Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Gárdony civil szervezetek


Találatok száma: 70
1. oldal

A GÁRDONYI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási)

2483 Gárdony, Posta út 20.
képviselő: Hajdu Zoltán kuratóriumi elnök
Képességfejlesztés, ismeretterjesztés, nagycsoportosok úszásoktatása, családsegítés ünnepek előtti élelmiszercsomag juttatásával, óvodai eszközök fejlesztése és vásárlása, az óvoda technikai feltételeinek bővítése, az óvoda parkosítása, évvégi kirándulások támogatása. ... >>

A VELENCEI-TÓ MEGMENTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

(környezetvédelmi)

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
képviselő: Bori Sándor kuratórium elnöke
A Velencei-tó megmentése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Agárdi 3. sz. Napköziotthonos Óvoda Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

Agárd, Óvoda u. 25.
képviselő: Mészáros Zoltán kuratóriumi elnök
Az óvoda által nevelt 3-7 éves gyermekek dyslexia, dysgraphia, dyscalculia prevenciójának támogatása, felzárkóztatásuk támogatása, tehetséggondozásuk egyéni foglalkoztatás, nyelvoktatás elősegítésével. ... >>

Agárdi Polgári Együttműködés Egyesület

(egyéb)

2484 Agárd, Széchenyi u. 64.
képviselő: Dr. Erdei Péterné elnök ... >>

Alapítvány az Időskorúakért 98.

()

2484 Gárdony-Agárd, Tópart utca 13.
képviselő: Éder Zsuzsanna Andrea
Elsődlegesen a magyar társadalom időskorú és gondozásra szoruló tagjainak gondozása érdekében személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény létesítése és fenntartása, továbbá a fenti céllal már működő más szociális intézmények támogatása, illetőleg időskorú egyedül élő és magukat ellátni képes egyes személyek segítése élelmiszerrel, vagy ruhaneművel. ... >>

Alapítvány Fenyves Gábor és daganatos megbetegedésben szenvedő fiatalok gyógyításáért

(egészségügyi)

2484 Agárd, Tópart u. 7.
képviselő: Somossy Tamásné kuratórium elnöke
Fenyves Gábor és más daganatos megbetegedésben szenvedő fiatalok gyógykezelésének segítése. ... >>

Aranybárka Egyház

(egyéb)

2483 Gárdony, Móricz Zs. utca 33.
képviselő: Hargitai Sándor egyházi vezető
Az egyház legfontosabb küldetése itt a Földön a Szent Biblia alapján a Jézusról tanult irgalmas odahajolás embertársainkhoz, az elesettek, rászorulók, idősek felkarolása az örök élet reményében. ... >>

Az Agárdi Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

2484 Agárd, Iskola út
képviselő: Dr. Eredei Péter elnök
Az agárdi Chernel István Általános Iskolában a nyelvoktatás technikai feltételeinek megteremtése, a kiscsoportos nyelvtanítási lehetőség kialakítása. ... >>

Beteg Embertársainkért Alapítvány

(egészségügyi)

2485 Dinnyés, Vörösmarty út 13.
képviselő: Kötél Mária kuratórium elnöke
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehebilitációs tevékenység, szociális tevékenység stb. ... >>

Carmen Mozgáskultúráért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

2783 Gárdony, V. utca 23.
képviselő: Papp Endre Zoltán ( elnök )
A latin-amerikai táncok megismertetése, a magyar állampolgárok és az országban tartózkodó külföldi állampolgárok egészséges életmódra történő nevelése, a táncmozgás oktatása, egészségmegőrzés elősegítése, a tánc és sportkultúra támogatása. ... >>

"COOPCARITAS" Alapítvány a Velencei-tó Környéke ÁFÉSZ tagjaiért

(szociális)

2484 Gárdony - Agárd, Gesztenye sor 17/A.
képviselő: Povolnik Györgyné kuratórium elnöke
A szövetkezet tagjai és dolgozói élet és munkakörülményeinek javítása. Segélyezés, továbbtanulás támogatása. Továbbá az alapító okiratban megjelöltek. ... >>

Derűs Nyugalom Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

2483 Gárdony, Móricz Zs. utca 33.
képviselő: Lukácsné Kovács Andrea kuratóriumi elnök
Az Aranyhíd Idősek Otthona Kht. által ellátott idős, beteg személyek mentális és fizikai állapotának javítása, egészségük megőrzése, valamint egyéb rászoruló személyek, speciális igényű csoportok (pszichiátriai- és szenvedélybetegek) életminőségének javításában való közreműködés. ... >>

Dinnyési Baráti Kör

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza utca 5.
képviselő: Fekete György
A település kulturális, szabadidős, sport és karitatív programjainak, rendezvényeinek szervezésében való közreműködés, helyi környezet, természeti értékek védelme, óvoda, általános iskola, nyugdíjas klub támogatása. ... >>

Dinnyési Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

2485 Gárdony-Dinnyés, Kossuth L. út 48.
képviselő: Szabó Tamás elnök
Gárdony-Dinnyés közigazgatási területén a közbiztonság erősítése, elsősorban a bűnmegelőzési feladatok szervezése és ellátása útján. ... >>

DINNYÉSI SPORT EGYESÜLET

(sport)

2485 Dinnyés, Gárdonyi Géza u. 78.
képviselő: Kellner Attila ügyvezető igazgató, Kovács András szakosztály igazgató, Molnár Tamás kommunikációs igazgató
Sportolás, versenyzés, felüdülés biztosítása. ... >>

DIÓSDI CSAPÁGY HORGÁSZ EGYESÜLET

(sport)

2483 Gárdony, Fogas utca 20.
képviselő: Balla László
A horgászatkedvelő sporttársak összefogása, tevékenységükhöz szervezett keretek biztosítása. ... >>

EGÉSZSÉGDOKK Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

2484 Gárdony, Lehel út 84.
képviselő: Balcsik-Tamás Zsolt kuratóriumi elnök
Hozzájárulni a különböző függőségekben szenvedő vagy veszélyeztetett fiatalok - és általában az ifjúság ? mentálhigiénés állapotának javításához, lelkigondozásához és segítéséhez. ... >>

Elán Sport Egyesület

(sport)

2484 Agárd, Tópart u. 17.
képviselő: Vigh András ügyvezető elnök ... >>

Életművész Ifjúsági Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

2483 Gárdony, Erkel Ferenc utca 15.
képviselő: Bakos István
Az állandó emberi értékek fiatalok számára való közvetítése. Fiatalok aktivitásának, önállóságának elősegítése. Fenntartható életmód-minták közvetítése. Hátrányos helyzetű csoportok (kiemelten romák, gyermeknevelési támogatásban nevelkedő fiatalok, fogyatékkal élők) programokba bevonása. Közösségépítés elvének népszerűsítése. Fiatalok mobilitásának elősegítése. ... >>

Galagonya Természetvédő és Kulturális Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

2484 Agárd, Bethlen G. u. 49.
képviselő: Derecskei Gábor
Alapszabály II.§. 1. pontjában részletezettek szerint tagjainak természetvédelmi, kulturális, sport tevékenységének biztosítása. ... >>

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22.
képviselő: Vértes Tibor elnök
Gárdony város közigazgatási területén szervezni a turizmus menedzsment non-profit szakmai feladatait: összehangolni a szektor gazdasági szereplőinek tevékenységét, ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, fejleszteni a turisztikai termékek kínálatát, a turizmus marketing feladatok koordinálását, biztosítani a turizmus fenntartható fejlődését, valamint a turizmus multiplikátor hatása által növelni a helyi közösség életszínvonalát, elmélyíteni a helyi identitástudatot. ... >>

Gárdony Városért Közalapítvány

(kulturális)

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
képviselő: György László kuratórium elnöke
Gárdony Város polgárainak művelődése. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Gárdony Városi Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
képviselő: Márkus Gyula elnök ... >>

Gárdonyért Kontroll Egyesület

(kulturális)

2484 Agárd, Gábor Áron utca 2.
képviselő: Hübner István elnök
Gárdony város közigazgatási határain belül élők közösséget érintő véleményeinek összegyűjtése, az önkormányzat munkájának, gazdálkodásának széles körű megismertetése, véleményezése, javító, konstruktív elképzelések továbbítása a testület felé; a város fejlődésének elősegítése, széles körű lakossági összefogásra alapozva. A kétoldalú információ-áramlás minél szélesebb körű elősegítése. ... >>

Gárdonyi Diáksport Egyesület

(sport)

2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 14.
képviselő: György László ügyvezető elnök, Mészáros Antal elnök ... >>

Gárdonyi Ipartestület

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Posta u. 8.
képviselő: Dávid Zoltán elnök
Kifejezni azon szándékot, hogy tagjai egymás erősítésére, közös erejük építésére, iparos önmaguk megőrzésére, jelenük és nyugodt öregkoruk biztonságára szövetséget kötnek. ... >>

Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

2483 Gárdony, Bóné K. u. 14/b.
képviselő: Vörös László kuratóriumi elnök
Az Általános Iskola és Kollégium, Gárdony nevű általános iskola mindenkori tanulóinak a közismereti és művészeti tárgyakban folytatott tanulmányai támogatásának céljából. ... >>

Gárdonyi Nők Egyesülete

(egyéb)

2484 Agárd, Kazinczy utca 25.
képviselő: Gerstner Anna elnök
Gárdony városában élő nők esélyegyenlőségi problémáinak feltárása, kezelése és életvitelének segítése. ... >>

Gárdonyi Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Kemény Zsigmond u. 22.
képviselő: Reiter László elnök ... >>

Gárdonyi Városi Sportclub

(sport)

2483 Agárd, Parkerdő
képviselő: Balogh Balázs elnök
Rendszeres sportolási lehetőség biztosítása és közösségi élet kibontakoztatása az egyesület tagjai részére. A futball, a kézilabda, és a kosárlabda sportok népszerűsítése. Az egyesület működéséhez, tagjainak edzéséhez, versenyezéséhez, valamint versenyek, sportrendezvények szervezéséhez szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek megteremtése, szolgáltató, kereskedelmi tevékenység végzése. Nemzetközi kapcsolattartás, külföldi edzőtáborokon és nemzetközi versenyeken való részvételi lehetőség biztosítása az egyesületi tagok számára. ... >>

GRADUS SZÖRF KLUB SPORTEGYESÜLET

(sport)

2483 Gárdony, Szabadság út 32.
képviselő: Koszti György elnök ... >>

"GRÁNÁTALMA" az Egészségért és Tudásért Alapítvány

(egészségügyi)

2485 Dinnyés, Pákozdi út
képviselő: Kovácsné Biró Virgilla kur.elnöke
Támogatást nyújtson az arra rászorulók gyógykezeléséhez. Továbbá az alapító okiratban részletezettek. ... >>

Harmónia Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2484 Gárdony (Agárd), Gábor Áron utca 6.
képviselő: Jónás Krisztina (kuratóriumi elnök)
Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység (az 1997.évi CLVI. tv. 26.§-nak c) pontja alapján): 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység.
Pk60001/2003/19. sz. végzéssel célkiegészítés: "felnőttképzési tevékenység" ... >>

Hunor-Magor Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

2484 Agárd, Gesztenye sor 50.
képviselő: Balogh László elnök
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, fegyver- és lőszertartásra, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalmi érdekeivel, különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőségeket biztosítson. ... >>

KINGS GOLD Lovas Sport Egyesület

(sport)

2485 Dinnyés, Kossuth utca 9.
képviselő: Király Attila elnök
Dinnyés településen a lovassport minél szélesebb körben való népszerűsítése, az egyesület tagjainak, valamint harmadik személyek számára verseny, illetve tömegsportszerű sportolásának biztosítása, és ezzel Dinnyés település vonzóvá tétele a turisták és a környékre látogatók számára. ... >>

KÓCSAGTOLL Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

2484 Agárd, Gárdonyi G. utca 34-38.
képviselő: Botár Gergely kurátor, Simon Mária elnök, Varga Sándor kurátor
Az alapítvány célja a lakosság igényének felkeltése az élet és a környezet minőségének megóvására, az egészség és a természet védelmére, az energiahatékony és - takarékos életvitel ismeretanyagának terjesztése. ... >>

Magfejtő Közhasznú Alapítvány

(környezetvédelmi)

2484 Gárdony-Agárd, Szabadka utca 12.
képviselő: Borús Ildikó kuratóriumi elnök, Tánczos Zsuzsanna Edit
A lakosság informálása életmódjának környezeti hatásairól, a fogyasztói szokások kedvezőtlen tendenciáinak megváltoztatása, az életmód változtatás és a környezetszennyezési probléma megoldásának elősegítése. ... >>

Magyarok a Piacon Klub

(oktatási,érdekképviselet)

2484 Agárd, Fürdő tér 1.
képviselő: Kovacsics Imre elnök
Magyar termékek katalógusa honlap összeállítása és gondozása. Magyar termékek és szolgáltatások és áruk népszerűsítése. Kiállítások szervezése a célok elérése érdekében. Lobby tevékenység kifejtése a célok elérése érdekében. Magyar hungaricumok népszerűsítése. Elősegíteni a magyar termékek iránti keresletet. Magyar termékekkel kapcsolatos összefogás erősítése. A magyar áruk exportképességének növelése érdekében szakmai munka kifejtése. A termelők, szolgáltatók, kiemelten a kis és közepes vállalkozások, valamint a feldolgozók és a forgalmazók piaci munkájának segítése, versenyképességük növelése. Oktatás és különböző továbbképzések a piacon maradás érdekében. Szakmai fórumok szervezése a magyar termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan. ... >>

Magyarországi Viharvadászok és Viharkárfelmérők Közhasznú Egyesülete

(oktatási,egyéb)

2483 Gárdony, Babits Mihály u. 1.
képviselő: Girus Csillag elnök
Viharvadászat, viharmegfigyelés, viharkár felmérés tevékenység összefogása, megfigyelések feldolgozása, heves időjárási folyamatok kutatása, azok eredményeinek publikálása, ebben a témakörben ismeretterjesztés, oktatási tevékenység, előrejelzési technikák fejlesztésével a pusztító viharok jobb előrejelezhetősége, viharkárok mérséklése. ... >>

MINARIK ALAPÍTVÁNY AZ IFJÚ VIDÉKI LABDARÚGÓK TEHETSÉGGONDOZÁSÁÉRT

(sport,oktatási)

2484 Agárd, Gesztenye sor 17/A.
képviselő: Siska Attila kuratórium elnöke
A diáksport, ezen belül is egy, a magyar labdarúgás fejlődéséért létrehozott, a Velencei-tó térségében működő labdarúgó tehetséggondozó ... >>

Nemzeti Fürdőszövetség

(érdekképviselet)

2484 Agárd, Fürdő tér 1.
képviselő: Kovacsics Imre elnök
Aktív érdekérvényesítő tevékenység kifejtése a magyar fürdők előnyösebb működési feltételeinek, továbbfejlődésének elősegítése érdekében. A magyar fürdők népszerűsítése Magyarországon és külföldön. Fürdőkultúra és az egészség turizmus dinamizálása érdekében szakmai munka végzése. A magyar fürdőkben folytatott gyógyászati tevékenységek fejlesztése, erősítése érdekében szakmai és érdekvédelmi tevékenység kifejtése. ... >>

Nyugdíjasok Gárdonyi Egyesülete

(egészségügyi,kulturális,szociális)

2484 Agárd, Márvány u. 27. /Közösségi Ház/
képviselő: Szaniszló Elemér elnök
A szociális és betegellátás körülményeinek javítása, a szociális támogatások és nyugdíjas támogatások, valamint kedvezmények bővítése, kulturális programok szervezése, a nyugdíjasok érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Ökosuli-Galéria Alapítvány

(természetvédelem)

2483 Gárdony, Bóné Kálmán u.14/B.
képviselő: Dékány Ágoston
A természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés hatékonyságának növelése az esztétikai nevelés sajátos lehetőségei által. ... >>

Őrtüzek a Magyarságért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

2485 Dinnyés, Kossuth utca 42.
képviselő: Kárpáti Gábor Csaba
Árpád-kori emlékhelyek építése, hagyományőrzés, magyar őstörténet emlékhelyek felkutatása és gondozása, ismeretterjesztés és kulturális rendezvények szervezése, ismeretterjesztő kiadványok, hanghordozók szerkesztése, kiadása és terjesztése. Ennek elérése érdekében saját adatbázis felállítása, ingyenes információs vonal (zöldszám, Internet) elérésével a lehetőségek bővítése. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások nyújtása.
Árpád-kori emlékhelyek építése és azok gondozása; további magyar őstörténeti és kegyeleti emlékhelyek felkutatása és gondozása; a helyszíneken szabadtéri kulturális rendezvények szervezése; hagyományőrzés, ismeretterjesztés, irodalmi vetélkedők, kézműves foglalkozások, kiállítások szervezése és népszerűsítése; kulturális kapcsolatok kialakítása és ápolása a határon túli magyarsággal; ismeretterjesztő kiadványok, hanghordozók szerkesztése, kiadása és terjesztése. Ennek érdekében - amennyiben a tőkeszervezés és az adománygyűjtés eredményeképpen ezt gazdasági lehetőségei megalapozottá teszik - saját adatbázis felállítása, ingyenes információvonal, (zöldszám, internet) ill. egyéb elérhetőség biztosításával a lehetőségek bővítése, a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások nyújtása. ... >>

Pázmándi Szőlőtermesztő Gazdakör

(érdekképviselet)

2483 Gárdony, Lévai u. 2.
képviselő: Csurgó Ferenc elnök ... >>

Skorpió Bűnmegelőző Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(közbiztonság,tűzoltó)

2483 Gárdony, Vízárok utca 11.
képviselő: Hrabina Ákos
Törvényesen működő , lakossági önszerveződésű , a szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzés , gyermek- és ifjúságvédelem, áldozatvédelem , valamint környezetvédelem. Tűzvédelem, megelőzés a 2008. évi XXXIII. törvény alapján. ... >>

SZAKMAI REHABILITÁCIÓS KÉPZÉS-ALAPÍTVÁNY

(oktatási,szociális)

2484 Agárd, Mackó tér 3 .
képviselő: Pájer László kuratórium elnöke
A Székesfehérvári Regionális Munkaerő- fejlesztő és Képző Központ Szakmai Rehabilitációs Modellközpontjába képzésre, átképzésre jelentkező és sikeres alkalmassági vizsgát tett hallgatók anyagi támogatása. ... >>

Székesfehérvári Judo Sport Club

(sport)

2484 Agárd, Botond u. 8.
képviselő: Szolnok István elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása. ... >>

Szent István Galéria Alapítvány

(kulturális)

2483 Gárdony, Szabadság u. 1.
képviselő: Dr. Cseh Domokos
Kiállítási lehetőség biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldalTámogassa a NOE helyi szervezeteit!

Nagycsaládosok Országos Egyesülete www.noe.hu
Helyi szervezetek: www.noe.hu/helyiszerevzetek
Adó 1 % Adószám: 19024471-1-41