Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gellénháza civil szervezetek


Találatok száma: 12
1. oldal

Dr. Papp Simon Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

8981 Gellénháza, Varga G. út 1.
képviselő: Horváth László
A gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskolában az oktatás-nevelés, az iskolai sportélet anyagi támogatása, továbbá a hátrányos helyzetű tanulók részére anyagi segítség nyújtása. ... >>

Gellénházi Nők Egyesülete

(kulturális)

8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 6.
képviselő: Vizlendvai Lászlóné
A közösségfejlesztési eszközeivel elősegíti a nők és a családok életminőségének javítását. ... >>

Gellénházi Szabadidős Klub

()

Gellénháza, Olajbányász krt. 4.
képviselő: Tóth Lajos ... >>

Gellénházi Terepjárós Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8981 Gellénháza, Új út 30.
képviselő: Tóth László
Tagjai egyéni és csoportos érdekvédelme, érdekképviselete, a klubtagok érdekképviseletének ellátása bármely olyan fórumon, amelyen a közösség véleményének megjelenítése szükséges. Lehetővé teszi tagjai rendszeres, technikai sporttal kapcsolatos szabadidős tevékenységét. Szervezi a tagok kulturális, sport és közösségi életét. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok sport és szabadidős felszereléssel való ellátásához. Népszerűsíti hazánkban a technikai sportot. Off-road, terepjárós versenyeket, bemutatókat szervez, rendez. Célja továbbá, hogy elősegítse és támogassa Gellénháza község és a térség kulturális életét, illetőleg a kulturális tevékenységekben maga is aktívan részt vegyen. Az egyesület a térség útjain a téli időszakokban gondoskodni kíván a hóeltakarításról. ... >>

Gellénházi Tollas és Tenisz Egyesület (GTTE)

(sport,természetvédelem)

8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 36.
képviselő: Pósza István
Az egészséges szabadidős sporttevékenységek, különösen tollaslabda és teniszezés megismertetése és elterjesztése, az épített és természeti környezet megismerése, megismertetése, védelme. Szakmai segítségnyújtás és javaslattétel a községi, városi, valamint a megyei, regionális és országos szabadidős tevékenységek, ill. ezen hálózatok kialakításához, a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen irányú igények felkeltése, kielégítése. ... >>

Közösségi és Vagyonvédelmi" Alapítvány

()

8981 Gellénháza, Kossuth L. u. 2.
képviselő: Bödör László
Gellénházi körzeti rendőrök működési területén elősegíteni a bűnesetek megelőzését és felderítését a rendőrök munkafeltételeinek hathatós segítését, technikai felszerelések vásárlását bűnmgelőzés és a bűnfeltáró tevékenység fejlesztését. Olyan személyek jutalmazása, akik a bűnüldözési szerveknek segítséget nyújtanak és arra érdemesek. ... >>

MX-CAR Motorsport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

8981 Gellénháza, Új út 22
képviselő: Rákosné Tuboly Gabriella
Az egyesület ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét, a klubtagok képviseletét bármely olyan fórumon, amelyen a közösség véleményének megjelenítése szükséges. Lehetővé teszi tagjai rendszeres, motoros sporttal kapcsolatos szabadidős tevékenységét. Szervezi a tagok kulturális, sport és közösségi életét. Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok sport és szabadidős felszereléssel való ellátásához. Népszerűsíti hazánkban a motoros sportot. Motoros versenyeket, bemutatókat szervez, rendez. Célja továbbá, hogy elősegítse és támogassa Gellénháza község és a térség kulturális életét, illetőleg a kulturális tevékenységekben maga is aktívan részt vegyen. ... >>

Nagylengyeli Olajbányász Vadásztársaság

(egyéb)

8981 Gellénháza, Kossuth L. út 127.
képviselő: Dr. Szabó Antal, Nagy László ... >>

Olajmunkás Sportegyesület

(sport,oktatási)

8981 Gellénháza, Széchenyi út 40.
képviselő: Dr. Tóth András
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése és kielégítése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatására. A működés területén az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése, a tömegsport szervezése, irányítása és finanszírozása. ... >>

Polgárőr Egyesület Gellénháza

(közbiztonság,egyéb)

8981 Gellénháza, Kossuth út 2.
képviselő: Horváth László
A vagyoni-, ifjúság-, környezet-, és tűzvédelem érdekében öntékeny tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres tevékenységük irányítása, összehangolása. Bűncselekmények elkövetését elősegítő körülmények felderítésével, bűnalkalmak korlátozásával a bűncselekmények számának és súlyának mérséklése, vagyonvédelem javíítása, államhatárral kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. Lakossági biztonságérzet növelése, és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése. A lakosság és a bűnüldöz szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Vajda József Népdalköri Egyesület (kny.20287/2004)

(kulturális,érdekképviselet)

8981 Gellénháza, Napsugár út 5.
képviselő: Vizlendvai László
Ellátja tagjainak egyéni és csoportos érdekvédelmét és érdekképviseletét, a tagok képviseletét bármely oly fórumon, amelyen a közösség véleményének megjelenítése szükséges.
Szervezi a tagok kulturális és közösségi életét.
Támogatókat keres az egyesület munkájához és a tagok felszereléssel való ellátásához.
Népszerűsíti hazánkban a kulturális örökség megóvásával, továbbéltetésével kapcsolatos feladatokat, melynek keretében többek között népdalkört működtet.
Versenyeket, fellépéseket szervez, külföldi partner egyesületekkel lehetőség szerint kapcsolatot vesz fel.
Az egyesület fontos feladatának tekinti továbbá a bányaipar területén működő hagyományőrző és művészeti csoportokkal való együttműködést. ... >>

ZALA-ZOLA Hőlégballon Szabadidő és Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8981 Gellénháza, Új út 12.
képviselő: Juhász Zoltán
Zala megye és városainak ballonsportja reprezentálása magyar és nemzetközi szinten. Tagjai számára a szabadidő kulturált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igények kielégítése. A hőlégballon repülésen keresztül tagjai részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. Az egyesület nyitott bármely korosztály számára, diákoktól nyugdíjasokig. Működése során lehetőséget biztosít kapcsolatteremtésre, utazásra, tájak, városok megismerésére, hőlégballonpilóták képzése, hőlégballonok üzemeltetése a klubtagok, vagy külső cégek részére, hőlégballon sportolási tevékenység biztosítása széles embertömegek részére, hőlégballonsport elsajátításának biztosítása a szociálisan hátrányos helyzetű, mozgáskorlátozott, fogyatékos fiatalok részére ingyen sportolás, illetve repülés lehetőségének megadása. Az AIDS, a drogellenes, betegségmegelőző, gyógyító, szociális, kulturális, oktatási ellátást biztosító alapítványok rendezvényeihez való csatlakozás, a hőlégballonsport népszerűsítése érdekében ? hobbirepülési lehetőség biztosítása. Tanfolyamok, előadások, szakmai összejövetelek, ballonfesztiválok szervezése, kiemelten az Alpok-Adria térségének tagországain belül, azok részvételével, kapcsolatok felvétele és ápolása európai és tengerentúli ballon-klubokkal, kölcsönös alapon csapatok küldése ballontalálkozókra, fesztiválokra, versenyekre. A hőlégballonsport hagyományainak ápolása. Ezen egyesület kifejezetten a hőlégballonsport tömegsport ? mint környezetbarát légi sport ? jellegének előmozdítása, illetve népszerűsítése érdekében jött létre. ... >>
1. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41