Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gyomaendrőd civil szervezetek


Találatok száma: 124
1. oldal

243. számú Galamb- és Kisállattenyésztő Egyesület

(érdekképviselet)

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 121.
képviselő: Knapcsek Lajos
A tagság élővilág szeretetének fokozása, kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteinek gyarapítása, valamint a tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

Az Egészséges Életmódért Egyesület

(sport,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Wesselényi u. 13.
képviselő: Sebestyén Máté
Az egészséges életmód minél szélesebb körben való elterjesztése, különös tekintettel a társadalom perifériájára szorult népcsoportok - pl: hátrányos helyzetű, elsősorben gyerekek, fogyatékkal élők, romák - számára. ... >>

Az Endrődi Közösségi Házért Alapítvány /Gyomaendrőd/

(kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
képviselő: Ádám Gyöngyi
A helyi Közösségi Ház tárgyi feltételeinek javítása, az intézmény szakmai tevékenységének támogatása, othonosabbá tétele, az ott működő közösségek, civil szervezetek életének, munkájának segítése. ... >>

Barátság Bérkilövő Vadásztársaság /Gyomaendrőd/

()

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 58.
képviselő: Jenei László titkár, Kovács Kálmán elnök ... >>

Barátság Sport Egyesületért Közhasznú Alapítvány

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Népliget u. 1.
képviselő: Fülöp Zoltán
A Barátság SE anyagi és erkölcsi támogatása. A városban folyó sporttevékenység fejlesztése, különös tekintettel az Endrődi településrész labdarugó egyesületére. ... >>

Békés Megyei Cukorbeteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

5500 Gyomaendrőd, Kilián tér 18/1.
képviselő: Gellainé Tuboly Zsuzsanna
A cukorbeteg gyermekek táboroztatásának, üdültetésének támogatása ... >>

Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége

(érdekképviselet)

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 10.
képviselő: Dr. Kulcsár László elnök
A Békés megyei gazdakörök érdekeinek képviselete, érdekvédelme. gazdálkodást- és szakmai fejlődést segítő tevékenységük összehangolása. A megye Gazdaköreinek egymás közötti, valamint a Gazdakörök Országos Szövetsége közötti információ áramlásának megteremtése, fenntartása ... >>

Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Kertész Gábor
A természeti környezet megóvása, ápolása, különös tekintettel a Peresi-Holtágra és környezetére. ... >>

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási- Képzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
képviselő: Gubucz József
A helyi mezőgazdasági és élelmiszergazdasági szakember, illetve gazdaképzést támogatja, segíti és rendszeres anyagi támogatásban részesíti a helyi szakmai- gyakorlati képzést. Támogatja, segíti a gyomaendrődi szakképzést, iskolai kulturális tevékenységet-, diák- és tömegsportját-, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolattartást. ... >>

Boldog Óvodáskor Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Blaha L. út 8.
képviselő: Vaszkóné Dinya Erzsébet
A Gyomaendrőd Blaha u. 8. szám alatt lévő napközi otthonos óvoda működésének az óvodába járó gyermekek életfeltételeinek javítása. ... >>

Bónomzug Vizéért Egyesület /Gyomaendrőd/

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Apponyi út 14.
képviselő: Csapó László
Üdülési, pihenési, vizisportolási, horgászati lehetőségek segítése, környezetvédelem, turizmus fejlesztése. ... >>

CENTER DARTS Club

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Vörösmarty út 39/1.
képviselő: Bélteki János elnök
A gyomaendrődi versenydarts szervezése, irányítása, fejlesztése ... >>

Cigány Szervezetek Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
képviselő: Dógi János
A szövetségbe tömörülő cigány szervezetek, egyesületek feladatainak összehangolása, tevékenységük elősegítése, érdekeik képviselete. A kisebbségi értékek ápolása és átörökítése, a cigány lakosság fejlődésének, felemelkedésének sokoldalú szolgálata. ... >>

Csillagpor Művészeti Egyesület

(oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
képviselő: elnök Imre Mária
Művészeti nevelés, oktatás, hagyományok ápolása, kulturális tevékenység, tehetséges növendékek felkészítése, továbbtanulásuk segítése szakmai téren, zenekar, kórus létrehozása fiatalok körében. ... >>

Csoda-Vár Gyermekcentrum Alapítvány

(oktatási)

5502 Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20.
képviselő: elnök Nagyné Simon Mária
Nevelés, oktatás tárgyi és személyi feltételei megteremtésének előmozdítása, gyermekek harmónikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítása. ... >>

Cukorbetegek Gyomaendrődi Klubja

(egészségügyi,oktatási)

5502 Gyomaendrőd, Kilián tér 18/1.
képviselő: Farkas Elek titkár, gazdasági vezető Hornok Sándorné, Gellainé Tuboly Zsuzsanna elnök
Elősegíti a betegek képzését, nevelését, a diabetesz gondozás színvonalának és hatékonyságának emelését, a későbbi szövődmények kialakulásának megelőzését. Részt vesz a cukorbetegség megelőzésével kapcsolatos egészségnevelő-felvilágosító munkában. ... >>

Dél-Alföldi - Európai Unió Gazdasági, Kulturális, Oktatási Integrációs Együttműködést Koordináló Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri lakótelep 23/2.
képviselő: elnök Davidovics László, Kohn Zita
Békés megye és a franciaországi Deux-Sevres megye között megkötött - a megyék közötti társadalmi együttélés széles körét átfogó irányokat meghatározó - együttműködési szerződéshez való tevékeny kapcsolódás, szervezett együttműködés, különböző - gazdasági, kulturális, oktatási - ágazatokban. ... >>

Dr. Farkas János Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány

(oktatási,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Népliget 2.
képviselő: Dr. Farkas János elnök, Farkas Zoltánné elnökhelyettes
Azon endrődi születésű gyermekek továbbtanulásának támogatása, akik hátrányos helyzetűek, nincs anyagi háttér a tanulmányok finanszírozására és a tanulmányi eredmény ezt indokolttá teszi. ... >>

Dr. Farkas János tanulmányi ösztöndíj Alapítvány /Gyomaendrőd/

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Népliget 2.
képviselő: Hornok Lajosné, Iványi László plébános, Ladányi Gáborné elnökhelyettes
Hátrányos helyzetű endrődi születésű gyermekek továbbtanulásának támogatása, akik tanulmányi eredménye és anyagi háttere indokolttá teszi. ... >>

Élet Másokért Egyesület

(egészségügyi,szociális)

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 33/1.
képviselő: Vaszkó Sándorné elnök
A keresztény családok összefogása születéstől halálig. Rászorulók segítése, szenvedélybetegek és perifériára szorultak segítése, más társadalmi szervezetekkel kapcsolat felvétele. ... >>

"Én is itt vagyok?!" Alapítvány

(szociális)

5502 Gyomaendrőd, Apponyi utca 30.
képviselő: Farkas Sándorné
Gyomaendrőd közigazgatási területén élő fogyatékos gyerekek és felnőttek életkörülményeinek fejlesztése, javítása, a fogyatékkal élőket segítő szakemberek támogatása, a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének segítése, továbbá társadalmi elfogadásának növelése, hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Endrődi Gazdakör

(oktatási,érdekképviselet)

5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
képviselő: Hanyecz Béla, Kopcsek László, Tímár Miklós
A helyi gazdálkodók tapasztalatcseréjének, képzésének, szabadidejük kulturált eltöltésének az elősegítése, szervezése. ... >>

Endrődi Szent Imre Egyházközségért Közhasznú Alapítvány

()

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 1.
képviselő: Szabó Zoltánné elnök
Az endrődi római katolikus egyházközség feladatainak segítése, különösen a kezelésében lévő temetők karbantartása, a templom, az orgona, a plébánia állagának megőrzése, felújítása tekintetében. ... >>

Endrődiek Baráti Köre

(kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 21.
képviselő: Fülöp Imréné pénztáros, Ladányi Gáborné titkár, Tímár Imre elnök
A népi kultúra ápolása, hagyományainak megőrzése és terjesztése. ... >>

Érted Vagyunk Alapítvány

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Mátyás király u. 2/a.
képviselő: Dr. Varga Géza
Az értelmi fogyatékos és mozgáskorlátozott személyek karitatív segítése, anyagi támogatása, valamint intézeti elhelyezésének segítése. ... >>

Érted vagyunk Alapítvány /Gyomaendrőd/

(szociális)

5500 Gyomaendrőd, Mátyás király u. 2/a.
képviselő: Dr. Varga Géza
Az értelmi fogyatékos és mozgáskorláto- zott személyek karitatív segítése, anyagi támogatása, valamint intézeti elhelyezésének segítése, stb. ... >>

Értékek megmentése a jövőnek Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kálvin u. 34/1.
képviselő: Dúzs Károly
A Gyomaendrődi Motor Múzeum kiállított darabjai karbantartásához, a múzeum épületének fenntartásához, a múzeum tulajdonában álló, de még ki nem állított tárgyak restaurálásához, és az állomány bővítéséhez. ... >>

Fazekasi Vadásztársaság /Gyomaendrőd/

(sport)

5502 Gyomaendrőd, II. kerület 515.
képviselő: Villányi Attila elnök
Szakszerű és tervszerű vadgazdálkodás. Tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosít. ... >>

Fekete Színház Egyesület /Gyomaendrőd/

(intézményi,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Munkácsy utca 26.
képviselő: Bóczérné Sinka Beáta
A zene és a látvány együttes hatásával az esztétikai ízlés formálása mind a gyerekek, mind az ez iránt érdeklődő felnőttek körében. Az esztétikai nevelésen túl a közönség szórakoztatása a tagok által nyújtott különleges színpadi technika alkalmazásával. ... >>

GÓL-SULI Alapítvány

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20/B. II/6.
képviselő: Dr. Frankó Károly
Ifjúsági labdarugó csoportok szervezése, működtetése, bajnokságokon való szerepeltetése, az ifjúság egészséges, sportolásra nevelése. Táborok szervezése, üdültetés, cserekapcsolatok kiépítése, rendezvények szervezése, utánpótlás nevelés. Az ifjúság egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. ... >>

GÓL-SULI Alapítvány /Gyomaendrőd/

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 20/B. II/6.
képviselő: Dr. Frankó Károly
Ijfúsági labdarugó csoportok szervezése, működtetése. Táborok szervezése, üdültetés, az ifjúság egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, közreműködés a sportcentrikus nevelésben. ... >>

Gyoma-Felsőrészi Olvasó és Gazdakör Gyomaendrőd

(oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 10.
képviselő: Papp István elnök
A helyi gazdálkodók szakmai képzésének, tapasztalatcseréjének elősegítése és a szabadidejük kulturált eltöltésének a szervezése, szórakozásuk elősegítése. ... >>

Gyomaendrőd 2. számú Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Fő u. 181.
képviselő: Szujó Vincéné
A Gyomaendrődi 2. számú Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása, a jó tanulmányi és közösségi munka jutalmazása, tanulmányi kirándulások és erdei iskola segítése. ... >>

Gyomaendrőd CSEJTI Vadásztársaság

(sport)

5502 Gyomaendrőd, II. ker. 515.
képviselő: Vaszkó Imre
Külföldi és belföldi bérvadásztatás, hozzá kapcsolódó szolgáltatásokl, szállásadás, étkeztetés, szállítás, hűtés. Élő és lőttvad felvásárlás és értékesíté, törzsállatok tartása, tojatása, keltetése, nevelése. Vadászati szolgáltatás. Mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység, gépjármű fuvarozás, mezőgazdasági gépi szolgáltatás. ... >>

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Fő utca 181.
képviselő: R. Nagy Tibor elnök
A Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola tehetséges tanulóinak támogatása, a jó tanulmányi és közösségi munka jutalmazása, tanulmányi kirándulások és erdei iskola segítése. A gyermekek oktatásához szükséges taneszközök, szemléltetőeszközök, tárgyi eszközök beszerzése. Tanulmányi versenyekre való felkészítő pedagógus jutalmazása. Egy évben egyszer 2 fő pedagógus jutalmazása. ... >>

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Fő út 181.
képviselő: Hornokné Lapatinszki Gizella elnök
Egészségmegőrzés a 6-18 éves korú gyermekek és hozzátartozóik körében, ennek érdekében sporttevékenység, szabadidő programok szervezése. ... >>

Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület

(egyéb)

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
képviselő: elnök Szabó Balázsné
Gyomaendrőd közéletének fejlesztése a város polgárainak bevonásával. ... >>

Gyomaendrőd Kultúrájáért Egyesület

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.
képviselő: Iványi Lajosné, Nagy Ivett Nóra, Sechna Bernadett
A helyi közösség számára kulturális programok szervezése, egy helyi kisközösségi rádió létrehozása, működtetése. ... >>

Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Áchim u. 1.
képviselő: elnök Gombkötő Frigyesné, Megyeriné Csapó Ildikó titkár
A helyi társastánc mozgalom támogatása. Széles körben történő oktatással - kisgyermek kortól a felnőtt korosztályig - hozzájárulni az esztétikai neveléshez, zenei és mozgáskultura fejlesztéséhez. Népszerűsíteni a hagyományos és modern táncokat a hazai és a nemzetközi közönség előtt. Az előbbiek értelmében szervezni és résztvenni a hazai és nemzetközi táncbemutatókon és versenyeken. Külföldi klubokkal közös bemutatókat, csere utakat szervezni, tartós közösség kialakításával erősíteni a civil társadalmat. ... >>

Gyomaendrőd Turizmusáért Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
képviselő: elnök Béltekiné Pallaghy Emese
Gyomaendrőd turisztikai látogatottságának növelése, programok szervezése, Gyomaendrődöt ismertető kiadványok szerkesztése, kiadása, horgászturizmus népszerűsítése, turisztikai információk nyújtása. ... >>

Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. utca 50.
képviselő: Dr. Busai György elnök
településfejlesztési, kulturális, szabadidős, oktatási, környezetvédelmi, jogvédő tevékenység ... >>

Gyomaendrőd Város Közbiztonságáért Egyesület

()

5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/1.
képviselő: Baráth Zsolt
Működési területén található közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsértések megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése. ... >>

Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,kulturális)

5500 Gyomaendrőd, Fő utca 2.
képviselő: elnök Szilágyi Sándor
Fő célja, hogy az önkéntes tűzoltó hagyományokat folytatva képezze tagjait, nevelje a fiatalokat, tűzmegelőzéshez szükséges ismeretek megszerzésére a magatartási szabályok betartására. ... >>

Gyomaendrődi Bethlen Gábor Mezőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Diáksport Egyesülete Gyomaendrőd

(intézményi,sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
képviselő: Sipos Dezső
Tagjainak rendszeres helyi - intézményen belüli, intézmények közötti - játék, turisztikai versengés és versenylehetőségek tervezése, szervezése. A diáksportkörök működésének segítése. ... >>

Gyomaendrődi Férfi Kézilabda Club

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Erkel u. 3.
képviselő: Tóth Roland elnök, Valuska Lajos titkár
A helyi kézilabdasport életben tartása, működésének biztosítása, a versenyzők felkészülésének, versenyeztetésének megszervezésének megszervezése, az érdekképviseletük ellátása. ... >>

Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület

(sport,kulturális)

5502 Gyomaendrőd, Budai Nagy Antal utca 29.
képviselő: Raffael Attila
Gyomaendrőd ifjúságának kulturális, sport, művelődés fejlesztése. ... >>

Gyomaendrődi Futball Club

(sport)

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 4.
képviselő: Szabados Ferenc elnök
A labdarugó sport népszerűsítése. Rendszeres testedzési lehetőség biztosítása az egyesület tagjainak számára. A hazai sport követelményeknek megfelelően a sportolók nevelése. A nemzeti bajnokságban való sikeres szereplés. Az utánpótlás megfelelő szinű nevelése. ... >>

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

(sport,oktatási)

5500 Gyomaendrőd, Eötvös út 4/2.
képviselő: Kéri Roland, Pántya Sándor, Toldi Balázs
Labdarúgó utánpótlás nevelése. szabadidő hasznos eltöltése, rendszeres, játékos mozgáshoz szoktatás, képességfejlesztés. ... >>

Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány

(intézményi)

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
képviselő: kuratóriumi elnök Kissné Szabó Gizella
Támogatást nyújtani a gyomaendrődi önkormányzati fenntartású idősek otthonában elhelyezett személyek gondozásához, ápolásához, életkörülményeik és az ellátás színvonalának javításához. ... >>

Gyomaendrődi Ipartestület

(érdekképviselet)

5500 Gyomaendrőd, Lenin utca 50.
képviselő: Berecki István, elnök Tímár Vince, Vaszkó Béla
A kisiparosok és más egyéni vállalkozók gazdasági, szakmai érdekeinek képviselete és védelme. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41