Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Golop civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

Golop Idegenforgalmáért és Kultúrájáért Egyesület

(kulturális)

3906 Golop, Ifjúság utca 10
képviselő: Angelovics Lajosné ... >>

Golop Községi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

3906 Golop, Fő u. 6.
képviselő: Kovács Béla ... >>

"Golopért " Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3906 Golop, Kossuth tér 2
képviselő: Domoszlai Attiláné
Golop gazdálkodó szervei, vállalkozói, lakossága és a községből elszármazottak összefogásával és anyagi támogatásával elősegíteni Golop község fejlődését.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

a) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
b) szociális tevékenység, családsegítés, időkorúak gondozása,
c) tudományos tevékenység,
d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
e) kulturális tevékenység,
f) kulturális örökség megóvása,
g) műemlékvédelem,
h) természetvédelem, állatvédelem,
i) környezetvédelem,
j) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
k) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
l) emberi és állampolgári jogok védelme,
m) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
n) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
o) közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
p) fogyasztóvédelem,
q) rehabilitációs foglalkoztatás,
r) munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése ? ideértve a munkaerő-kölcsönzést is ? és a kapcsolódó szolgáltatások,
s) euroatlanti integráció elősegítése,
t) közhasznú szervezetek számára biztosított ? csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások,
u) ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
v) a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. ... >>

Golopi Iskolásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

3906 Golop, Rákóczí u.36.
képviselő: Angelovics Lajos elnök
1. Az alapítvány célja az esélyegyenlőség biztosítása minden golopi iskoláskorú tanuló számára, valamint az oktatás magasabb szinten történő végzésének támogatása.

3. Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
Az esélyegyenlőség biztosítása minden golopi iskoláskorú számra;
Az oktatás magasabb szinten történő végzésének támogatása;
A nyelvoktatás és művészeti oktatás lehetőségeinek bővítése, anyagi támogatása;
Az alapítvány támogatásával olyan programok szervezése, amely által a község vonzóbbá, érdekesebbé tehető;
Különböző művészeti tevékenységet folytató vendégtanárok díjazása (sport, zene, képzőművészet);
Táborok, táboroztatások szervezésének támogatása;
Olyan programok szervezése, amelyeken a község fiataljai megismerik a határontúli magyarok kultúráját és megismertetik saját kultúrájukat határon túl is;
Programok szervezése hátrányos helyzetű és kisebbségi együttesek, művészeti csoportok bevonásával;
A rászoruló gyermekek tandíjának, szállásdíjának, tanulmányi útjának támogatása uniós források igénybevételével;
A községben létesülő kulturális csoportok anyagszükségleteinek, jelmezeinek, utaztatásának és a velük foglalkozó szakemberek díjazásának támogatása;
Taneszközök, oktatási-nevelési eszközök beszerzésének támogatása;
Tanulmányi és sportversenyekre való felkészítés és versenyeztetés költségeinek biztosítása;
Egészséges életmód feltételeinek biztosítása, folyamatos úszásoktatás költségeinek támogatása;
Befolyt összeg hasznosítása kulturális célokra: színházlátogatás, bábelőadás, táncoktatás. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41