia Sport Club

(sport)

3200 Gyöngyös, Sport u. 1.
képviselő: Csiba Attila (elnök) ... >>

Erdőszéli Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3232 Mátrafüred, Üdülősor u. 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Erdélyi Éva
Az alapítvány elsődleges célja a Mátrafüredi Tagóvoda támogatása. Az anyagi támogatás az óvoda intézményi működésének egészére kiterjed. Célja, hogy a gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességfejlesztéséhez és ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi feltételek és eszköztár bővítését lehetővé tegye. Célja továbbá, hogy a gyerekek részére kulturális tevékenység fedezetét biztosítsa, melynek kertén belül a gyerekek számára pl. színházlátogatásokat szervez és biztosít. A gyermekvédelem keretén belül hozzájárul a szülő-gyermek-oktatási intézmény-pedagógusok közötti jó kapcsolat kialakításához és fenntartásához úgy, hogy közös családi programokat szervez és ehhez anyagi támogatást nyújt.
Pk.60.162/2007/6. sz. alatt célkiegészítés: - Ezen kívül célja a gyermekek környezettudatos magatartását megalapozó nevelés és az ezt elősegítő és szolgáló programokban való részvétel anyagi támogatása. ... >>

Európa Ifjúsági Klub Egyesület

(kulturális)

3200 Gyöngyös, Than K. u. 1.
képviselő: Csizmadia Péterné (alelnök), Faragó László (elnök) ... >>

Európai Ifjúságért - Gyöngyös Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

3200 Gyöngyös, Vachott S. u.14.
képviselő: Máté Gábor dr.
Angol nyelvtanítás óvodásoknak, diákoknak, valamint cégeknek, vállalatoknak. Az alapítvány célja továbbá a természet megismerését és annak megóvását, az egészséges életmódra nevelést szolgáló rendezvények, táborok szervezése. A fiatal képzőművészek felkutatása, támogatása; kiállítások, tárlatok szervezése. ... >>

EXPERIENCE POOL BILIÁRD SPORTEGYESÜLET

(sport)

3200 Gyöngyös, Attila utca 1 1
képviselő: elnök Lengyel Attila, titkár Lengyel Attila Béláné
A magyar biliárdsport támogatása, hazai és külföldi versenyek szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41