Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gödöllő civil szervezetek


Találatok száma: 359
1. oldal

1WD Motorsport Egyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 34.
képviselő: Szekeres Sándor ( elnök )
Sporttevékenység ... >>

28-as körzet Szabadidősport Egyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Szent János utca 44.III/11.
képviselő: Hegedűs Péter ... >>

A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG, Mozgalom a vallási megújulásért

(egyéb)

2100 Gödöllő, Szabadság út 45.
képviselő: Dr. Jakab Tiborné Nagy Ágnes, Mészáros Mária, Nagy Ágoston, Silye Imre
vallásos tevékenység, a fejlődő kereszténység szolgálata. ... >>

A Környezetkimélő Agrokémiáért Alapítvány

()

2100 Gödöllő, Páter Károly u.l.sz.
képviselő: Dr. Horváth József elnök
környezetbarát mezőgazdasági technológiák meghonosítása ... >>

Abfox Vitorlás Utánpótlás Képző Sportegyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 13.
képviselő: Máté Balázs elnök
Vitorlás sportrendezvények szervezése, a vitorlássport továbbfejlesztése, támogatása. ... >>

AD LIBITUM Gödöllő Közhasznú Alapítvány

()

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.sz.
képviselő: Klacsmann László
Gödöllő Város Fúvószenekarának támogatása. Hangversenyek, találkozók szervezése. Zenei tanulmányokat elősegítő tanulmányi utazások elősegítése. Hangszerek beszerzése. ... >>

Adatvédelmi Kultúráért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2100 Gödöllő, Kossuth u. 1. I/3.
képviselő: dr. Zombor Ferenc elnök
Az adatvédelmi és adatkezelői kultúra fejlesztése és támogatása az adatvédelmi tárgyú jogalkotás és jogalkalmazás befolyásolása a civil szervezeteket megillető törvényes eszközökkel, tanácsadás és támogatás nyújtása, adatvédelmi audit végzése adatkezelők valamint állampolgárok részére a személyes adatok védelmét érintő alkotmányos alapjogok minél magasabb szintű érvényesítése érdekében, adatvédelmi auditot végző szervezetek csoportba tömörítése, egységes etikai és auditálási standardok, rendszerek kidolgozása, ismeretterjesztő előadások tartása, kiadványok készítése, terjesztése. ... >>

ADVENTÚRE Autósport Sportegyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Rákóczi F. u. 8.sz.
képviselő: Juhász György elnök
Sport ... >>

Agrár Management Alapítvány

(oktatási)

2100 Gödöllő, Páter K.u.1.sz.
képviselő: Furulyás János
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem támogatása, fiatal szakemberek tovább- képzése, mezőgazdasági kistermelés, vállalkozás korszerűsítése, nyelvtanulás. ... >>

Agrár Technikatörténeti Egyesület Gödöllő

(egyéb)

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr. Gelencsér Endre elnök
A hazai mezőgazdasági termelés értékeinek felkutatása, megőrzése, a vidéki életmód, kultúra értékeinek bemutatása. A technikatörténeti értékeke gyűjtése, feldolgozása, kiállítások szervezése stb. ... >>

Agrárhallgatók Nemzetközi Egyesülete

(oktatási)

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
képviselő: alelnök Páll Zsombor, elnök Ságodi Zoltán
A fiatal agrárértelmiség Euró-Atlanti beilleszkedésének a segítése. Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja kiemelkedő szakmai fórumok, szakdolgozatok, Tudományos Diákköri Konferenciák, illetve kutatások létrejöttét, publikálását. Az agrárértelmiség képzési szintjének emelése. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása. Hasonló jellegű szakmai szervezetekkel való kapcsolatok felvétele. ... >>

Agrárstaféta Tehetséggondozó Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

2103 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr. Szabó István
A jövő agrárértelmiségének pályára juttatása. Azoknak a felsőoktatásba bekerült, halmozottan hátrányos helyzetű (kisebbségi, etnikai, egyéb) hallgatók ismereteinek kiscsoportos - tutori-rendszerü- szintre hozását, bővítését, mely nélkül egyetemi, főiskolai bennmaradásuk, beilleszkedésük, a tanulmányi elvárásoknak való megfelelésük lehetetlenné válna. Felnőttkorúak oktatása. ... >>

Agroktat Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.sz.
képviselő: Dr. Bárdos László
Az agrármérnökképzést szolgáló állaté- lettani, állathigiéniai és egészségtani oktatás és kutatás segítése és támoga- tása. ... >>

Aikido Testgyakorló Egyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u. 8.
képviselő: Csorbainé Gógán Andrea, Szalai Balázs elnök
sporttevékenység ... >>

Airsoft Kultúrális-és Sportegyesület

(sport,kulturális)

2100 Gödöllő, Isaszegi u. 106.
képviselő: Csorba Mónika titkár, Kocsis Tamás elnök
sporttevékenység ... >>

Állattenyésztés Tudományok Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Dr. Mézes Miklós elnök
Az állattenyésztés szakágazat oktatási és kutatási tevékenység fejlesztése. Oktatási tananyagok kiadása, terjeszté- se, rendezvények szervezése. Az EU csatlakozással kapcsolatos oktatás meg- szervezése. Nemzetközi kapcsolatok fej- lesztése, külföldi utak elősegítése. ... >>

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete

(érdekképviselet)

2100 Gödöllő, Dózsa György út. 58
képviselő: Szigeti György
Az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. üzletrészei tulajdonának megvásárlása és a jogosult dolgozók tulajdonába juttatása. ... >>

Állattenyésztéstudományi Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási)

2103 Gödöllő, Páter K.u.1.sz.SZIE Kollégium
képviselő: Ábrahám Csaba elnök, Seenger Julianna titkár együttesen
Az állattenyésztés területén képzés, oktatás, ismeretterjesztés, szakmai előadások, tanulmányutak szervezése. ... >>

Architekton Horgász Egyesület

()

2100 Gödöllő, Liget u. 2.sz.
képviselő: . ., Sor Péter elnök ... >>

Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2100 Gödöllő, Ady E. sétány 1.
képviselő: Kósa István elnök
Az "Arpeggio" gitárzenekar támogatása. Hangversenyek, művészeti táborok szervezése. Zenei továbbképzés támogatása ... >>

Artesz Kórusalapítvány

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szőlő u. 32. I/6.
képviselő: Thuróczy Erzsébet
A sokéves működése során hazai és nemzetközi sikereket elért Gödöllői Városi Vegyeskar támogatása a magyar- és külföldi zeneszerzők kórusműveinek terjesztésében. Ennek érdekében térítésmentes hangversenyek és előadások szervezése, illetve az ilyen rendezvények létrehozásában anyagi segítség nyújtása. ... >>

Átmeneti Gondozást Ellátók Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet,szociális)

2100 Gödöllő, Berente u. 11.
képviselő: Roszik Ágnes ( elnök ), Sonkoly Zsuzsanna elnökhelyettes
Szociális tevékenység ... >>

AUTÓ ÁGÓ RALLYE KLUB

(sport)

2100 Gödöllő, Szabadság u.8/a.
képviselő: Győri György
Olyan közösség létrehozása, mely egyesíti az autósport iránt érdeklődőket, elősegítve ezzel a sportág közelebbi megismerését, illetve az arra alkalmas tagok aktív sporttevékenységét. ... >>

Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület (ANTE)

(oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Tisza utca 4.
képviselő: Jánoskáné Varga Julianna
Olyan aktív módszerű, globális nevelési-oktatási törekvések összehangolása, amelyek - prevenciós céllal - esősorban a köznevelés és a pedagógus-képzés területén hatnak. Olyan aktív szemléletű, az egyéni autonómiára épülő tevékenységek összehangolása, amelyek elsősorban a köznevelést, a nevelés-oktatás területén dolgozók, toleráns szemlélet formálását segítik. Tevékenységével távlati társadalmi szükségleteket kíván támogatni, segíteni kívánja az intézményes nevelést - különös tekintettel a hátrányos helyzetű szülők esetében. ... >>

"Az egyensúly kérdése" Alapítvány

(egészségügyi)

2100 Gödöllő, B. Balogh Ádám u. 3.
képviselő: Berta Ferenc, Nemes Tamás elnök, Radácsi Zsuzsanna, Somogyi Tibor József
Dyslexias, dyscalculiás, dysgrahpiás, dyslaliás, kineziológiai, Delacató therápiára szoruló halmozottan sérült gyermekek ellátása. A felnőtt populációban kommunikációs gonddal küzdő betegek megsegítése. ... >>

Barokk Szinház Alapítvány

(intézményi,kulturális)

2100 Gödöllő, Hajnóczy u. 3.sz.
képviselő: Dr. Gémesi György elnök
Támogatást nyújtani a Gödöllői Barokk Színház színvonalának működtetéséhez és fenntartásához, a Királyi Kastély megismertetése és jó hírének terjesztése, valamint hozzájárulás a Kastély működtetéséhez. ... >>

Benkő Tibor Alapítvány

()

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Bokor Árpád
a gödöllői vívás támogatása ... >>

BENNER RACING TEAM Sportegyesület

(sport)

2110 Gödöllő, Dózsa Gy.u.62.fszt.2.sz.
képviselő: Benner László elnök, Bíró Balázs elnökh. ... >>

Besnyői Grassalkovich Baráti Kör Közhasznú Alapítvány

(szociális)

2100 Gödöllő, Kapucínusok tere 1.
képviselő: Horváthné Rúzsa Mária elnök
A nagycsaládosok segítése, kisebbségek, roma etnikum számára felemelkedésüket segítő programok szervezése. A máriabesnyői műemlékek védelme, karbantartásuk támogatása. ... >>

Bike Zone Gödöllő

(sport)

2100 Gödöllő, Dózsa György u. 1-3. II/16.
képviselő: Skultéti Attila elnök ... >>

BIOKLUB Szervezet

()

2100 Gödöllő, Páter Károly u.1.sz.
képviselő: Fekete Attila ... >>

Boróka Településszépítő Egyesület

()

2100 Gödöllő, Röges u. 84.
képviselő: Gyuricza Balázs elnök ... >>

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete

()

2100 Gödöllő, Berente I.u.13-15.sz.
képviselő: Roszik Gábor
Kiemelt feladata a magyarországi börtönlelkészek, illetve börtönben szolgáló lelkipásztorok szolgálatának, munkájának segítése de feladatának tartja a határainkon túl élő és működő börtönben szolgálatot végző lelkipásztorok segítése is abból a célból, hogy a börtönben lévő fogvatartottaknak olyan lelki és szociális segítséget nyújtson mely elősegíti a családjukhoz és a társadalomba történő visszatérésüket. ... >>

Budapest Környéke Észak-Keleti Regionális Polgárőr Szövetség

(közbiztonság,érdekképviselet,egyéb)

2101 Gödöllő, Szabadság tér 7.sz.
képviselő: Galyas Attila elnök, Vető József alelnök ... >>

Budapesti és Pest Megyei Növényvédő Mérnökök Egyesülete

()

2100 Gödöllő, Kotlán S.u.3.sz.
képviselő: Bosánszky László ... >>

Bútor Rallye Team Sportegyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Kőrösfői u. 40/a.
képviselő: Bútor Róbert ... >>

CÁPAFOG Alapítvány

(oktatási,szociális)

2100 Gödöllő, Rákospatak u. 2.
képviselő: Gönczöl Andrea elnök
Esélyegyenlőség megteremtése a tehetséges, de saját erőből előbbre jutni nem tudó gyermekek és fiatalok számára. ... >>

Cavaletta Művészeti Egyesület

(kulturális)

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.sz.
képviselő: Retzler Péter ( elnök ) ... >>

Confidentia Társadalomtudományi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

2100 Gödöllő, Petőfi tér15.2.sz.
képviselő: Csaba Zsolt
A fiatal jogászgeneráció szakmai, szel- lemi és közösségi összetartozásának erősítése. A fiatal diplomások közötti információcsere elősegítése. Ismeretterjesztés szervezett formában. ... >>

CONTINUO Gödöllő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.
képviselő: Laurán Csaba ( elnök )
Gödöllő Fredric Chopin Zeneiskolai oktatási tevékenység támogatása, hangversenyek, táborok, utazások kiadásainak támogatása. ... >>

Csanakért Civil Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

2100 Gödöllő, Korona tér 8.l
képviselő: Darabont Tibor ( elnök )
A csanaki lakópark lakói lakókörnyezetének megóvása, a csanaki életminőség megőrzése és javítása, valamint a környékbeliek érdekvédelme. ... >>

Csendes Völgy Horgászegyesület

()

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u.4.sz.
képviselő: Balla György, Csonka László, Dr.Soros István, Tamási Mátyás ... >>

CSIKO-BOAT Sport Egyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Bástya u. 19.sz.
képviselő: Csiki Csaba
Redszeres testedzés és sportolási lehetőség biztosítása. A lehető legideálisabb körülmények megteremtése annak érdekében, hogy az Egyesület versenyzői a legjobb eredményeket érjék el. A sport- kapcsolatok létesítése és fejlesztése. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Az 1997. éviXLVI.tv.26.§ c. pontja alapján az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységek folytatását tűzi ki célul: 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Daloljunk a világnak Alapaítrvány

()

2100 Gödöllő, Szabadság tér 17.sz.
képviselő: Lakatos Györgyné
A kóruskultura támogatása, kortárs zeneszerzők, más népek zenéjének ismertetése, támogatása, a város zenei kulturájának fejlesztése. ... >>

Diploma Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2100 Gödöllő, Vörösmarty utca 9.sz.
képviselő: Nagy Viktor
Az alapítvány a középiskolai diákok to- vábbtanulásának segítését és a felsőfo- kú oktatásban részvevő halgatók tanítá- si gyakorlatának elősegítését tűzte ki célul, melyet felsőoktatási felvételi előkészítők szervezésével, lebonyolítá- sával és szociális támogatások kiutalá- sával valósít meg. ... >>

Diverzitás Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

2100 Gödöllő, Fenyvesi nagyút 39/b.
képviselő: Csillag Gabriella Erzsébet kurat. elnök - önállóan, Pusztay Gabriella Zsófia kurat. titkár - önállóan
Egy stabil és fenntartható társadalmi működés, melyben egyének és csoportok sokszínűsége megnyilvánulhat. Az egyének, közösségek és társadalmi csoportok igényeinek láthatóvá tétele a hatékony, hosszú távon fenntartható válaszok születése érdekében. ... >>

Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány

(oktatási)

2100 Gödöllő, Petőfi S. u. 1.
képviselő: Lőrinczné dr. Mlinárcsek Lívia ( önállóan )
A MAgyar Orvosi Kamara Gödöllői szervezetének működési területén az orvosi munka színvonalának emelése, továbbképzés támogatása, a rászorultak segítése. ... >>

Dr. Lumniczer Sándor Lövészegylet Egyesület

(sport)

2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 27. fszt. 1.
képviselő: Zsigmond László elnök ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41