Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Geszteréd civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Gajdos János Egyesület

()

Geszteréd, Dózsa u. 1.
képviselő: Vitkovics Béla ... >>

Geszteréd Diáksport Egyesület

(sport)

4232 Geszteréd, Petőfi utca 8.
képviselő: Szőke László
Geszteréd község alap tanintézményében tanuló diákok sportéletének szervezése. Ezen belül a diák és szabadidősport rendezvények szervezése, koordinálása és támogatása, az anyagi feltételek megteremtésének elősegítése, a meglévő szervezeti keretek között folyó sporttevékenység segítése. Mindezekkel a fiatalság testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

"GESZTERÉD KÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT" Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

4232 Geszteréd, Petőfi út 7.
képviselő: Vitkovics Béla
egészésgmegőrzés, betegségmegelőzés gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, és egyéb az alapító okirat szerint ... >>

Geszteréd Község Polgárőr és Faluvédő Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

4232 Geszteréd, Petőfi út 7.
képviselő: Sipos Zoltán
A község közrendjének és közbiztonságának a megszilárdítása és egyéb az alapszabály szerint. ... >>

Geszterédi Árpád Fejedelem Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

4232 Geszteréd, Petőfi utca 8.
képviselő: Sándor Jánosné
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és egyéb az alapító okirat szerint
Az alapítvány célja az iskolával tanulói jogviszonyban álló rászoruló gyerekek támogatása, így az alábbi támogatásokat nyújthatja: oktatási felszerelések beszerzésében nyújtott támogatás, sportfelszerelés vásárlása, sportolási lehetőségek előteremtées, és egyéb ... >>

GESZTERÉDI FUTBALL CLUB Egyesület

(sport)

4232 Geszteréd, Kossuth utca 8.
képviselő: Hegyaljai Ferenc
Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása. Közreműködés a község területén a diák- és tömegsport, az utánpótlás-nevelés szervezésében. Továbbá az alapszabály 2.2 pontjában foglaltak szerint. ... >>

Geszterédi Kézilabda Club

(sport)

Geszteréd, Petőfi u.8.
képviselő: Szőkéné Csorba Ágnes ... >>

Geszterédi Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4232 Geszteréd, Kossuth utca 80.
képviselő: Molnár Gábor elnök
Érdekképviselet, kulturális tevékenység, egészségmegőrzés és érdekvédelem, ismeret nyújtása a nyugdíjasok számára. ... >>

Geszterédi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,egyéb)

4232 Geszteréd, Petőfi utca 7.
képviselő: Vitkovics Béla
A jogszabályban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése és ennek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. Tagjainak közösségi életre történő nevelése. Szervezett keretek között- tagjai tűzvédelmi szakismeretének rendszeres növelése, a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenységek biztosítása. ... >>

Lövészklub Geszteréd

(sport)

Geszteréd, Petőfi u.7.
képviselő: Molnár János ... >>

VIRÁGZÓ TSZ Sportegyesület

(sport)

képviselő: Köblös János ... >>
1. oldal



Támogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41